Logo: cimbálová muzika LIPINA
  Cimbálová muzika LIPINA
  Dr. Kachníka 60, 687 51 NIVNICE
  tel: +420 607 213 152
   email: pavelskyba@quick.cz

Společný seznam písniček ze zpěvníků

[Ko] Justina Konečná: Lidové písně z Nivnice
[Ba] František Bartoš: Nové národní písně moravské
[To] Dr. Ferdinand Tomek: SLOVENSKÉ PÍSNĚ Z UHERSKOBRODSKA
[Ku] Jan Kunc: SLOVÁCKÉ JEDNOHLASNÉ PÍSNĚ
[Se] Jan Seidel: Národ v písni
[Sc] Julius Schnirch: Písničky »MODLOSLUŽEBNÍKŮ«
[Ru] Alois Ručka: Nový národní zpěvník s nápěvy
[Ma] Lubomír Málek: PRIMÁŠOVY PÍSNIČKY
[Li] Valeš Lísa: SLOVÁCKÉ A LIDOVÉ PÍSNĚ Z UHERSKO HRADIŠŤSKA
[Pa] Ludvík Raimund Pazdírek: MALÝ KOLEDNÍČEK
[O1] Dr. Horymír Sušil a Eliška Sušilová: ZPĚVNÍČEK OLŠAVĚNKY
[O2] Lubomír Málek, Dr. Horymír Sušil a Pavel Šašinka: ZPĚVNÍK OLŠAVY
[Ha] Josef Václav Hauerland: BRODSKÉ PĚSNIČKY
[Ce] Joža Černík: Zpěvy moravských kopaničářů
[Sp] Jiří Špirit: Pod světlovským zámkem
[Op] Rudolf Opletal: Nivnice a její obyvatelé
 
   Galerie zpevniku   
Prohledá tyto stránky nebo Web
s využitím FreeFind

Prohledá tyto stránky
Proheldá Web

Rejstřík s využitím FreeFind
(jiný nápěv) ............................ 226 [Ru]  
A co mně dáš . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 [Se]  
A co pak já nejsem družka na modu? . . . . . . . 191 [Se]  
A co to tam píská . . . . . . . . . . . . . . . .363 [Se]  
A dolina, dolina  . . . . . . . . . . . . 24 [Melodie samostatně] [To]
A dybych já věděla ...................... 131 [Ru]  
A dybych já věděua  . . . . . .135 [Melodie samostatně] [Ba]
A hdze že si bola… (269) . . . . . . . 177 [Melodie samostatně] [Ce]
A já bych k vám chodzievával [Ma]  
A já do tvé palice  . . . . . .179 [Melodie samostatně] [Ba]
A já do tvého hřbeta  . . . . .179 [Melodie samostatně] [Ba]
A já jsem chytil blešku . . . . . . . . . . . . .191 [Se]  
A já mám Marinu . . . . . . . . . . 12 [Melodie samostatně] [Ku]
A já pořád .............................. 538 [Ru]  
A já sa vydávat mám . . . . . . 72 [Melodie samostatně] [Ba]
A já sám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 [Se]  
A já som si myslel… (2) [Sp]  
A já su rychtářůj… (3) [Sp]  
A já su sirotek… (4) [Sp]  
A já su synek z Polánky . . . . . . 1 [Melodie samostatně] [Sc]
A já su synek z Polanky .................. 68 [Ru]  
A já su synek z Polánky. . . . . . . . . . . . . .25 [Se]  
A já svoju ženu ......................... 539 [Ru]  
A já už mosím jít… (5) [Sp]  
A já vždycky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 [Se]  
A já vždycky ............................. 69 [Ru]  
A kdo by to neuměl  . . . . . . . . . . . 43 [Melodie samostatně] [To]
A když jsme jeli.  . . . . . . . . . . . . .  5 [Melodie samostatně] [Li]
A když přijde . . . . . . . . .127 [Melodie samostatně] [Ba]
A na Brně verbujú . . . . . . . . . . . . . . . .315 [Se]  
A pred námi zahrádečka  . . . . . . 20 [Melodie samostatně] [Ku]
A pred nami zahrádečka… (101) . . . . . 81 [Melodie samostatně] [Ce]
A ta naša maměnka ....................... 469 [Ru]  
A tak k Bohu má dušička . . . . . . . . . . . . .387 [Se]  
A tam dole pri marase [Ma]  
A tam dole… (192) . . . . . . . . . . 135 [Melodie samostatně] [Ce]
A tam dolu… (115) . . . . . . . . . . . 89 [Melodie samostatně] [Ce]
A te naše koně . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 [Se]  
A ti kluci Hajdaláci. . . . . . . . . . . . . . .283 [Se]  
A ty bratře kamaráde. . . . . . . . . . . . . . .171 [Se]  
A ty Kačo… (42) . . . . . . . . . . . . 45 [Melodie samostatně] [Ce]
A ty súkeníku… (7) [Sp]  
A u Šaratic .............................. 84 [Ru]  
A v pondělí ho neděli . . . . . . . . . . . . . .364 [Se]  
A v tej našej zahradečce. . . . . . . . . . . . .143 [Se]  
A v téj naší zahrádce.   . . . . . . . . . .  6 [Melodie samostatně] [Li]
A vy kováři umounění .................... 502 [Ru]  
A z neděle na pondělek  . . . . . . . . . 18 [Melodie samostatně] [To]
Aby nás Pán Búh miloval . . . . . . . . . . . . .388 [Se]  
Aby nás Pán Bůh miloval ................. 419 [Ru]  
Ač já jsem z Nevěsic sám . . . . . . . . . . . . 239 [Se]  
Adámku múj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 [Se]  
Adámku náš .............................. 420 [Ru]  
Adámku náš. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 [Se]  
Adamovci ................................ 421 [Ru]  
Ahá, ahá! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 [Se]  
Ach bolí mne ............................ 467 [Ru]  
Ach Bože můj, Bože dobrotivý  . 38 [Melodie samostatně] [Ba]
Ach Bože nebeský  . . . . . . .122 [Melodie samostatně] [Ba]
Ach já Rachel . . . . . . . . .192 [Melodie samostatně] [Ba]
Ach já smutný . . . . . . . . .195 [Melodie samostatně] [Ba]
Ach mamičko, mamko moja . . . . . . . . . 59 [Melodie samostatně] [To]
Ach mamko má miłá . . . . . . .137 [Melodie samostatně] [Ba]
Ach poháněj, roubenečku . . . .133 [Melodie samostatně] [Ba]
Ach, ach, ach . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 [Se]  
ACH, ANIČKA, ANIČKA [O2]  
Ach, Bože môj . . . . . . . . . . . 11 [Melodie samostatně] [Ku]
Ach, Bože moj premilený . . . . . . 2 [Melodie samostatně] [Sc]
Ach, Bože mój, Pane mój . . . . . . . . . . . . . 91 [Se]  
Ach, Bože můj [Ko]  
Ach, Bože můj milý . . . . . . . . . . . . . . . 239 [Se]  
Ach, Bože můj, Bože . . . . . . . . . . . . . . .387 [Se]  
Ach, Bože můj, Bože… (1) [Sp]  
Ach, Bože nebeskej! . . . . . . . . . . . . . . . 26 [Se]  
ACH, BOŽE, BOŽE [O2]  
Ach, Bože, Bože . . . . . . . . . . . . . . . . .192 [Se]  
Ach, Bože, to je láska zlá [Ko]  
Ach, Bože, to je láska zlá! [Melodie samostatně] [Op]
Ach, Bože, to je láska zlá.  . . . . . . . .  7 [Melodie samostatně] [Li]
Ach, Bože… (174) . . . . . . . . . . . 125 [Melodie samostatně] [Ce]
Ach, Bože… (243) . . . . . . . . . . . 163 [Melodie samostatně] [Ce]
Ach, Bože… (302) . . . . . . . . . . . 198 [Melodie samostatně] [Ce]
Ach, Bože… (74) . . . . . . . . . . . . 65 [Melodie samostatně] [Ce]
Ach, Bože…   . . . . . . . . . . . . . . . .  6 [Melodie samostatně] [Li]
Ach, co je, co je . . . . . . . . . . . . . . . . 26 [Se]  
Ach, co ti bylo, galánko moja . . . 2 [Melodie samostatně] [Sc]
ACH, ČO JE TO ZA TAJEMNÁ LÁSKA [O2]  
Ach, dolina, dolina ..................... 537 [Ru]  
Ach, dyž sem já šél . . . . . . . . 12 [Melodie samostatně] [Ku]
Ach, dyž sem já šel ...................... 63 [Ru]  
Ach, Hanička… (23) . . . . . . . . . . 33 [Melodie samostatně] [Ce]
Ach, když jsem já šel . . . . . . . . . . . . . .316 [Se]  
Ach, kýž jsem za vodou . . . . . . . . . . . . . .91 [Se]  
Ach, mamičko moja . . . . . . . . . . . . 19 [Melodie samostatně] [To]
Ach, mamko, mamko . . . . . . . . . . . . . . . . 92 [Se]  
Ach, mamko… (31) . . . . . . . . . . . 38 [Melodie samostatně] [Ce]
Ach, milý… (170) . . . . . . . . . . . 123 [Melodie samostatně] [Ce]
Ach, môj Bože, čo mám robit . . . . 3 [Melodie samostatně] [Sc]
Ach, můj Bože z nebe . . . . . . . . . . . . . . 365 [Se]  
Ach, můj milý mužíčku . . . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně] [To]
Ach, my ubozí sirotci ................... 501 [Ru]  
Ach, není tu ............................. 64 [Ru]  
Ach, není tu, není . . . . . . . . . . . . . . . .92 [Se]  
Ach, není, není. . . . . . . . . . . . . . . . . .27 [Se]  
Ach, neraz sem já neraz .................. 65 [Ru]  
Ach, nevím, nevím . . . . . . . . . . . . . . . . 27 [Se]  
Ach, ouvej, bolí mě! . . . . . . . . . . . . . . 239 [Se]  
Ach, prší, prší rosička .................. 66 [Ru]  
Ach, slobodo milá . . . . . . . . . . . . . . . .194 [Se]  
Ach, synku, synku . . . . . . . . . . . . . . . .283 [Se]  
Ach, synku, synku ....................... 421 [Ru]  
Ach, vy mily černy oči! . . . . . . . . . . . . . 27 [Se]  
Ach, vyletěl je z hory pták . . . . . . . . . . . 93 [Se]  
Ach, vždycky mi maměnka . . . . . . . . . . . . . 28 [Se]  
Ach, zdál je mi se v noci sen ............ 67 [Ru]  
Ach, že Bože… (305) . . . . . . . . . 200 [Melodie samostatně] [Ce]
Ach, ženy, ženy! . . . . . . . . . . . . . . . . 191 [Se]  
Aj čary, čary . . . . . . . . . 59 [Melodie samostatně] [Ba]
Aj duby, duby . . . . . . . . . 12 [Melodie samostatně] [Ba]
Aj ftáčku popeláčku . . . . . .118 [Melodie samostatně] [Ba]
Aj hájek, hájek . . . . . . . . 19 [Melodie samostatně] [Ba]
Aj líto, líto . . . . . . . . . 29 [Melodie samostatně] [Ba]
Aj na vrch Javorníčka . . . . . 11 [Melodie samostatně] [Ba]
Aj orało małe pacholatko  . . .149 [Melodie samostatně] [Ba]
Aj pod hájíčkem čérný les . . . 83 [Melodie samostatně] [Ba]
Aj tuším, tuším . . . . . . . . 88 [Melodie samostatně] [Ba]
Aj ty Juro cigáne . . . . . . . 65 [Melodie samostatně] [Ba]
Aj v pondělí na hóterý  . . . .115 [Melodie samostatně] [Ba]
Aj ve škole před siňom  . . . .141 [Melodie samostatně] [Ba]
Aj vím já jeden hájíček . . . .128 [Melodie samostatně] [Ba]
Aj vojna, vojna . . . . . . . . 21 [Melodie samostatně] [Ba]
Aj vorál bech já  . . . . . . .101 [Melodie samostatně] [Ba]
Aj žeň sa, šuhaju . . . . . . .134 [Melodie samostatně] [Ba]
Aj ženko, ženko má  . . . . . . 24 [Melodie samostatně] [Ba]
Aj ženko, ženko má  . . . . . . 37 [Melodie samostatně] [Ba]
Aj ženy, ženy . . . . . . . . . 17 [Melodie samostatně] [Ba]
Aj, co ty ženy.  . . . . . . . . . . . . . .  8 [Melodie samostatně] [Li]
Aj, čo by bola . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 [Se]  
Aj, čo by bola drobná jatelinka . . 4 [Melodie samostatně] [Sc]
Aj, čo je to za prekrásné vtáča [Ma]  
Aj, čo je to za tajomná láska [Ma]  
Aj, čo koho do toho [Ma]  
Aj, dubina, dubina . . . . . . . . . . . . . . . .93 [Se]  
Aj, horečko dubová. . . . . . . . . . . . . . . .284 [Se]  
Aj, já sem zeman . . . . . . . . . 6 [Melodie samostatně] [Sc]
Aj, koně, koně.  . . . . . . . . . . . . . . 10 [Melodie samostatně] [Li]
Aj, křížu, křížu.  . . . . . . . . . . . . . 10 [Melodie samostatně] [Li]
Aj, májek, májek [O1]  
Aj, oralo . . . . . . . . . . . . . 6 [Melodie samostatně] [Sc]
Aj, oralo male pacholatko . . . . . . . . . . . .284 [Se]  
Aj, padá, padá rosička . . . . . . . . . . . . . .94 [Se]  
Aj, padá, padá rosička . . . . . . 7 [Melodie samostatně] [Sc]
Aj, Synáčku mů milý [Melodie samostatně] [Op]
Aj, šla Andulka.   . . . . . . . . . . . . .  8 [Melodie samostatně] [Li]
Aj, ty ptáčku, popeláčku [Ko]  
Aj, už je ráno . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 [Se]  
Aj, už je ráno  . . . . . . . . . . 13 [Melodie samostatně] [Ku]
Aj, v jesličkách děťátko   . . . . . . . . . 39 [Melodie samostatně] [Pa]
Aj, za horú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 [Se]  
Aj, za tú našú stodolenkú ............... 467 [Ru]  
Aj, zerzaj, zerzaj . . . . . . . . . . . . . . . .28 [Se]  
Aj, zpívá, zpívá slavíček ................ 70 [Ru]  
Aj, ženy, ženy . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 [Se]  
Akos ty, Janošku  . . . . . . . . . 14 [Melodie samostatně] [Ku]
Akože tým starým babám . . . . . . 8 [Melodie samostatně] [Sc]
Akože tým starým babám  . . . . . . 14 [Melodie samostatně] [Ku]
Alebo ma zamýkajtě . . . . . . . . 8 [Melodie samostatně] [Sc]
Alebo ma zamýkajtě  . . . . . . . . 15 [Melodie samostatně] [Ku]
Aló páni muzikanti . . . . . . . . . . . . . . . 171 [Se]  
Alou, alou .............................. 671 [Ru]  
Alou, vivat ............................. 502 [Ru]  
Anča čierna . . . . . . . . . . . . 15 [Melodie samostatně] [Ku]
Anča čierná . . . . . . . . . . . . 9 [Melodie samostatně] [Sc]
Anča čierna! ............................. 71 [Ru]  
Ančička malá [Ma]  
Ančička malá… (68) . . . . . . . . . . 61 [Melodie samostatně] [Ce]
Ančička malučká… (189) . . . . . . . . 133 [Melodie samostatně] [Ce]
Ančičko šafářovic ........................ 72 [Ru]  
Anděl pastýřům zvěstoval   . . . . . . . . . 33 [Melodie samostatně] [Pa]
Anděl, děvča, anděl . . . . . . . . . . . 11 [Melodie samostatně] [To]
Andělové jsou zpívali  . . . . . . . . . . . 14 [Melodie samostatně] [Pa]
Anduličko, ty bys byla . . . . . . . . . . . . . 240 [Se]  
Andulinko moje .......................... 469 [Ru]  
Andulinko moje! . . . . . . . . . . . . . . . . .144 [Se]  
Andulka konopě močila ................... 540 [Ru]  
Andulka spí, Jeníček s ní . . . . . . . . . . . .194 [Se]  
Andulko milá.  . . . . . . . . . . . . . . . 11 [Melodie samostatně] [Li]
Andulko šafářová . . . . . . . . . . . . . . . . 285 [Se]  
Andulko šafářova ......................... 78 [Ru]  
Andulko! co si myslíš? . . . . . . . . . . . . . 194 [Se]  
Andulko, huběnko ......................... 73 [Ru]  
Andulko, hubinko ......................... 73 [Ru]  
Andulko, jak se máš? ..................... 77 [Ru]  
Andulko, mé dítě . . . . . . . . . . . . . . . . .94 [Se]  
Andulko, mé dítě ......................... 75 [Ru]  
Ani jsem si nemyslela [O1]  
Ani k nám, šohajko, nechodz . . . . . . . 52 [Melodie samostatně] [To]
Ani k nám… (137) . . . . . . . . . . . 102 [Melodie samostatně] [Ce]
Ani nehoří  . . . . . . . . . .181 [Melodie samostatně] [Ba]
Ani neviem, kde som . . . . . . . . 19 [Melodie samostatně] [Ku]
Ani nevím, čo mám robit.   . . . . . . . . . 13 [Melodie samostatně] [Li]
Ani sas’ nenadála… (6) [Sp]  
Ani sem s tebú neřečnováł . . . 16 [Melodie samostatně] [Ba]
Ani sem si bičíčka  . . . . . .  3 [Melodie samostatně] [Ba]
Ani sem si nemyslela [Ma]  
ANI SEM SI NEMYSLELA [O2]  
Ani teho… (149) . . . . . . . . . . . 109 [Melodie samostatně] [Ce]
Ani vy to sobě ........................... 83 [Ru]  
Anička maličká ........................... 81 [Ru]  
Anička malučká [Ma]  
Anička malučká . . . . . . . . . . 12 [Melodie samostatně] [Sc]
Anička malučká  . . . . . . . . . . 18 [Melodie samostatně] [Ku]
Anička mlynárova . . . . . . . . . . . . . . . . .29 [Se]  
Anička mlynárova  . . . . . . . . . 18 [Melodie samostatně] [Ku]
Anička, dušička [Ma]  
Anička, dušička, kde si bola . . . . . . . . . . .29 [Se]  
Anička, dušička, kde si bola . . . 10 [Melodie samostatně] [Sc]
Anička, dušička, kde si bola  . . . 16 [Melodie samostatně] [Ku]
Anička, dušička, kde si bola? ............ 79 [Ru]  
Anička, dušička, nekašli . . . . . 10 [Melodie samostatně] [Sc]
Anička, dušička, nekašli ................. 80 [Ru]  
Anička, dušička, nekašli  . . . . . 17 [Melodie samostatně] [Ku]
Anička, mlynárova . . . . . . . . . 13 [Melodie samostatně] [Sc]
Aničko má [Ko]  
Aničko má [Melodie samostatně] [Op]
Aničko má.   . . . . . . . . . . . . . . . . 12 [Melodie samostatně] [Li]
Aničko milučká [Ko]  
Aničko, dzěvečko . . . . . . . . . 11 [Melodie samostatně] [Sc]
Aničko, dzevečko ......................... 82 [Ru]  
Aničko, srdečko . . . . . . . . 60 [Melodie samostatně] [Ba]
Až já budu nade dvorem ................... 85 [Ru]  
Až já budu velká. . . . . . . . . . . . . . . . .286 [Se]  
Až já odtud povandruju. . . . . . . . . . . . . .286 [Se]  
Až já odtud pryč pojedu ................. 470 [Ru]  
Až já odtud pryč pojedu. . . . . . . . . . . . . .95 [Se]  
Až já pojedu přes ten les . . . . . . . . . . . . 30 [Se]  
Až já pojedu přes ten les ................ 86 [Ru]  
Až já povandruju . . . . . . . . . . . . . . . . 144 [Se]  
Až já půjdu z krčmy . . . . . . . . . . . . . . .269 [Se]  
Až my pojedeme přes ten les . . . . . . . . . . .195 [Se]  
Až pudeš ze dveří . . . . . . . . . . . . . . . .195 [Se]  
Až pujdeš, zastav se . . . . . . . . . . . . . . .30 [Se]  
Až půjdete pres pole  . . . . . . . 20 [Melodie samostatně] [Ku]
Až pujdete…  . . . . . . . . . . . . . . . . 13 [Melodie samostatně] [Li]
Až půjdu z hospody . . . . . . . . . . . . . . . 194 [Se]  
Až půjdu, pojedu. . . . . . . . . . . . . . . . .145 [Se]  
Až se bude suchá lípa . . . . . . . . . . . . . . 95 [Se]  
Až tady pojedeš, zastav se. . . . . . . . . . . . 30 [Se]  
Až tady pojedu .......................... 471 [Ru]  
Až z Nepodřic pudu . . . . . . . . . . . . . . . .95 [Se]  
Až z toho Spáňova pudu . . . . . . . . . . . . . .96 [Se]  
Až z Vítkova pudu . . . . . . . . . . . . . . . . 95 [Se]  
Bajeryš [Ko]  
Bejvala jsi na svadbách . . . . . . . . . . . . .195 [Se]  
Bejvávalo ............................... 541 [Ru]  
Bejvávalo dobře . . . . . . . . . . . . . . . . .388 [Se]  
Bel syneček bel veselý  . . . .108 [Melodie samostatně] [Ba]
Bela jedna dcera sama . . . . .114 [Melodie samostatně] [Ba]
Belegrad, Belegrad  . . . . . . 62 [Melodie samostatně] [Ba]
Belehrad, Belehrad . . . . . . . . 14 [Melodie samostatně] [Sc]
Betlémské rodičky  . . . . . . . . . . . . . 39 [Melodie samostatně] [Pa]
Bětulinko ................................ 87 [Ru]  
Bětuška nic nepláče . . . . . . . . . . . . . . .195 [Se]  
Běži voda cestu . . . . . . . .177 [Melodie samostatně] [Ba]
Běži voda, běži . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 [Se]  
Blahoslavený sládek . . . . . . . . . . . . . . .269 [Se]  
Blahoslavený sládek ..................... 503 [Ru]  
Blaze tomu, kdo nic nemá . . . . . . . . . . . . 240 [Se]  
Bodaj by vás ............................. 89 [Ru]  
Bodaj by vás, vy mládenci . . . . . 15 [Melodie samostatně] [Sc]
Bodaj by vás, vy mládenci . . . . . 21 [Melodie samostatně] [Ku]
Bodaj by vás, vy mládenci. . . . . . . . . . . . 172 [Se]  
Bodaj sa prepadla . . . . . . . . . . . . 55 [Melodie samostatně] [To]
Bodaj sa prepadla… (75) . . . . . . . . 66 [Melodie samostatně] [Ce]
Bodaj ťa, šohajko… (30) . . . . . . . . 37 [Melodie samostatně] [Ce]
Bodajže vás, dievky . . . . . . . . 16 [Melodie samostatně] [Sc]
Bohoticí mládenci . . . . . . . . . . . . . . . . 31 [Se]  
Bohu čest, sláva   . . . . . . . . . . . . . 17 [Melodie samostatně] [Pa]
Bojím sa já… (24) . . . . . . . . . . . 34 [Melodie samostatně] [Ce]
Bojkovský stárek… (8) [Sp]  
Bol jeden gajdoš . . . . . . . . . 17 [Melodie samostatně] [Sc]
Bol jeden gajdoš ........................ 542 [Ru]  
Bolela ňa hlava [Ko]  
Boleraz, boleraz . . . . . . . . . 19 [Melodie samostatně] [Sc]
Boleraz, boleraz ......................... 90 [Ru]  
Boleraz, boleraz  . . . . . . . . . 22 [Melodie samostatně] [Ku]
Boleslav, Boleslav . . . . . . . . . . . . . . . 316 [Se]  
Boleslav, Boleslav ...................... 472 [Ru]  
Bolí mňa hlavička… (106) . . . . . . . 83 [Melodie samostatně] [Ce]
Bolí mně hlavěnka ........................ 91 [Ru]  
Bolo nás jedenásc… (166) . . . . . . . 121 [Melodie samostatně] [Ce]
Bolo nás jedenásc… (9) [Sp]  
Bosňa, Bosňa [Ma]  
Bota leze voknem . . . . . . . . . . . . . . . . 241 [Se]  
Bou by Janošík bojovau . . . . . . 19 [Melodie samostatně] [Sc]
Bou by Janošík bojovau  . . . . . . 22 [Melodie samostatně] [Ku]
Bože milý, všemohúcí… (10) [Sp]  
Bože mój [Ma]  
Bože mój, otče mój . . . . . . . . . . . . . . . 389 [Se]  
Bože mój, otče mój . . . . . . . . 21 [Melodie samostatně] [Sc]
Bože mój, otče mój  . . . . . . . . 24 [Melodie samostatně] [Ku]
Bože mój… (183) . . . . . . . . . . . 129 [Melodie samostatně] [Ce]
Bože muoj . . . . . . . . . . . . . 25 [Melodie samostatně] [Ku]
Bože muoj! .............................. 542 [Ru]  
Bože, bože, čo mám robit . . . . . 20 [Melodie samostatně] [Sc]
Bože, Bože, čo mam robiť  . . . . . 24 [Melodie samostatně] [Ku]
Bože, bože, čo mám robiť? ................ 92 [Ru]  
Bože, Bože…  . . . . . . . . . . . . . . . . 14 [Melodie samostatně] [Li]
Bože, mi daj… (256) . . . . . . . . . 170 [Melodie samostatně] [Ce]
Bože… (83) . . . . . . . . . . . . . . 71 [Melodie samostatně] [Ce]
Bratři a sestřičky   . . . . . . . . . . . . 49 [Melodie samostatně] [Pa]
Bratři, bratři . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 [Se]  
Bratří, bratří .......................... 423 [Ru]  
Bratří, bratří .......................... 669 [Ru]  
Brodí Janko koně.  . . . . . . . . . . . . . 16 [Melodie samostatně] [Li]
Buď, sedláče, hodně vesel . . . . . . . . . . . .286 [Se]  
Buď, sedláčku, buď vesel . . . . . . . . . . . . 287 [Se]  
Buď, sedłáčku, veseł  . . . . . 19 [Melodie samostatně] [Ba]
Bude vám, legrúti [Ko]  
Bude vojna .............................. 473 [Ru]  
Bude vojna, bude . . . . . . . . . . . . . . . . 317 [Se]  
Bude vojna, hude (Sušil) . . . . . . . . . . . . 365 [Se]  
Bude zima . . . . . . . . . . . 20 [Melodie samostatně] [Ba]
Budeš, milá, zabývať . . . . . . . 22 [Melodie samostatně] [Sc]
Buďme, chlapci, buďme tu [Ko]  
Buďte panny veselý ....................... 93 [Ru]  
Budze ráno… (62) . . . . . . . . . . . 57 [Melodie samostatně] [Ce]
Budzil som ca . . . . . . . . . . . 25 [Melodie samostatně] [Ku]
Był je tu jeden dvoreček  . . .158 [Melodie samostatně] [Ba]
Byl jest jeden král . . . . . .129 [Melodie samostatně] [Ba]
Byl tě jeden pán bohatý. . . . . . . . . . . . . 374 [Se]  
Byla cesta ušlapaná . . . . . . . . . . . . . . .375 [Se]  
Była hora, černy les  . . . . .157 [Melodie samostatně] [Ba]
Byla jest louka zelená. . . . . . . . . . . . . .376 [Se]  
Byla krásná Dorota. . . . . . . . . . . . . . . .377 [Se]  
Była łáska  . . . . . . . . . . 19 [Melodie samostatně] [Ba]
Byla milá galánečka [Ko]  
Byla tě cestička . . . . . . . . . . . . . . . . .97 [Se]  
Byla vojna vydaná.   . . . . . . . . . . . . 15 [Melodie samostatně] [Li]
Bylo lásky, už jí néní . . . . . . . . . . . . . .97 [Se]  
Bylo nás, bylo nás… (11) [Sp]  
Były panny, były  . . . . . . . 15 [Melodie samostatně] [Ba]
Bývali Čechové . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 [Se]  
Bývali Čechové ............................ 7 [Ru]  
Capka běží [Ko]  
Ceče voda… (102) . . . . . . . . . . . 81 [Melodie samostatně] [Ce]
Ceče voda… (250) . . . . . . . . . . . 168 [Melodie samostatně] [Ce]
Ceče voda… (280) . . . . . . . . . . . 184 [Melodie samostatně] [Ce]
Ceče voda… (82) . . . . . . . . . . . . 70 [Melodie samostatně] [Ce]
Cěnsko temu kameniu . . . . . .144 [Melodie samostatně] [Ba]
Ceruško súsedova  . . . . . . .137 [Melodie samostatně] [Ba]
Cesta z námluv ........................... 94 [Ru]  
Cez Javorničky, čtyři chodníčky . . 23 [Melodie samostatně] [Sc]
Cez zelenú lúčku voda tečie . . . . 24 [Melodie samostatně] [Sc]
Cez zelenú lúčku voda tečie . . . . 26 [Melodie samostatně] [Ku]
Cib, cib, cibulenka (č. 6.) ............. 660 [Ru]  
Cibuláři jedou . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 [Se]  
Cigáňu, cigáňu [Ko]  
Cinterin, cinterin . . . . . . . . 26 [Melodie samostatně] [Sc]
Cmavá noc… (95) . . . . . . . . . . . . 77 [Melodie samostatně] [Ce]
Co by koza netrkala . . . . . . 39 [Melodie samostatně] [Ba]
Co dělá Kača.  . . . . . . . . . . . . . . . 17 [Melodie samostatně] [Li]
Co dělá má panenka? ...................... 96 [Ru]  
Co je nám svobodným… (12) [Sp]  
Co je po takové panence. . . . . . . . . . . . . 145 [Se]  
Co je to tam za chlapíka. . . . . . . . . . . . .287 [Se]  
Co je to za nebe  . . . . . . . . . 27 [Melodie samostatně] [Ku]
Co je to za švarné  . . . . . .136 [Melodie samostatně] [Ba]
Co je ve vozi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 [Se]  
Co jsem se nachodil, našlapal. . . . . . . . . . .97 [Se]  
Co jsem se oženil . . . . . . . . . . . . . . . .196 [Se]  
Co jsem se pod oknem nastál.   . . . . . . . 18 [Melodie samostatně] [Li]
Co jsem se za tebou nachodil ............. 97 [Ru]  
Co jsem tak darebná . . . . . . . . . . . . . . . 98 [Se]  
Co jsem vám udělal? ..................... 474 [Ru]  
Co jsou se mne nahledali ................ 475 [Ru]  
Co me bodem dělat . . . . . . .123 [Melodie samostatně] [Ba]
Co mně dáš, jsem bednář . . . . . . . . . . . . .288 [Se]  
Co pak je to nového . . . . . .163 [Melodie samostatně] [Ba]
Co pak je to za chasníka. . . . . . . . . . . . .172 [Se]  
Co pak se hněváš, mé potěšení? . . . . . . . . . 145 [Se]  
Co pak se, mládenci . . . . . . . . . . . . . . .196 [Se]  
Co pak ti naši dělají ................... 544 [Ru]  
Co sa stalo a událo [Ko]  
Co sa stalo a událo [Melodie samostatně] [Op]
Co sa stalo této noci . . . . . . . . . . 22 [Melodie samostatně] [To]
Co sa stało v nově  . . . . . . 50 [Melodie samostatně] [Ba]
Co sa stało, přihodiło  . . . .164 [Melodie samostatně] [Ba]
Co sa stalo.   . . . . . . . . . . . . . . . 24 [Melodie samostatně] [Li]
Co sa ty, ženichu, před náma vzdaluješ  . 46 [Melodie samostatně] [To]
Co se to tam blyští . . . . . . . . . . . . . . 319 [Se]  
Co sem sa pod okny nastáł . . . 20 [Melodie samostatně] [Ba]
Co sem udělala ........................... 97 [Ru]  
Co sem vos tak, mamuličko . . .153 [Melodie samostatně] [Ba]
Co ste, maměnko, se mnó vystály. . . . . . . . . 318 [Se]  
Co ten ptáček povídá .................... 114 [Ru]  
Co ten ptáček štěbetá . . . . . . . . . . . . . . 31 [Se]  
Co ten ptáček tam povídá . . . . . . . . . . . . .31 [Se]  
Co ten ptáček… (13) [Sp]  
Co to dívča govorí  . . . . . . 64 [Melodie samostatně] [Ba]
Co to dívča hovorí  . . . . . . . . 27 [Melodie samostatně] [Ku]
Co to máš, děvečko . . . . . . . . . . . . . . . .32 [Se]  
Co to máš, děvečko ....................... 98 [Ru]  
Co to máš, má milá . . . . . . . . . . . . . . . .32 [Se]  
Co to milá.  . . . . . . . . . . . . . . . . 19 [Melodie samostatně] [Li]
Co to ten král (č. 5.) .................. 659 [Ru]  
Co to znamená medle nového [Ma]  
Co to znamená  . . . . . . . . . . . . . . .  8 [Melodie samostatně] [Pa]
Co to znamenať bude . . . . . .166 [Melodie samostatně] [Ba]
Co to znamenati má?  . . . . . . . . . . . . 21 [Melodie samostatně] [Pa]
Co to, dívča, co to máš . . . . 24 [Melodie samostatně] [Ba]
Co ty dáš (3 pastýři) . . . . .182 [Melodie samostatně] [Ba]
Co ty ženy I [Ko]  
Co ty ženy II [Ko]  
Co ty ženy na mně majú [Melodie samostatně] [Op]
Co ty ženy na mňe majú  . . . . . . . . . 44 [Melodie samostatně] [To]
Co vy páni myslíte  . . . . . . 66 [Melodie samostatně] [Ba]
Co vy, páni, myslíte  . . . . . . . 28 [Melodie samostatně] [Ku]
Co že to šupoce . . . . . . . . 72 [Melodie samostatně] [Ba]
Copak se to blejská . . . . . . . . . . . . . . .319 [Se]  
Copak si, můj chlapče, myslíš . . . . . . . . . . 98 [Se]  
Copak tak, Maruško . . . . . . 121 [Melodie samostatně] [Ba]
Copak tě tvá máma dala . . . . . . . . . . . . . 196 [Se]  
Copak ti naši dělají . . . . . . . . . . . . . . 197 [Se]  
Cos dělala, ženo má.   . . . . . . . . . . . 18 [Melodie samostatně] [Li]
Cos, má milá, cos myslila . . . . . . . . . . . .197 [Se]  
Cós, má milá, cós tak hrdá . . . . . . . . . . . 145 [Se]  
Cos, má milá, udělala . . . . . . . . . . . . . .198 [Se]  
Což je ta láska zlá (2x) . . . . . . . . . . . . .98 [Se]  
Což je ti, synáčku . . . . . . . . . . . . . . . 241 [Se]  
Což je tomu hodně . . . . . . . . . . . . . . . . 32 [Se]  
Což jest to za veselou muziku .180 [Melodie samostatně] [Ba]
Což jsem já zajíček . . . . . . . . . . . . . . .288 [Se]  
Což pak mne, má ženo .................... 504 [Ru]  
Což se mně, má milá ...................... 99 [Ru]  
Což se mně, má milá, hezká zdáš . . . . . . . . .198 [Se]  
Což se mně, má milá, hezká zdáš . . . . . . . . .199 [Se]  
Což te se mně, má panenko . . .100 [Melodie samostatně] [Ba]
Což ten panský mostek . . . . . . . . . . . . . . 33 [Se]  
Čas radosti, veselosti  . . . .168 [Melodie samostatně] [Ba]
Časně ráno za svítání . . . . . . . . . . . . . . 99 [Se]  
Čechoslovan ............................... 8 [Ru]  
Čekala jsem ............................. 476 [Ru]  
ČEKALA JSEM, NESPALA JSEM [O2]  
Černá hora, černý les.   . . . . . . . . . . 20 [Melodie samostatně] [Li]
Černa mrukevka na něbě . . . . . . . . . . . . . .33 [Se]  
Černá mrukevka na něbě  . . . .143 [Melodie samostatně] [Ba]
Černá vlna .............................. 426 [Ru]  
Černé oči běžte spát  . . . . . . . . . . 25 [Melodie samostatně] [To]
Čérné oči, čérné . . . . . . . . . . . . . . . . .34 [Se]  
Černé oči, jděte spát . . . . . . . . . . . . . . 99 [Se]  
Černé oči, jděte spát ................... 100 [Ru]  
Červená bielá zara  . . . . . . . . . . . 51 [Melodie samostatně] [To]
Červená modrá fiala ..................... 102 [Ru]  
Červená růžička [Ko]  
Červená růžička rozkvétá  . . . . . . . . 45 [Melodie samostatně] [To]
Červená ružička… (2) . . . . . . . . . 22 [Melodie samostatně] [Ce]
Červená ružička… (291) . . . . . . . . 192 [Melodie samostatně] [Ce]
Červená růžičko [Ma]  
Červená růžičko ......................... 103 [Ru]  
Červená růžičko, co se nerozvíjíš . . . . . . . .100 [Se]  
Červená růžičko, rozvíjej se . . . . . . . . . . 101 [Se]  
Červená, modrá fijala . . . . . . . . . . . . . .101 [Se]  
Červená, zelená . . . . . . . . . . . . . . . . .241 [Se]  
Červené jablúško.  . . . . . . . . . . . . . 21 [Melodie samostatně] [Li]
Červené jabúčko… (172) . . . . . . . . 124 [Melodie samostatně] [Ce]
Červené jabúčko… (6) . . . . . . . . . 24 [Melodie samostatně] [Ce]
Červeny bíly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 [Se]  
Čí je to děvče . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 [Se]  
Čí je to děvče  . . . . . . . . 11 [Melodie samostatně] [Ba]
Čí je to děvčina… (14) [Sp]  
Čí je to děvečka  . . . . . . . . . . . . 17 [Melodie samostatně] [To]
Čí je to lučenka  . . . . . . .  9 [Melodie samostatně] [Ba]
Čí je to políčko.  . . . . . . . . . . . . . 22 [Melodie samostatně] [Li]
Čí je to svadbička  . . . . . . 86 [Melodie samostatně] [Ba]
Čí je to ta dívčí, čí je . . . . . . . . . . . . 200 [Se]  
Čí jsou to koníčky . . . . . . . . . . . . . . . 288 [Se]  
Čí jsou to koníčky ...................... 106 [Ru]  
Čí jsou to koníčky lysy . . . . . . . . . . . . .289 [Se]  
Čí pak je to líha . . . . . . . . . . . . . . . .289 [Se]  
Čí sa to koníčky hore humny pasú  . . . . 56 [Melodie samostatně] [To]
Čí sú to husy.   . . . . . . . . . . . . . . 22 [Melodie samostatně] [Li]
Či sú to koníčky.  . . . . . . . . . . . . . 23 [Melodie samostatně] [Li]
Čí to husičky [O1]  
Čí to husičky . . . . . . . . . 85 [Melodie samostatně] [Ba]
Čí to husičky na tej vodě . . . . . . . . . . . .289 [Se]  
Čí to koníčky ........................... 545 [Ru]  
Čí to lúka nekosená.   . . . . . . . . . . . 24 [Melodie samostatně] [Li]
Čí že to syneček [Ma]  
ČÍ, ŽE TO SYNEČEK [O2]  
Čie je to dievčátko ..................... 104 [Ru]  
Čie sa to ovečky . . . . . . . . . 25 [Melodie samostatně] [Sc]
Čierné oči… (200) . . . . . . . . . . 141 [Melodie samostatně] [Ce]
Čím dál ................................. 545 [Ru]  
Čím jsi ty, děvečko ..................... 107 [Ru]  
Či's něbyl doma . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 [Se]  
Čja že je to… (33) . . . . . . . . . . 39 [Melodie samostatně] [Ce]
Čje sú to husky… (214) . . . . . . . . 147 [Melodie samostatně] [Ce]
Čo robíš, Hanička, Hanka . . . . . 26 [Melodie samostatně] [Sc]
Čo sa dzeje… (98) . . . . . . . . . . . 79 [Melodie samostatně] [Ce]
Čo sa stalo . . . . . . . . . . . . . . . 53 [Melodie samostatně] [To]
ČO SA STALO NOVÉ [O2]  
Čo sa stalo nové v městečku Hodoníně [Ma]  
Čo si ty… (239) . . . . . . . . . . . 161 [Melodie samostatně] [Ce]
Čo som ci urobila . . . . . . . . . . . . 60 [Melodie samostatně] [To]
Čo som dostal včeraj večer . . . . 28 [Melodie samostatně] [Sc]
Čo som sa Hrozenka nabanoval [Ma]  
Čo som sa nastál… (139) . . . . . . . 103 [Melodie samostatně] [Ce]
Čo som sa… (121) . . . . . . . . . . . 93 [Melodie samostatně] [Ce]
Čo to máš, děvěčko . . . . . . . . 27 [Melodie samostatně] [Sc]
Čo to za holúbky . . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně] [Sc]
ČO, ŽE SI TY, ŠOHAJÍČKU [O2]  
Čože si ty, šohajíčku [Ma]  
Čtrnáct let jsem byl na vojně . . . . . . . . . . 35 [Se]  
Čtyry koně na dvoře . . . . . . . . . . . . . . .101 [Se]  
Čtyry koně vrany . . . . . . . . . . . . . . . . 200 [Se]  
Čtyři koně ve dvoře.   . . . . . . . . . . . 25 [Melodie samostatně] [Li]
Čučera, čučera  . . . . . . . .131 [Melodie samostatně] [Ba]
Daj mi, Bože, ten dar . . . . .  4 [Melodie samostatně] [Ba]
Daj mi, Bože, vědět . . . . . . . . . . . . . . .200 [Se]  
Daj mi, Bože… (114) . . . . . . . . . . 89 [Melodie samostatně] [Ce]
Daj nám Pán Bůh . . . . . . . . 33 [Melodie samostatně] [Ba]
Daj ně, Bože synka.  . . . . . . . . . . . . 26 [Melodie samostatně] [Li]
Daj Pambu večer veselý [Ko]  
Daj si mi, cérečko . . . . . . . . . . . . . . . .35 [Se]  
Daj si mi, cérečko  . . . . . . 12 [Melodie samostatně] [Ba]
DAJ SI, JANOŠKU, DAJ SI ZAHRÁT [O2]  
Daj vám Pan Bůh . . . . . . . .168 [Melodie samostatně] [Ba]
Dajce mi pokoj… (176) . . . . . . . . 126 [Melodie samostatně] [Ce]
Dajce, krpce… (295) . . . . . . . . . 195 [Melodie samostatně] [Ce]
Dajte, maměnko, medu  . . . . . . . . . . 50 [Melodie samostatně] [To]
Dala jsi mně šátek ...................... 114 [Ru]  
Dala se má milá do stonání . . . . . . . . . . . .35 [Se]  
Daleké široké pole ...................... 115 [Ru]  
Daleko, široko . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 [Se]  
Darmo se ty trápíš . . . . . . . . . . . . . . . 102 [Se]  
Darmo ty se trápíš ...................... 116 [Ru]  
De máš, ženo, peníze?  . . . . . . . . . . . 27 [Melodie samostatně] [Li]
Debech bela vtáčkem . . . . . .102 [Melodie samostatně] [Ba]
Debech já věděla  . . . . . . .102 [Melodie samostatně] [Ba]
Decky na mě má milá . . . . . .104 [Melodie samostatně] [Ba]
Dej Bůh štěstí tomu domu. . . . . . . . . . . . .355 [Se]  
Dej mi pán Bůh synka . . . . . . . . . . . . . . .35 [Se]  
Dej mi, Bože, synka . . . . . . . . . . . . . . .172 [Se]  
Dej nám Pán Bůh zdraví .................. 428 [Ru]  
Dej, Bože, Barboře ...................... 428 [Ru]  
Dej, Bože, dej vláhy . . . . . . . . . . . . . . .35 [Se]  
Dejme si hoši . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 [Se]  
Deme, deme .............................. 120 [Ru]  
Den Božího narození  . . . . . . . . . . . . 33 [Melodie samostatně] [Pa]
Den přeslavný jest k nám přišel . . . . . . . . .355 [Se]  
Den přeslavný  . . . . . . . . . . . . . . . 15 [Melodie samostatně] [Pa]
Derflanské hodiny.   . . . . . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně] [Li]
Derflanský pan farář.  . . . . . . . . . . . 29 [Melodie samostatně] [Li]
Děťátko malé ............................ 549 [Ru]  
Děvča šaty pere [Ma]  
Děvčata, požeňte  . . . . . . . 46 [Melodie samostatně] [Ba]
Děvče jako lusk ......................... 429 [Ru]  
Dež já homřo  . . . . . . . . .112 [Melodie samostatně] [Ba]
Dež sem já šel podle lesa . . .114 [Melodie samostatně] [Ba]
Dež sem já šil okolo vrát . . .138 [Melodie samostatně] [Ba]
Dež sem já šil přes Trnavo  . . 99 [Melodie samostatně] [Ba]
Dievča z Bielej hory . . . . . . . 30 [Melodie samostatně] [Sc]
Dievča z Bielej hory  . . . . . . . 29 [Melodie samostatně] [Ku]
Dievča, dievča . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 [Se]  
Dievča, dievča . . . . . . . . . . 29 [Melodie samostatně] [Sc]
Dievča, dievča  . . . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně] [Ku]
Dívča korytňanské [Ma]  
DÍVČA KORYTŇANSKÉ [O2]  
Dívča lipovjanské… (15) [Sp]  
Dívča, dívča ............................ 121 [Ru]  
Dívča, dívča laštovička . . . . . . . . . . . . .201 [Se]  
Dívka ze mlejna ......................... 122 [Ru]  
Dlouho, můj Jeníčku ..................... 124 [Ru]  
Do by sa ně oženiti kázál . . . . . 30 [Melodie samostatně] [Sc]
DO HORY MA POSLALI [O2]  
Do šáší… (17) [Sp]  
Do zahrádky kročila [Ma]  
Doba vánoční milá  . . . . . . . . . . . . .  7 [Melodie samostatně] [Pa]
Dobre temu Janovi [Ma]  
DOBRE TEMU JANOVI [O2]  
Dobrú noc ............................... 125 [Ru]  
Dobrú noc, má milá  . . . . . . . . 30 [Melodie samostatně] [Ku]
Dobrú noc, Maruško  . . . . . . . . . . . 51 [Melodie samostatně] [To]
Dobrú noc.   . . . . . . . . . . . . . . . . 29 [Melodie samostatně] [Li]
Dobry dolky od Barunky . . . . . . . . . . . . . 289 [Se]  
Dobry večer okenečko . . . . . . . . . . . . . . .36 [Se]  
Dobrý večer vám . . . . . . . . . . 30 [Melodie samostatně] [Ku]
Dobrý večer vám . . . . . . . . . . 31 [Melodie samostatně] [Sc]
Dobře je mně, dobře . . . . . . . . . . . 47 [Melodie samostatně] [To]
Dobře je ti Janku… (16) [Sp]  
Dobře je ti, Janku  . . . . . . 36 [Melodie samostatně] [Ba]
Dobře mi je . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 [Se]  
Dobře mně tatíček . . . . . . . . . . . . 14 [Melodie samostatně] [To]
Dobře tak na Kačenu . . . . . . . . . . . . . . .173 [Se]  
Dobře žijem, dobře pijem [Ko]  
Dojdi, Janík, k nám [Ma]  
Dojdi, šohajku [O1]  
Dojdi, šohajku, ráno k nám [Ma]  
Dole Váhem voda běží  . . . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně] [To]
Dolina, dolina (1) ...................... 126 [Ru]  
Dolina, dolina (2) ...................... 127 [Ru]  
Dolina, dolina . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 [Se]  
Dolina, dolina . . . . . . . . . . 32 [Melodie samostatně] [Sc]
Dolina, dolina . . . . . . . . . . 32 [Melodie samostatně] [Sc]
Dolina, dolina . . . . . . . . . . 33 [Melodie samostatně] [Sc]
Dolina, dolina  . . . . . . . .128 [Melodie samostatně] [Ba]
Dolina, dolina, čo idem . . . . . . 31 [Melodie samostatně] [Ku]
Dolina, dolina, kamenný chodníček . 32 [Melodie samostatně] [Ku]
Dolů, dolů moj veneček . . . . . . . . . . . . . 201 [Se]  
Dolu… (313) . . . . . . . . . . . . . 208 [Melodie samostatně] [Ce]
Dory… (160) . . . . . . . . . . . . . 117 [Melodie samostatně] [Ce]
Došel ke mně dřímala [Ma]  
DOŠEL KE MNĚ DŘÍMALA [O2]  
Dovez mě, dovez . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 [Se]  
DRAPTE, DRAPTE DRAPULENKY [O2]  
Drapte, drapte, drapulenky [Ma]  
Dráteníček [O1]  
Druhý čardáš textu neznámého  . . . . . . 39 [Melodie samostatně] [To]
Dú Valaši ............................... 432 [Ru]  
Dubina… (15) . . . . . . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně] [Ce]
Dubku, dubku, dubečku . . . . . . . . . . 49 [Melodie samostatně] [To]
Duhopol . . . . . . . . . . . . . . 33 [Melodie samostatně] [Sc]
Duhopol, Duhopol  . . . . . . . . . 32 [Melodie samostatně] [Ku]
Duša moja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 [Se]  
Dvanáct hodin, jedna čtvrť  . . . . . . . 50 [Melodie samostatně] [To]
Dvanást hodin jedna štvrť. . . . . . . . . . . . 389 [Se]  
Dy jo idu po dědině . . . . . .156 [Melodie samostatně] [Ba]
Dyby byla kosa nabróšená. . . . . . . . . . . . .146 [Se]  
Dyby byla Morava . . . . . . . . . 34 [Melodie samostatně] [Sc]
Dyby mňa máti.   . . . . . . . . . . . . . . 30 [Melodie samostatně] [Li]
Dyby mně tak bylo. . . . . . . . . . . . . . . . 103 [Se]  
Dyby mně tak bylo. . . . . . . . . . . . . . . . 104 [Se]  
Dyby nás Pánbu chtěl [Ma]  
Dyby ně tak [Ma]  
Dyby ne téj varty… (19) [Sp]  
Dyby nebyło bývało  . . . . . . 61 [Melodie samostatně] [Ba]
Dyby nebylo svitalo . . . . . . 39 [Melodie samostatně] [Ba]
Dyby sa poctivosť . . . . . . . . . . . . 30 [Melodie samostatně] [To]
Dyby sa propadla ta ostrožská brána,   . . . 31 [Melodie samostatně] [Li]
Dybych była léhała  . . . . . . 80 [Melodie samostatně] [Ba]
Dybych była vtáčkem . . . . . . . . 33 [Melodie samostatně] [Ku]
Dybych byla vtáčkem ..................... 128 [Ru]  
Dybych já byl selským synkem . . . . . . . . . . 290 [Se]  
Dybych já był selským synkem  . . . 34 [Melodie samostatně] [Ku]
Dybych já byl selským synkem. . . . . . . . . . .290 [Se]  
Dybych já byl včera věděl . . . 70 [Melodie samostatně] [Ba]
Dybych já byl… (18) [Sp]  
Dybych já měła  . . . . . . . . 16 [Melodie samostatně] [Ba]
Dybych já miéł . . . . . . . . . 6 [Melodie samostatně] [Ba]
Dybych já sa nebál.  . . . . . . . . . . . . 31 [Melodie samostatně] [Li]
Dybych já věděla . . . . . . . . . . . . . . . . .37 [Se]  
Dybych já věděla ........................ 130 [Ru]  
Dybych já věděła  . . . . . . . 72 [Melodie samostatně] [Ba]
Dybys była panna  . . . . . . .154 [Melodie samostatně] [Ba]
Dycky jsem ti povídala . . . . . . . . . . . . . 271 [Se]  
Dycky mně má milá . . . . . . . . . . . . . . . .202 [Se]  
Dycky mně má milá ....................... 132 [Ru]  
Dycky sem si myslél [Ko]  
Dycky sem ti říkavala . . . . . . . 35 [Melodie samostatně] [Ku]
Dycky sem ti říkávała . . . . . 68 [Melodie samostatně] [Ba]
Dycky sem ti říkávala.   . . . . . . . . . . 32 [Melodie samostatně] [Li]
Dycky si mi poviedával  . . . . . . . . . 58 [Melodie samostatně] [To]
Dymaj jen ty, kovaličku . . . .160 [Melodie samostatně] [Ba]
Dyž já budu ležat . . . . . . . 10 [Melodie samostatně] [Ba]
Dyž já půjděm okolo.   . . . . . . . . . . . 33 [Melodie samostatně] [Li]
Dyž já půjdu  . . . . . . . . . 39 [Melodie samostatně] [Ba]
Dyž já, má mamičko  . . . . . . . . . . . 47 [Melodie samostatně] [To]
Dyž jsem já k méj milej chodíval ........ 133 [Ru]  
Dyž jsem já šel přes ty hory . . . . . . . . . . 104 [Se]  
Dyž jsem šel z hospody dom . . . . . . . . . . . 271 [Se]  
Dyž k nám budeš chodívávat  . . 23 [Melodie samostatně] [Ba]
Dyž komára ženili . . . . . . . . . . . . . . . .241 [Se]  
Dyž mi było . . . . . . . . . . 39 [Melodie samostatně] [Ba]
Dyž naši mlátile ........................ 550 [Ru]  
Dyž pojedu do Trnavy  . . . . . . . . . . 14 [Melodie samostatně] [To]
Dyž pršalo, mrholilo [Ko]  
Dyž pudu na trávu . . . . . . . . . . . . . . . .389 [Se]  
Dyž sa milý do vojny bral . . . . . . . . 14 [Melodie samostatně] [To]
Dyž se chodíl do školy [Ko]  
Dyž sem býl malučký pacholíček [Ko]  
Dyž sem býl malučký… (20) [Sp]  
Dyž sem býl na vojně… (21) [Sp]  
Dyž sem byla maličká . . . . . . . 35 [Melodie samostatně] [Sc]
Dyž sem była panenkú  . . . . . 81 [Melodie samostatně] [Ba]
Dyž sem já šéł cestú  . . . . . 10 [Melodie samostatně] [Ba]
Dyž sem já šel jednú k okénečku . . . . . 30 [Melodie samostatně] [To]
Dyž sem já šel okolo hája.   . . . . . . . . 35 [Melodie samostatně] [Li]
Dyž sem ja šel okolo vrat . . . . . 35 [Melodie samostatně] [Ku]
Dyž sem já šel okolo vrát . . . . . 35 [Melodie samostatně] [Sc]
Dyž sem já šel okolo  . . . . . . . . . . 17 [Melodie samostatně] [To]
Dyž sem ja šeł přes hajiček . .156 [Melodie samostatně] [Ba]
Dyž sem já šel přes hory.  . . . . . . . . . 36 [Melodie samostatně] [Li]
Dyž sem já šel  . . . . . . . . . . . . . 23 [Melodie samostatně] [To]
Dyž sem já šel, ej.  . . . . . . . . . . . . 34 [Melodie samostatně] [Li]
Dyž sem já šél… (22) [Sp]  
Dyž sem já šla z kostela [Ko]  
Dyž sem k vám chodíval… (23) [Sp]  
Dyž sem na koníčka sedál [Ko]  
Dyž sem šel k muzice . . . . . . . . . . . . . . 146 [Se]  
Dyž sem šéł z Młacovy . . . . . 10 [Melodie samostatně] [Ba]
Dyž sem šél ze Bzovéj… (24) [Sp]  
Dyž sme sem přišli, buďme tu  . . . . . . 41 [Melodie samostatně] [To]
Dyž tobě, cérečko . . . . . . . . . 36 [Melodie samostatně] [Sc]
Dyž tobě, cérečko . . . . . . .  4 [Melodie samostatně] [Ba]
Dyž tobě, cérečko ....................... 134 [Ru]  
Dyž ty pudeš k nám . . . . . . . . . . . . . . . 146 [Se]  
Dyž tys mě nechcela . . . . . . . . . . . . . . .104 [Se]  
Dzievča… (138) . . . . . . . . . . . . 102 [Melodie samostatně] [Ce]
Dzievečko… (177) . . . . . . . . . . . 126 [Melodie samostatně] [Ce]
Ej co za myslivěc . . . . . . .146 [Melodie samostatně] [Ba]
Ej dolů, dolů . . . . . . . . . 87 [Melodie samostatně] [Ba]
Ej haňba, haňba . . . . . . . . 13 [Melodie samostatně] [Ba]
Ej hle chasa naša . . . . . . .169 [Melodie samostatně] [Ba]
Ej létała łaštověnka  . . . . . 55 [Melodie samostatně] [Ba]
Ej pršało, było tma . . . . . . 59 [Melodie samostatně] [Ba]
Ej sidej na vůz . . . . . . . .152 [Melodie samostatně] [Ba]
Ej ty naša Kačo . . . . . . . . 86 [Melodie samostatně] [Ba]
Ej u susěda . . . . . . . . . .177 [Melodie samostatně] [Ba]
Ej volaře, volaře . . . . . . .144 [Melodie samostatně] [Ba]
EJ, BĚŽALA OVEČKA [O2]  
Ej, bola láska [Ma]  
EJ, BOLA LÁSKA [O2]  
Ej, bola láska… (286) . . . . . . . . 189 [Melodie samostatně] [Ce]
Ej, Bože mój  . . . . . . . . . . . 36 [Melodie samostatně] [Ku]
Ej, Brode, Brodečku [Ma]  
Ej, Brode, Brodečku, na pěkném kopečku [Ma]  
EJ, CO SA STALO TEJTO NOCI [O2]  
EJ, CO SEM VÁM UDĚLAL [O2]  
Ej, dívča, dívča . . . . . . . . . . . . . . . . .38 [Se]  
Ej, dobře je ti, Janku [Ma]  
Ej, dolina, dolina . . . . . . . . 37 [Melodie samostatně] [Sc]
Ej, dolina, dolina  . . . . . . . . 36 [Melodie samostatně] [Ku]
Ej, dolina, dolina. . . . . . . . . . . . . . . .370 [Se]  
Ej, dolů Váhem…  . . . . . . . . . . . . . . 37 [Melodie samostatně] [Li]
Ej, dúbí, dúbí… (25) [Sp]  
Ej, hájek hájek, dva hájíčky.  . . . . . . . 37 [Melodie samostatně] [Li]
Ej, hájek… (108) . . . . . . . . . . . 85 [Melodie samostatně] [Ce]
Ej, hájek… (224) . . . . . . . . . . . 152 [Melodie samostatně] [Ce]
Ej, hora, hora . . . . . . . . . . 37 [Melodie samostatně] [Sc]
Ej, hora, hora I [Ko]  
Ej, hora, hora II [Ko]  
Ej, hora, hora  . . . . . . . . . . 37 [Melodie samostatně] [Ku]
Ej, hore… (161) . . . . . . . . . . . 117 [Melodie samostatně] [Ce]
EJ, HORENKA HORUJE [O2]  
Ej, hory  . . . . . . . . . . . . . 38 [Melodie samostatně] [Ku]
Ej, hory, hory [Ma]  
Ej, hory… (1) . . . . . . . . . . . . . 22 [Melodie samostatně] [Ce]
Ej, hrmelo… (50) . . . . . . . . . . . 49 [Melodie samostatně] [Ce]
Ej, ja, hora… (238) . . . . . . . . . 161 [Melodie samostatně] [Ce]
Ej, Janku, Janíčku . . . . . . . . . . . . . . . .38 [Se]  
Ej, Janku, Janíčku ...................... 135 [Ru]  
Ej, jeden hájek . . . . . . . . . . . . . 29 [Melodie samostatně] [To]
Ej, kebych já vedzela… (221) . . . . . 151 [Melodie samostatně] [Ce]
Ej, kedz si chcela  . . . . . . . . . . . 57 [Melodie samostatně] [To]
Ej, lásko, lásko [Ko]  
Ej, lásko, lásko [Melodie samostatně] [Op]
Ej, lásko, lásko . . . . . . . . . . . . . . . . 105 [Se]  
Ej, lásko, lásko . . . . . . . . . 38 [Melodie samostatně] [Sc]
Ej, lásko, lásko ........................ 136 [Ru]  
Ej, lásko, lásko  . . . . . . . . . 39 [Melodie samostatně] [Ku]
Ej, mám já koňa faku . . . . . . . 38 [Melodie samostatně] [Sc]
Ej, mám já koňa faku  . . . . . . . 39 [Melodie samostatně] [Ku]
Ej, mamko ............................... 136 [Ru]  
Ej, mamko, mamko  . . . . . . . . . 40 [Melodie samostatně] [Ku]
Ej, muselo by něbýc… (112) . . . . . . 88 [Melodie samostatně] [Ce]
Ej, na horách, na dolách [Ko]  
Ej, na horách, na dolách [Ma]  
EJ, NA STRAŇANSKÉM RYNKU [O2]  
Ej, na veleckých lukách . . . . . . 40 [Melodie samostatně] [Ku]
Ej, na Vrbovcoch . . . . . . . . . 39 [Melodie samostatně] [Sc]
Ej, na Vrbovcoch  . . . . . . . . . 41 [Melodie samostatně] [Ku]
Ej, nade mlýnem, pode mlýnem [Melodie samostatně] [Op]
Ej, nebude nám dycky tak… (26) [Sp]  
Ej, nedaj Bože  . . . . . . . . 59 [Melodie samostatně] [Ba]
Ej, něscem páleného . . . . . . . . 42 [Melodie samostatně] [Ku]
Ej, néscem… (150) . . . . . . . . . . 109 [Melodie samostatně] [Ce]
Ej, netrhala [Ma]  
Ej, o vianocách… (27) [Sp]  
Ej, oráč, oráč .......................... 138 [Ru]  
EJ, OVES, OVES [O2]  
Ej, Panenka, Marija [Ko]  
Ej, po rýnečku… (234) . . . . . . . . 159 [Melodie samostatně] [Ce]
Ej, počkaj… (14) . . . . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně] [Ce]
Ej, počkaj…  . . . . . . . . . . . . . . . . 38 [Melodie samostatně] [Li]
Ej, pod močiarom [Ma]  
Ej, pode mlýnem [Ko]  
Ej, poslali mě orat . . . . . . . . 39 [Melodie samostatně] [Sc]
Ej, sivé volky… (223) . . . . . . . . 152 [Melodie samostatně] [Ce]
Ej, skala, skala… (28) [Sp]  
Ej, skala… (282) . . . . . . . . . . . 186 [Melodie samostatně] [Ce]
Ej, skleničko skleněná  . . . . . . 43 [Melodie samostatně] [Ku]
Ej, spodobalo sa mi . . . . . . . . 44 [Melodie samostatně] [Ku]
Ej, široko… (180) . . . . . . . . . . 128 [Melodie samostatně] [Ce]
Ej, šla děvečka.   . . . . . . . . . . . . . 39 [Melodie samostatně] [Li]
Ej, tam ma, Bože… (30) [Sp]  
Ej, tatíčku můj starý… (31) [Sp]  
Ej, topol, topol [Ma]  
EJ, TOPOL, TOPOL [O2]  
Ej, topol, topol . . . . . . . . . 40 [Melodie samostatně] [Sc]
Ej, topoľ, topoľ  . . . . . . . . . 44 [Melodie samostatně] [Ku]
Ej, topol… (289) . . . . . . . . . . . 191 [Melodie samostatně] [Ce]
Ej, ty Světlove, Světlovečku… (29) [Sp]  
Ej, u Brodu města [Ko]  
Ej, u Brodu, u města [Melodie samostatně] [Op]
Ej, umrela mi… (148) . . . . . . . . . 108 [Melodie samostatně] [Ce]
Ej, v širém poli…  . . . . . . . . . . . . . 40 [Melodie samostatně] [Li]
Ej, veža [Ma]  
Ej, veža… (216) . . . . . . . . . . . 148 [Melodie samostatně] [Ce]
Ej, volari, volari  . . . . . . . . 45 [Melodie samostatně] [Ku]
Ej, za horú, za horečků . . . . . . 40 [Melodie samostatně] [Sc]
Ej, zahynu u Turka… (32) [Sp]  
Ej, zajdzi, šunko… (185) . . . . . . . 130 [Melodie samostatně] [Ce]
Ej, zaspala Hanička [Ma]  
EJ, ZOMREM VÁM, MAMIČKO [O2]  
Ej, ženy, ženy [Ma]  
Ej, ženy, ženy [Ma]  
EJ, ŽENY, ŽENY [O2]  
Ej, ženy, ženy  . . . . . . . . . . 46 [Melodie samostatně] [Ku]
Ej, ženy… (117) . . . . . . . . . . . . 91 [Melodie samostatně] [Ce]
Ej, žitko, žitko ........................ 139 [Ru]  
Ej, žito, žito… (33) [Sp]  
Ejhle, naše chasa (delší koleda)   . . . . . 19 [Melodie samostatně] [Pa]
Ejhle, naše chasa  . . . . . . . . . . . . . 49 [Melodie samostatně] [Pa]
Elena, Elena . . . . . . . . . . . 41 [Melodie samostatně] [Sc]
Enom si, cérečko ........................ 140 [Ru]  
Enom si, cérečko  . . . . . . . 22 [Melodie samostatně] [Ba]
Est-li jsi, Hančičko . . . . . . . . . . . . . . 202 [Se]  
Ešče dněska [Ma]  
Ešče dněska… (259) . . . . . . . . . . 172 [Melodie samostatně] [Ce]
Ešče já sa podívám [Melodie samostatně] [Ha]
Ešče já se podívám  . . . . . .  9 [Melodie samostatně] [Ba]
Ešče je nás . . . . . . . . . . 97 [Melodie samostatně] [Ba]
Ešče mňa maměnka… (34) [Sp]  
Ešče som bol nad Bystricú [Ma]  
Ešče zme byli.   . . . . . . . . . . . . . . 40 [Melodie samostatně] [Li]
Eště dnes ............................... 551 [Ru]  
Eště je, eště je . . . . . . . . . 42 [Melodie samostatně] [Sc]
Eště sa len zori . . . . . . . . . 43 [Melodie samostatně] [Sc]
Ešte sa raz obzrieť mám . . . . . . 46 [Melodie samostatně] [Ku]
Eště sem já . . . . . . . . . . . . . . . 17 [Melodie samostatně] [To]
Evičko, Evo . . . . . . . . . . 74 [Melodie samostatně] [Ba]
Falešné synečku ......................... 141 [Ru]  
Falešné, šohajko… (43) . . . . . . . . 45 [Melodie samostatně] [Ce]
Fialenko modrá .......................... 142 [Ru]  
Fialo modrá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 [Se]  
Forman .................................. 432 [Ru]  
Frajerenky moje . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 [Se]  
Frajeročka moja ......................... 144 [Ru]  
Frajirenko starodávná . . . . . 58 [Melodie samostatně] [Ba]
Fuč, větříčku . . . . . . . . . . . 47 [Melodie samostatně] [Ku]
Fuč, větříčku . . . . . . . . . 95 [Melodie samostatně] [Ba]
Fučí větr . . . . . . . . . . . 89 [Melodie samostatně] [Ba]
Fúká větr po dolině.   . . . . . . . . . . . 41 [Melodie samostatně] [Li]
Fúká větr po dolině… (35) [Sp]  
Fúká vieter… (306) . . . . . . . . . . 201 [Melodie samostatně] [Ce]
Furiant ................................. 433 [Ru]  
Galánečka moja… (240) . . . . . . . . 162 [Melodie samostatně] [Ce]
Galiáš (36) [Sp]  
Gaudeamus ............................... 505 [Ru]  
Gazdo náš [Ko]  
Gořalenko, sestro moja… (37) [Sp]  
Gořałko, gořałko  . . . . . . . 33 [Melodie samostatně] [Ba]
Gulovatéj tváře byla  . . . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně] [To]
Ha kuku! Chaso vzhůru!  . . . .180 [Melodie samostatně] [Ba]
Ha ty svatej Vavřenečku . . . . . . . . . . . . . 39 [Se]  
Háj -háj -háječku zelený. . . . . . . . . . . . .319 [Se]  
Háj, dúbečku zelený.   . . . . . . . . . . . 43 [Melodie samostatně] [Li]
Háj, háj, háj . . . . . . . . . . . . . . 34 [Melodie samostatně] [To]
Háj, háj, háj, zelené ořeší  . . . . . . . . 43 [Melodie samostatně] [Li]
Háj, háj, háj.   . . . . . . . . . . . . . . 42 [Melodie samostatně] [Li]
Haj, haj… (122) . . . . . . . . . . . . 94 [Melodie samostatně] [Ce]
Haj, husičky [O1]  
Haj, husičky, haj ....................... 146 [Ru]  
Hajaju… (273) . . . . . . . . . . . . 180 [Melodie samostatně] [Ce]
Hajaju… (28) . . . . . . . . . . . . . 36 [Melodie samostatně] [Ce]
Háječku dubový [Melodie samostatně] [Ha]
Hajej, můj andílku ...................... 552 [Ru]  
Hajej, můj zlatoušku (andílku) . . . . . . . . . .21 [Se]  
Hajej, nynej, Jezu Kriste  . . . . . . . . . 56 [Melodie samostatně] [Pa]
Hájek jako mléko kvetl .................. 434 [Ru]  
Hajho husy, ze pšenice .................. 553 [Ru]  
Hajíček v dolince . . . . . . . 11 [Melodie samostatně] [Ba]
Hajíčku zelený .......................... 147 [Ru]  
Hájíčku zelený  . . . . . . . . . . 48 [Melodie samostatně] [Ku]
Hájíčku zelený  . . . . . . . . 60 [Melodie samostatně] [Ba]
Hajíčku zelený  . . . . . . . .  4 [Melodie samostatně] [Ba]
Hajsa, hajsa (č. 4.) .................... 658 [Ru]  
Halalo, belalo [Ko]  
Halí belí . . . . . . . . . . . 45 [Melodie samostatně] [Ba]
Halý dítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 [Se]  
Halý dítě ............................... 554 [Ru]  
Hančičko, hubičko . . . . . . . . . . . . . . . .203 [Se]  
Haničko, hubičko . . . . . . . . . . . . . . . . 105 [Se]  
Hanulienka… (245) . . . . . . . . . . 164 [Melodie samostatně] [Ce]
Hanulienka… (92) . . . . . . . . . . . 76 [Melodie samostatně] [Ce]
Hej Slované .............................. 10 [Ru]  
Hej, čí že to chlapci boli  . . . . 48 [Melodie samostatně] [Ku]
Hej, haj, hej, haj, zelený háj  . . 49 [Melodie samostatně] [Ku]
Hej, hore háj . . . . . . . . . . . 50 [Melodie samostatně] [Ku]
Hej, hore háj, dole háj . . . . . . . . . . . . .320 [Se]  
Hej, hore háj, dole háj . . . . . . 44 [Melodie samostatně] [Sc]
Hej, hore háj, dole háj . . . . . . 45 [Melodie samostatně] [Sc]
Hej, hore háj, dolu háj ................. 555 [Ru]  
Hej, lepšie na doline . . . . . . . 45 [Melodie samostatně] [Sc]
Hej, musel by to chlap byť  . . . . 51 [Melodie samostatně] [Ku]
Hej, pane hejtmane. . . . . . . . . . . . . . . .320 [Se]  
Hej, zapadaj slniečko . . . . . . . 51 [Melodie samostatně] [Ku]
Hej, zapadaj, slniečko . . . . . . 46 [Melodie samostatně] [Sc]
Hejbej se, strakaty, bíly! . . . . . . . . . . . 203 [Se]  
Hejha husy ze pšenice. . . . . . . . . . . . . . 173 [Se]  
Hento je ten šuhajko [Ma]  
Hezká bys ty byla . . . . . . . . . . . . . . . .147 [Se]  
Hezká je, hodná je . . . . . . . . . . . . . . . 241 [Se]  
Hezká jsi, Andulko, bejvala . . . . . . . . . . .147 [Se]  
Hle, stkví se v svaté noci zář   . . . . . . 61 [Melodie samostatně] [Pa]
Hlubočí, hlubočí . . . . . . . . . . . . . . . . .40 [Se]  
Hlubočí, hlubočí.  . . . . . . . . . . . . . 44 [Melodie samostatně] [Li]
Hlubočí, hlubočí…  . . . . . . . . . . . . . 44 [Melodie samostatně] [Li]
Hłuboký járečku . . . . . . . . . . 52 [Melodie samostatně] [Ku]
Hluboký járečku ......................... 148 [Ru]  
Hluboký járek…   . . . . . . . . . . . . . . 45 [Melodie samostatně] [Li]
Hnalo dívča krávy [O1]  
Hnalo dívča krávy . . . . . . . . . 52 [Melodie samostatně] [Ku]
Hnalo dívča krávy I [Ko]  
Hnalo dívča krávy II [Ko]  
Hnalo dzievča krávy . . . . . . . . . . . 56 [Melodie samostatně] [To]
Hnalo dzievča krávy… (199) . . . . . . 140 [Melodie samostatně] [Ce]
Hnalo dzievča kravy… (38) [Sp]  
Hněvej ty se na mě, nebo nehněvej . . . . . . . . 40 [Se]  
Hněvej ty se na mne ..................... 149 [Ru]  
Ho Lišenské Boží moke . . . . .104 [Melodie samostatně] [Ba]
Ho tech našech nade dvorem  . . 99 [Melodie samostatně] [Ba]
Ho tech našech pleskaté . . . .112 [Melodie samostatně] [Ba]
Hodonín je pěkné město [Ma]  
Hody, hody… (39) [Sp]  
Hoj Sokolíci ............................. 51 [Ru]  
Hoj, hoj, hoj . . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně] [Ba]
Hoj, skleničko skleněná… (40) [Sp]  
Hoja, hoja [O1]  
Hoja, hoja, hoja  . . . . . . . 41 [Melodie samostatně] [Ba]
Hoja, hoja, hoja  . . . . . . . 43 [Melodie samostatně] [Ba]
HOJA, HOJA, ŽENA MOJA [O2]  
Hoja, chlapci, hoja [Ma]  
HOJA, CHLAPCI, HOJA [O2]  
Hola chaso  . . . . . . . . . .182 [Melodie samostatně] [Ba]
Holka modrooká . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 [Se]  
Holka modrooká .......................... 151 [Ru]  
Holoubek vrká ........................... 152 [Ru]  
Holoubek vrká. . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 [Se]  
Holubenka sivá… (237) . . . . . . . . 160 [Melodie samostatně] [Ce]
Honzíčka mám ráda . . . . . . . . . . . . . . . .173 [Se]  
Honzíčku, holečku . . . . . . . . . . . . . . . .173 [Se]  
Honzo můj, rozmilý . . . . . . . . . . . . . . . 203 [Se]  
Honzo můj, rozmilý . . . . . . . . . . . . . . . 242 [Se]  
Hop hej, cibuláři . . . . . . . . . . . . . . . .290 [Se]  
Hop holka! (variant) . . . . . . . . . . . . . . 174 [Se]  
Hop holka! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 [Se]  
Hop! cup! ............................... 153 [Ru]  
Hopsa, bratrové . . . . . . . .170 [Melodie samostatně] [Ba]
Hopsa, bratrové  . . . . . . . . . . . . . . 54 [Melodie samostatně] [Pa]
Hopsa, pacholátka  . . . . . . . . . . . . . 48 [Melodie samostatně] [Pa]
Hora milá… (260) . . . . . . . . . . . 172 [Melodie samostatně] [Ce]
HORA, HORA, DVE DOLINY [O2]  
Hora… (144) . . . . . . . . . . . . . 105 [Melodie samostatně] [Ce]
Hore Bojkovici… (41) [Sp]  
Hore dědinú . . . . . . . . . . 18 [Melodie samostatně] [Ba]
Hore dědinú šel.   . . . . . . . . . . . . . 45 [Melodie samostatně] [Li]
Hore dědinú voda běží… (42) [Sp]  
Hore háj kom… (78) . . . . . . . . . . 68 [Melodie samostatně] [Ce]
Hore háj, dolú háj.  . . . . . . . . . . . . 46 [Melodie samostatně] [Li]
Hore hájkom [Ma]  
HORE HÁJOM LIŠKA BEŽÍ [O2]  
Hore Hronom . . . . . . . . . . . . 53 [Melodie samostatně] [Ku]
Hore Hronom, dolu Hronom . . . . . 47 [Melodie samostatně] [Sc]
Hore Javorinú… (43) [Sp]  
Hore je chodníček [Ko]  
Hore je chodníček… (79) . . . . . . . . 68 [Melodie samostatně] [Ce]
Hore nad hájíčkem.   . . . . . . . . . . . . 46 [Melodie samostatně] [Li]
HORE ŇÚ, DOLE ŇÚ [O2]  
Hore ňú, dole ňú  . . . . . . . . . . . . 33 [Melodie samostatně] [To]
HORE PROVODOVEM [O2]  
Hore Strážú [Ma]  
HORE STRÁŽÚ [O2]  
Hore Velkú  . . . . . . . . . . . . 54 [Melodie samostatně] [Ku]
Hore, hore, pastuškové   . . . . . . . . . . 54 [Melodie samostatně] [Pa]
Horečka zelená, zelenaj sa . . . . 48 [Melodie samostatně] [Sc]
HORENKA HORA [O2]  
Horenka chabová [O1]  
HORENKA CHABOVÁ [O2]  
HORENKA, HORA, ZELENÁ HORA [O2]  
Horička zelená [Ma]  
Horňané, Dolňané . . . . . . . . . 48 [Melodie samostatně] [Sc]
Horo, horo bramborová . . . . . . . . . . . . . .106 [Se]  
Horo, horo vysoká jsi . . . . . . . . . . . . . .106 [Se]  
Horo, horo, vysoká jsi .................. 436 [Ru]  
HORY BOLY, HORY SÚ [O2]  
Hory sa černajú [Ma]  
HORY SA ČERNAJÚ [O2]  
Hory sa pukajú [Ma]  
Hory, doly, černý les . . . . . . . . . . . . . .106 [Se]  
Hory, doly, černý les ................... 154 [Ru]  
Hory, doly, černý les.   . . . . . . . . . . 48 [Melodie samostatně] [Li]
Hory, doly, černý les.   . . . . . . . . . . 49 [Melodie samostatně] [Li]
Hory, hory [Melodie samostatně] [Op]
Hory, hory zélené . . . . . . . . . 49 [Melodie samostatně] [Sc]
Hory, hory zelené . . . . . . . . . 54 [Melodie samostatně] [Ku]
Hory, hory zelené ....................... 155 [Ru]  
Hory, hory, hory černé [Ko]  
Hory, hory, hory černé  . . . .  3 [Melodie samostatně] [Ba]
Hory, hory, hory černé.  . . . . . . . . . . 47 [Melodie samostatně] [Li]
Hory, hory, hory jsú . . . . . . . . . . . . . . 204 [Se]  
Hory, hory… (89) . . . . . . . . . . . 74 [Melodie samostatně] [Ce]
Hořała linda  . . . . . . . . . 67 [Melodie samostatně] [Ba]
Hořela linda, hořela.  . . . . . . . . . . . 50 [Melodie samostatně] [Li]
Hořela linda, hořela.  . . . . . . . . . . . 51 [Melodie samostatně] [Li]
Hořela lípa ............................. 436 [Ru]  
Hořeła lipka  . . . . . . . . . 82 [Melodie samostatně] [Ba]
Hořička zelená .......................... 156 [Ru]  
Hořičko jedlová ......................... 158 [Ru]  
Hosa, chlapci, hosa… (44) [Sp]  
Hospodine, pomiluj ny . . . . . . . . . . . . . . 16 [Se]  
Hradčanské hodiny. . . . . . . . . . . . . . . . 242 [Se]  
Hradišču, Hradišču!  . . . . . . . . . . . . 51 [Melodie samostatně] [Li]
Hrajte jí, hudci [Ko]  
Hrajte jí, hudci, hrajte jí [Melodie samostatně] [Op]
Hrajte mně muziky ....................... 159 [Ru]  
Hrajte ně, husličky [Ko]  
Hrajte ně, husličky [Ma]  
Hrajte ně, husličky [O1]  
HRAJTE NĚ, HUSLIČKY [O2]  
Hráli jsme sa [O1]  
Hrály dudy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 [Se]  
Hrály dudy .............................. 437 [Ru]  
Hrazdo ................................... 52 [Ru]  
Hrbatá .................................. 557 [Ru]  
Hrej Janku, hrej  . . . . . . .178 [Melodie samostatně] [Ba]
Hrej te mně, muziko . . . . . .120 [Melodie samostatně] [Ba]
Hromy bijú . . . . . . . . . . . . 50 [Melodie samostatně] [Sc]
Hrozenčané [Ma]  
Hrozenčané… (36) . . . . . . . . . . . 41 [Melodie samostatně] [Ce]
Hrozenčané… (45) [Sp]  
Hrozénečko… (193) . . . . . . . . . . 136 [Melodie samostatně] [Ce]
Hrozenko… (26) . . . . . . . . . . . . 35 [Melodie samostatně] [Ce]
Hroznolhotské pole. . . . . . . . . . . . . . . . 41 [Se]  
Hřbitove, hřbitove . . . . . . . . . . . . . . . 390 [Se]  
Hřbitůvek malý . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 [Se]  
Hubička ................................. 160 [Ru]  
Huboký potočku… (220) . . . . . . . . 150 [Melodie samostatně] [Ce]
Huli, beli [Ma]  
Huli, beli, usni. . . . . . . . . . . . . . . . .357 [Se]  
Husar na šenku . . . . . . . . . . 51 [Melodie samostatně] [Sc]
Husár pije, gajdoš platí [Ma]  
HUSÁR PIJE, GAJDOŠ PLATÍ [O2]  
Husar pije, gajdoš platí  . . . . . . . . 38 [Melodie samostatně] [To]
Husaři, husaři . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 [Se]  
Husaři, husaři . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 [Se]  
Husaři, husaři . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 [Se]  
Husička divoká . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 [Se]  
Husička divoká . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 [Se]  
Husičky, husičky. . . . . . . . . . . . . . . . .204 [Se]  
Husy, bílé husy . . . . . . . . . . . . . . . . .205 [Se]  
Hybaj, Janošku  . . . . . . . . 85 [Melodie samostatně] [Ba]
Chaloupka ............................... 424 [Ru]  
Chceš se ženić, šuhajičko ............... 546 [Ru]  
Chceš-li ty k nám chodívávať . . . 51 [Melodie samostatně] [Sc]
Chceš-li, holka, vědět . . . . . . . . . . . . . 322 [Se]  
Chlapci sa žénijú.   . . . . . . . . . . . . 52 [Melodie samostatně] [Li]
Chlumeckej zámeček . . . . . . . . . . . . . . . 148 [Se]  
Choč bym ja jezdil . . . . . . . . . . . . . . . 148 [Se]  
Chodí hlásný po dědině . . . . . . . . . . . . . .42 [Se]  
Chodí kněz po dvore . . . . . . . . 55 [Melodie samostatně] [Ku]
Chodí kněz po dvore.   . . . . . . . . . . . 52 [Melodie samostatně] [Li]
Chodí Maryška.   . . . . . . . . . . . . . . 53 [Melodie samostatně] [Li]
Chodí rychtár [Ma]  
CHODÍ RYCHTÁR PO DĚDINĚ [O2]  
Chodí rychtár po dedine ................. 110 [Ru]  
Chodí syneček okolo voza . . . . . . . . . . . . .42 [Se]  
Chodí syneček… (47) [Sp]  
Chodí šuhaj po dvore .................... 111 [Ru]  
Chodieval bych ja k vám . . . . . . 53 [Melodie samostatně] [Sc]
Chodieval bych já k vám ................. 107 [Ru]  
Chodila dievčina po hore plačúci [Ma]  
Chodila liška . . . . . . . . . . . . . . 16 [Melodie samostatně] [To]
Chodila má milá . . . . . . . . . . . . . 20 [Melodie samostatně] [To]
Chodila matička ......................... 477 [Ru]  
Chodila po hájku… (46) [Sp]  
Chodila po lesí . . . . . . . . . . . . . . . . .107 [Se]  
Chodila po poli . . . . . . . . . . 56 [Melodie samostatně] [Ku]
Chodila po roli . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 [Se]  
Chodila po roli ......................... 108 [Ru]  
Chodiła po včelínku . . . . . . 72 [Melodie samostatně] [Ba]
Chodila po včelínku ..................... 109 [Ru]  
Chodila po včelínku. . . . . . . . . . . . . . . 107 [Se]  
CHODÍME, CHODÍME [O2]  
Chodíme, chodíme [Melodie samostatně] [Op]
Chodíme, chodíme . . . . . . . . . . . . . . . . .43 [Se]  
Chodíme, chodíme . . . . . . . . . 52 [Melodie samostatně] [Sc]
Chodíme, chodíme  . . . . . . . . . 57 [Melodie samostatně] [Ku]
Chodíval k nám .......................... 112 [Ru]  
Chodíval k nám, chodíval . . . . . . . . . . . . 242 [Se]  
Chodívals k nám falešníku.   . . . . . . . . 54 [Melodie samostatně] [Li]
Chodníček bělavý . . . . . . . . . . . . . . . . 148 [Se]  
Chódzí liščička… (244) . . . . . . . . 164 [Melodie samostatně] [Ce]
Chodzí rychtár… (8) . . . . . . . . . . 25 [Melodie samostatně] [Ce]
Chodzila Mariška  . . . . . . . . . 57 [Melodie samostatně] [Ku]
Chodzili chlapci k nám… (191) . . . . 135 [Melodie samostatně] [Ce]
Chocholáci, čo robíce [O1]  
Choj, dzievča… (156) . . . . . . . . . 114 [Melodie samostatně] [Ce]
Chovejte mne ............................ 478 [Ru]  
Chovejte mne, má matičko . . . . . . . . . . . . .43 [Se]  
Chtíc, aby spal  . . . . . . . . . . . . . . 41 [Melodie samostatně] [Pa]
Chuděnce, Lučice. . . . . . . . . . . . . . . . .323 [Se]  
Chudoba.   . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 [Melodie samostatně] [Li]
Chval každý duch Hospodina . . . . . . . . . . . 378 [Se]  
Chystaj, gazda, aldamáš . . . . . . . . . 54 [Melodie samostatně] [To]
Chytil táta sojku ....................... 548 [Ru]  
Chytili jsme lososa . . . . . . . . . . . . . . .242 [Se]  
Chytili jsme lososa ..................... 547 [Ru]  
Ide Janko hore dolinečkú [Melodie samostatně] [Op]
Ide šohaj po ulici  . . . . . . 58 [Melodie samostatně] [Ba]
Ide ťažký furman k nám . . . . . . 53 [Melodie samostatně] [Sc]
Ideme, ideme [Ma]  
Ideme, ideme  . . . . . . . . . . . . . . 48 [Melodie samostatně] [To]
Ideme, ideme… (48) [Sp]  
Idú kupci po dědině [Ko]  
Idú ženci z role.  . . . . . . . . . . . . . 55 [Melodie samostatně] [Li]
Idze Janoško… (152) . . . . . . . . . 111 [Melodie samostatně] [Ce]
Idze slunečko hore  . . . . . . . . . . . 54 [Melodie samostatně] [To]
Inčko vám děkuju, má zlatá mamičko. . . . . . . .205 [Se]  
Indá panny boly… (157) . . . . . . . . 115 [Melodie samostatně] [Ce]
Inší dívky idú z pola . . . . . 86 [Melodie samostatně] [Ba]
IŠEL STARÝ DO HOSPODY [O2]  
Išiel Macek do Malaciek . . . . . . 54 [Melodie samostatně] [Sc]
Išiol šohaj ............................. 162 [Ru]  
Išla Marina do cintorina. . . . . . 55 [Melodie samostatně] [Sc]
Išly dzievky [O1]  
Išły tři panny  . . . . . . . . 62 [Melodie samostatně] [Ba]
Já bych rád šel k Betlému  . . . . . . . . . 52 [Melodie samostatně] [Pa]
Já bych se rád oženil . . . . . . . . . . . . . .205 [Se]  
Já bych se vdávala . . . . . . . . . . . . . . . 205 [Se]  
Já bych si tě ráda vzala . . . . . . . . . . . . 206 [Se]  
Já bych šel za milou . . . . . . . . . . . . . . .44 [Se]  
Já bych šel za milou za lesy . . . . . . . . . . .44 [Se]  
Ja daj že ně… (49) [Sp]  
Já dnes jednu miluju .................... 682 [Ru]  
JÁ DO BÚDY [O2]  
Já do búdy… (50) [Sp]  
Já do lesa nepojedu (variant) . . . . . . . . . .292 [Se]  
Já do lesa nepojedu. . . . . . . . . . . . . . . 292 [Se]  
Ja dyž ty’s ňa nechtěła . . . . 82 [Melodie samostatně] [Ba]
Já husárek malý . . . . . . . . . . . . . . . . .323 [Se]  
Já husárek malý ......................... 558 [Ru]  
Já husarka malá . . . . . . . . . . . . . . . . .324 [Se]  
Já chodila, chodila . . . . . . . . . . . . . . .366 [Se]  
Já jen malej kratyteček . . . . . . . . . . . . .271 [Se]  
Já jsem forman .......................... 559 [Ru]  
Já jsem holka mladá . . . . . . . . . . . . . . .206 [Se]  
Já jsem chudej pacholíček . . . . . . . . . . . .243 [Se]  
Já jsem kočí z Vídně . . . . . . . . . . . . . . 293 [Se]  
Já jsem mistr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 [Se]  
Já jsem se oženil . . . . . . . . . . . . . . . .390 [Se]  
Já jsem ti zavdala . . . . . . . . . . . . . . . .65 [Se]  
Já jsem tkadlec od Nymburka . . . . . . . . . . .293 [Se]  
Já jsem z Kutný Hory . . . . . . . . . . . . . . 294 [Se]  
Já jsem z Kutny Hory .................... 559 [Ru]  
Ja keď sa Janoško . . . . . . . . . 56 [Melodie samostatně] [Sc]
Já malý přicházím . . . . . . . . . . . . . . . .356 [Se]  
Já mám holku, to je holka. . . . . . . . . . . . 243 [Se]  
Já mám holubičku ........................ 164 [Ru]  
Já mám chaloupku ........................ 507 [Ru]  
Já mám jabloňku . . . . . . . . . . . . . . . . .207 [Se]  
Já mám koně ............................. 438 [Ru]  
Já mám koně vranky . . . . . . . . . . . . . . . 295 [Se]  
Já mám koně, pěkny koně . . . . . . . . . . . . .294 [Se]  
Já mám koně, vraný koně . . . . . . . . . . . . .295 [Se]  
Já mám malej krapiteček . . . . . . . . . . . . .271 [Se]  
Já mám mou panenku v Roudnici . . . . . . . . . .107 [Se]  
Já mám pěknou zahrádku .................. 560 [Ru]  
Já mám ženu nekáranú .................... 509 [Ru]  
Já na vojnu, z vojny domu ............... 480 [Ru]  
Ja na vojnu… (87) . . . . . . . . . . . 73 [Melodie samostatně] [Ce]
Já ne, to ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 [Se]  
Já nechci žádného ....................... 165 [Ru]  
Já parobek .............................. 561 [Ru]  
Já parobek z Kapušan . . . . . . . 57 [Melodie samostatně] [Sc]
Ja parobek z Kapušan  . . . . . . . 61 [Melodie samostatně] [Ku]
Já si tě, má milá, nevezmu. . . . . . . . . . . .244 [Se]  
Ja som bača velmi starý . . . . . . 58 [Melodie samostatně] [Sc]
Ja som bača velmi starý. . . . . . . . . . . . . 390 [Se]  
Já som dobrý… (53) [Sp]  
Já som sa vydala… (21) . . . . . . . . 32 [Melodie samostatně] [Ce]
Já som synek z Temešváru.  . . . . . . . . . 63 [Melodie samostatně] [Li]
Já su malá panenka [Ma]  
Já su muž dobrý . . . . . . . . 90 [Melodie samostatně] [Ba]
Já su ráda [Ko]  
Já su ráda [O1]  
Já su ráda, že su mladá [Melodie samostatně] [Op]
Já su syneček ledabyl… (54) [Sp]  
Já su synek.   . . . . . . . . . . . . . . . 64 [Melodie samostatně] [Li]
Ja sú to kupci  . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně] [Ba]
Já tu nebudu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 [Se]  
Já tu nebudu ............................ 168 [Ru]  
Já tu nebudu, věru nebudu . . . . . . . . . . . .108 [Se]  
JÁ TY HUSY NEPOŽENU [O2]  
Já ty volky nepoženu . . . . . . . . . . . . . . 207 [Se]  
Já ty volky nepoženu .................... 439 [Ru]  
Já znám ptáčka v lese ................... 563 [Ru]  
JA, DAJ TY NĚ, MOJA MILÁ, PRENOCOVAC [O2]  
Ja, do by ně…  . . . . . . . . . . . . . . . 56 [Melodie samostatně] [Li]
Ja, dolina, dolina [Ma]  
Ja, dyž ty’s ňa nechtěla ................ 163 [Ru]  
Ja, keď sa Janoško  . . . . . . . . 58 [Melodie samostatně] [Ku]
Ja, keď sa Janoško… (53) . . . . . . . 52 [Melodie samostatně] [Ce]
Ja, kedz sa Janoško [Ma]  
Ja, lítala laštověnka…   . . . . . . . . . . 58 [Melodie samostatně] [Li]
Ja, pozná prý to, pozná . . . . . . . . . . . . .244 [Se]  
JA, TEN FTÁCEK, JARABÁČEK [O2]  
Ja, ten ftáček jarabáček [Ma]  
Ja, žalo dívča… (55) [Sp]  
Jaborové husličky . . . . . . . . . . . . . . . .175 [Se]  
Jak be koza netrkala  . . . . .119 [Melodie samostatně] [Ba]
Jak já si zatupám . . . . . . . . . . . . . . . .207 [Se]  
Jak je mně, tak je mně . . . . . . . . . . . . . 108 [Se]  
Jak jste vy, hvězdičky . . . . . . . . . . . . . 324 [Se]  
Jak pak se, má milá . . . . . . . . . . . . . . . 45 [Se]  
Jak překrásné slunečko vychází  . . . . . 40 [Melodie samostatně] [To]
Jak sa ně, milá.   . . . . . . . . . . . . . 57 [Melodie samostatně] [Li]
Jak se dám, posekám . . . . . . . . . . . . . . .109 [Se]  
Jak se mně má milá  . . . . . . 61 [Melodie samostatně] [Ba]
Jak si krásné neviňátko . . . .171 [Melodie samostatně] [Ba]
Jak si řeknu, tak udělám . . . . . . . . . . . . 243 [Se]  
Jak so živ nezapomeno ................... 479 [Ru]  
Jak živ jsem žádnýmu . . . . . . . . . . . . . . 295 [Se]  
Jak živa jsem neviděla . . . . . . . . . . . . . 207 [Se]  
Jaká je to hora… (226) . . . . . . . . 154 [Melodie samostatně] [Ce]
Jaká záře, jaká jasnost . . . .179 [Melodie samostatně] [Ba]
Jaké bych srdce měl . . . . . . . . . . . . . . . 45 [Se]  
Jako je něbe vysoko… (187) . . . . . . 131 [Melodie samostatně] [Ce]
Jakú jsem si frajírenku . . . . . . . . . . . . .324 [Se]  
Jakú sem si frajírenku . . . . . . 60 [Melodie samostatně] [Sc]
Jakú sem si frajírenku  . . . . 57 [Melodie samostatně] [Ba]
Jakých tvojích pět patáků [Ko]  
Jakých tvojích pět patáků [Melodie samostatně] [Op]
Janíčenko, Janko [Ma]  
Janíčenko… (11) . . . . . . . . . . . . 26 [Melodie samostatně] [Ce]
Janíčko s gajdami… (38) . . . . . . . . 42 [Melodie samostatně] [Ce]
Janíčko, čo robíš . . . . . . . . . 59 [Melodie samostatně] [Ku]
Janíčko, čo robíš . . . . . . . . . 60 [Melodie samostatně] [Sc]
JANÍČKOVA STARÁ MÁTI [O2]  
Janíčku, bratranče.  . . . . . . . . . . . . 58 [Melodie samostatně] [Li]
Janíčku, čo robíš ....................... 166 [Ru]  
Janko mynárův [Ko]  
Janko mynářů.  . . . . . . . . . . . . . . . 60 [Melodie samostatně] [Li]
Janko náš.   . . . . . . . . . . . . . . . . 60 [Melodie samostatně] [Li]
Janko sem já, Janko . . . . . . . . 60 [Melodie samostatně] [Ku]
Janko, Janko, čos porobil . . . . . . . . . . . .325 [Se]  
Janko, Janko, čos´ porobil . . . . 61 [Melodie samostatně] [Sc]
Janko, Janko, kdo ťa rubal . . . . 62 [Melodie samostatně] [Sc]
Janko… (35) . . . . . . . . . . . . . . 41 [Melodie samostatně] [Ce]
Janku náš ............................... 167 [Ru]  
Janku, Janíčku… (51) [Sp]  
Janku, Janku, zle gazduješ [Melodie samostatně] [Ha]
Janku, Janku, zle gazduješ . . . . 63 [Melodie samostatně] [Sc]
Janku, Janošíčku… (52) [Sp]  
Jano z hory jede [Ma]  
JANO Z HORY JEDE [O2]  
Janošenko, Janko.  . . . . . . . . . . . . . 61 [Melodie samostatně] [Li]
Jaro se otvírá .......................... 481 [Ru]  
Jaro se otvírá, všecko se usmívá . . . . . . . . 326 [Se]  
Jatelinka hustá.   . . . . . . . . . . . . . 62 [Melodie samostatně] [Li]
Javorina, Javorina [Ko]  
Javorinko šedá  . . . . . . . . . . 62 [Melodie samostatně] [Ku]
Javorník, Javorník . . . . . . . . 64 [Melodie samostatně] [Sc]
Javorník, Javorník ...................... 169 [Ru]  
Javorník, Javorník  . . . . . . . . 62 [Melodie samostatně] [Ku]
Javorník… (159) . . . . . . . . . . . 116 [Melodie samostatně] [Ce]
Jděte vojáci, jděte ležet . . . . . . . . . . . .326 [Se]  
Jdi jen družbo, do komory. . . . . . . . . . . . 208 [Se]  
Jdú chlapci… (228) . . . . . . . . . . 155 [Melodie samostatně] [Ce]
Je na lóce kopa sena  . . . . .119 [Melodie samostatně] [Ba]
Je v boží radě souzeno .................. 440 [Ru]  
Je zima, bude mráz. . . . . . . . . . . . . . . .366 [Se]  
Jede forman . . . . . . . . . . 34 [Melodie samostatně] [Ba]
Jede forman dolinú [Ma]  
Jede forman dolinú. . . . . . . . . . . . . . . .327 [Se]  
Jede Janík dolinú [Ma]  
JEDE JANÍK DOLINÚ [O2]  
Jede Janko [Ko]  
Jede Janko [Ma]  
Jede Janko.  . . . . . . . . . . . . . . . . 64 [Melodie samostatně] [Li]
Jede mladík na svém koni . . . . . . . . . . . . 327 [Se]  
Jede mladík na svém koni ................ 482 [Ru]  
Jede sedlák na pole. . . . . . . . . . . . . . . 391 [Se]  
Jede šohaj z Vídňa [O1]  
Jede, jede .............................. 563 [Ru]  
Jede, jede Hořovskej pan hrabě . . . . . . . . . 296 [Se]  
Jeden cigáň [Ma]  
JEDEN CIGÁN DOCH POŠIEVAL [O2]  
Jedenást grécarů  . . . . . . .117 [Melodie samostatně] [Ba]
Jedla bych [Ma]  
JEDLA BYCH, JEDLA BYCH [O2]  
Jedla bych… (85) . . . . . . . . . . . 72 [Melodie samostatně] [Ce]
Jedna godina  . . . . . . . . .141 [Melodie samostatně] [Ba]
Jedna hodina ............................ 171 [Ru]  
Jedna je cestička. . . . . . . . . . . . . . . . .46 [Se]  
Jedna koza mlsná byla . . . . . . . . . . . . . .244 [Se]  
Jedna, dve… (270) . . . . . . . . . . 178 [Melodie samostatně] [Ce]
Jedú chlapci, jedú  . . . . . . . . 63 [Melodie samostatně] [Ku]
Jedú kupci  . . . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně] [Ba]
Jedú vojáci . . . . . . . . . . 18 [Melodie samostatně] [Ba]
Jedze forman… (181) . . . . . . . . . 128 [Melodie samostatně] [Ce]
Jel sedlák vorati ....................... 567 [Ru]  
Jeli pak to pravda ...................... 565 [Ru]  
Je-li pak to pravda, nebo ne . . . . . . . . . . 176 [Se]  
Je-li tady kdo z rodiny . . . . 26 [Melodie samostatně] [Ba]
Jelinek se na lóce pase . . . .110 [Melodie samostatně] [Ba]
Jen jsem jednou doma nebyl. . . . . . . . . . . .244 [Se]  
Jen se mně má milá ...................... 173 [Ru]  
Jen se mně, má milá, dobře chovej (variant) . . .149 [Se]  
Jen se mně, má milá, dobře chovej . . . . . . . .149 [Se]  
Jen se mně, můj milej . . . . . . . . . . . . . .150 [Se]  
Jen se ty šátečku ....................... 175 [Ru]  
Jen se ty, šátečku . . . . . . . . . . . . . . . 150 [Se]  
Jen ty k nám, Matoušku . . . . . . . . . . . . . .46 [Se]  
Jen ty mi, šenkýřko . . . . . . . . . . . . . . .272 [Se]  
Jen ty mi, šenkýřko ..................... 510 [Ru]  
Jen ty mne, koníčku . . . . . .136 [Melodie samostatně] [Ba]
Jen ty nás, formánku, nezvrhni . . . . . . . . . 208 [Se]  
Jeníčku bloudíš ......................... 171 [Ru]  
Jeníčku, bloudíš . . . . . . . . . . . . . . . . 150 [Se]  
Jenom ty mě, koníčku . . . . . . . . . . . . . . .46 [Se]  
Jenom ty mně, má panenko ................ 172 [Ru]  
Jenom ty mně, má panenko, pověz . . . . . . . . . 46 [Se]  
Jestli mě ráda máš . . . . . . . . . . . . . . . 109 [Se]  
Jestli mě ráda máš . . . . . . . . . . . . . . . 328 [Se]  
Jestli mne ráda máš ..................... 176 [Ru]  
Jestli tě, má miłá  . . . . . . 60 [Melodie samostatně] [Ba]
Jestli tě, má milá, mrzím . . . . . . . . . . . .150 [Se]  
Ješče jednó na rozchodnó  . . .106 [Melodie samostatně] [Ba]
Ješče sem s mó miló ..................... 177 [Ru]  
Ještě se tam ta pšenička ................ 178 [Ru]  
Ještě se tě jednou zeptám . . . . . . . . . . . .151 [Se]  
Jetelíčku náš ........................... 568 [Ru]  
Jetelíčku, jeteli . . . . . . . . . . . . . . . .208 [Se]  
Jetelíčku, jeteli ....................... 179 [Ru]  
Jetelinko hustá.   . . . . . . . . . . . . . 65 [Melodie samostatně] [Li]
Jetelka, jetelka . . . . . . . . . . . . . . . . 245 [Se]  
Jetelka, jetelka ........................ 179 [Ru]  
Jináč není v posvícení. . . . . . . . . . . . . .356 [Se]  
Jojdana, jojdana . . . . . . . . . . . . . . . . 245 [Se]  
Jož je vojna vypsaná  . . . . .115 [Melodie samostatně] [Ba]
Jož se ty horečky zelenajó  . .113 [Melodie samostatně] [Ba]
Jsem, jsem věru rád ..................... 568 [Ru]  
Jsi-li mládenec poctivej . . . . . . . . . . . . 109 [Se]  
Jsom já synek z Orešan . . . . . . . . . . . . . 296 [Se]  
Jsou, jsou na potoce .................... 569 [Ru]  
Jsou, jsou na potoce ráčata . . . . . . . . . . .296 [Se]  
Juliána šaty prala.  . . . . . . . . . . . . 59 [Melodie samostatně] [Li]
Juž jsme se dost naspívale. . . . . . . . . . . .357 [Se]  
K horám, słúnečko . . . . . . . 94 [Melodie samostatně] [Ba]
K horám, slunenko [Ma]  
K horám, súnečko… (308) . . . . . . . 203 [Melodie samostatně] [Ce]
K jesličkám již andělové   . . . . . . . . . 34 [Melodie samostatně] [Pa]
K Ježíškovi do Betléma   . . . . . . . . . . 43 [Melodie samostatně] [Pa]
K Ježíškovi půjdu  . . . . . . . . . . . . . 50 [Melodie samostatně] [Pa]
K Lužanům je cesta . . . . . . . . . . . . . . . .47 [Se]  
K Pažežnici cesta húzká . . . . . . . . . . . . . 47 [Se]  
K Pažežnici cesta trníčkem vobrostlá . . . . . . .47 [Se]  
K Pušperku je cesta . . . . . . . . . . . . . . .209 [Se]  
Kač, káčerku domů [Melodie samostatně] [Ha]
Kač, káčerku, domů [Ma]  
Káča má peníze . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 [Se]  
Kača má peníze… (56) [Sp]  
Kačena divoká [Ko]  
Kačena divoká . . . . . . . . . 68 [Melodie samostatně] [Ba]
Kačena divoká . . . . . . . . .  8 [Melodie samostatně] [Ba]
Kačena divoká ........................... 571 [Ru]  
Kačena divoká. . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 [Se]  
Kačenko, poď do kostela . . . . . . . . . . . . .176 [Se]  
Kačenky [O1]  
Káčer na doline ......................... 180 [Ru]  
Kade pávička chodila [O1]  
Kady k vám  . . . . . . . . . . 83 [Melodie samostatně] [Ba]
Kaje idzem sama… (218) . . . . . . . . 149 [Melodie samostatně] [Ce]
Kalamajka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 [Se]  
Kalamajka ............................... 572 [Ru]  
Kalamajka ............................... 677 [Ru]  
Kalina, malina .......................... 182 [Ru]  
Kam se půjdem projít. . . . . . . . . . . . . . . 48 [Se]  
Kamaráde, brate… (94) . . . . . . . . . 77 [Melodie samostatně] [Ce]
Kamarádko věrná . . . . . . . . . . . . . . . . .110 [Se]  
Kamarádzi moji  . . . . . . . . . . 64 [Melodie samostatně] [Ku]
Kaňovice, Biskupice… (57) [Sp]  
Katerino… (34) . . . . . . . . . . . . 40 [Melodie samostatně] [Ce]
Katolík, Katolík . . . . . . . . . 64 [Melodie samostatně] [Sc]
Kázala ně máti [Ko]  
Kázala ně máti [Melodie samostatně] [Op]
Každá babička stará . . . . . . . . . . . . . . .392 [Se]  
Každá má milého . . . . . . . . . . . . . . . . 110 [Se]  
Každý dobrý hospodář… (58) [Sp]  
Každý se nám diví . . . . . . . . . . . . . . . . 48 [Se]  
Každý se nám diví ....................... 183 [Ru]  
Kážú sa mi oženic [Ma]  
Kážu sa mi oženic… (76) . . . . . . . . 67 [Melodie samostatně] [Ce]
Kde domov můj . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 [Se]  
Kde domov můj ............................ 12 [Ru]  
Kde je sládek ........................... 510 [Ru]  
Kde je sládek, tam je mládek . . . . . . . . . . 272 [Se]  
Kde můj je kraj .......................... 13 [Ru]  
Kde pak jsi, má milá .................... 183 [Ru]  
Kde si bola . . . . . . . . . . . . 65 [Melodie samostatně] [Ku]
Kde si bola . . . . . . . . . . . . 65 [Melodie samostatně] [Sc]
Kde si byla.   . . . . . . . . . . . . . . . 66 [Melodie samostatně] [Li]
Kde sme žaly  . . . . . . . . . . . 65 [Melodie samostatně] [Ku]
Kde ste se tu, vy přátelé . . .123 [Melodie samostatně] [Ba]
Kde, lásko, kdes byla . . . . . . . . . . . . . . 49 [Se]  
Kdepak štěstí hledáte. . . . . . . . . . . . . . 298 [Se]  
Kdes býl, Janku… (59) [Sp]  
Kdes holubičko lítala ................... 184 [Ru]  
Kdes pak byl, kozlíčku? ................. 573 [Ru]  
Kdes, holuběnko, lítala?   . . . . . . . . . 66 [Melodie samostatně] [Li]
Kdes, holubičko, lítala . . . . . . . . . . . . .210 [Se]  
Kdes, holubinko, lítala . . . . . . . . . . . . .210 [Se]  
Kdo chce cérku ze mlýna mít . . . . . . . 24 [Melodie samostatně] [To]
Kdo chce mít o svatbě . . . . . . . . . . . . . .211 [Se]  
Kdo má počernú galánku . . . . . . . . . . . . . .49 [Se]  
Kdo má počernú galanku . . . . . . 66 [Melodie samostatně] [Sc]
Kdo má počernú galánku  . . . . . . 66 [Melodie samostatně] [Ku]
Kdo má zlou ženu v neděli. . . . . . . . . . . . 211 [Se]  
Kdo má zlú ženu . . . . . . . . . . . . . . . . .246 [Se]  
Kdo nám tu zahrádku [O1]  
Kdo nás koliv vidí . . . . . . . . . . . . . . . 110 [Se]  
Kdo se v pátek roznemůže. . . . . . . . . . . . .392 [Se]  
Kdo svačinu zaspal  . . . . . . . . . . . 54 [Melodie samostatně] [To]
Kdo ťa, Jano, kdo ťa rúbal  . . . . 66 [Melodie samostatně] [Ku]
Kdo to na mňa povídal…   . . . . . . . . . . 67 [Melodie samostatně] [Li]
Kdo to na mňa žaluje [Ma]  
KDO TO NA MŇA ŽALUJE [O2]  
Kdo to na mňa žaluje  . . . . . . . . . . 11 [Melodie samostatně] [To]
Kdo to praví, ten je blázen . . . . . . . . . . .246 [Se]  
Kdož by tě, Mařenko, nemiloval? ......... 185 [Ru]  
Kdož jste boží bojovníci. . . . . . . . . . . . . 17 [Se]  
Kdy je byla ta krásná noc . . . . . . . . . . . .246 [Se]  
Kdyby byl stateček. . . . . . . . . . . . . . . .110 [Se]  
Kdyby byla jiná . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 [Se]  
Kdyby černá očička . . . . . . . . . . . . . . . 247 [Se]  
Kdyby mi tak bylo . . . . . . . . . . . . . . . .151 [Se]  
Kdyby mně byl dal zlatej tatíček. . . . . . . . .247 [Se]  
Kdyby mně máti na trávu dala. . . . . . . . . . . 50 [Se]  
Kdyby mně to Pán Bůh dal ................ 192 [Ru]  
Kdyby moje milá ......................... 193 [Ru]  
Kdyby se tatínek nevadil ................ 194 [Ru]  
Kdyby si Liduška . . . . . . . . . . . . . . . . 211 [Se]  
Kdyby to Pán Bůh dal . . . . . . . . . . . . . . 211 [Se]  
Kdyby vojna byla ........................ 484 [Ru]  
Kdybych byla vtáčkem . . . . . . . 68 [Melodie samostatně] [Sc]
Kdybych byla, tak jak nejsu, bohatá [Ma]  
Kdybych já byl . . . . . . . . . . 67 [Melodie samostatně] [Sc]
Kdybych já byl sedlákův syn . . . . . . . . . . .246 [Se]  
Kdybych já měl, co bych já chtěl. . . . . . . . .298 [Se]  
Kdybych já moh býti . . . . . . . . . . . . . . . 50 [Se]  
Kdybych já se Boha nebál. . . . . . . . . . . . .151 [Se]  
Kdybych já se nebál ..................... 187 [Ru]  
Kdybych já tam byla . . . . . . . . . . . . . . . 50 [Se]  
Kdybych já věděl . . . . . . . . . . . . . . . . 393 [Se]  
Kdybych já věděl ........................ 188 [Ru]  
Kdybych já věděl ........................ 190 [Ru]  
Kdybych já věděla . . . . . . . . . . . . . . . .110 [Se]  
Kdybych já věděla . . . . . . . . . . . . . . . .393 [Se]  
Kdybych já věděla, kdo mne s milým loučí . . . . 111 [Se]  
Kdybych já vypila [O1]  
Kdybych já vypila skrivánčí vajíčko [Ma]  
KDYBYCH JÁ VYPILA SKRIVÁNČÍ VAJÍČKO [O2]  
Kdybys byl Jeníčku ...................... 483 [Ru]  
Kdybys byl, Honzíčku . . . . . . . . . . . . . . 328 [Se]  
Kdybys byl, Jeníčku ..................... 677 [Ru]  
Kdybys byla, holka, hezká . . . . . . . . . . . .151 [Se]  
Kdybys mě, děvčico chtěla.   . . . . . . . . 68 [Melodie samostatně] [Li]
Kdybys měl stateček . . . . . . . . . . . . . . .111 [Se]  
Kdybys měla, má panenko ................. 195 [Ru]  
Kdybys měla, má panenko, sto ovec . . . . . . . .152 [Se]  
Kdybysi byl přišel . . . . . . . . . . . . . . . .50 [Se]  
Když bylo to pivo drahy . . . . . . . . . . . . .273 [Se]  
Když já jdu ............................. 512 [Ru]  
Když jsem byl malučký [O1]  
Když jsem byl malučký [O1]  
Když jsem byl malý . . . . . . . . . . . . . . . 298 [Se]  
Když jsem byla malučká [O1]  
Když jsem byla malučká [O1]  
Když jsem holku vyprovázel. . . . . . . . . . . .247 [Se]  
Když jsem já jel ........................ 196 [Ru]  
Když jsem já k vám chodívával . . . . . . . . . . 51 [Se]  
Když jsem já k vám chodívával ........... 198 [Ru]  
Když jsem já koníčka pásával . . . . . . . . . . 298 [Se]  
Když jsem já pod okny stál . . . . . . . . . . . 212 [Se]  
Když jsem já sloužil . . . . . . . . . . . . . . 248 [Se]  
Když jsem já sloužil .................... 442 [Ru]  
Když jsem já šel k mej panence . . . . . . . . . 249 [Se]  
Když jsem já šel na procházku . . . . . . . . . .249 [Se]  
Když jsem já šel od mé dívčky . . . . . . . . . .111 [Se]  
Když jsem já šel od své milé . . . . . . . . . . 329 [Se]  
Když jsem já šel po Dunaji . . . . . . . . . . . 152 [Se]  
Když jsem já šel skrze Louny . . . . . . . . . . 329 [Se]  
Když jsem já šel z Kutny hory . . . . . . . . . .249 [Se]  
Když jsem já šel z Miletína . . . . . . . . . . .330 [Se]  
Když jsem já šel  . . . . . . . . . . . . 12 [Melodie samostatně] [To]
Když jsem já ty koně pásal . . . . . . . . . . . 299 [Se]  
Když jsem já ty koně pásal .............. 446 [Ru]  
Když jsem já ty pole vláčel . . . . . . . . . . .111 [Se]  
Když jsem jel do Brna [O1]  
Když jsem jel okolo fary . . . . . . . . . . . . 249 [Se]  
Když jsem k vám chodíval ................ 200 [Ru]  
Když jsem k vám chodíval přes ty lesy . . . . . .112 [Se]  
Když jsem plela len ..................... 201 [Ru]  
Když jsem plela len. . . . . . . . . . . . . . . 112 [Se]  
Když jsem si tě nevzal . . . . . . . . . . . . . 212 [Se]  
Když jsem svou Lidušku .................. 202 [Ru]  
Když jsem šel cestičkou . . . . . . . . . . . . . 51 [Se]  
Když jsem šel cestičkou ztrápený. . . . . . . . .330 [Se]  
Když jsem šel do nebe . . . . . . . . . . . . . .330 [Se]  
Když jsem šel do Prahy .................. 204 [Ru]  
Když jsem šel já od milenky ............. 207 [Ru]  
Když jsem šel jednou . . . . . . . . . . . . . . .52 [Se]  
Když jsem šel od milý ................... 208 [Ru]  
Když jsem šel od Prahy . . . . . . . . . . . . . 330 [Se]  
Když jsem šel okolo hájku ............... 209 [Ru]  
Když jsem šel okolo vrat . . . . . . . . . . . . 153 [Se]  
Když jsem šel okolo vrat . . . . . . . . . . . . 212 [Se]  
Když jsem šel přes pole . . . . . . . . . . . . .113 [Se]  
Když jsem šla jedenkrát. . . . . . . . . . . . . 113 [Se]  
Když jsi mě miloval . . . . . . . . . . . . . . .153 [Se]  
Když jsi mne nechtěla . . . . . . . . . . . . . .113 [Se]  
Když jsi se chtěla vdát . . . . . . . . . . . . .212 [Se]  
Když jsi ty, sedláčku, pán . . . . . . . . . . . 299 [Se]  
Když jsme se tak sešli .................. 515 [Ru]  
Když jsme se tak sešli. . . . . . . . . . . . . .273 [Se]  
Když jsou naši pívávali ................. 514 [Ru]  
Když jste mne nechtěli . . . . . . . . . . . . . 330 [Se]  
Když komára ženili [Ma]  
Když měsíček spanile svítil ............. 447 [Ru]  
Když my do tých hor půjdeme.   . . . . . . . 68 [Melodie samostatně] [Li]
Když nás odváďali [Ma]  
Když se loučí milej s milou . . . . . . . . . . .113 [Se]  
Když se loučí milej s milou . . . . . . . . . . .113 [Se]  
Když se ten ovísek . . . . . . . . . . . . . . . 114 [Se]  
Když se ten ovísek vymetával ............ 210 [Ru]  
Když sem býl malučký pacholíček [Ma]  
Když sem byla malučká v perině [Ma]  
Když sem já šel po Brnečku.  . . . . . . . . 67 [Melodie samostatně] [Li]
Když sem měl dvacet let.   . . . . . . . . . 69 [Melodie samostatně] [Li]
Když sem šel k muzice . . . . . . . . . . . . . .114 [Se]  
Když sem šel z Hradišča.   . . . . . . . . . 69 [Melodie samostatně] [Li]
Když tě nedostanu . . . . . . . . . . . . . . . . 52 [Se]  
Když tě nevidím ......................... 211 [Ru]  
Když tě vidím, má panenko . . . . . . . . . . . . 52 [Se]  
Když tě vidím, má panenko ............... 212 [Ru]  
Když tys mě.   . . . . . . . . . . . . . . . 70 [Melodie samostatně] [Li]
Když veškeren svět   . . . . . . . . . . . . 13 [Melodie samostatně] [Pa]
Kdze si, Janko, kdze si bol . . . . 69 [Melodie samostatně] [Sc]
Kdze si, Jano, kdze si bol  . . . . 67 [Melodie samostatně] [Ku]
Ke zámku je cesta . . . . . . .134 [Melodie samostatně] [Ba]
Keby mi mamka… (201) . . . . . . . . . 141 [Melodie samostatně] [Ce]
Keby mi tak bolo… (129) . . . . . . . . 98 [Melodie samostatně] [Ce]
Keby moje ručky… (60) [Sp]  
Keby som mal, keby… (61) [Sp]  
Kebych byla jahodú [Ma]  
Kebych ja vedela . . . . . . . . . 70 [Melodie samostatně] [Sc]
Kebych mala, kebych, sokolové krídla [Ma]  
KEBYCH MALA, KEBYCH, SOKOLOVÉ KRÍDLA [O2]  
Keď bysce to . . . . . . . . . . . 70 [Melodie samostatně] [Sc]
Keď bysce to  . . . . . . . . . . . 68 [Melodie samostatně] [Ku]
Keď bysce to… (27) . . . . . . . . . . 35 [Melodie samostatně] [Ce]
Keď já budem mašírovat [Ma]  
Keď já budzem… (299) . . . . . . . . . 197 [Melodie samostatně] [Ce]
Keď já idzem k vám… (246) . . . . . . 165 [Melodie samostatně] [Ce]
Keď já pójdzem… (105) . . . . . . . . . 83 [Melodie samostatně] [Ce]
Keď já pójdzem… (247) . . . . . . . . 165 [Melodie samostatně] [Ce]
Keď já pójdzem… (61) . . . . . . . . . 57 [Melodie samostatně] [Ce]
Keď já smutný půjdem . . . . . . . 71 [Melodie samostatně] [Sc]
Keď já smutný půjdem  . . . . . . . 69 [Melodie samostatně] [Ku]
Keď já umrem . . . . . . . . . . . 72 [Melodie samostatně] [Sc]
Keď ma srdco bolí [Ma]  
Keď pojedem orati . . . . . . . . . 69 [Melodie samostatně] [Ku]
Keď sa Janko do vojny bral.  . . . . . . . . 71 [Melodie samostatně] [Li]
Keď sa Janko  . . . . . . . . . . . 70 [Melodie samostatně] [Ku]
Keď sa Janko… (219) . . . . . . . . . 150 [Melodie samostatně] [Ce]
Keď sa Slovák . . . . . . . . . . . 71 [Melodie samostatně] [Ku]
Keď sa Slovák… (171) . . . . . . . . . 123 [Melodie samostatně] [Ce]
Keď sem išeł  . . . . . . . . . 71 [Melodie samostatně] [Ba]
Keď si já zaspívám ...................... 213 [Ru]  
Keď sme šli na hody . . . . . . . . 73 [Melodie samostatně] [Sc]
Keď som bol… (39) . . . . . . . . . . . 43 [Melodie samostatně] [Ce]
Keď som išel pres hory.  . . . . . . . . . . 72 [Melodie samostatně] [Li]
Keď som išel pres ten les.   . . . . . . . . 73 [Melodie samostatně] [Li]
Ked som išiel od svej milej . . . . . . . . . . . 53 [Se]  
Keď som išiel z Peštu [Ma]  
Keď som išol  . . . . . . . . . . . 72 [Melodie samostatně] [Ku]
Keď som išol… (151) . . . . . . . . . 110 [Melodie samostatně] [Ce]
Keď som išol… (179) . . . . . . . . . 127 [Melodie samostatně] [Ce]
Keď som išol… (229) . . . . . . . . . 155 [Melodie samostatně] [Ce]
Keď som išol… (251) . . . . . . . . . 168 [Melodie samostatně] [Ce]
Keď som išol… (301) . . . . . . . . . 198 [Melodie samostatně] [Ce]
Keď som išol… (5) . . . . . . . . . . . 23 [Melodie samostatně] [Ce]
Keď som já mal  . . . . . . . . . . 72 [Melodie samostatně] [Ku]
Keď som já mal… (110) . . . . . . . . . 86 [Melodie samostatně] [Ce]
Keď som k vám chodzieval… (158) . . . 115 [Melodie samostatně] [Ce]
Keď som k vám chodzieval… (67) . . . . 60 [Melodie samostatně] [Ce]
Keď som mašíroval… (100) . . . . . . . 80 [Melodie samostatně] [Ce]
Keď som mašíroval… (57) . . . . . . . . 54 [Melodie samostatně] [Ce]
Keď som na tu…   . . . . . . . . . . . . . . 74 [Melodie samostatně] [Li]
Keď som s tebú… (288) . . . . . . . . 190 [Melodie samostatně] [Ce]
Keď som šel…   . . . . . . . . . . . . . . . 74 [Melodie samostatně] [Li]
Keď som šiel cez pole ................... 214 [Ru]  
Ked som trávu kosil . . . . . . . . 73 [Melodie samostatně] [Sc]
Keď som trávu kosil . . . . . . . . 74 [Melodie samostatně] [Ku]
Keď ty půjdeš k nám…   . . . . . . . . . . . 75 [Melodie samostatně] [Li]
Ked zme šli na hody . . . . . . . . . . . . . . .331 [Se]  
Kedy šohajku ............................ 215 [Ru]  
Kedz já pojdzem [O1]  
Kedz pomašírujem z Mesta [Ma]  
Kedz som išla dolinú [Ma]  
Kedz som já mal [Ma]  
KEDŽ SOM IŠLA DOLINÚ [O2]  
Kemu je gorši . . . . . . . . .151 [Melodie samostatně] [Ba]
Kerá je ta hvězdička má [Ko]  
Kerá je tá vězdička má  . . . . . . 74 [Melodie samostatně] [Ku]
Kerá je ta vezdička má…  . . . . . . . . . . 76 [Melodie samostatně] [Li]
Kerá je to hvězdička má . . . . . . . . . 42 [Melodie samostatně] [To]
Kerá panna… (119) . . . . . . . . . . . 92 [Melodie samostatně] [Ce]
Kerchove, kerchove  . . . . . . . . . . . 20 [Melodie samostatně] [To]
Kero roda robi  . . . . . . . .160 [Melodie samostatně] [Ba]
Klášterská hospoda. . . . . . . . . . . . . . . .177 [Se]  
Kmotričky… (213) . . . . . . . . . . . 147 [Melodie samostatně] [Ce]
Kněz po hrázi jede [Ko]  
Kněz po hrázi jede  . . . . . . . . . . . 24 [Melodie samostatně] [To]
Kohouti zpívají . . . . . . . . . . . . . . . . .212 [Se]  
Kohútku jařabý  . . . . . . . . 20 [Melodie samostatně] [Ba]
Kole Jarošova . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 [Se]  
Kole Jarošova . . . . . . . . . . . 75 [Melodie samostatně] [Ku]
Koleda, koleda Ščepáne . . . . . . . . . . . . . 358 [Se]  
Kolem husičky.   . . . . . . . . . . . . . . 77 [Melodie samostatně] [Li]
Kolem lesa je chodníček. . . . . . . . . . . . . 404 [Se]  
Kolíbala bába čerta . . . . . . . . . . . . . . .249 [Se]  
Kolik rožků, tolik grošků . . . . . . . . 49 [Melodie samostatně] [To]
Kolik’s dala hubiček? ................... 217 [Ru]  
Kolikrát jsem přešel ty Lázecké Hory . . . . . . 115 [Se]  
Kolíne, Kolíne . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 [Se]  
Kominíčku můj ........................... 218 [Ru]  
Komínku ................................. 673 [Ru]  
Komu se tak podařilo. . . . . . . . . . . . . . .177 [Se]  
Konárja… (253) . . . . . . . . . . . . 169 [Melodie samostatně] [Ce]
Koně moje… (10) . . . . . . . . . . . . 26 [Melodie samostatně] [Ce]
Konopa… (165) . . . . . . . . . . . . 120 [Melodie samostatně] [Ce]
Konope, konope  . . . . . . . . . . 76 [Melodie samostatně] [Ku]
Kopali, vorali . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 [Se]  
Korytňanská zdvíhaná [Ma]  
Korytňanský kostelíček [Ma]  
Korytňanský kostelíčku  . . . . . . . . . 13 [Melodie samostatně] [To]
Kosí Janko… (62) [Sp]  
Košilička tenká . . . . . . . . . . . . . . . . .331 [Se]  
Košulenka bílá.  . . . . . . . . . . . . . . 77 [Melodie samostatně] [Li]
Košulenka tenká.   . . . . . . . . . . . . . 78 [Melodie samostatně] [Li]
Košulenka tenká… (63) [Sp]  
Košulka lenová  . . . . . . . . 34 [Melodie samostatně] [Ba]
Košute, Košute  . . . . . . . . 24 [Melodie samostatně] [Ba]
Koukej na sedláka ....................... 575 [Ru]  
Koukej, koukej Vašku .................... 675 [Ru]  
Koukni, holka, koukni . . . . . . . . . . . . . .250 [Se]  
Koulaná - koda "maďara" . . . . 25 [Melodie samostatně] [Ba]
Koulaná - koda  . . . . . . . . 25 [Melodie samostatně] [Ba]
Koulelo se, koulelo . . . . . . . . . . . . . . . 54 [Se]  
Koulelo se, koulelo . . . . . . . . . . . . . . .115 [Se]  
Koulelo se, koulelo ..................... 220 [Ru]  
Koulí se jablíčko . . . . . . . . . . . . . . . .403 [Se]  
Koupala se má panenka . . . . . . . . . . . . . .213 [Se]  
Koupím já si koně vraný . . . . . . . . . . . . .331 [Se]  
Kovářská ................................ 576 [Ru]  
Kovářský (64) [Sp]  
Krásně jsem já dcerka . . . . . . . . . . . . . .115 [Se]  
Krejčí, švec . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 [Se]  
Kristus, Syn Boží  . . . . . . . . . . . . . 36 [Melodie samostatně] [Pa]
Kroměříž je krásné město [Ko]  
Kroměříž, Kroměříž [Ma]  
Křepelenka [Ma]  
Křepelenka křepelala .................... 579 [Ru]  
Křepelila malá křepelenka [Ma]  
Křepelila malá křepelenka . . . . . . . . . . . .367 [Se]  
Křeše minár… (197) . . . . . . . . . . 138 [Melodie samostatně] [Ce]
Křižák (65) [Sp]  
Kterak pak já smutná řeknu. . . . . . . . . . . .213 [Se]  
Ku Praze je dlouhá cesta . . . . . . . . . . . . 332 [Se]  
Kúdelíčko, kúdelí [O1]  
Kudy, kudy, kudy cestička . . . . . . . . . . . .154 [Se]  
Kudy, kudy, kudy? ....................... 222 [Ru]  
Kukačka kuká . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 [Se]  
Kukačka kuká  . . . . . . . . . . . . . . 26 [Melodie samostatně] [To]
Kukulienka, kdze si bola? ............... 223 [Ru]  
Kúlaj mně, maminko . . . . . . . . . . . . . . . 213 [Se]  
Kúlalo sa, kúlalo… (66) [Sp]  
Kumburskej zámeček vršku kulatýho . . . . . . . .332 [Se]  
Kůň vraný, sedlaný . . . . . . . . . . . . . . . 214 [Se]  
Kúpil som já… (67) [Sp]  
Kúpím ti korále . . . . . . . . . . 56 [Melodie samostatně] [Ku]
Kuráž, kuráž ............................ 224 [Ru]  
Květná neděla . . . . . . . . . 44 [Melodie samostatně] [Ba]
Kvitně jabloň [Ma]  
KVITNĚ JABLOŇ [O2]  
Kvitne jabloň… (292) . . . . . . . . . 193 [Melodie samostatně] [Ce]
Kvitne jabloň… (68) [Sp]  
Kysuca .................................. 227 [Ru]  
Kysuca, Kysuca . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 [Se]  
Kysuca, Kysuca . . . . . . . . . . 74 [Melodie samostatně] [Sc]
Kysuca, Kysuca  . . . . . . . . . . 76 [Melodie samostatně] [Ku]
Kýž mně to pán Bůh dá. . . . . . . . . . . . . . 250 [Se]  
Kýž vy mně, děvčátka . . . . . . . . . . . . . . 300 [Se]  
Lamentací mám na srdci . . . . . . . . . . . . . 214 [Se]  
Lanžhoťčanů doma néni . . . . . 64 [Melodie samostatně] [Ba]
Láska, Bóže, láska . . . . . . . . . . . . . . . .55 [Se]  
Láska, Bože, láska . . . . . . . . 74 [Melodie samostatně] [Sc]
Láska, Bože, láska  . . . . . . . . 77 [Melodie samostatně] [Ku]
Lásko, Bože, lásko [Ma]  
Laštověnka  . . . . . . . . . . . . . . . 38 [Melodie samostatně] [To]
Lepší s mladým .......................... 228 [Ru]  
Lepší s mladým mezi kameňama [Ma]  
LEPŠÍ S MLADÝM MEZI KAMEŇAMA [O2]  
Lesti ťa, synečku ....................... 229 [Ru]  
Leť měsíčku ............................. 233 [Ru]  
Leť ty, ptáčku. . . . . . . . . . . . . . . . . .332 [Se]  
Létala ta laštověnka.  . . . . . . . . . . . 79 [Melodie samostatně] [Li]
Letěl ftáček  . . . . . . . . .113 [Melodie samostatně] [Ba]
Letěl holúbek . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 [Se]  
Letěl ptáček.  . . . . . . . . . . . . . . . 78 [Melodie samostatně] [Li]
Letel sokol [Ma]  
Letěl, letěl roj [Ma]  
Letěł, letěł roj  . . . . . . . 51 [Melodie samostatně] [Ba]
Letěla bílá hus [Ko]  
Letěla bílá hus [Melodie samostatně] [Op]
Letěla dušička .......................... 580 [Ru]  
Letěla husička .......................... 230 [Ru]  
Letěla husička .......................... 676 [Ru]  
Letěla husička, letěla z vysoka . . . . . . . . .178 [Se]  
Letěla laštovička. . . . . . . . . . . . . . . . 403 [Se]  
Letěla tady labutě . . . . . . . . . . . . . . . 116 [Se]  
Letí, letí pták ......................... 231 [Ru]  
Ležel sem Samson  . . . . . . .129 [Melodie samostatně] [Ba]
Líbám já tento kříž. . . . . . . . . . . . . . . 378 [Se]  
Liboce sa, liboce . . . . . . . 20 [Melodie samostatně] [Ba]
Liboce se ............................... 581 [Ru]  
Lidé povídali ........................... 233 [Ru]  
Lieskovskú dolinú [Ma]  
Liétala husenka . . . . . . . . . . . . . . . . .154 [Se]  
Limbora, limbora . . . . . . . . . 75 [Melodie samostatně] [Sc]
Limbora, limbora  . . . . . . . . . 78 [Melodie samostatně] [Ku]
Listoček z javora . . . . . . . . . 76 [Melodie samostatně] [Sc]
Lišenščí dovorali . . . . . . .108 [Melodie samostatně] [Ba]
Lišička sedí na hrázi . . . . . . . . . . . . . .300 [Se]  
Lítej, ptáčku, lítej . . . . . . . . . . . . . . 116 [Se]  
Líto je mně . . . . . . . . . .120 [Melodie samostatně] [Ba]
Líto je mně, líto . . . . . . . . . . . . . . . .214 [Se]  
Líto je mně, můj tatíčku . . . . . . . . . . . . 215 [Se]  
Líto je mně, můj tatíčku ................ 234 [Ru]  
LÍTO JE NĚ, MÁ MATIČKO [O2]  
Lopenické vršky holé  . . . . . . . 78 [Melodie samostatně] [Ku]
Lopenické vršky… (45) . . . . . . . . . 46 [Melodie samostatně] [Ce]
Lopeník, Lopeník [Ma]  
Lopeník… (58) . . . . . . . . . . . . . 55 [Melodie samostatně] [Ce]
Loučení, ach loučení . . . . . . . . . . . . . . 215 [Se]  
Loučení, loučení . . . . . . . . . . . . . . . . 117 [Se]  
Loučení, loučení ........................ 235 [Ru]  
Louka široká . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 [Se]  
Lúbí sa mi, lúbí . . . . . . . . . . . . . . . . .56 [Se]  
Lúbí sa mně, lúbí… (69) [Sp]  
Lubina, Lubina [Ma]  
Lubina, Lubina [Ma]  
LUBINA, LUBINA [O2]  
Lubina, Lubina I [Ko]  
Lubina, Lubina II [Ko]  
Lubina, Lubina.  . . . . . . . . . . . . . . 80 [Melodie samostatně] [Li]
Lúbjá sa mi… (211) . . . . . . . . . . 146 [Melodie samostatně] [Ce]
Lúbjá sa mi… (40) . . . . . . . . . . . 44 [Melodie samostatně] [Ce]
Lúčení, lúčení [Melodie samostatně] [Op]
Lúčka zelená ............................ 582 [Ru]  
Ludzia povedajú… (210) . . . . . . . . 145 [Melodie samostatně] [Ce]
Luterán, luterán  . . . . . . . . . 79 [Melodie samostatně] [Ku]
Lúto ti, Maruško  . . . . . . . . . . . . 48 [Melodie samostatně] [To]
Lví silou ................................ 53 [Ru]  
Má galánka… (127) . . . . . . . . . . . 97 [Melodie samostatně] [Ce]
Má maměnka neví ......................... 238 [Ru]  
Má mamičko milá ......................... 239 [Ru]  
Má mamičko stará . . . . . . . . . 76 [Melodie samostatně] [Sc]
Má milá byla bys [Ko]  
Má milá byla bys [Melodie samostatně] [Op]
Má milá mně vepovídá .................... 240 [Ru]  
Má milá se hněvá . . . . . . . . . . . . . . . . 215 [Se]  
Má milá slouží za vodou ................. 241 [Ru]  
Má milá, má milá, černé oči máte . . . . . . . . .56 [Se]  
Má milá, premilá… (97) . . . . . . . . 79 [Melodie samostatně] [Ce]
Má milenka .............................. 242 [Ru]  
Má moja mamička . . . . . . . . . . . . . . . . .332 [Se]  
Má panenka hezká je . . . . . . . . . . . . . . .251 [Se]  
Má panenka smutně chodí . . . . . . . . . . . . .301 [Se]  
Má panenko milá ......................... 246 [Ru]  
Má panenko, jak se máš . . . . . . . . . . . . . .56 [Se]  
Má tys láska jediná ..................... 248 [Ru]  
Má zlatá Ančička v komůrce spí . . . . . . . . . 216 [Se]  
Má zlatá Ančička! . . . . . . . . . . . . . . . .216 [Se]  
Má zlatá Andulinko. . . . . . . . . . . . . . . . 57 [Se]  
Má zlatá mamičko! . . . . . . . . . . . . . . . .216 [Se]  
Má zlatá Mařenko ........................ 250 [Ru]  
Má zlatá matička . . . . . . . . . . . . . . . . 179 [Se]  
Má zlatá panenko . . . . . . . . . . . . . . . . .57 [Se]  
Máča dievča konope, hej . . . . . . 77 [Melodie samostatně] [Sc]
Mahdalíkovská (70) [Sp]  
Majdalenko Studýnkova . . . . . . . 80 [Melodie samostatně] [Ku]
Majerán, majerán . . . . . . . . . 78 [Melodie samostatně] [Sc]
Majerán, majerán ........................ 237 [Ru]  
Majerán, majerán  . . . . . . . . . 80 [Melodie samostatně] [Ku]
Májíčku zelený… (71) [Sp]  
Mal som [Ma]  
Mal som frajéreček… (254) . . . . . . 169 [Melodie samostatně] [Ce]
Mal som ja galanku . . . . . . . . 78 [Melodie samostatně] [Sc]
Mal som sedem peňazí… (72) [Sp]  
Mal som… (140) . . . . . . . . . . . . 103 [Melodie samostatně] [Ce]
Mal som… (249) . . . . . . . . . . . . 167 [Melodie samostatně] [Ce]
Mala babka.  . . . . . . . . . . . . . . . . 81 [Melodie samostatně] [Li]
Mala som ja rukávce [Ma]  
Maličký sem já był  . . . . . . 70 [Melodie samostatně] [Ba]
Maliny, maliny [Ma]  
MALINY, MALINY [O2]  
Maliny, maliny  . . . . . . . . . . . . . 32 [Melodie samostatně] [To]
Malované vajíčko [Ma]  
Malučká su [O1]  
Malučký jsem já byl [O1]  
Malúčký sem já byl  . . . . . . . . 81 [Melodie samostatně] [Ku]
Mám já koníčka  . . . . . . . .134 [Melodie samostatně] [Ba]
Mám já mílučkého, mám . . . . . . . 79 [Melodie samostatně] [Sc]
Mám já zahrádečku . . . . . . .137 [Melodie samostatně] [Ba]
Mám já ženu maličkú.   . . . . . . . . . . . 82 [Melodie samostatně] [Li]
Mám já, Bože… (81) . . . . . . . . . . 70 [Melodie samostatně] [Ce]
Mám já, mám… (73) [Sp]  
Mám já… (208) . . . . . . . . . . . . 145 [Melodie samostatně] [Ce]
Mám kalhoty koženy . . . . . . . . . . . . . . . 251 [Se]  
Mám šedivou hlavu ....................... 583 [Ru]  
Mám šedivou, mám šedivou . . . . . . . . . . . . 251 [Se]  
Mám, mám krepelenku [O1]  
Mám, mám krepelenku… (74) [Sp]  
Mám, mám… (37) . . . . . . . . . . . . 42 [Melodie samostatně] [Ce]
Máme děvča, máme  . . . . . . . . . . . . 46 [Melodie samostatně] [To]
Máme králku chromou (č. 3.) ............. 657 [Ru]  
Maměnko, tatíčku . . . . . . . . . . . . . . . . 217 [Se]  
Maměnko, tatíčku.  . . . . . . . . . . . . . 81 [Melodie samostatně] [Li]
Mamičenko moja… (19) . . . . . . . . . 31 [Melodie samostatně] [Ce]
Mamičenko moja… (285) . . . . . . . . 188 [Melodie samostatně] [Ce]
Mamičenko moja… (54) . . . . . . . . . 53 [Melodie samostatně] [Ce]
Mamičko rozmilá . . . . . . . . . . . . . 50 [Melodie samostatně] [To]
Mamičko, tatíčku, otvírajte vrata . . . . 50 [Melodie samostatně] [To]
Mamičko… (312) . . . . . . . . . . . . 207 [Melodie samostatně] [Ce]
Mamko moja, já sa vydávať mám [Ma]  
Mamko moja… (104) . . . . . . . . . . . 82 [Melodie samostatně] [Ce]
Mamko, mamko.  . . . . . . . . . . . . . . . 82 [Melodie samostatně] [Li]
Mámť já hrdličku . . . . . . . . . . . . . . . . 217 [Se]  
Mámť já hrdličku ........................ 245 [Ru]  
Marijanka huse pásla  . . . . .103 [Melodie samostatně] [Ba]
Mariška . . . . . . . . . . . . . . 82 [Melodie samostatně] [Ku]
MARŠOVSKÝ STÁREK [O2]  
Maryš, moja Maryš [Ma]  
Maryš, moja… (70) . . . . . . . . . . . 62 [Melodie samostatně] [Ce]
Maryša, Maryša, něchodz do pivnice [Ma]  
Masaři, masaři  . . . . . . . . 67 [Melodie samostatně] [Ba]
Masopust držíme . . . . . . . . . . . . . . . . .358 [Se]  
Masopust držíme ......................... 516 [Ru]  
Máš, máš, Marina.   . . . . . . . . . . . . . 83 [Melodie samostatně] [Li]
Maštal múrovaná… (90) . . . . . . . . . 75 [Melodie samostatně] [Ce]
Mať moja . . . . . . . . . . . . . 80 [Melodie samostatně] [Sc]
Máte-li nám dáti [Ma]  
Matoušek můj . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 [Se]  
Mau som mrcha ženu ...................... 584 [Ru]  
Mazurka [Ko]  
Medu, maměnko . . . . . . . . . 31 [Melodie samostatně] [Ba]
Medzi dvoma vršky [O1]  
Medzi dvoma vršky… (113) . . . . . . . 88 [Melodie samostatně] [Ce]
Medzi dvoma vršky… (277) . . . . . . . 182 [Melodie samostatně] [Ce]
Medzi dvoma vršky… (75) [Sp]  
Medzi horami lipka zelená . . . . . 81 [Melodie samostatně] [Sc]
Medzi horami lipka zelená . . . . . 83 [Melodie samostatně] [Ku]
Měj mňa, synečku  . . . . . . . 96 [Melodie samostatně] [Ba]
Měj mně, Jeníčku ........................ 251 [Ru]  
Měl jsem já panenku . . . . . . . . . . . . . . .117 [Se]  
Měl jsem já panenku . . . . . . . . . . . . . . .155 [Se]  
Měl jsem tě holka rád ................... 255 [Ru]  
Měl jsem tě, holka, rád . . . . . . . . . . . . . 75 [Se]  
Měl jsem tě, holka, rád . . . . . . . . . . . . .179 [Se]  
Měl sedláček jednu sljepku. . . . . . . . . . . .301 [Se]  
Měł sem sčestí  . . . . . . . . 52 [Melodie samostatně] [Ba]
Měła błecha klepeto . . . . . . 95 [Melodie samostatně] [Ba]
Měla jsem holoubka . . . . . . . . . . . . . . . 118 [Se]  
Měla jsem holoubka ...................... 253 [Ru]  
Měla jsem chlapce . . . . . . . . . . . . . . . .118 [Se]  
Měla jsem chlapce ....................... 252 [Ru]  
Měla jsem milého ........................ 679 [Ru]  
Měla jsem milého hulána . . . . . . . . . . . . . 57 [Se]  
Měla jsem milého hulána . . . . . . . . . . . . .333 [Se]  
Měla jsem milého švarného . . . . . . . . . . . .119 [Se]  
Měla jsem milého. . . . . . . . . . . . . . . . .119 [Se]  
Měla jsem synečka ....................... 254 [Ru]  
Měla mlynářka tři céry [Ko]  
Měła sem hołubka  . . . . . . .155 [Melodie samostatně] [Ba]
Měla sem milého . . . . . . . .111 [Melodie samostatně] [Ba]
Měla sem synečka . . . . . . . . . . . . . . . . 119 [Se]  
Měla sem synečka  . . . . . . .109 [Melodie samostatně] [Ba]
Měla sis, Maruško, měla sis voliti [Melodie samostatně] [Op]
MĚLAS TY MNĚ, MILÁ, POŠČAT [O2]  
Mělaťa babka.  . . . . . . . . . . . . . . . 84 [Melodie samostatně] [Li]
Melodie z Hovězí  . . . . . . . 83 [Melodie samostatně] [Ba]
Měsíček svítí. . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 [Se]  
Měsíčku, měsíčku  . . . . . . .  7 [Melodie samostatně] [Ba]
Mezi dvoma horama.   . . . . . . . . . . . . 83 [Melodie samostatně] [Li]
Mezi těma horama [Ko]  
Mezi těma horama [Melodie samostatně] [Op]
Mikuláš ztratil plášť . . . . . . . . . . . . . .252 [Se]  
Milá Maryánko . . . . . . . . .153 [Melodie samostatně] [Ba]
Milá, čo robíš .......................... 256 [Ru]  
Milá, dobrý dzeň… (51) . . . . . . . . 51 [Melodie samostatně] [Ce]
Milo je mně, milo ....................... 257 [Ru]  
Milo je mně, milo. . . . . . . . . . . . . . . . .58 [Se]  
Milosrdný Bože . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 [Se]  
Milovala som ťa… (278) . . . . . . . . 183 [Melodie samostatně] [Ce]
Mirotický kostelíčku . . . . . . . . . . . . . . 394 [Se]  
Místo Betléma pospěšme k oltáři  . . . . . .  5 [Melodie samostatně] [Pa]
Míšeňská jablíčka . . . . . . . . . . . . . . . . 58 [Se]  
Mívali jsme kabáty . . . . . . . . . . . . . . . 273 [Se]  
Młacovčí pachołci . . . . . . . 24 [Melodie samostatně] [Ba]
Mladého nechtěla, starého ráda. . . . . . . . . .218 [Se]  
Mládenci je lehce ....................... 258 [Ru]  
Młynáři, šafáři . . . . . . . . 61 [Melodie samostatně] [Ba]
Mně je tak, jako tak . . . . . . . . . . . . . . 217 [Se]  
Mně se dycky cosi zdá . . . . . . . . . . 43 [Melodie samostatně] [To]
Mně se, mně se .......................... 259 [Ru]  
Mně se, mně se, mně se všecko zdá . . . . . . . .155 [Se]  
Močila konopě, močila.   . . . . . . . . . . 85 [Melodie samostatně] [Li]
Močjar, močjar [Ma]  
Moja miłá zadrymała . . . . . . 69 [Melodie samostatně] [Ba]
Moja milá… (147) . . . . . . . . . . . 108 [Melodie samostatně] [Ce]
Moja milá… (252) . . . . . . . . . . . 168 [Melodie samostatně] [Ce]
Moja žena rozumjila . . . . . .146 [Melodie samostatně] [Ba]
Moje botečky cupy.   . . . . . . . . . . . . 86 [Melodie samostatně] [Li]
Mokrohájské pole  . . . . . . . . . 83 [Melodie samostatně] [Ku]
Moravo ................................... 15 [Ru]  
Moravo, Moravo . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 [Se]  
Moravo… (13) . . . . . . . . . . . . . 27 [Melodie samostatně] [Ce]
Mosí ti, Janošku  . . . . . . . 14 [Melodie samostatně] [Ba]
Mosíš ty, Aničko.  . . . . . . . . . . . . . 85 [Melodie samostatně] [Li]
Mosíš, Maruško, zapomínat [Melodie samostatně] [Op]
Mračí se, mračí. . . . . . . . . . . . . . . . . .58 [Se]  
Mrzí mňa oračka… (76) [Sp]  
Můj klobúček ............................ 585 [Ru]  
Můj koníček pěkný vraný . . . . . . . . . . . . .120 [Se]  
Můj koníček vranej. . . . . . . . . . . . . . . .302 [Se]  
Můj koníčku sivý . . . . . . . . . 81 [Melodie samostatně] [Sc]
Můj milej rozmilej . . . . . . . . . . . . . . . .59 [Se]  
Můj milúnký z lesa jede . . . . 93 [Melodie samostatně] [Ba]
Můj rubáč…   . . . . . . . . . . . . . . . . 87 [Melodie samostatně] [Li]
Můj tatíčku . . . . . . . . . .145 [Melodie samostatně] [Ba]
Muj zlatej holečku . . . . . . . . . . . . . . . 218 [Se]  
Můj zlatej Honzíčku, malovaný . . . . . . . . . . 59 [Se]  
Muziganti pěkně mi hrajte . . . 80 [Melodie samostatně] [Ba]
Muzikanti ............................... 450 [Ru]  
Muzikanti, co děláte . . . . . . . . . . . . . . 180 [Se]  
Muzikanti, co děláte  . . . . . . . 84 [Melodie samostatně] [Ku]
Muzikanti, co děłáte  . . . . . 31 [Melodie samostatně] [Ba]
Muzikanti, přišel som k vám.   . . . . . . . 86 [Melodie samostatně] [Li]
Muž bez slzí ............................. 17 [Ru]  
Můžeš si, sedláčku . . . . . . . . . . . . . . . 302 [Se]  
Můžete bet, maměnko, rádi . . .121 [Melodie samostatně] [Ba]
MY DĚVCENCE [O2]  
My děvčence [Ma]  
My chceme kupečka [Ko]  
My chceme kupečka [Melodie samostatně] [Op]
My chceme kupečka.   . . . . . . . . . . . . 87 [Melodie samostatně] [Li]
My chceme peníze bilúčké  . . . . . . . . 46 [Melodie samostatně] [To]
My jsme dvá z jedný vesnice. . . . . . . . . . . 252 [Se]  
My jsme hoši . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 [Se]  
My jsme hoši od Šumavy ................... 18 [Ru]  
My jsme hoši, my jsme . . . . . . . . . . . . . .333 [Se]  
My jsme mládenci . . . . . . . . . . . . . . . . 274 [Se]  
My máme děvčátko pěkňučké [Melodie samostatně] [Op]
My máme gazdcinu  . . . . . . . . . . . . 54 [Melodie samostatně] [To]
My máme máječek [O1]  
My máme mladú ženu. . . . . . . . . . . . . . . .218 [Se]  
My řezníci, řemesníci [O1]  
My sme chlapci… (77) [Sp]  
My sme tady dvá . . . . . . . .124 [Melodie samostatně] [Ba]
My sme tady dva.   . . . . . . . . . . . . . 88 [Melodie samostatně] [Li]
My tesařský řemesníci . . . . . . . . . . . . . .302 [Se]  
My tři králové jdeme k vám . . . . . . . . . . . 359 [Se]  
My tupesští mládenci.  . . . . . . . . . . . 88 [Melodie samostatně] [Li]
Mykni sa ty, šohájku  . . . . . 71 [Melodie samostatně] [Ba]
Mynáříčku miłý  . . . . . . . . 80 [Melodie samostatně] [Ba]
Myselko, má mysel [Ma]  
Myselko, mysel má . . . . . . . . . . . . . . . . 59 [Se]  
Myslivečku, myslivče .................... 260 [Ru]  
Myslivečku, myslivče  . . . . .132 [Melodie samostatně] [Ba]
Myslivečku, myslivče  . . . . .132 [Melodie samostatně] [Ba]
Na bánovském kostele [Ma]  
NA BÁNOVSKÉM KOSTELE [O2]  
Na bánovském kostele  . . . . . . . . . . 33 [Melodie samostatně] [To]
Na bílé hoře ............................ 452 [Ru]  
Na Bílej hoře . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 [Se]  
Na Brezovéj tri ulice… (78) [Sp]  
Na čo si ně.   . . . . . . . . . . . . . . . 89 [Melodie samostatně] [Li]
Na čo som na svete ...................... 261 [Ru]  
Na dolách, na horách.  . . . . . . . . . . . 90 [Melodie samostatně] [Li]
Na dolině v javořině  . . . . . 87 [Melodie samostatně] [Ba]
Na dolině… (48) . . . . . . . . . . . . 48 [Melodie samostatně] [Ce]
Na dolněmčanských lukách.  . . . . . . . . . 90 [Melodie samostatně] [Li]
Na Drytomskej dolině . . . . . . . . . . . . . . 334 [Se]  
Na fojtovej roli  . . . . . . .145 [Melodie samostatně] [Ba]
Na fraštackém mostě.   . . . . . . . . . . . 91 [Melodie samostatně] [Li]
Na horách, dolinách . . . . . . . . . . . . . . .120 [Se]  
Na horách, na dolách [Ko]  
Na horách, na dolách sil  . . .110 [Melodie samostatně] [Ba]
Na horách, na dołách srnička  . 77 [Melodie samostatně] [Ba]
Na horních lúkách kopa sena . . . . . . . 45 [Melodie samostatně] [To]
Na hrozenskéj veži… (222) . . . . . . 151 [Melodie samostatně] [Ce]
Na jalubskej fáře.   . . . . . . . . . . . . 92 [Melodie samostatně] [Li]
Na javořině.   . . . . . . . . . . . . . . . 93 [Melodie samostatně] [Li]
Na jednej dolině  . . . . . . . 26 [Melodie samostatně] [Ba]
Na jednom poli .......................... 266 [Ru]  
Na jednom poli pšenička . . . . . . . . . . . . .120 [Se]  
Na kaňovském mostě… (81) [Sp]  
Na kobelí hůře. . . . . . . . . . . . . . . . . .121 [Se]  
Na koho naříkat . . . . . . . . . . . . . . . . .218 [Se]  
Na kopečku stromeček . . . . . . . . . . . . . . 156 [Se]  
Na kopečku, na vršečku [Ko]  
Na Královej Holi . . . . . . . . . 82 [Melodie samostatně] [Sc]
Na krátce, na dlouze . . . . . . . . . . . . . . .59 [Se]  
Na krátce, na dlúze. . . . . . . . . . . . . . . 156 [Se]  
Na Lhoteckém panství . . . . . . . . . . . . . . 302 [Se]  
NA LOPENÍKU KOPA SENA [O2]  
Na louce chodila . . . . . . . . . . . . . . . . 303 [Se]  
Na Moravě šaty prała  . . . . . 16 [Melodie samostatně] [Ba]
Na našem dvoře . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 [Se]  
Na našem sádečku je travička . . . . . . . . . . .59 [Se]  
Na nebesích hvězdička . . . . . . . . . . . . . .379 [Se]  
Na nebi andělé   . . . . . . . . . . . . . . 59 [Melodie samostatně] [Pa]
Na ničem sa neošidíš [Ko]  
Na ničem sa neošidíš [Melodie samostatně] [Op]
Na nivnických lúkách I [Ko]  
Na nivnických lúkách II [Ko]  
Na osúzkém poli . . . . . . . . . . 84 [Melodie samostatně] [Ku]
Na panským mlatě . . . . . . . . . . . . . . . . 304 [Se]  
Na Pdlúčú kopa sena [Melodie samostatně] [Op]
Na popovském poli.   . . . . . . . . . . . . 94 [Melodie samostatně] [Li]
Na Prušanských dolinách . . . . 49 [Melodie samostatně] [Ba]
Na rováš mamičko ........................ 268 [Ru]  
Na rybníčku seno hrabú… (82) [Sp]  
Na Slíchovskejch lukách . . . . . . . . . . . . .121 [Se]  
Na stráňanskéj Javořině.   . . . . . . . . . 94 [Melodie samostatně] [Li]
Na Suchově dobre robjá.  . . . . . . . . . . 95 [Melodie samostatně] [Li]
Na světlovskéj věži… (83) [Sp]  
Na světlovském zámku… (84) [Sp]  
Na té naší kopanince . . . . . . . . . . . . . . 335 [Se]  
Na tebe, ženichu, na tebe čekáme [Melodie samostatně] [Op]
Na těch našich lúkách . . . . . . . . . . 45 [Melodie samostatně] [To]
Na těch nivnických lúkách [Ko]  
Na těch nivnických lúkách [Melodie samostatně] [Op]
Na téj hluckéj věži.   . . . . . . . . . . . 99 [Melodie samostatně] [Li]
Na tej hore vysokej . . . . . . . . . . . . . . . 60 [Se]  
Na tej louce zelený ..................... 453 [Ru]  
Na tej lúce [O1]  
Na tej lúce . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334 [Se]  
Na téj lúce zelenéj [Ko]  
Na téj lúce. [Melodie samostatně] [Op]
Na téj lúce… (65) . . . . . . . . . . . 59 [Melodie samostatně] [Ce]
Na téj našéj kopanině . . . . . 35 [Melodie samostatně] [Ba]
Na téj našéj kopanině. . . . . . . . . . . . . . 335 [Se]  
Na tem mostě.  . . . . . . . . . . . . . . . 97 [Melodie samostatně] [Li]
Na tem našem Díle.   . . . . . . . . . . . . 98 [Melodie samostatně] [Li]
Na to rozlóčení ......................... 272 [Ru]  
Na to sem k vám přišél [Ko]  
Na tom mosce tráva rosce… (85) [Sp]  
Na tom mostě.  . . . . . . . . . . . . . . .100 [Melodie samostatně] [Li]
Na tom našém díle [Ko]  
Na tom našem Díle.   . . . . . . . . . . . .100 [Melodie samostatně] [Li]
Na tom našem dvorku.   . . . . . . . . . . . 98 [Melodie samostatně] [Li]
Na tom našem dvorku… (86) [Sp]  
Na tom našem dvoře ...................... 269 [Ru]  
Na tom našem nátoni . . . . . . . . . . . . . . .122 [Se]  
Na tom našém nátoni . . . . . . 35 [Melodie samostatně] [Ba]
Na tom našem nátoni.   . . . . . . . . . . .101 [Melodie samostatně] [Li]
Na tom našem nátoni.   . . . . . . . . . . .102 [Melodie samostatně] [Li]
Na tom našem nátoni.   . . . . . . . . . . .103 [Melodie samostatně] [Li]
Na tom našem nátoníčku [Ko]  
Na tom našem poli . . . . . . . . . . . . . . . .156 [Se]  
Na tom našom dvoře . . . . . . . . . . . . . . . 122 [Se]  
Na tom našom houvárečku . . . . . . . . . . . . .123 [Se]  
Na tom našom natoni . . . . . . . . 83 [Melodie samostatně] [Sc]
Na tom našom… (202) . . . . . . . . . 142 [Melodie samostatně] [Ce]
Na tom panském díle [Ma]  
Na tom panském díle . . . . . . . . . . . 32 [Melodie samostatně] [To]
Na tom pražském mostě ................... 270 [Ru]  
Na tom Pražským mostě . . . . . . . . . . . . . .219 [Se]  
Na trávníčku  . . . . . . . . . 56 [Melodie samostatně] [Ba]
Na trávníčku, na zeleném . . . . . . . . . . . . 336 [Se]  
Na trávničku, na zeleném . . . . . 83 [Melodie samostatně] [Sc]
Na tú svatů Katerinu  . . . . . . . 86 [Melodie samostatně] [Ku]
Na tú svatú Kateřinu [Ma]  
Na tú svatú Kateřinu. . . . . . . . . . . . . . .336 [Se]  
Na tý louce zelený . . . . . . . . . . . . . . . 303 [Se]  
Na vánoce [Ko]  
Na vánočním stromku  . . . . . . . . . . . . 61 [Melodie samostatně] [Pa]
Na vás my, rodiče . . . . . . . . . . . . 42 [Melodie samostatně] [To]
Na veleckých lukách . . . . . . . . 87 [Melodie samostatně] [Ku]
Na vojnu ho vzali… (87) [Sp]  
Na vojnu nepudu ......................... 484 [Ru]  
Na vojnu nepudu. . . . . . . . . . . . . . . . . 337 [Se]  
Na vrch Javorníčka  . . . . . . 89 [Melodie samostatně] [Ba]
Na vrch Lopeníčka [Ko]  
Na vrch Lopeníčka… (271) . . . . . . . 178 [Melodie samostatně] [Ce]
Na vrch Lopeníčka… (88) [Sp]  
Na vrchu Jinovca [Ma]  
Na vršíčku jalovec . . . . . . . . . . . . . . . .60 [Se]  
Na vršíčku, na kopečku . . . . . . . . . . . . . 337 [Se]  
Na vysoký jedli . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 [Se]  
Na zdraví [Ko]  
Na zelene luce  . . . . . . . .154 [Melodie samostatně] [Ba]
Na zelenej lúce [O1]  
Na zelenej lúčke . . . . . . . . . 84 [Melodie samostatně] [Sc]
Na zelenej lúčke  . . . . . . . . . 87 [Melodie samostatně] [Ku]
Na zelenéj pažici… (141) . . . . . . . 104 [Melodie samostatně] [Ce]
Na zelenéj pažici… (89) [Sp]  
Na zeleném doubku. . . . . . . . . . . . . . . . 123 [Se]  
NAČ BY BOLA CIGÁNOVI ŽENA [O2]  
Načo je mi žena [Ma]  
Nad Berounkou pod Tetínem . . . . . . . . . . . .124 [Se]  
Nad Berounkou pod Tetínem ............... 263 [Ru]  
Nad Brnicami . . . . . . . . . . . 85 [Melodie samostatně] [Sc]
Nad Bystricú [Ma]  
NAD BYSTRICÚ [O2]  
Nad Hrozenkom… (107) . . . . . . . . . 84 [Melodie samostatně] [Ce]
Nad Chrasťouci na ty hůrce . . . . . . . . . . . 219 [Se]  
Nad Korytnú je hájíček  . . . . . . . . . 30 [Melodie samostatně] [To]
Nad maštalenkú [Ko]  
Nad maštalenkú [Ma]  
Nad maštalenkú, nade dvorem . . . . . . . 15 [Melodie samostatně] [To]
Nad mezú je střešénečka… (79) [Sp]  
Nad našim huménkem ...................... 265 [Ru]  
Nad Pušperkem ten vršeček . . . . . . . . . . . .157 [Se]  
Nad Suchovem.  . . . . . . . . . . . . . . . 91 [Melodie samostatně] [Li]
Nad Tatrou sa blýská . . . . . . . 86 [Melodie samostatně] [Sc]
Nad Tatrou sa blýská ..................... 21 [Ru]  
Nad tím naším domkem. . . . . . . . . . . . . . .157 [Se]  
Nad tým Častkovem… (80) [Sp]  
NAD VODÚ FTÁK [O2]  
Nad vodú pták [Ko]  
Nad vodú pták [Ma]  
Nad vodú pták [Melodie samostatně] [Op]
Nad vodú vták… (20) . . . . . . . . . . 31 [Melodie samostatně] [Ce]
Nade Lhotou maliny sú.   . . . . . . . . . . 89 [Melodie samostatně] [Li]
Nade mlejnem je háječek . . . . . . . . . . . . .219 [Se]  
Nalej ty ně.   . . . . . . . . . . . . . . . 93 [Melodie samostatně] [Li]
Nalévej, nalévej . . . . . . . . . . . . . . . . 274 [Se]  
Nám, nám, tem Młacovským  . . . 45 [Melodie samostatně] [Ba]
Nanynko, Nanynko. . . . . . . . . . . . . . . . .337 [Se]  
Napí se, bratříčku ...................... 517 [Ru]  
Napij sa, šohajku . . . . . . . 65 [Melodie samostatně] [Ba]
Naprej ................................... 55 [Ru]  
NAREZAU SEM SEČKY [O2]  
Narodil se Kristus Pán   . . . . . . . . . .  8 [Melodie samostatně] [Pa]
Národní .................................. 22 [Ru]  
Narúbały sme  . . . . . . . . . 27 [Melodie samostatně] [Ba]
Nasela mamička [Melodie samostatně] [Op]
Nasela sem mariánku . . . . . . . . . . . 29 [Melodie samostatně] [To]
Naseła sem mariánku . . . . . .  6 [Melodie samostatně] [Ba]
Nasela sem marijanku . . . . . . . . . . . . . . 124 [Se]  
Nasili koukole . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 [Se]  
Nastokrát děkuju . . . . . . . . . . . . . . . . 338 [Se]  
Náš Janoško… (279) . . . . . . . . . . 184 [Melodie samostatně] [Ce]
Náš kohótek kokrhá  . . . . . .110 [Melodie samostatně] [Ba]
Náš kucourek zlámal nohu. . . . . . . . . . . . .253 [Se]  
Náš milosťpán . . . . . . . . .132 [Melodie samostatně] [Ba]
Náš pan farář . . . . . . . . . 90 [Melodie samostatně] [Ba]
Náš tatíček ............................. 586 [Ru]  
Náš tatíček nebožtíček [Ma]  
NÁŠ TATÍČEK, NEBOŽTÍČEK [O2]  
Náš tatíček, nebožtíček . . . . . . . . . . . . .395 [Se]  
Naša královna (č. 10.) .................. 664 [Ru]  
Naša Mara . . . . . . . . . . . . . 85 [Melodie samostatně] [Ku]
Naša slépka jařabatá [Melodie samostatně] [Op]
Naša sliepka… (188) . . . . . . . . . 132 [Melodie samostatně] [Ce]
Naša vrana sa vdávala [O1]  
Naše dvérka nevrzajú [Ma]  
NAŠE DVÉRKA NEVRZAJÚ [O2]  
Naše kočička mrňavá . . . . . . . . . . . . . . .253 [Se]  
Naše máma vždycky říká . . . . . . . . . . . . . 304 [Se]  
Naše políčko je při dolině . . . . . . . . . . . 402 [Se]  
Našel som ju, našel.   . . . . . . . . . . . 96 [Melodie samostatně] [Li]
Naši páni z toho města [Ma]  
Naši páni z toho města.  . . . . . . . . . . 96 [Melodie samostatně] [Li]
Naši už mlátili . . . . . . . . . . . . . . . . .304 [Se]  
Našła sem oříšek  . . . . . . . 50 [Melodie samostatně] [Ba]
Navrať mně, můj milej . . . . . . . . . . . . . 220 [Se]  
Nebanovala bych . . . . . . . . . . 87 [Melodie samostatně] [Sc]
Nebanovała bych . . . . . . . . . . 88 [Melodie samostatně] [Ku]
Něbanujem… (136) . . . . . . . . . . . 101 [Melodie samostatně] [Ce]
Neber si děvečku . . . . . . . . . . . . . . . . 254 [Se]  
Neber si ty, můj šohajku  . . . . . 88 [Melodie samostatně] [Ku]
Neber si, Janíčku . . . . . . . . . . . . 26 [Melodie samostatně] [To]
Neber si, Jeníčku, takovou . . . . . . . . . . . 220 [Se]  
Neber sobě, můj synečku . . . . . . . . . . . . .253 [Se]  
Neberte si, kamarádky . . . . . . . . . . . . . .254 [Se]  
Něboj sa mňa… (268) . . . . . . . . . 176 [Melodie samostatně] [Ce]
Neboj sa, Maruško [Ko]  
Neboj sa, Maruško [Melodie samostatně] [Op]
Neboj sa, Maruško (varianta) [Melodie samostatně] [Op]
Neboj sa, Maruško.   . . . . . . . . . . . .103 [Melodie samostatně] [Li]
Něbolo mňa doma… (123) . . . . . . . . 94 [Melodie samostatně] [Ce]
Něbolo mňa doma… (194) . . . . . . . . 136 [Melodie samostatně] [Ce]
Nebrkoc panenko ......................... 273 [Ru]  
Nebrkoc, cérečko . . . . . . . . . 88 [Melodie samostatně] [Sc]
Nebublej, ženo má . . . . . . . . . . . . . . . .254 [Se]  
Nebuď smutná… (90) [Sp]  
Nebudu já už pro tebe . . . . . . . . . . . . . .158 [Se]  
Nebudu k vám chodívávat . . . . 37 [Melodie samostatně] [Ba]
Nebudu sa děvčátku prosit… (91) [Sp]  
Nebudu sa vdávat  . . . . . . . 16 [Melodie samostatně] [Ba]
Nebudu sa žéniť . . . . . . . . . . . . . . . . .255 [Se]  
Nebudu sa žénit ......................... 274 [Ru]  
Nebudzem hajníkom… (92) [Sp]  
Něbudzem hajníkom… (93) . . . . . . . . 76 [Melodie samostatně] [Ce]
Nebyla sem s milým ...................... 275 [Ru]  
Nedaj ně, má milá… (93) [Sp]  
Nedaleko do těch vánoc [Ko]  
Nedaleko od Karlovéj Janová . . . . 89 [Melodie samostatně] [Ku]
Nedaleko Prostějova… (94) [Sp]  
Nedaleko Štibraček… (95) [Sp]  
Nedám, nemám . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 [Se]  
Nědávaj mi… (133) . . . . . . . . . . 100 [Melodie samostatně] [Ce]
Nedávej se, Bětuško . . . . . . . . . . . . . . .220 [Se]  
Nedej, Bože, abych stonal . . . . . . . . . . . .255 [Se]  
Nedej, Bože, abych umřel . . . . . . . . . . . . 255 [Se]  
Nedívaj sa, milá.  . . . . . . . . . . . . .104 [Melodie samostatně] [Li]
Nedrkoc, Aničko . . . . . . . . 87 [Melodie samostatně] [Ba]
Nědzela s pondělkom… (71) . . . . . . . 63 [Melodie samostatně] [Ce]
Nefrkoc, Maruško, nefrkoc [Melodie samostatně] [Op]
Nehněvejte se, matičko . . . . . . . . . . . . . .61 [Se]  
Nechce mě panenka . . . . . . .101 [Melodie samostatně] [Ba]
Nechceme kupca  . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně] [Ba]
Nechcu tě, děvčino  . . . . . . 13 [Melodie samostatně] [Ba]
Nechoď k nám synečku . . . . . . . 90 [Melodie samostatně] [Sc]
Nechoď tam .............................. 276 [Ru]  
Nechoď tam .............................. 674 [Ru]  
Nechoď tam, poď radš k nám . . . . . . . . . . . 180 [Se]  
Nechoď tam, prší tam. . . . . . . . . . . . . . .255 [Se]  
Nechoď ty k nám . . . . . . . . . . . . . . . . .158 [Se]  
Nechoď ty k nám… (96) [Sp]  
Nechoď, Janko, nechoď za galánkú [Ma]  
NECHOĎ, JANKO, NECHOĎ ZA GALÁNKÚ [O2]  
Nechoď, Janku, pres Polanku . . . . 90 [Melodie samostatně] [Ku]
Nechoď, Janku, přes Polanku . . . . 89 [Melodie samostatně] [Sc]
Nechoď, synku! . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 [Se]  
Nechodievaj do nás . . . . . . . . 90 [Melodie samostatně] [Sc]
Nechodívaj, dívča . . . . . . . . . 90 [Melodie samostatně] [Ku]
Nechoďte, mládenci . . . . . . . . . . . . . . . .61 [Se]  
Něchodzievaj, dzievča [O1]  
Něchodzievaj, dzievča… (241) . . . . . 163 [Melodie samostatně] [Ce]
Nechtěla's mi šátku půjčit. . . . . . . . . . . .158 [Se]  
Nejsi, nejsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 [Se]  
Nejsi, nejsi ............................ 277 [Ru]  
Nejsú řemesníci [Ko]  
Němáce mňa… (217) . . . . . . . . . . 149 [Melodie samostatně] [Ce]
Nemožem, nemožem… (97) [Sp]  
Nenech mne, má milá . . . . . . . . . . . . . . .338 [Se]  
Nenechám, posekám . . . . . . . . . . . . . . . .125 [Se]  
Nenechte mně, matičko… (99) [Sp]  
Néni jako o svatéj Anně . . . . 78 [Melodie samostatně] [Ba]
Néni lepší jak v nedělu [Ko]  
Není lepší na tom světě ................. 588 [Ru]  
Není muže nad kováře ..................... 24 [Ru]  
Není na světě farára [Ma]  
Néni to fiałka  . . . . . . . . 95 [Melodie samostatně] [Ba]
Není větší potěšení . . . . . . . . . . . . . . .304 [Se]  
Není více řemesníků… (98) [Sp]  
Neoklamal som sa ........................ 278 [Ru]  
Neošidil som sa . . . . . . . . . . 91 [Melodie samostatně] [Ku]
Neošidil som sa . . . . . . . . . . 91 [Melodie samostatně] [Sc]
Nepłač miłá o mně . . . . . . . 88 [Melodie samostatně] [Ba]
Neplač, holka, pro mě. . . . . . . . . . . . . . 338 [Se]  
Neplač, nenaříkej ....................... 485 [Ru]  
Něpójdzem za tebja… (56) . . . . . . . 54 [Melodie samostatně] [Ce]
Něpojdzem, něpojdzem… (100) [Sp]  
Něpójdzem… (73) . . . . . . . . . . . . 65 [Melodie samostatně] [Ce]
Nepozéraj, děvče  . . . . . . . . . 91 [Melodie samostatně] [Ku]
Nepozéraj, dívča . . . . . . . . . 92 [Melodie samostatně] [Sc]
Nepudeme dále . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 [Se]  
Nepudu domů . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256 [Se]  
Nepůjdeme domu, až ráno ................. 518 [Ru]  
Nepůjdu domů ............................ 589 [Ru]  
Nepůjdu já přes ten háj ................. 279 [Ru]  
Nepůjdu já za masára  . . . . . 73 [Melodie samostatně] [Ba]
Nepůjdu k rychtáři ...................... 280 [Ru]  
Neradím žádnému ......................... 590 [Ru]  
Něráňaj… (55) . . . . . . . . . . . . . 53 [Melodie samostatně] [Ce]
Neřek' jsem dnes tejden . . . . . . . . . . . . .338 [Se]  
Nesem vám noviny . . . . . . . . . . . . . . . . 360 [Se]  
Nesem vám noviny   . . . . . . . . . . . . . 27 [Melodie samostatně] [Pa]
Neseme vám koledu [Ma]  
Neseme, neseme májíček (č. 1.) .......... 655 [Ru]  
Nestarej se ženo . . . . . . . . . . . . . . . . 256 [Se]  
Nestarej se, ženo má .................... 519 [Ru]  
Nestiskaj mi, šuhaj rúčku . . . . . 92 [Melodie samostatně] [Sc]
Nestískaj mi, šuhaj, rúčku . . . . . . . . . . . .61 [Se]  
Nestískaj mi, šuhaj, rúčku  . . . . 92 [Melodie samostatně] [Ku]
Nestůjte mládenci ....................... 280 [Ru]  
Nestůjte, mládenci, pod okny . . . . . . . . . . 221 [Se]  
Neščasný ten nečich . . . . . .107 [Melodie samostatně] [Ba]
Netrucuj mně, holka . . . . . . . . . . . . . . .159 [Se]  
Nevaďte se, táto, mámo. . . . . . . . . . . . . .220 [Se]  
Něvandruj, moj milý… (101) [Sp]  
Nevdávaj ňa.   . . . . . . . . . . . . . . .105 [Melodie samostatně] [Li]
Nevěděl jsem, co mám dělat . . . . . . . . . . . 256 [Se]  
Něver šohajkovi… (16) . . . . . . . . . 29 [Melodie samostatně] [Ce]
Nevěrný milý ............................ 282 [Ru]  
Nevěř, holka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 [Se]  
Neviděli ste tu mé panenky . . . . . . . . . . . 181 [Se]  
Nevím, nevím . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 [Se]  
Nevrkoc, Maruško [Ko]  
Nevrkoc, Maruško, nevrkoc . . . . . . . . 44 [Melodie samostatně] [To]
Nevybírej, nepřebírej ................... 283 [Ru]  
Nevydávaj sa ty dievča .................. 284 [Ru]  
Nevydávaj sa ty, dievča ešte  . . . 94 [Melodie samostatně] [Ku]
Nevydávaj sa ty, dievča, ešte . . . 94 [Melodie samostatně] [Sc]
Nězachoď, slunečko . . . . . . . . . . . . . . . .62 [Se]  
Nezáleží na voráči . . . . . . . . . . . . . . . 182 [Se]  
Nezáleží na voráči ...................... 285 [Ru]  
Nězverboval som sa [Ma]  
Nežeň sa, synečku [Ma]  
NEŽEŇ SA, SYNEČKU [O2]  
Nežeň se, synečku . . . . . . . . . . . . . . . .221 [Se]  
Nic mě tu netěší . . . . . . . . . . . . . . . . 395 [Se]  
Nic mně to líto není . . . . . . . . . . . . . . 339 [Se]  
Nic nedbám .............................. 287 [Ru]  
Nic nedbej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 [Se]  
Nic netrvá na světě věčně ............... 520 [Ru]  
Nic te mně, synečko . . . . . .107 [Melodie samostatně] [Ba]
Nič to, nič [Ma]  
Nikdo tak neplakal . . . . . . . . . . . . . . . 339 [Se]  
Nikomu tak dobře není . . . . . . . . . . . . . .257 [Se]  
Nitra .................................... 27 [Ru]  
Nitra milá, Nitra . . . . . . . . . 95 [Melodie samostatně] [Sc]
Nitra, milá Nitra . . . . . . . . . 95 [Melodie samostatně] [Ku]
Nivnický čardáš [Ko]  
Nivnico, Nivnico [Ko]  
Nivnico, Nivnico [Ma]  
Níže Debrecína  . . . . . . . . . . . . . 12 [Melodie samostatně] [To]
Níže Nových Zámků . . . . . . . . . . . . 34 [Melodie samostatně] [To]
Novina velmi dobrá   . . . . . . . . . . . . 22 [Melodie samostatně] [Pa]
Nový rok běží  . . . . . . . . . . . . . . . 46 [Melodie samostatně] [Pa]
Nýčko nám nastaly . . . . . . . . . . . . . . . .340 [Se]  
Nynčko jste, tatíčku, náš . . . . . . . . . . . .257 [Se]  
Ó dítě mé, roztomilé   . . . . . . . . . . . 45 [Melodie samostatně] [Pa]
O posvícení je sedlák . . . . . . . . . . . . . .360 [Se]  
Ó svatá dobo vánoční   . . . . . . . . . . . 62 [Melodie samostatně] [Pa]
O vánoci dlúhé noci.   . . . . . . . . . . .106 [Melodie samostatně] [Li]
O Velvary ............................... 522 [Ru]  
O, ten starý.  . . . . . . . . . . . . . . .106 [Melodie samostatně] [Li]
Obúvajce, chlapci… (236) . . . . . . . 160 [Melodie samostatně] [Ce]
Oči, černé oči . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 [Se]  
Oči, černé oči  . . . . . . . . 17 [Melodie samostatně] [Ba]
Od hor veter veje [Ma]  
Od Hrozenka… (86) . . . . . . . . . . . 72 [Melodie samostatně] [Ce]
OD MORAVY DÉŠČ IDE [O2]  
Od neděle na pondělek.   . . . . . . . . . .107 [Melodie samostatně] [Li]
OD NOVÉHO MĚSTA [O2]  
Od Nového Města . . . . . . . . . . . . . 35 [Melodie samostatně] [To]
Od Oravy dažď ide . . . . . . . . . 95 [Melodie samostatně] [Sc]
Od Ostrova usekaná cesta . . . . . 97 [Melodie samostatně] [Sc]
Od Ostrova usekaná cesta  . . . . . 96 [Melodie samostatně] [Ku]
Od Prešpurka k Dunaju . . . . . . . 96 [Melodie samostatně] [Sc]
Od Prešpurka.  . . . . . . . . . . . . . . .109 [Melodie samostatně] [Li]
Od Trenčína dolu k Mestu [Ma]  
Od Trenčína dolu k mestu . . . . . 98 [Melodie samostatně] [Sc]
Od Trenčína dolú k mestu  . . . . . 97 [Melodie samostatně] [Ku]
Od vody, koníčky!  . . . . . . . . . . . . .110 [Melodie samostatně] [Li]
Od záhorá… (155) . . . . . . . . . . . 113 [Melodie samostatně] [Ce]
Odbíraj, Aničko . . . . . . . . 29 [Melodie samostatně] [Ba]
Ode mlýna k hájíčku . . . . . . . . . . . . . . .370 [Se]  
Ode mlýna ku mlýnu  . . . . . . . . . . . 16 [Melodie samostatně] [To]
Odkad že to chlapci byli.  . . . . . . . . .111 [Melodie samostatně] [Li]
Ogarek… (145) . . . . . . . . . . . . 106 [Melodie samostatně] [Ce]
Och hory, hory.  . . . . . . . . . . . . . .111 [Melodie samostatně] [Li]
Och, my ubozí sirotci!. . . . . . . . . . . . . .274 [Se]  
Oj tato, tato . . . . . . . . . 29 [Melodie samostatně] [Ba]
Oj, děvča, děvča… (102) [Sp]  
Oj, dycky sa ně.   . . . . . . . . . . . . .112 [Melodie samostatně] [Li]
Oj, dyž sem já šel.  . . . . . . . . . . . .112 [Melodie samostatně] [Li]
Oj, fijalenko modrá.   . . . . . . . . . . .113 [Melodie samostatně] [Li]
Oj, lásko, lásko!  . . . . . . . . . . . . .114 [Melodie samostatně] [Li]
Oj, stála u bučka . . . . . . . . . 99 [Melodie samostatně] [Sc]
Okolo Bality teče voda . . . . . .100 [Melodie samostatně] [Sc]
Okolo Bality. . . . . . . . . . . . . . . . . . .222 [Se]  
Około Brezové . . . . . . . . . . . 98 [Melodie samostatně] [Ku]
Okolo Březnice.  . . . . . . . . . . . . . .114 [Melodie samostatně] [Li]
Około Bystřice  . . . . . . . . 89 [Melodie samostatně] [Ba]
Okolo hájička teče vodička . . . .101 [Melodie samostatně] [Sc]
Okolo Hovoran . . . . . . . . . 57 [Melodie samostatně] [Ba]
Okolo Hradišča . . . . . . . . . .102 [Melodie samostatně] [Sc]
Okolo Hradišča .......................... 288 [Ru]  
Okolo Hradišča.  . . . . . . . . . . . . . .115 [Melodie samostatně] [Li]
Okolo Hradišťa [Ma]  
Okolo Hrozenka… (287) . . . . . . . . 189 [Melodie samostatně] [Ce]
Około Jarošova  . . . . . . . . 40 [Melodie samostatně] [Ba]
Okolo javora  . . . . . . . . . 23 [Melodie samostatně] [Ba]
Okolo kláštera . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 [Se]  
Okolo Kolína . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 [Se]  
Okolo Krakolan… (103) [Sp]  
Okolo Milotic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 [Se]  
Okolo mlýna . . . . . . . . . . . . 99 [Melodie samostatně] [Ku]
Okolo mlýna . . . . . . . . . . . .103 [Melodie samostatně] [Sc]
Okolo mlýna.   . . . . . . . . . . . . . . .115 [Melodie samostatně] [Li]
Okolo mňa, mój šohajku  . . . . . . . . . 54 [Melodie samostatně] [To]
Okolo seče [Ma]  
Okolo Třeboně ........................... 289 [Ru]  
Oliva, Oliva . . . . . . . . . . .103 [Melodie samostatně] [Sc]
Oliva, oliva  . . . . . . . . . . .100 [Melodie samostatně] [Ku]
Olšava, Olšava [Ma]  
Ona je pekná, krásná [Ma]  
Oraj, oraj  . . . . . . . . . . 77 [Melodie samostatně] [Ba]
Orala baba zahradu ...................... 591 [Ru]  
Orala, orala [Ko]  
Orala, orala . . . . . . . . . . .104 [Melodie samostatně] [Sc]
Ore šohaj… (203) . . . . . . . . . . . 142 [Melodie samostatně] [Ce]
Ořechovští páni [O1]  
OŘECHOVŠTÍ PÁNI [O2]  
Osiřelo dítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 [Se]  
Osiřelo dítě ............................ 591 [Ru]  
Otče, otče, otče náš . . . . . . . . . . . . . . .62 [Se]  
Otvírajte, maměnko  . . . . . . . . . . . 49 [Melodie samostatně] [To]
Otvór že mi . . . . . . . . . . . .101 [Melodie samostatně] [Ku]
Otvor že mi, moja milá, dvere [Ma]  
Otvór že mi… (109) . . . . . . . . . . 85 [Melodie samostatně] [Ce]
Otvór že mi… (142) . . . . . . . . . . 104 [Melodie samostatně] [Ce]
Otvor, milá, otvor.  . . . . . . . . . . . .116 [Melodie samostatně] [Li]
Ouvej cigán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 [Se]  
Ouvej, cigán ............................ 290 [Ru]  
Ovčáci .................................. 451 [Ru]  
Ovčáci! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 [Se]  
Ozierám sa, ozierám [Ma]  
Oženel som sa . . . . . . . . . . .101 [Melodie samostatně] [Ku]
Oženel som sa . . . . . . . . . . .105 [Melodie samostatně] [Sc]
Oženíl sa Haťapaťa [Ko]  
Oženil sa po svéj vůli.  . . . . . . . . . .116 [Melodie samostatně] [Li]
Oženil se krejčí. . . . . . . . . . . . . . . . .304 [Se]  
Oženil se zlatohlávek . . . . . . . . . . . . . .257 [Se]  
Oženil som sa… (132) . . . . . . . . . 99 [Melodie samostatně] [Ce]
Oženilo sa nám trdlo [Melodie samostatně] [Op]
Pálené… (248) . . . . . . . . . . . . 167 [Melodie samostatně] [Ce]
Pan adjunkt . . . . . . . . . .133 [Melodie samostatně] [Ba]
Pán Bůh vám, přátelé  . . . . .123 [Melodie samostatně] [Ba]
Pane bratříčku .......................... 523 [Ru]  
Pane bratříčku. . . . . . . . . . . . . . . . . .275 [Se]  
Pane náš  . . . . . . . . . . . 38 [Melodie samostatně] [Ba]
Pane náš!  . . . . . . . . . . . . . . . . .117 [Melodie samostatně] [Li]
Panenkám vínečko… (104) [Sp]  
Panímámo Jersouc . . . . . . . . . . . . . . . . 222 [Se]  
Panímámo zlatá [Melodie samostatně] [Op]
Panímámo zlatá . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 [Se]  
Panímámo, hezkú cerku máte.  . . . . . . . .118 [Melodie samostatně] [Li]
Panimámo, milej jde k nám ............... 291 [Ru]  
Paňmámo! milej jde k nám . . . . . . . . . . . . 223 [Se]  
Paňmámo, sládek jde k nám . . . . . . . . . . . . 64 [Se]  
Panna houpá dítě v klíně   . . . . . . . . . 42 [Melodie samostatně] [Pa]
Pannám fialky ........................... 292 [Ru]  
Pantáto, pantáto . . . . . . . . . . . . . . . . 125 [Se]  
Pasavala kravařečka . . . . . .127 [Melodie samostatně] [Ba]
Pase děvče.  . . . . . . . . . . . . . . . .118 [Melodie samostatně] [Li]
Pase ovčák ovce [O1]  
Pásel Janko dva voly.  . . . . . . . . . . .119 [Melodie samostatně] [Li]
Pásel Janko dva voly.  . . . . . . . . . . .120 [Melodie samostatně] [Li]
Pásl Janko pár volů.   . . . . . . . . . . .120 [Melodie samostatně] [Li]
PÁSLA DZEVEČKA PÁVA [O2]  
Pásla dzjevečka páva [Ma]  
Pásla hanáčka páva  . . . . . . 94 [Melodie samostatně] [Ba]
Pásla husy na jeteli. . . . . . . . . . . . . . . 64 [Se]  
Pásla husy nade dvorem. . . . . . . . . . . . . .372 [Se]  
Pásla jsem koníčka [O1]  
Pásla jsem sýkoru.   . . . . . . . . . . . .121 [Melodie samostatně] [Li]
Pásla má milá ........................... 267 [Ru]  
Pásla má milá koníčky . . . . . . . . . . . . . .125 [Se]  
Pásla ovčičky . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 [Se]  
Pásla ovčičky ........................... 293 [Ru]  
Pásla ovečka páva.   . . . . . . . . . . . .122 [Melodie samostatně] [Li]
Pásla ovečky ............................ 294 [Ru]  
Pásla panenka páva . . . . . . . . . . . . . . . 367 [Se]  
Pásla sem koníčka [Ma]  
PÁSLA SEM KONÍČKA [O2]  
Pásla sem páva [Ma]  
Pásla som já u vody [Ma]  
Pásla som já u vody [O1]  
Pásla som ovce [O1]  
PÁSLA SOM OVCE POD LEJŠÚ [O2]  
Pásla som páva [O1]  
PÁSLA SOM PÁVA [O2]  
Pásli ovce pastýři [Ko]  
Pásli ovce pastýři [Melodie samostatně] [Op]
Pásli ovce Valaši . . . . . . . . . . . . . . . .379 [Se]  
Pásli ovce vałaši . . . . . . .172 [Melodie samostatně] [Ba]
Pásli ovce Valaši  . . . . . . . . . . . . . 48 [Melodie samostatně] [Pa]
Pásło děvča krávy . . . . . . . 85 [Melodie samostatně] [Ba]
Pásło dívča páva  . . . . . . . 66 [Melodie samostatně] [Ba]
Páslo dívča.   . . . . . . . . . . . . . . .123 [Melodie samostatně] [Li]
Páslo dzievča… (297) . . . . . . . . . 196 [Melodie samostatně] [Ce]
Pasol Janko tri voly . . . . . . . . . . . . . . 306 [Se]  
Pasol Janko tri voly . . . . . . .106 [Melodie samostatně] [Sc]
Pasol Janko tri voly, u hája . . .107 [Melodie samostatně] [Sc]
Pásol Janko… (46) . . . . . . . . . . . 47 [Melodie samostatně] [Ce]
Pásol Jano dva voly [Ma]  
Pásol Jano  . . . . . . . . . . . .102 [Melodie samostatně] [Ku]
Pásol som ovce… (265) . . . . . . . . 175 [Melodie samostatně] [Ce]
Pastuškové  . . . . . . . . . .187 [Melodie samostatně] [Ba]
Pec nám spadla .......................... 595 [Ru]  
Pekla buchty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 [Se]  
Pěkná, pěkná králka (č. 9.) ............. 663 [Ru]  
Pěkně se zelená . . . . . . . . . . . . . . . . .340 [Se]  
Pěkné zkázáníčko . . . . . . . . . . . . . . . . 126 [Se]  
Pěknej obrázek mám . . . . . . . . . . . . . . . .64 [Se]  
Pepíčku od koní . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 [Se]  
Pi, Ondruško, pi . . . . . . . . .109 [Melodie samostatně] [Sc]
Pí, synáčku, pomaloučku ................. 526 [Ru]  
Pí, synáčku, pomaloučku ................. 678 [Ru]  
Pí, synečku, pomaličku . . . . . . . . . . . . . 275 [Se]  
Píjávali naši… (105) [Sp]  
Pije, pije na kolaji ptáča  . . . . . . . 33 [Melodie samostatně] [To]
Pijem ti, bratříčku (Přípitek) .......... 524 [Ru]  
Pijme chlapci víno… (106) [Sp]  
Pijú chlapci, pijú  . . . . . . . .103 [Melodie samostatně] [Ku]
Pijú chlapci, pijú. . . . . . . . . . . . . . . .276 [Se]  
Piju já . . . . . . . . . . . . . .104 [Melodie samostatně] [Ku]
Pijú, chlapci, pijú . . . . . . . .110 [Melodie samostatně] [Sc]
Pil sem včera [Ma]  
Píme pivo s bobkem ...................... 525 [Ru]  
Pime, chlapci . . . . . . . . . . .111 [Melodie samostatně] [Sc]
Pime, chlapci, pime . . . . . . . .105 [Melodie samostatně] [Ku]
Pime, chlapci, pime. . . . . . . . . . . . . . . 276 [Se]  
Písař umí pěkně psáti. . . . . . . . . . . . . . 306 [Se]  
Píseň Aničky z opery »U skalky« ......... 650 [Ru]  
Píseň Čecha .............................. 28 [Ru]  
Písně, dcery ducha mého .................. 31 [Ru]  
Pítáł sa ňa . . . . . . . . . . 91 [Melodie samostatně] [Ba]
Pívali naši. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 [Se]  
Pivečko v mázku . . . . . . . . 32 [Melodie samostatně] [Ba]
Pivečko v mázku ......................... 526 [Ru]  
Pivo, pivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 [Se]  
Płač ty, ceruško  . . . . . . .136 [Melodie samostatně] [Ba]
Plače kočka [Ko]  
Plače kočka celý den . . . . . . . . . . . . . . 258 [Se]  
Pláče kočka celý den.  . . . . . . . . . . .125 [Melodie samostatně] [Li]
Plaché dívčiny .......................... 454 [Ru]  
Plakala, želela.   . . . . . . . . . . . . .124 [Melodie samostatně] [Li]
Plela Andulka [Melodie samostatně] [Ha]
Plelo děvče, plelo len . . . . . . . . . . . . . 126 [Se]  
Po čem jsi, má milá! . . . . . . . . . . . . . . 340 [Se]  
Po čem’s ty… (262) . . . . . . . . . . 173 [Melodie samostatně] [Ce]
Po doline tichý vetrík .................. 302 [Ru]  
Po doline tichý vetrik povieva . .114 [Melodie samostatně] [Sc]
Po dvaceti, po třiceti  . . . . . . . . . 46 [Melodie samostatně] [To]
Po hanácke sobě dopnem [Ma]  
Po nábřeží koník běží ................... 305 [Ru]  
Po zahradě chodiła  . . . . . . . .111 [Melodie samostatně] [Ku]
Pobijaj, bednařičku . . . . . . 70 [Melodie samostatně] [Ba]
Pobíjaj, bednářu  . . . . . . . . .105 [Melodie samostatně] [Ku]
Poctivost, ach poctivost. . . . . . . . . . . . .258 [Se]  
POČKAJ JANKU [O2]  
Počkaj Janku… (108) [Sp]  
Počkaj ty len… (207) . . . . . . . . . 144 [Melodie samostatně] [Ce]
Počkaj, Janku [Ma]  
Počkaj, Janku [O1]  
Počkaj, Janku . . . . . . . . . . . . . . 37 [Melodie samostatně] [To]
Počkaj, milá.  . . . . . . . . . . . . . . .125 [Melodie samostatně] [Li]
Počkaj, milá… (163) . . . . . . . . . 118 [Melodie samostatně] [Ce]
Počkaj, počkaj, šohajíčku . . . 53 [Melodie samostatně] [Ba]
Počkaj, polesný . . . . . . . . . . . . . 23 [Melodie samostatně] [To]
Počkaj, polesný.   . . . . . . . . . . . . .126 [Melodie samostatně] [Li]
Počkajce vy… (107) [Sp]  
Počkajce, Brezovjané… (296) . . . . . 195 [Melodie samostatně] [Ce]
Počkajce… (212) . . . . . . . . . . . 146 [Melodie samostatně] [Ce]
Počkajte Břecłavčí páni . . . . 73 [Melodie samostatně] [Ba]
POČKAJTE PACHOLÍCI [O2]  
Počkajte, pacholíci [Ma]  
Počkajte, rekrúti [Ma]  
Počkajtě, Veličané!  . . . . . . . . . . . .127 [Melodie samostatně] [Li]
Počké, synečko . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 [Se]  
Počkej na mne, holka zlatá . . . . . . . . . . . .65 [Se]  
Počkej, holka černooká . . . . . . . . . . . . . 223 [Se]  
Počkej, holka, neutíkej ................. 596 [Ru]  
Počkej, holka, neutíkej ................. 680 [Ru]  
Počkej, holka, za tím roštím ............ 672 [Ru]  
Počkej, povím ........................... 295 [Ru]  
Počkej, povím na tě ..................... 597 [Ru]  
Počkej, povím na tě ..................... 669 [Ru]  
Počkejte děvčatka . . . . . . .159 [Melodie samostatně] [Ba]
Počúvaj ma, milá [Ma]  
Počúvaj, má milá… (4) . . . . . . . . . 23 [Melodie samostatně] [Ce]
Počuvajte, radní páni . . . . . . .106 [Melodie samostatně] [Ku]
Počuvajte, radní páni . . . . . . .111 [Melodie samostatně] [Sc]
Pod babíma horama.   . . . . . . . . . . . .127 [Melodie samostatně] [Li]
Pod bezem, za jezem ..................... 297 [Ru]  
Pod Biskupskú horú [Ma]  
Pod Biskupskú horú… (109) [Sp]  
Pod dubem, za dubem . . . . . . . . . . . . . . . 65 [Se]  
Pod dubem, za dubem ..................... 298 [Ru]  
Pod dubem, za dubem… (110) [Sp]  
Pod hájíčkem pod zeleným [Ko]  
Pod hájíčkem pod zeleným [Melodie samostatně] [Op]
Pod hájíčkem pod zeleným.  . . . . . . . . .128 [Melodie samostatně] [Li]
Pod jaborem, pod tým borem  . . 44 [Melodie samostatně] [Ba]
Pod javorem chładná voda  . . . 93 [Melodie samostatně] [Ba]
Pod Javorinú [O1]  
Pod Javořinú studánečka.   . . . . . . . . .131 [Melodie samostatně] [Li]
Pod Javořinú, horú zelenú.   . . . . . . . .129 [Melodie samostatně] [Li]
Pod Javořinú, pod tú dolinú.   . . . . . . .130 [Melodie samostatně] [Li]
Pod jezerem, nad jezerem . . . . . . . . . . . . 341 [Se]  
Pod kopcem Hostýnem.   . . . . . . . . . . .131 [Melodie samostatně] [Li]
Pod městem Limburkem.  . . . . . . . . . . .132 [Melodie samostatně] [Li]
Pod naším okénkom… (131) . . . . . . . 99 [Melodie samostatně] [Ce]
Pod naším oknem [Ko]  
Pod naším okýnkem . . . . . . . . . . . . . . . .127 [Se]  
Pod naším okýnkem roste oliva . . . . . . . . . .160 [Se]  
Pod našima oknama . . . . . . . . .107 [Melodie samostatně] [Ku]
Pod našima oknama ....................... 299 [Ru]  
Pod našima okny ......................... 301 [Ru]  
Pod našima okny meduličky . . . . . . . . . . . .223 [Se]  
Pod našima okny roste jeřábek. . . . . . . . . . .66 [Se]  
Pod našima okny roste osyka . . . . . . . . . . .258 [Se]  
Pod našima okny roste tam bez . . . . . . . . . . 66 [Se]  
Pod našima okny teče vodička . . . . . . . . . . 127 [Se]  
Poď synečku.   . . . . . . . . . . . . . . .134 [Melodie samostatně] [Li]
Pod šable.   . . . . . . . . . . . . . . . .134 [Melodie samostatně] [Li]
Pod šable… (114) [Sp]  
Pod ten Pražský most. . . . . . . . . . . . . . . 66 [Se]  
Poď ty, milá, poď ty za mňa . . . . . . . 32 [Melodie samostatně] [To]
Pod tým našim okenečkom . . . . . . . . . . . . .128 [Se]  
Pod tým naším okénečkom . . . . . .108 [Melodie samostatně] [Ku]
Pod tým naším okenečkom . . . . . .115 [Melodie samostatně] [Sc]
Pod vršíčkem, nad vršíčkem . . . . . . . . . . . 341 [Se]  
Pod Vsetínem mostek . . . . . . . .112 [Melodie samostatně] [Sc]
Pod Vsetínem mostek . . . . . . 88 [Melodie samostatně] [Ba]
Pod Zděchovem . . . . . . . . . 81 [Melodie samostatně] [Ba]
Poď, synečku  . . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně] [Ba]
Poděkuj, Bětuško . . . . . . . . . . . . . . . . 223 [Se]  
Poděkujme Pánu Bohu [Melodie samostatně] [Op]
Podívaj sa milá… (111) [Sp]  
Podívyj se eště . . . . . . . . . . . . . . . . .341 [Se]  
Podkovenky moje… (232) . . . . . . . . 158 [Melodie samostatně] [Ce]
Poďme dom, poďme dom . . . . . . .113 [Melodie samostatně] [Sc]
Poďme dom… (112) [Sp]  
Poďme domů  . . . . . . . . . . 95 [Melodie samostatně] [Ba]
Poďme chlapci… (113) [Sp]  
Podolanů doma néni.  . . . . . . . . . . . .133 [Melodie samostatně] [Li]
Poďte, chlapci k nám  . . . . .173 [Melodie samostatně] [Ba]
Poďte, chlapečci ke mně . . . . 94 [Melodie samostatně] [Ba]
Pofukuj, větříčku . . . . . . . 11 [Melodie samostatně] [Ba]
Poháňaj, pohunečku.  . . . . . . . . . . . .135 [Melodie samostatně] [Li]
Pohlídej, děvečko . . . . . . .158 [Melodie samostatně] [Ba]
Pochválen buď Ježíš Kristus . . . .116 [Melodie samostatně] [Sc]
Pochválen bud Ježíš Kristus! . . . . . . . . . . 258 [Se]  
Pochválen Pán Ježiš . . . . . .116 [Melodie samostatně] [Ba]
Pój sem, šohaj… (261) . . . . . . . . 173 [Melodie samostatně] [Ce]
Pój ty, šohaj… (215) . . . . . . . . . 148 [Melodie samostatně] [Ce]
Pojce domu [O1]  
Pójce, chlapci… (173) . . . . . . . . 125 [Melodie samostatně] [Ce]
Pojďte chlapci k nám   . . . . . . . . . . . 52 [Melodie samostatně] [Pa]
Pójdzem zaň… (41) . . . . . . . . . . . 44 [Melodie samostatně] [Ce]
Pojeď, chlapče . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 [Se]  
Pojeď, kupečku  . . . . . . . . . . . . . 45 [Melodie samostatně] [To]
Pojeď, kupečku, pojeď [Melodie samostatně] [Op]
Pojedem do mlýna (č. 8.) ................ 662 [Ru]  
Pojeďte, kupci, z Brna!  . . . . . . . . . .135 [Melodie samostatně] [Li]
Pójme k nám… (258) . . . . . . . . . . 171 [Melodie samostatně] [Ce]
Pojme, milá… (99) . . . . . . . . . . . 80 [Melodie samostatně] [Ce]
Polajko, polajko ........................ 303 [Ru]  
Połedně, połedně  . . . . . . . 94 [Melodie samostatně] [Ba]
Pomáhaj nám, Pane Bože  . . . . . . . . . 55 [Melodie samostatně] [To]
Pomáhaj nám… (309) . . . . . . . . . . 203 [Melodie samostatně] [Ce]
Pomoc pro náramnou lásku ................ 304 [Ru]  
Pomož, Bože… (307) . . . . . . . . . . 202 [Melodie samostatně] [Ce]
Pomožte mně na sušírňu [Melodie samostatně] [Ha]
Pondělí, pondělí [Ko]  
Pondělí.   . . . . . . . . . . . . . . . . .136 [Melodie samostatně] [Li]
Pones, Františku [Melodie samostatně] [Op]
Pones, Josefku, obálenku  . . . . . . . . 44 [Melodie samostatně] [To]
Pořád mně dávají . . . . . . . . . . . . . . . . 342 [Se]  
Poslal mne pan zeman . . . . . . . . . . . . . . 259 [Se]  
Poslal pán Ogla.   . . . . . . . . . . . . .136 [Melodie samostatně] [Li]
Poslední bije hodina . . . . . . . . . . . . . . 396 [Se]  
Poslechněte lidé málo ................... 598 [Ru]  
Poslechněte lidi málo . . . . . . . . . . . . . .224 [Se]  
Poslechněte, lidé, málo . . . . . . . . . . . . .259 [Se]  
Poslechněte, národové  . . . . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně] [Pa]
Posłechněte, panny  . . . . . .159 [Melodie samostatně] [Ba]
Poslouchejte, křesťané   . . . . . . . . . . 19 [Melodie samostatně] [Pa]
Poslúchajte všeci zvaní . . . . . . . . . 41 [Melodie samostatně] [To]
Poslyšte mile, co chcu zpívati  . . . . . 42 [Melodie samostatně] [To]
Posłyšte, milí  . . . . . . . .146 [Melodie samostatně] [Ba]
Pospěšte, pacholátka   . . . . . . . . . . . 46 [Melodie samostatně] [Pa]
Poščaj mi jej [Ma]  
POŠČAJ MI JEJ [O2]  
Poščaj mi jej . . . . . . . . . . . . . . 58 [Melodie samostatně] [To]
Pošiel milý, pošiel prečka . . . .117 [Melodie samostatně] [Sc]
Pošła dzěvucha  . . . . . . . .145 [Melodie samostatně] [Ba]
Pošlem ci, milá . . . . . . . . . .108 [Melodie samostatně] [Ku]
Pošlem ci, milá… (167) . . . . . . . . 121 [Melodie samostatně] [Ce]
Pošlete mně pro Ondráša.   . . . . . . . . .137 [Melodie samostatně] [Li]
Pošlete ně, mamko!   . . . . . . . . . . . .138 [Melodie samostatně] [Li]
Povedal si, že ma vezmeš . . . . .118 [Melodie samostatně] [Sc]
Povedal si, že ma vezmeš ................ 307 [Ru]  
Povedz mi, dievčatko  . . . . . . .109 [Melodie samostatně] [Ku]
Povedz mi, šuhajko ...................... 308 [Ru]  
Povedz mi… (182) . . . . . . . . . . . 129 [Melodie samostatně] [Ce]
Povedz ty mi… (125) . . . . . . . . . . 95 [Melodie samostatně] [Ce]
Povedže mi .............................. 309 [Ru]  
Povej, vetrík, povej [Ma]  
Pověz mi, má milá ....................... 311 [Ru]  
Pověz mi, synečku ....................... 312 [Ru]  
Pověz mně, má milá . . . . . . . . . . . . . . . .67 [Se]  
Pověz mně, má milá . . . . . . . . . . . . . . . 161 [Se]  
Pověz mně, synečku . . . . . . . . . . . . . . . 161 [Se]  
Pověz němá milá, pověz [Ko]  
Pověz ty mi, má panenko . . . . . . . . . . . . .128 [Se]  
Pověz ty mně, má panenko ................ 313 [Ru]  
Pověz ty ně.   . . . . . . . . . . . . . . .139 [Melodie samostatně] [Li]
Pověz, dívča, pověz pravdu . . . .119 [Melodie samostatně] [Sc]
Povídajó lidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 [Se]  
Povidajú ludé [Ma]  
Povidajú ludé . . . . . . . . . . .110 [Melodie samostatně] [Ku]
Povídali, že jsem umřel . . . . . . . . . . . . .259 [Se]  
Povjaj, vieter… (49) . . . . . . . . . 49 [Melodie samostatně] [Ce]
Povol si, synečku . . . . . . . . . . . . . . . . 67 [Se]  
Povzbuzení ............................... 32 [Ru]  
Pozlovských mládenců [Ma]  
POZLOVSKÝCH MLÁDENCŮ [O2]  
Poznat, poznat… (115) [Sp]  
Prajská zem . . . . . . . . . . . .120 [Melodie samostatně] [Sc]
Prakšická [Ko]  
Prala som ............................... 314 [Ru]  
Prečo sa, dzievčence… (116) . . . . . . 90 [Melodie samostatně] [Ce]
Prečo si sa vydávala.  . . . . . . . . . . .139 [Melodie samostatně] [Li]
Prečo ťa… (120) . . . . . . . . . . . . 93 [Melodie samostatně] [Ce]
Prečo ty, má milá . . . . . . . . . . . . 31 [Melodie samostatně] [To]
Pred farárem mostek . . . . . . . . . . . 56 [Melodie samostatně] [To]
Pred farárem pekná rovná cesta  . . . . . 60 [Melodie samostatně] [To]
Pred nami… (264) . . . . . . . . . . . 174 [Melodie samostatně] [Ce]
Pred naším je zahrádečka [Ma]  
Pred naším je zahrádečka [O1]  
Pred naším je zahrádečka  . . . . .111 [Melodie samostatně] [Ku]
Pred našima okny… (168) . . . . . . . 122 [Melodie samostatně] [Ce]
Pred našima… (272) . . . . . . . . . . 179 [Melodie samostatně] [Ce]
Pred našimi, za našimi… (116) [Sp]  
Predali juhási ovce [Ma]  
Prelecel sokol . . . . . . . . . .122 [Melodie samostatně] [Sc]
Preleť sokol, cez ten háj . . . . .122 [Melodie samostatně] [Sc]
Preněščjasná, cudzá máci… (69) . . . . 62 [Melodie samostatně] [Ce]
Pres Brezovú cesta ušłapaná . . . .113 [Melodie samostatně] [Ku]
PRES JAVORNÍČKY [O2]  
Pres Javorníčky . . . . . . . . . .114 [Melodie samostatně] [Ku]
Pres zelené žitéčko . . . . . . . . . . . . . . . 68 [Se]  
Pres zelené žitečko . . . . . . . .114 [Melodie samostatně] [Ku]
Pres zelené žitéčko . . . . . . . .123 [Melodie samostatně] [Sc]
Pres zelené žitečko voda teče ........... 486 [Ru]  
Prevez, prevez, prievozníčku . . .124 [Melodie samostatně] [Sc]
Prevez, prevez, prievozníčku  . . .115 [Melodie samostatně] [Ku]
Prevez… (164) . . . . . . . . . . . . 119 [Melodie samostatně] [Ce]
Pri Dunajku . . . . . . . . . . . . . . . 51 [Melodie samostatně] [To]
Pri Dunaju šaty perú  . . . . . . .117 [Melodie samostatně] [Ku]
Pri Hradišču…  . . . . . . . . . . . . . . .140 [Melodie samostatně] [Li]
Pri Krakove… (290) . . . . . . . . . . 191 [Melodie samostatně] [Ce]
Pri potoku sedela ....................... 317 [Ru]  
Pri Prešporku na Dunaji . . . . . .118 [Melodie samostatně] [Ku]
Pri Prešpurku na Dunaji . . . . . .126 [Melodie samostatně] [Sc]
PRI TRENČANSKÉJ SKALE [O2]  
Pri Uhroch… (84) . . . . . . . . . . . 71 [Melodie samostatně] [Ce]
Pridi Janík premilený . . . . . . .126 [Melodie samostatně] [Sc]
Pridi ty, šuhajko . . . . . . . . . . . . . . . . 68 [Se]  
Pridi ty, šuhajko . . . . . . . . .116 [Melodie samostatně] [Ku]
Pridi ty, šuhajko . . . . . . . . .127 [Melodie samostatně] [Sc]
Prídi ty, šuhajko ....................... 316 [Ru]  
Prídi, Janík premilený .................. 315 [Ru]  
Prídi, Janík, premilený . . . . . . . . . . . . .162 [Se]  
Prídzi, prídzi… (63) . . . . . . . . . 58 [Melodie samostatně] [Ce]
Prisedla k němu.   . . . . . . . . . . . . .141 [Melodie samostatně] [Li]
Príščí se studená vodička . . . . . . . . . . . .380 [Se]  
Proč bych já nebyla . . . . . . . . . . . . . . . 69 [Se]  
Proč bychom veseli nebyli ............... 527 [Ru]  
Proč jsi k nám nepřišel? ................ 320 [Ru]  
Proč kalino v struze stojíš . . . . . . . . . . . 69 [Se]  
Proč kalino v struze stojíš ............. 318 [Ru]  
Proč pak jsi plakala . . . . . . . . . . . . . . 129 [Se]  
Proč si k nám neprišeu . . . . . . . . . . . . . 129 [Se]  
Proč si k nám neprišeu . . . . . .125 [Melodie samostatně] [Sc]
Proč si k nám neprišeu  . . . . . .120 [Melodie samostatně] [Ku]
Proč ty mňa… (117) [Sp]  
Proč vy mě, tatíčku, nerád máte.   . . . . .142 [Melodie samostatně] [Li]
Proč vy mňa, tatíčku [O1]  
Proč, kalino, neprokvétáš . . . . .119 [Melodie samostatně] [Ku]
Proč, krušinko?  . . . . . . . . . . . . . .141 [Melodie samostatně] [Li]
Prodala pole, luka, vše . . . . . . . . . . . . .307 [Se]  
Prodala sukňu, rukávce.  . . . . . . . . . .143 [Melodie samostatně] [Li]
Profukuj, větříčku ...................... 602 [Ru]  
Propadlo se, propadlo . . . . .104 [Melodie samostatně] [Ba]
Propadlo se, propadlo ................... 321 [Ru]  
Propusť mě, můj milej, propusť . . . . . . . . . 130 [Se]  
Protivínský zámek . . . . . . . . . . . . . . . .162 [Se]  
Protivínští páni . . . . . . . . . . . . . . . . 352 [Se]  
Proto jsem se na vojnu dal . . . . . . . . . . . 342 [Se]  
Proto jsem si kanafasku ................. 322 [Ru]  
Proto jsem tě nechtěl ................... 322 [Ru]  
Pršelo, bylo tma . . . . . . . . . . . . . . . . .70 [Se]  
Prší dážď ............................... 323 [Ru]  
Prší déšč… (175) . . . . . . . . . . . 126 [Melodie samostatně] [Ce]
Prší, prší [Ma]  
Prší, prší .............................. 325 [Ru]  
Prší, prší, dážď sa leje . . . . .128 [Melodie samostatně] [Sc]
Prší, prší, jen se leje! kam ty koně postavíme? . 70 [Se]  
Prší, prší, len sa leje . . . . . . . . . . . . . 70 [Se]  
Prší, prší, len sa leje . . . . . .120 [Melodie samostatně] [Ku]
Prší, prší, len sa leje . . . . . .129 [Melodie samostatně] [Sc]
Pršívalo, jen se lilo . . . . . . . . . . . . . .162 [Se]  
Prvéj by z kameňa… (118) [Sp]  
Před naše okny.  . . . . . . . . . . . . . .143 [Melodie samostatně] [Li]
Před naši je mostek . . . . . . . . . . . 33 [Melodie samostatně] [To]
Před naši, za naši [Melodie samostatně] [Ha]
Před naším lavečka.  . . . . . . . . . . . .144 [Melodie samostatně] [Li]
Před naším mosteček . . . . . . 36 [Melodie samostatně] [Ba]
Před našíma oknama.  . . . . . . . . . . . .145 [Melodie samostatně] [Li]
Před našima stojí kalina . . . . . . . . . . . . 224 [Se]  
Před našimi okny  . . . . . . . 90 [Melodie samostatně] [Ba]
Před Pluskotova dva duby [Melodie samostatně] [Op]
Před Smetanova dva duby [Ko]  
Před sousedy na potoce .................. 599 [Ru]  
Před tím naším okénečkem . . . . . . . . . . . . .71 [Se]  
Před vaší je zahrádečka . . . . . . . . . . . . . 71 [Se]  
Před vaší je zahrádečka . . . . . .121 [Melodie samostatně] [Sc]
Překerak jsem já sem přišel? ............ 326 [Ru]  
Překrásné hvězdičky . . . . . . . . . . . . . . .342 [Se]  
Přeleť, sokol, cez ten háj  . . . .112 [Melodie samostatně] [Ku]
Přeletěla laštovečka . . . . . . . . . . . . . . 130 [Se]  
Pře-mý mily vlasy . . . . . . . . . . . . . . . .224 [Se]  
Přenes mě, přenes . . . . . . . . . . . . . . . . 71 [Se]  
Přes les, přes háj . . . . . . . . . . . . . . . .72 [Se]  
Přes vodu, koníčku  . . . . . .152 [Melodie samostatně] [Ba]
Přeškoda nastokrát ty krve . . . . . . . . . . . 344 [Se]  
Přeškoda nastokrát, že jsem se ženil . . . . . . 224 [Se]  
Přeškoda nastokrát, že musím zanechat . . . . . .343 [Se]  
Přeškoda, má milá . . . . . . . . . . . . . . . .163 [Se]  
Při tom Brodě [Ko]  
Při Vánocách  . . . . . . . . . . . . . . 21 [Melodie samostatně] [To]
Přiběžali do Betléma  . . . . .178 [Melodie samostatně] [Ba]
Přiď sa na mňa, milá [Melodie samostatně] [Op]
Přiď sa, milá [Ko]  
Přicházím přímo z Moravy ................. 33 [Ru]  
Přijde jaro ............................. 600 [Ru]  
Přijdu-li od práce . . . . . . . . . . . . . . . 225 [Se]  
Přiletěl k nám skřivánek . . . . . . . . . . . . 401 [Se]  
Přiletěl ptáček z cizí krajiny . . . . . . . . . .72 [Se]  
Přiletěl slavíček . . . . . . . . . . . . . . . .163 [Se]  
Přimluvaj se za nas . . . . . . . . . . . . . . .380 [Se]  
Přindi, Janku, k nám.  . . . . . . . . . . .145 [Melodie samostatně] [Li]
Přineste mi ............................. 488 [Ru]  
Přistupte sem, andělové  . . . . . . . . . . 16 [Melodie samostatně] [Pa]
Přistupte věřící   . . . . . . . . . . . . .  9 [Melodie samostatně] [Pa]
Přišel ke mně Dřímala . . . . . . . . . . 21 [Melodie samostatně] [To]
Přišel-tě k nám na námluvy . . . . . . . . . . . 259 [Se]  
Přišla mně hodinka ...................... 327 [Ru]  
Přišli hajníci… (119) [Sp]  
Přišlo jsi k nám, Jezulátko  . . . . . . . . 58 [Melodie samostatně] [Pa]
Pučala má milá . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 [Se]  
Půjdem spolu do Betléma . . . . . . . . . . . . .361 [Se]  
Pujdu domu . . . . . . . . . . . .129 [Melodie samostatně] [Sc]
Pukaly lavice [Ma]  
Puste mě, maměnko!   . . . . . . . . . . . .146 [Melodie samostatně] [Li]
Pusťte ňa, mamičko [Ko]  
Pušperský mládenci jsou tuze pyšní . . . . . . . 260 [Se]  
Pyšná je sýkorka . . . . . . . . .130 [Melodie samostatně] [Sc]
Pýtal sa svéj miléj chlapec [Ko]  
Pýtal sa svéj miléj chlapec [Ma]  
Pýtal se mně jeden chlapec,  . . . . . . . .147 [Melodie samostatně] [Li]
Pytala se kočka kočky . . . . . . . . . . . . . .260 [Se]  
Rád bych se oženil . . . . . . . . . . . . . . . 260 [Se]  
Ráda piju, ráda jím [Ko]  
Ráda piju, ráda jím [Ma]  
RÁDA PIJU, RÁDA JÍM [O2]  
Ráda piju.   . . . . . . . . . . . . . . . .148 [Melodie samostatně] [Li]
Ráda přadu [Ko]  
Ráda přadu [Melodie samostatně] [Op]
Ráda přadu, ráda jím  . . . . . . . . . . 29 [Melodie samostatně] [To]
Ráda přadu.  . . . . . . . . . . . . . . . .148 [Melodie samostatně] [Li]
Ráda, ráda .............................. 328 [Ru]  
Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku. . . . . . . . . .72 [Se]  
Radiła mně moja mati  . . . . . 82 [Melodie samostatně] [Ba]
Radostnou novinu   . . . . . . . . . . . . . 59 [Melodie samostatně] [Pa]
Radošina mesto… (120) [Sp]  
Raduj se, všecko stvoření  . . . . . . . . . 35 [Melodie samostatně] [Pa]
Rakúský císař pán . . . . . . . . .131 [Melodie samostatně] [Sc]
Rakúský císař pán . . . . . . . 63 [Melodie samostatně] [Ba]
Rodičové chtějí . . . . . . . . . . . . . . . . .344 [Se]  
Rodičové moji [Ko]  
Rodičové mojí, dovolte ně ženit [Melodie samostatně] [Op]
Rodzinečka moja… (257) . . . . . . . . 171 [Melodie samostatně] [Ce]
Roste borověnka borová  . . . . . . . . . 36 [Melodie samostatně] [To]
Rostó konopě  . . . . . . . . .135 [Melodie samostatně] [Ba]
Rostou, rostou, rostou .................. 329 [Ru]  
Rostou, rostou. (Rostú, rostú.)  . . . . . .149 [Melodie samostatně] [Li]
Rostú konopě  . . . . . . . . . 79 [Melodie samostatně] [Ba]
Rostú, rostú, rostú.   . . . . . . . . . . .150 [Melodie samostatně] [Li]
Rozletěli se  . . . . . . . . .149 [Melodie samostatně] [Ba]
Rozlétla se voděnka . . . . . . . . . . . . . . . 73 [Se]  
Rozmarýn ................................ 329 [Ru]  
Rozpomeň sa… (255) . . . . . . . . . . 170 [Melodie samostatně] [Ce]
Roztocká hospoda . . . . . . . . . . . . . . . . .73 [Se]  
Roztrhaná chalupa . . . . . . . . . . . . . . . .163 [Se]  
Roztrhaná chalupa ....................... 456 [Ru]  
Roztrhany kalhoty . . . . . . . . . . . . . . . .261 [Se]  
Rozvij se, rozvij . . . . . . . . . . . . . . . .164 [Se]  
Rozžehnejme se s tím tělem . . . . . . . . . . . 396 [Se]  
Rožnovské hodiny . . . . . . . . .132 [Melodie samostatně] [Sc]
Rúbal hajčár… (121) [Sp]  
Růža su já, růža   . . . . . . . . . . . . .151 [Melodie samostatně] [Li]
Růžička červená, krví pokropená . . . . . . . . .130 [Se]  
Ryčeły, ryčeły  . . . . . . . .152 [Melodie samostatně] [Ba]
Rychtáři Klukovskej . . . . . . . . . . . . . . .307 [Se]  
Řekni "Ano" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 [Se]  
Řtekni, řekni, řekni jí . . . . . . . . . . . . .225 [Se]  
S chudými pastýři  . . . . . . . . . . . . .  6 [Melodie samostatně] [Pa]
S pánem Bohem . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 [Se]  
S pastýři pospíchejte  . . . . . . . . . . . 30 [Melodie samostatně] [Pa]
S výsosti nebeské  . . . . . . . . . . . . . 11 [Melodie samostatně] [Pa]
Sadaj, slunko, sadaj  . . . . . . .121 [Melodie samostatně] [Ku]
Sadil jsem si višinečku . . . . . . . . . . . . . 74 [Se]  
Sadil sem si višenečku . . . . . .132 [Melodie samostatně] [Sc]
Sadił sem si višenečku  . . . . 52 [Melodie samostatně] [Ba]
Sadila .................................. 603 [Ru]  
Sadila Anička [Ma]  
Sadla muška na konárik . . . . . .133 [Melodie samostatně] [Sc]
Sadla muška na konárik  . . . . . .122 [Melodie samostatně] [Ku]
Sama královna . . . . . . . . . 70 [Melodie samostatně] [Ba]
Sama ste mňa, maměnko.   . . . . . . . . . .151 [Melodie samostatně] [Li]
Sázela má mílá . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 [Se]  
Sbor venkovanů z »Prodané nevěsty« ...... 637 [Ru]  
Sedajte družky za stoly [Ko]  
Sedajte drúžky za stoly . . . . . . . . . 41 [Melodie samostatně] [To]
Sedajte, drůžky, za stoly!   . . . . . . . .152 [Melodie samostatně] [Li]
Seděla liška na hrázi.   . . . . . . . . . .153 [Melodie samostatně] [Li]
Seděla má milá .......................... 330 [Ru]  
Seděla pod borovičkou . . . . . . . . . . . . . . 74 [Se]  
Sedělo dívča [Ko]  
Seděly dvě kukačky . . . . . . . . . . . . . . . 402 [Se]  
Sedemdesiat sukieň mala . . . . . .122 [Melodie samostatně] [Ku]
Sedí brablec na kostele . . . . . . . . . . . . .261 [Se]  
Sedí děvčátko . . . . . . . . . . . . . . 34 [Melodie samostatně] [To]
Sedí ptáček . . . . . . . . . . 83 [Melodie samostatně] [Ba]
Sedí sokol.  . . . . . . . . . . . . . . . .153 [Melodie samostatně] [Li]
Sedláček trávo seče . . . . . .102 [Melodie samostatně] [Ba]
Sedlák je šelma velká ................... 604 [Ru]  
Sedlák neborák .......................... 528 [Ru]  
Sedlák, sedlák .......................... 670 [Ru]  
Sedlák, sedlák, sedlák . . . . . . . . . . . . . 308 [Se]  
Sedlo si děvčátko na kraj lesa . . . . . . . . . 401 [Se]  
Sedum trubačů mně troubilo . . . . . . . . . . . 226 [Se]  
Sem pospěšte, ptáčátka . . . . . . . . . . . . . 381 [Se]  
Sem pospěšte, ptáčátka   . . . . . . . . . . 43 [Melodie samostatně] [Pa]
Sem, chaso, spěchajte . . . . . . .123 [Melodie samostatně] [Ku]
Sem, pastýři, pospíchejte  . . . . . . . . . 24 [Melodie samostatně] [Pa]
Sestričenky… (209) . . . . . . . . . . 145 [Melodie samostatně] [Ce]
Sil jsem hrách . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 [Se]  
Sil jsem proso . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 [Se]  
Sil jsem proso .......................... 331 [Ru]  
Siluvke só blízko Brna  . . . .107 [Melodie samostatně] [Ba]
Sivá holubičko  . . . . . . . .131 [Melodie samostatně] [Ba]
Skákal pes přes oves . . . . . . . . . . . . . . 309 [Se]  
Skázała mě včéra  . . . . . . . . .124 [Melodie samostatně] [Ku]
Skázala mně včera ....................... 334 [Ru]  
SKLADALA SOM PIESEŇ [O2]  
Skládala som pieseň… (9) . . . . . . . 25 [Melodie samostatně] [Ce]
Skladala som pjéseň [Ma]  
Sklenice skleněná . . . . . . . . . . . . . . . .277 [Se]  
Skleničko, ty skleněná . . . . . . . . . . . . . 277 [Se]  
Skleničko, ty skleněná . . . . . .134 [Melodie samostatně] [Sc]
Skoro ráno… (276) . . . . . . . . . . 182 [Melodie samostatně] [Ce]
Skřivánek ............................... 529 [Ru]  
Skřivánek nevorá . . . . . . . . . . . . . . . . 278 [Se]  
Skřivánek, malý pták. . . . . . . . . . . . . . .277 [Se]  
Sláva ti, vlasti má ...................... 59 [Ru]  
Sliboval’s mně  . . . . . . . . 83 [Melodie samostatně] [Ba]
Sličné pacholátko  . . . . . . . . . . . . . 37 [Melodie samostatně] [Pa]
Słoboděnka słoboda  . . . . . .  5 [Melodie samostatně] [Ba]
Sloužil jsem na faře rok . . . . . . . . . . . . 309 [Se]  
Sloužil jsem u sedláka .................. 604 [Ru]  
Sloužila má milá . . . . . . . . . . . . . . . . 164 [Se]  
Slovan jsem .............................. 35 [Ru]  
Složno ................................... 36 [Ru]  
Sluboval si ............................. 335 [Ru]  
Sluboval si, že ma vezmeš . . . . .135 [Melodie samostatně] [Sc]
Slunéčko [Ko]  
Slunéčko je vysoko [Ko]  
Slunéčko na poledňa [Ko]  
SLUNEČKO SA NÍŽÍ [O2]  
Slunéčko svítilo.  . . . . . . . . . . . . .154 [Melodie samostatně] [Li]
Slunéčko zachází za hory . . . . . . . . . . . . 309 [Se]  
Služ cérečko… (122) [Sp]  
Słužił Francek  . . . . . . . .148 [Melodie samostatně] [Ba]
Služilo děvčátko . . . . . . . . . . . . . . . . 309 [Se]  
Slyšel jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344 [Se]  
Slyšel jsem ............................. 490 [Ru]  
Slyšel jsem novinu.  . . . . . . . . . . . .155 [Melodie samostatně] [Li]
Slyšela sem, kamarádko  . . . .120 [Melodie samostatně] [Ba]
Směje sa mně každý chlapec [O1]  
Směje se mně každý chlapec.  . . . . . . . .156 [Melodie samostatně] [Li]
Smutná je ně.  . . . . . . . . . . . . . . .157 [Melodie samostatně] [Li]
Smutné časy nastávajú . . . . . . . . . . . . . .345 [Se]  
Smutné časy nastávajú . . . . . . .124 [Melodie samostatně] [Ku]
Smutné časy nastávajú . . . . . . .136 [Melodie samostatně] [Sc]
Sobotěnka s nedělú…  . . . . . . . . . . . .158 [Melodie samostatně] [Li]
Sobotěnky, neděle . . . . . . .  5 [Melodie samostatně] [Ba]
Sobotička, nedeła . . . . . . . . .126 [Melodie samostatně] [Ku]
Sokol jsem a Sokol budu .................. 58 [Ru]  
Spadła mi šablička  . . . . . . 21 [Melodie samostatně] [Ba]
Spadla mi šavlička ...................... 606 [Ru]  
Spadla mně šavlička . . . . . . . . . . . . . . .345 [Se]  
Spadla tutěnka s hřady.  . . . . . . . . . .158 [Melodie samostatně] [Li]
Spala bych, spala . . . . . . . . . . . . . . . . 22 [Se]  
Spała bych, spała . . . . . . . . .126 [Melodie samostatně] [Ku]
Spala bych, spala ....................... 607 [Ru]  
Spala sem na seně [Ma]  
SPALA SOM NA SENĚ [O2]  
Spanilé s nebe pacholátko  . . . . . . . . . 11 [Melodie samostatně] [Pa]
Spi Havlíčku ............................. 37 [Ru]  
Spi, děťátko, spi! ...................... 608 [Ru]  
Spi, Janičku, spi ....................... 610 [Ru]  
Spi, Jeníčku, spi . . . . . . . . . . . . . . . . 22 [Se]  
Spi, synáčku  . . . . . . . . . 45 [Melodie samostatně] [Ba]
Spi, synáčku, spi . . . . . . . . . . . . . . . . 22 [Se]  
Spi, synáčku, spi ....................... 610 [Ru]  
Spiéše sa rozlúčim . . . . . . . . . . . . . . . 226 [Se]  
Spieváj si, slavíčku . . . . . . .136 [Melodie samostatně] [Sc]
Spievaj si, slavíčku .................... 336 [Ru]  
Spievanky ............................... 609 [Ru]  
Spíš-li, milá, spíš?   . . . . . . . . . . .159 [Melodie samostatně] [Li]
Stála Kačenka u Dunaja  . . . . . .127 [Melodie samostatně] [Ku]
Stála Kačenka… (190) . . . . . . . . . 134 [Melodie samostatně] [Ce]
Stála láska, stála . . . . . . . . . . . . . . . 262 [Se]  
Stála na potoce . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 [Se]  
Stála na zahrádce . . . . . . . . . . . . . . . .131 [Se]  
Stála panenka Maria  . . . . . . . . . . . . 47 [Melodie samostatně] [Pa]
Stála u studénky  . . . . . . . 23 [Melodie samostatně] [Ba]
Sťali brezu . . . . . . . . . . . .137 [Melodie samostatně] [Sc]
Staň, Kačenko… (311) . . . . . . . . . 205 [Melodie samostatně] [Ce]
Staň, nevěsto . . . . . . . . . 25 [Melodie samostatně] [Ba]
Starala sa moja máť [Ko]  
Starala sa moja máť [Melodie samostatně] [Op]
Starala se matka má . . . . . . . . . . . . . . .397 [Se]  
Starala ses, matko má . . . . . . . . . . . . . .397 [Se]  
Starali sa mamka má [O1]  
Starali sa mamka má… (103) . . . . . . 82 [Melodie samostatně] [Ce]
Starý som já… (233) . . . . . . . . . 158 [Melodie samostatně] [Ce]
Starý zelé okopává.  . . . . . . . . . . . .160 [Melodie samostatně] [Li]
Starý zelé okopává… (123) [Sp]  
Stávaj hore . . . . . . . . . . . .139 [Melodie samostatně] [Sc]
Stávaj hore . . . . . . . . . . 73 [Melodie samostatně] [Ba]
Stávaj, Honzo, hore . . . . . . . .138 [Melodie samostatně] [Sc]
Stavijá, stavijá šibeničky . . . .139 [Melodie samostatně] [Sc]
Stodolečka deravá ....................... 611 [Ru]  
Stojí borověnka . . . . . . . .135 [Melodie samostatně] [Ba]
Stojí borověnka . . . . . . . .136 [Melodie samostatně] [Ba]
Stojí březa . . . . . . . . . . 61 [Melodie samostatně] [Ba]
Stojí hruška ............................ 491 [Ru]  
Stojí hruška v poli.   . . . . . . . . . . .160 [Melodie samostatně] [Li]
Stojí hruška v širém poli . . . . . . . . . . . .345 [Se]  
Stojí hruška v širém poli.   . . . . . . . .161 [Melodie samostatně] [Li]
Stójí Jano při potoce . . . . . . .127 [Melodie samostatně] [Ku]
Stojí Kača u šentyša… (124) [Sp]  
Stójí pod okny… (125) [Sp]  
Stojí pod okny… (267) . . . . . . . . 176 [Melodie samostatně] [Ce]
Stojí šohaj . . . . . . . . . . . .128 [Melodie samostatně] [Ku]
Stojí šohaj ............................. 338 [Ru]  
Stojím pod okny . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 [Se]  
Stojím pod okny . . . . . . . . . .140 [Melodie samostatně] [Sc]
Strakaty peřiny . . . . . . . . . . . . . . . . .346 [Se]  
Strakonické dudy hučí . . . . . . . . . . . . . .182 [Se]  
Straší nás sedláci, straší . . . . . . . . . . . 345 [Se]  
Střelil myslivec vranku . . . . . . . . . . . . .310 [Se]  
Studená rosa padá [Ko]  
Studená rosa padá . . . . . . . . . . . . 27 [Melodie samostatně] [To]
Studená rosa padá . . . . . . . 94 [Melodie samostatně] [Ba]
Studená rosenka tej noci padala.   . . . . .162 [Melodie samostatně] [Li]
Studená rosenka.   . . . . . . . . . . . . .162 [Melodie samostatně] [Li]
Studená vodička [Ma]  
STUDENÁ VODIČKA [O2]  
Studénko srúbená  . . . . . . .  8 [Melodie samostatně] [Ba]
Studýnka róbená. . . . . . . . . . . . . . . . . .75 [Se]  
Studýnko roubená . . . . . . . . . . . . . . . . .75 [Se]  
Súdili sa [Ma]  
SÚDILI SA TI STRAŇANŠTÍ PÁNI [O2]  
Suchovští šohaji takoví sú…  . . . . . . . .164 [Melodie samostatně] [Li]
Súkeníček… (126) [Sp]  
Súkeník, súkeník [O1]  
Sunečko sa níží [Ma]  
Súnečko… (205) . . . . . . . . . . . . 143 [Melodie samostatně] [Ce]
Súsedova bledá [Ma]  
SÚSEDOVA BLEDÁ [O2]  
Súsedova bledá… (77) . . . . . . . . . 67 [Melodie samostatně] [Ce]
Súsedova stěna  . . . . . . . .138 [Melodie samostatně] [Ba]
Svatý Václave . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 [Se]  
Svěc mně, měsíčku . . . . . . . 99 [Melodie samostatně] [Ba]
Svět sa točí [Ko]  
Svět sa točí [Ma]  
SVĚT SA TOČÍ [O2]  
Světlove, Světlove… (127) [Sp]  
Svić, měsiončku . . . . . . . .142 [Melodie samostatně] [Ba]
Sviť měsíčku jasně  . . . . . . . . . . . 12 [Melodie samostatně] [To]
Sviť ně jasný měsíčku [Ko]  
Sviť, měsíčku, jasně [Ko]  
Sviť, měsíčku, jasně  . . . . . . . . . . 40 [Melodie samostatně] [To]
Sviť, měsíčku, jasný [Ko]  
Svítá, svítá, svítáníčko . . . . . . . . . . . . 183 [Se]  
Svitaj, Bože… (111) . . . . . . . . . . 87 [Melodie samostatně] [Ce]
Svítí mesac nad naše huménko . . .141 [Melodie samostatně] [Sc]
Svítí měsíc . . . . . . . . . . . .129 [Melodie samostatně] [Ku]
Svítil mi měsíček . . . . . . .103 [Melodie samostatně] [Ba]
Svítila mi jasná hvězdička . . . . . . . . . . . 132 [Se]  
Svítilo slunéčko [Ko]  
Svítilo slunéčko  . . . . . . . . . . . . 26 [Melodie samostatně] [To]
Svítilo slůnečko.  . . . . . . . . . . . . .163 [Melodie samostatně] [Li]
Syn svatý se nám narodil   . . . . . . . . . 18 [Melodie samostatně] [Pa]
Syneček v šenku… (128) [Sp]  
Synečko v halině  . . . . . . .103 [Melodie samostatně] [Ba]
Synko, máš tenkó košolko  . . .100 [Melodie samostatně] [Ba]
Šablenka ................................. 38 [Ru]  
Šafářko, kde je šafář . . . . . . . . . . . . . .310 [Se]  
Šak mně naša mamka [Ma]  
ŠAK NĚ NAŠA MAMKA [O2]  
Šak sa ně, má milá [Ma]  
Šak sa ně, má milá.  . . . . . . . . . . . .165 [Melodie samostatně] [Li]
ŠAK SA NĚ, MÁ MIUÁ [O2]  
Šak sa ti mlynářé [O1]  
Šak sa ti mynářé  . . . . . . . . . . . . 25 [Melodie samostatně] [To]
Šak to, Bože… (281) . . . . . . . . . 185 [Melodie samostatně] [Ce]
Ščestí, zdraví  . . . . . . . .174 [Melodie samostatně] [Ba]
Šel bych k Vám.  . . . . . . . . . . . . . .165 [Melodie samostatně] [Li]
Šel bych k vám… (129) [Sp]  
Šel je tudy holeček . . . . . . . . . . . . . . .262 [Se]  
Šel jsem a měl jsem . . . . . . . . . . . . . . .310 [Se]  
Šel mimo mne . . . .' . . . . . . . . . . . . . .262 [Se]  
Šeł sem ode dveří . . . . . . . 58 [Melodie samostatně] [Ba]
Šel zahradník [O1]  
Šel zahradník do zahrady . . . . . . . . . . . . 164 [Se]  
Šenkéříčku, nalévaj . . . . . . 32 [Melodie samostatně] [Ba]
Šenkeříčku, s Bohem . . . . . . 32 [Melodie samostatně] [Ba]
Šenkéřka hłuchá . . . . . . . . 32 [Melodie samostatně] [Ba]
Šenkovala šenkárička  . . . . . . .130 [Melodie samostatně] [Ku]
Šenkýři hluchej . . . . . . . . . . . . . . . . .278 [Se]  
Šenkýřko hluchá ......................... 529 [Ru]  
Šest dní do týdňa [Ko]  
Šest dní do týdňa [Melodie samostatně] [Ha]
ŠEST DNÍ DO TÝDŇA [O2]  
Šest dní do týdňa [Melodie samostatně] [Op]
Šest dní do týdňa (varianta) [Melodie samostatně] [Op]
Šest dní do týdňa.   . . . . . . . . . . . .166 [Melodie samostatně] [Li]
Ševcovská . . . . . . . . . . . . . . . . 39 [Melodie samostatně] [To]
Šibaj, šibaj  . . . . . . . . . 30 [Melodie samostatně] [Ba]
Šibaj, šibaj, pošibávaj [Melodie samostatně] [Op]
Šije, šije švec [O1]  
Šila košiličku .......................... 339 [Ru]  
Široký jarčok ........................... 493 [Ru]  
Škoda ťa, synečku . . . . . . . 77 [Melodie samostatně] [Ba]
Škoda tě, Janošku.   . . . . . . . . . . . .166 [Melodie samostatně] [Li]
Škoda tě, Jeníčku . . . . . . . . . . . . . . . .346 [Se]  
Škoda, holka, škoda tebe . . . . . . . . . . . . 310 [Se]  
Šla Andulka do zelí . . . . . . . . . . . . . . .183 [Se]  
Šla Anička do hory  . . . . . . . . . . . 26 [Melodie samostatně] [To]
Šla děvečka do háječka .................. 340 [Ru]  
Šla děvečka na jahody . . . . .160 [Melodie samostatně] [Ba]
Šla děvečka na maliny ................... 111 [Ru]  
Šla má milá do háječka .................. 341 [Ru]  
Šla Maria, šla do ráje . . . . . . . . . . . . . 36l [Se]  
Šla Nanynka do zelí ..................... 342 [Ru]  
Šla panenka k zpovídání . . . . . . . . . . . . . 76 [Se]  
Šlapák [Ko]  
Šli vojáci po silnici . . . . . . . . . . . . . .183 [Se]  
Šlo děvčátko na růžičky . . . . . . . . . . . . .403 [Se]  
Šlo děvčátko, šlo na trávu.  . . . . . . . .167 [Melodie samostatně] [Li]
Šlo dzievča na vodu… (225) . . . . . . 153 [Melodie samostatně] [Ce]
Šly děvčátka [Ko]  
Šly děvčátka [Melodie samostatně] [Op]
ŠLY DĚVČÁTKA NA JAHODY [O2]  
Šly děvčátka na jahody . . . . . . . . . . . . . 368 [Se]  
Šly děvčátka na jahody.  . . . . . . . . . .168 [Melodie samostatně] [Li]
Šly panenky silnicí . . . . . . . . . . . . . . .183 [Se]  
Šly panenky silnicí ..................... 343 [Ru]  
Šohaj černojoký . . . . . . . . 66 [Melodie samostatně] [Ba]
Šohajek trávu seče.  . . . . . . . . . . . .169 [Melodie samostatně] [Li]
Šohajenko šumný… (60) . . . . . . . . . 56 [Melodie samostatně] [Ce]
Šohajenko, sám… (230) . . . . . . . . 156 [Melodie samostatně] [Ce]
Šohajko si myslí… (130) [Sp]  
Šohajko si myslí… (266) . . . . . . . 175 [Melodie samostatně] [Ce]
Šohájku drahý . . . . . . . . . . . . . . 35 [Melodie samostatně] [To]
Šohajku, čí si ty?   . . . . . . . . . . . .169 [Melodie samostatně] [Li]
Šohajku, duša má . . . . . . . . .142 [Melodie samostatně] [Sc]
Šohajku, luterán.  . . . . . . . . . . . . .170 [Melodie samostatně] [Li]
Šohajova mladá žena (č. 7.) ............. 661 [Ru]  
Šohaju, šohaju .......................... 613 [Ru]  
Šohaju, šohaju  . . . . . . . . . .131 [Melodie samostatně] [Ku]
Šotyška [Ko]  
Špatná bych já byla . . . . . . . . . . . . . . .l65 [Se]  
Štidiry, štidiry . . . . . . . . . . . . . . . . 263 [Se]  
Štidiry, štidiry . . . . . . . . .143 [Melodie samostatně] [Sc]
Štyry hodzinky… (153) . . . . . . . . 112 [Melodie samostatně] [Ce]
Štyry koně vrany . . . . . . . . . . . . . . . . 226 [Se]  
Štyry míle za Krakovem  . . . .150 [Melodie samostatně] [Ba]
Štyry noci nespała sem  . . . . 73 [Melodie samostatně] [Ba]
Šumice, Rudice [Ma]  
Šumice, Rudice… (131) [Sp]  
Šup sem (šotyška) [Ko]  
Šup sem, holka, šup sem . . . . . . . . . . . . .183 [Se]  
Šústne lístek, šústne [Ma]  
ŠÚSTNE LÍSTEK, ŠÚSTNE [O2]  
Šústne lístek, šústne.   . . . . . . . . . .170 [Melodie samostatně] [Li]
Švec po hrázi jede [Ko]  
Švédský šotyš [Ko]  
Ta Bošácká veža…   . . . . . . . . . . . . .172 [Melodie samostatně] [Li]
Ta brněnská brána . . . . . . . . .131 [Melodie samostatně] [Ku]
Ta havřická hospoda [O1]  
Tá Hradišská brána  . . . . . . 15 [Melodie samostatně] [Ba]
Ta jalůvečka.  . . . . . . . . . . . . . . .172 [Melodie samostatně] [Li]
Ta kněždubská vež . . . . . . . . .132 [Melodie samostatně] [Ku]
Ta Kyjovská brána . . . . . . . . . . . . . . . .346 [Se]  
Tá malinká Kateřinka [Ma]  
Ta Mářa krejčojic . . . . . . . . . . . . . . . .263 [Se]  
Ta mijavská veža . . . . . . . . .143 [Melodie samostatně] [Sc]
Ta mlynářská chasa . . . . . . . . . . . . . . . 311 [Se]  
Tá moja mamička [Ma]  
Tá naša łavečka . . . . . . . . . .134 [Melodie samostatně] [Ku]
Ta naša lavečka . . . . . . . . . .144 [Melodie samostatně] [Sc]
Ta naša lavečka ......................... 348 [Ru]  
Ta naša lavečka.   . . . . . . . . . . . . .171 [Melodie samostatně] [Li]
Ta naše lavečka . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 [Se]  
Ta nuzická náves . . . . . . . . . . . . . . . . 347 [Se]  
Ta prešporská brána… (274) . . . . . . 180 [Melodie samostatně] [Ce]
Ta Strahovská brána . . . . . . . . . . . . . . .347 [Se]  
Ta Strahovská brána ..................... 350 [Ru]  
Ta Strážská hospoda . . . . . . . . . . . . . . .227 [Se]  
Tá velická veža . . . . . . . . . .136 [Melodie samostatně] [Ku]
Ta záleská hospoda… (134) [Sp]  
Tady není nic… (132) [Sp]  
Tak ma tatko [Ma]  
Tak sa mňa… (47) . . . . . . . . . . . 48 [Melodie samostatně] [Ce]
Tak se má starej . . . . . . . . . . . . . . . . 227 [Se]  
Také ně má milá…   . . . . . . . . . . . . .171 [Melodie samostatně] [Li]
Takého sem muža měla [Ko]  
Takého sem muža měla [Melodie samostatně] [Op]
Takhle v Rokycanech ..................... 614 [Ru]  
Takú sem si frajárečku zamiloval [Ma]  
Takú som si frajérečku dostal . . .133 [Melodie samostatně] [Ku]
Takú som si frajérečku… (80) . . . . . 69 [Melodie samostatně] [Ce]
Taký sa mi… (298) . . . . . . . . . . 196 [Melodie samostatně] [Ce]
TAKÝ SEM ĽAHUČKÝ [O2]  
Tam pod horou na dole . . . . . . .145 [Melodie samostatně] [Sc]
Tam pod mostom . . . . . . . . . .146 [Melodie samostatně] [Sc]
Tam popod Branisko ...................... 345 [Ru]  
Tam ty koníčky  . . . . . . . . . .133 [Melodie samostatně] [Ku]
Tam u těch panskejch vrat . . . . . . . . . . . .263 [Se]  
Tam v dáli .............................. 346 [Ru]  
Tam za Váhom biely dom .................. 347 [Ru]  
Tamhle chaloupka . . . . . . . . . . . . . . . . .77 [Se]  
Tamhle je jablůnek. . . . . . . . . . . . . . . . 77 [Se]  
Tancuj se mňú… (133) [Sp]  
Tancuj, tancuj, vykrúcaj . . . . . . . . . . . . 184 [Se]  
Tancuj, tancuj, vykrúcaj . . . . .146 [Melodie samostatně] [Sc]
Tancuj, tancuj, vykrúcaj  . . . . .135 [Melodie samostatně] [Ku]
Tancuj… (126) . . . . . . . . . . . . . 96 [Melodie samostatně] [Ce]
Tanec: "kot" zvaný  . . . . . .124 [Melodie samostatně] [Ba]
Tatíčku starej náš . . . . . . . . . . . . . . . 227 [Se]  
Tatíčku starej náš ...................... 616 [Ru]  
Tatíčku, tatíčku . . . . . . . . . . . . . . . . 263 [Se]  
Ťažký je… (7) . . . . . . . . . . . . . 24 [Melodie samostatně] [Ce]
Teče voda krokem.  . . . . . . . . . . . . .173 [Melodie samostatně] [Li]
Teče voda Lidečkem . . . . . . . . . . . . . . . 227 [Se]  
Teče voda Lidečkem  . . . . . . 96 [Melodie samostatně] [Ba]
Teče voda od javora . . . . . . 93 [Melodie samostatně] [Ba]
Teče voda od Javora ..................... 351 [Ru]  
Teče voda od Skuhrova . . . . . . . . . . . . . .132 [Se]  
Teče voda proti vodě . . . . . . . . . . . . . . .77 [Se]  
Teče voda proti vodě .................... 353 [Ru]  
Teče voda skokem  . . . . . . . . . . . . 31 [Melodie samostatně] [To]
Teče voda vod Tábora  . . . . .105 [Melodie samostatně] [Ba]
Teče voda z lesa dolem . . . . . . . . . . . . . 372 [Se]  
Teče voda z pod Záhora . . . . . .148 [Melodie samostatně] [Sc]
Teče voda, teče . . . . . . . . . . . . . . . . .133 [Se]  
Teče voda, teče . . . . . . . . . .137 [Melodie samostatně] [Ku]
Teče voda, teče . . . . . . . . . .147 [Melodie samostatně] [Sc]
Teče voda, velká voda . . . . . . . . . . . . . . 78 [Se]  
Teče voděnka…  . . . . . . . . . . . . . . .174 [Melodie samostatně] [Li]
Tečie voda ze skály . . . . . . . .149 [Melodie samostatně] [Sc]
Tečie voda  . . . . . . . . . . . .137 [Melodie samostatně] [Ku]
Tečie voda, tečie . . . . . . . . .149 [Melodie samostatně] [Sc]
Tělo mrtvé v hrob kladouce . . . . . . . . . . . 397 [Se]  
Ten bilovský zámek  . . . . . . . .138 [Melodie samostatně] [Ku]
Ten Bořetský kostelíček. . . . . . . . . . . . . 133 [Se]  
Ten Břecłavský mýtný  . . . . . 54 [Melodie samostatně] [Ba]
Ten Břecłavský zámek  . . . . . 56 [Melodie samostatně] [Ba]
Ten buchlovský zámek [Melodie samostatně] [Ha]
Ten buchlovský zámek.  . . . . . . . . . . .175 [Melodie samostatně] [Li]
Ten hájíček zeleňá sa . . . . . 93 [Melodie samostatně] [Ba]
Ten Holič je pěkné město.  . . . . . . . . .175 [Melodie samostatně] [Li]
Ten Chlumecký zámek . . . . . . . . . . . . . . .348 [Se]  
Ten Lužanskej zámek . . . . . . . . . . . . . . .348 [Se]  
Ten náš slouha . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 [Se]  
Ten náš slouha .......................... 494 [Ru]  
Ten ostrožský zámek . . . . . . . .139 [Melodie samostatně] [Ku]
Ten prešpurský Víta [Ko]  
Ten Prešpurský Víta. [Melodie samostatně] [Op]
Ten Sebranský kostelíček.  . . . . . . . . .176 [Melodie samostatně] [Li]
Ten sedláček.  . . . . . . . . . . . . . . .177 [Melodie samostatně] [Li]
Těš se, má panenko, těš! . . . . . . . . . . . . .78 [Se]  
Těš se, můj holečku . . . . . . . . . . . . . . .133 [Se]  
Těšme se sladkou nadějí .................. 39 [Ru]  
Těžko je mi, těžko ...................... 354 [Ru]  
Těžko je mi, těžko  . . . . . . . .139 [Melodie samostatně] [Ku]
Těžko mě matička vychovala . . . . . . . . . . . 349 [Se]  
Těžko tomu kamení [Ma]  
TĚŽKO TOMU KAMENÍ [O2]  
Ti uherští brodští páni [Ma]  
TI UHERŠTÍ BRODŠTÍ PÁNI [O2]  
Ti Veličtí úradkové . . . . . . . .144 [Melodie samostatně] [Ku]
Tie moje konýčky [Ma]  
Tichá voda, tichá . . . . . . . . . . . . . . . .134 [Se]  
Tluču, tluču, otevřete .................. 354 [Ru]  
Tluku jsem na dveři . . . . . . . . . . . . . . .165 [Se]  
Tmavá noc, tmavá noc  . . . . . . . . . . 40 [Melodie samostatně] [To]
To by moselo cosi byt… (135) [Sp]  
To je zlaty posvícení . . . . . . . . . . . . . .362 [Se]  
To jsou dudy ............................ 623 [Ru]  
To mně bylo nejhůř . . . . . . . . . . . . . . . 350 [Se]  
To naše stavení . . . . . . . . . . . . . . . . .148 [Se]  
To nivnické pole [Ko]  
To Petrovské pěkné pole ................. 495 [Ru]  
To Sedliské pole  . . . . . . .155 [Melodie samostatně] [Ba]
To si, mámo, nemyslete . . . . . . . . . . . . . .78 [Se]  
To srdéčko moje . . . . . . . . . .150 [Melodie samostatně] [Sc]
To Velické širé pole  . . . . . . .140 [Melodie samostatně] [Ku]
To vínečko… (136) [Sp]  
To vyzovské pole ........................ 129 [Ru]  
Tobě je dobre . . . . . . . . . . .140 [Melodie samostatně] [Ku]
Toč se, děvče, toč se . . . . . . . . . . . . . .185 [Se]  
Toto je ten chodníček ................... 356 [Ru]  
Toto pivo néni moje . . . . . . 33 [Melodie samostatně] [Ba]
Tráva neroste . . . . . . . . . . .151 [Melodie samostatně] [Sc]
Travěnka zelená.   . . . . . . . . . . . . .177 [Melodie samostatně] [Li]
Travička zelená . . . . . . . . . . . . . . . . .311 [Se]  
Trávo zelená  . . . . . . . . . . .141 [Melodie samostatně] [Ku]
Trávo, trávo ............................ 617 [Ru]  
Trávo, trávo, trávo (melodický variant) . . . . .350 [Se]  
Trávo, trávo, trávo zelená. . . . . . . . . . . .278 [Se]  
Treba som já . . . . . . . . . . .152 [Melodie samostatně] [Sc]
Treba som já bledá  . . . . . . . .142 [Melodie samostatně] [Ku]
Treba som já rychtárova céra . . . . . . . . . . .79 [Se]  
Treba su já malá  . . . . . . . . .142 [Melodie samostatně] [Ku]
Trebár aj som… (52) . . . . . . . . . . 51 [Melodie samostatně] [Ce]
Trebár som já… (25) . . . . . . . . . . 34 [Melodie samostatně] [Ce]
Trebár som malučká (137) [Sp]  
Trebar som…  . . . . . . . . . . . . . . . .178 [Melodie samostatně] [Li]
Trenčanské hodziny… (146) . . . . . . 107 [Melodie samostatně] [Ce]
Trenčanskú pažicú [O1]  
Trenčanskú pažicú… (284) . . . . . . . 187 [Melodie samostatně] [Ce]
Trhaj, dzjévča, trhaj len [Ma]  
Trikrát mňa k Brnu védli [Ma]  
Troufám, troufám ........................ 622 [Ru]  
Truc na truc někomu . . . . . . . . . . . . . . .166 [Se]  
Třeba sem já maličká . . . . . 101 [Melodie samostatně] [Ba]
Třeba su já malušičká . . . . . 38 [Melodie samostatně] [Ba]
Třebas já byl bez čepice . . . . . . . . . . . . 243 [Se]  
Tři noci nespala . . . . . . . . . . . . . . . . 134 [Se]  
Tu moš miło dukat . . . . . . .150 [Melodie samostatně] [Ba]
Tú našú dolinečkú ....................... 623 [Ru]  
Tudle je hájek.  . . . . . . . . . . . . . .179 [Melodie samostatně] [Li]
Tulipán… (204) . . . . . . . . . . . . 143 [Melodie samostatně] [Ce]
Tuším mi je beda… (169) . . . . . . . 122 [Melodie samostatně] [Ce]
Tuším, tuším, tuším . . . . . . . . . . . . . . .165 [Se]  
Túžení, túžení… (138) [Sp]  
Ty bechyňsky zvony . . . . . . . . . . . . . . . 228 [Se]  
Ty český sedláčku ....................... 618 [Ru]  
Ty hodiny Nitránské.   . . . . . . . . . . .179 [Melodie samostatně] [Li]
Ty hvězdičko malá . . . . . . . . . . . . . . . . 79 [Se]  
Ty hvězdičko tmavá . . . . . . . . . . . . . . . 134 [Se]  
Ty Krakovské čtyry zvony  . . . . .143 [Melodie samostatně] [Ku]
Ty Leskouce jsou v dolině. . . . . . . . . . . . 311 [Se]  
Ty mlady panenky . . . . . . . . . . . . . . . . 185 [Se]  
Ty mosíš má milá [Ko]  
Ty náš súkeníku [O1]  
Ty Nitranské hodiny . . . . . . . .144 [Melodie samostatně] [Ku]
Ty Nitranské hodiny . . . . . . . .153 [Melodie samostatně] [Sc]
Ty nivnické Lipiny [Ko]  
Ty podhajský kostelíčku . . . . . . . . . . . . . 80 [Se]  
Ty rudická hospodo… (139) [Sp]  
Ty se mně, má milá nic nelibíš . . . . . . . . . 134 [Se]  
Ty si kupec [Melodie samostatně] [Op]
Ty si kupec, milý Bože  . . . . . . . . . 47 [Melodie samostatně] [To]
Ty šenkýřův mázku . . . . . . . . . . . . . . . .279 [Se]  
Ty uherské brodské zvony [Ma]  
TY UHERSKÉ BRODSKÉ ZVONY [O2]  
Ty Velické zvony . . . . . . . . . . . . . . . . 398 [Se]  
Tynom tánom . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 [Se]  
Tynom, tánom . . . . . . . . . . .154 [Melodie samostatně] [Sc]
U BÁNOVSKEJ BOŽÍ MUKY [O2]  
U bánovskéj Boží muky [Ko]  
U bánovskéj Boží muky [Ma]  
U Bánovskéj Boží muky [Melodie samostatně] [Op]
U Báňovskéj boží muky.   . . . . . . . . . .180 [Melodie samostatně] [Li]
U Cěsina bembne bijom . . . . .148 [Melodie samostatně] [Ba]
U cimbálu stála . . . . . . . . . . . . . . . . .185 [Se]  
U Dunaja [Ma]  
U Dunaja stála .......................... 357 [Ru]  
U Dunaja stáła  . . . . . . . . . .145 [Melodie samostatně] [Ku]
U Dunaja stáła  . . . . . . . . 65 [Melodie samostatně] [Ba]
U Dunaja šaty perú  . . . . . . 64 [Melodie samostatně] [Ba]
U Dunaja šaty prała . . . . . . . .146 [Melodie samostatně] [Ku]
U Dunaja u Prešpurka  . . . . . 49 [Melodie samostatně] [Ba]
U Dunaja, u Prešpurka . . . . . . .147 [Melodie samostatně] [Ku]
U Dunaja, u Prešpurka . . . . . . .155 [Melodie samostatně] [Sc]
U Hradišča na trávníčku.   . . . . . . . . .181 [Melodie samostatně] [Li]
U kostela na kopečku. . . . . . . . . . . . . . 382 [Se]  
U Marýnky na dolině . . . . . . 93 [Melodie samostatně] [Ba]
U Maryny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369 [Se]  
U muziky dupy, dupy [Ma]  
U muziky su já chlap.  . . . . . . . . . . .181 [Melodie samostatně] [Li]
U našeho jazera [Ma]  
U našich luk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 [Se]  
U Nivnice [Melodie samostatně] [Op]
U Nivnice je Korytná [Ko]  
U oltáře klekla . . . . . . . . . . . . . . . . .228 [Se]  
U panského dvora . . . . . . . . . . . . . . . . 135 [Se]  
U panského dvora ........................ 360 [Ru]  
U potočka seděla [Ma]  
U potoka stála napájela páva . . . . . . . . . . .80 [Se]  
U potoka, u voděnky [Ma]  
U potuóčka sedzela [O1]  
U Prešpurka u Dunaja  . . . . . . .148 [Melodie samostatně] [Ku]
U Starej Breclavy . . . . . . . . . . . . . . . .311 [Se]  
U starej Breclavy . . . . . . . . .156 [Melodie samostatně] [Sc]
U studánky seděla.   . . . . . . . . . . . .182 [Melodie samostatně] [Li]
U studánky stála.  . . . . . . . . . . . . .182 [Melodie samostatně] [Li]
U studienky stála ....................... 361 [Ru]  
U súsedú je hodný syn…   . . . . . . . . . .183 [Melodie samostatně] [Li]
U svatýho Jána . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 [Se]  
U těch našich dvířek .................... 621 [Ru]  
U zelenej rakyty [Ma]  
U zelenej rakyty . . . . . . . . .157 [Melodie samostatně] [Sc]
Uctivosť krásná cnosť . . . . .117 [Melodie samostatně] [Ba]
Uctivosť krásná cnosť-dohra . .117 [Melodie samostatně] [Ba]
Udělali Bačaláci ........................ 620 [Ru]  
Udělali Bačaláci koryto . . . . . . . . . . . . .264 [Se]  
Uderila jedna.   . . . . . . . . . . . . . .184 [Melodie samostatně] [Li]
Uderila jedna.   . . . . . . . . . . . . . .185 [Melodie samostatně] [Li]
Uderilo tři čtvrtě [Ma]  
Uderilo tři čtvrtě [Melodie samostatně] [Ha]
Udzerila skala… (304) . . . . . . . . 200 [Melodie samostatně] [Ce]
Ukolébavka .............................. 358 [Ru]  
Ukvalcky pomezi . . . . . . . .127 [Melodie samostatně] [Ba]
Uliána krásná panna.   . . . . . . . . . . .185 [Melodie samostatně] [Li]
Ulianka čistá panna . . . . . . . . . . . . . . .373 [Se]  
Umrem . . . . . . . . . . . . . . .148 [Melodie samostatně] [Ku]
Umrem, umrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 [Se]  
Umrem, umrem . . . . . . . . . . .156 [Melodie samostatně] [Sc]
Umrem, umrem ............................ 626 [Ru]  
Usnula, usnula [Ko]  
Usnula, usnula [Ma]  
Utěká zajíc [O1]  
Utíkej, holka ........................... 457 [Ru]  
Utíkej, holka, utíkej . . . . . . . . . . . . . .264 [Se]  
Utíkej, Káčo ............................ 458 [Ru]  
Uvaříme kašičku  . . . . . . . . . . . . . . 50 [Melodie samostatně] [Pa]
Uvázal koníčka .......................... 362 [Ru]  
Uvázal koníčky . . . . . . . . . .158 [Melodie samostatně] [Sc]
Uvážu koníčka u suchého dubu . . . . . . . . . . 166 [Se]  
Už do vojny jedeme ...................... 495 [Ru]  
Už idú chlapci.  . . . . . . . . . . . . . .186 [Melodie samostatně] [Li]
Už já více po Mělníce . . . . . . . . . . . . . . 95 [Se]  
Už jdou děvčátka z Lomečku . . . . . . . . . . . .80 [Se]  
Už je deň, už je deň [Ma]  
UŽ JE DEŇ, UŽ JE DEŇ [O2]  
Už je jatelinka . . . . . . . . . .150 [Melodie samostatně] [Ku]
Už je jatelinka . . . . . . . . 40 [Melodie samostatně] [Ba]
Už je jatelinka ......................... 364 [Ru]  
Už je má milá…   . . . . . . . . . . . . . .186 [Melodie samostatně] [Li]
Už je ráno  . . . . . . . . . . . .150 [Melodie samostatně] [Ku]
Už je słúnko  . . . . . . . . . . .151 [Melodie samostatně] [Ku]
Už je ta láska zapálená . . . . . . . . . . . . .351 [Se]  
Už je to uděláno . . . . . . . . . . . . . . . . 228 [Se]  
Už je to uděláno ........................ 627 [Ru]  
Už je toho masopustu [Ko]  
Už je toho masopustu na mále [Melodie samostatně] [Op]
Už jen malá chvilka do dne . . . . . . . . . . . .80 [Se]  
Už kohúci zpievajú  . . . . . . . . . . . 59 [Melodie samostatně] [To]
Už mi tak nebude  . . . . . . . 36 [Melodie samostatně] [Ba]
Už mi tak nebude  . . . . . . . 37 [Melodie samostatně] [Ba]
Už mně koně vyvádějí . . . . . . . . . . . . . . 351 [Se]  
Už mou milou . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 [Se]  
Už mou milou ............................ 365 [Ru]  
Už nám Pámbo… (310) . . . . . . . . . 204 [Melodie samostatně] [Ce]
Už s tebou, má milá . . . . . . . . . . . . . . .185 [Se]  
Už sa fašang krácí . . . . . . . .159 [Melodie samostatně] [Sc]
Už sa mně můj miłý  . . . . . . 51 [Melodie samostatně] [Ba]
UŽ SA NA KLÁŠTEŘE [O2]  
Už sa na kostele  . . . . . . . 12 [Melodie samostatně] [Ba]
UŽ SA NI TO STALO [O2]  
Už sa svajba dokonává . . . . . . . . . . 43 [Melodie samostatně] [To]
Už sa ten šohajek.   . . . . . . . . . . . .187 [Melodie samostatně] [Li]
Už sa všeci požénili… (140) [Sp]  
Už se Krumlovskej zámeček bourá . . . . . . . . . 81 [Se]  
Už se svatba dokonává . . . . . . . . . . . . . .229 [Se]  
Už se ten ovísek . . . . . . . . . . . . . . . . 114 [Se]  
Už sem obešeł . . . . . . . . . 60 [Melodie samostatně] [Ba]
Už sem obešél . . . . . . . . .  8 [Melodie samostatně] [Ba]
Už sem sa já, můj tatíčku, oženil . . . . 47 [Melodie samostatně] [To]
Už sem sa oženil.  . . . . . . . . . . . . .188 [Melodie samostatně] [Li]
Už sme přejeli  . . . . . . . . 30 [Melodie samostatně] [Ba]
Už sme všecko podělali [Ko]  
Už sme všecko požali [Ko]  
Už som já… (134) . . . . . . . . . . . 100 [Melodie samostatně] [Ce]
Už som já… (184) . . . . . . . . . . . 130 [Melodie samostatně] [Ce]
Už som pochodil . . . . . . . . . .152 [Melodie samostatně] [Ku]
Už som sa vydala . . . . . . . . . . . . . . . . 230 [Se]  
Už som sa vydala . . . . . . . . .159 [Melodie samostatně] [Sc]
Už som sa vydala  . . . . . . . . .153 [Melodie samostatně] [Ku]
Už sú kosci [Ma]  
UŽ SÚ KOSCI NADE MLÝNEM [O2]  
Už sú tady všecky . . . . . . . 63 [Melodie samostatně] [Ba]
Už sú ty horičky.  . . . . . . . . . . . . .188 [Melodie samostatně] [Li]
Už synečka vezú . . . . . . . . 21 [Melodie samostatně] [Ba]
Už tambor bubnuje [Ma]  
UŽ TAMBOR BUBNUJE [O2]  
Už tambor bubnuje.   . . . . . . . . . . . .189 [Melodie samostatně] [Li]
Už to słúnečko zašło  . . . . . 94 [Melodie samostatně] [Ba]
Už to słúnko kołem de . . . . . 95 [Melodie samostatně] [Ba]
Už vám kvinde dávám . . . . . . . . . . . . . . .230 [Se]  
Už všecky sirotky . . . . . . .158 [Melodie samostatně] [Ba]
V Bojkovicích… (142) [Sp]  
V Bošáci je pekný dom [Ma]  
V Brně na Štymberku . . . . . . . .160 [Melodie samostatně] [Sc]
V Brodě na rynečku [Ma]  
V Brodě na rynečku [Ma]  
V BRODĚ NA RYNEČKU [O2]  
V Brodě u kostela [Ma]  
V černej hoře . . . . . . . . . 79 [Melodie samostatně] [Ba]
V čornym lese . . . . . . . . .151 [Melodie samostatně] [Ba]
V dobrém jsme se sešli . . . . . . . . . . . . . 279 [Se]  
V dobrém jsme se sešli .................. 530 [Ru]  
V háječku v dolině . . . . . . . . . . . . . . . .81 [Se]  
V hájíčku na kraji.  . . . . . . . . . . . .189 [Melodie samostatně] [Li]
V horách při dolině. . . . . . . . . . . . . . . 402 [Se]  
V horním konci.  . . . . . . . . . . . . . .190 [Melodie samostatně] [Li]
V hornom konci sviťá  . . . . . . .156 [Melodie samostatně] [Ku]
V jeslech zde ležící, velký Bože   . . . . . 12 [Melodie samostatně] [Pa]
V Jičíně troubili . . . . . . . . . . . . . . . .135 [Se]  
V Jičíně verbujou . . . . . . . . . . . . . . . .351 [Se]  
V Korytňanskéj věži . . . . . . . . . . . 48 [Melodie samostatně] [To]
V lesíčku je hájíček . . . . . . . . . . . . . . 404 [Se]  
V našem domě.  . . . . . . . . . . . . . . .190 [Melodie samostatně] [Li]
V naší vsi je nová brána . . . . . . . . . . . . 264 [Se]  
V naší zahrádce  . . . . . . . . . . . . . . 44 [Melodie samostatně] [Pa]
V našim domě  . . . . . . . . .109 [Melodie samostatně] [Ba]
V naším domě.  . . . . . . . . . . . . . . .191 [Melodie samostatně] [Li]
V Novém Městě [Melodie samostatně] [Op]
V Novém Mestě na rýnečku [Ko]  
V Novém Městě na rýnečku.  . . . . . . . . .191 [Melodie samostatně] [Li]
V poli stojí hruščička.  . . . . . . . . . .192 [Melodie samostatně] [Li]
V pondělí na jarmak půjdu [Melodie samostatně] [Ha]
V Prešpurenku… (231) . . . . . . . . . 157 [Melodie samostatně] [Ce]
V před prapor slávy ...................... 57 [Ru]  
V Strakonicích na rohu . . . . . . . . . . . . . 265 [Se]  
V straňanském hájku [O1]  
V sucholozskéj seči… (293) . . . . . . 194 [Melodie samostatně] [Ce]
V sucholožskej seči [Ma]  
V Suchovském háji na samém kraji.  . . . . .193 [Melodie samostatně] [Li]
V Suchovských horách.  . . . . . . . . . . .193 [Melodie samostatně] [Li]
V širém poli . . . . . . . . . . .161 [Melodie samostatně] [Sc]
V širém poli borovička… (145) [Sp]  
V širém poli breskyňa… (17) . . . . . . 30 [Melodie samostatně] [Ce]
V širém poli brezkyňa . . . . . . . . . . 52 [Melodie samostatně] [To]
V Širém poli hruščička… (195) . . . . 137 [Melodie samostatně] [Ce]
V širém poli jedlička [Ma]  
V širém poli rokyta.   . . . . . . . . . . .194 [Melodie samostatně] [Li]
V širém poli stojí.  . . . . . . . . . . . .195 [Melodie samostatně] [Li]
V širém poli.  . . . . . . . . . . . . . . .194 [Melodie samostatně] [Li]
V šírom poli  . . . . . . . . . . .162 [Melodie samostatně] [Ku]
V ŠOMORINĚ, V TEJ DOLINĚ [O2]  
V Šomoríně, v téj dolině [Ma]  
V Šomorine… (12) . . . . . . . . . . . 27 [Melodie samostatně] [Ce]
V tej našej olšině  . . . . . .141 [Melodie samostatně] [Ba]
V tej našej zahrádce…  . . . . . . . . . . .195 [Melodie samostatně] [Li]
V téj naší zahrádce… (146) [Sp]  
V tej Novej Vsi.   . . . . . . . . . . . . .196 [Melodie samostatně] [Li]
V tej skleničce ......................... 378 [Ru]  
V tej Třanovský vesnici . . . .142 [Melodie samostatně] [Ba]
V tem Břecłavském poli  . . . . 51 [Melodie samostatně] [Ba]
V tem Břeclavském zámku . . . . 66 [Melodie samostatně] [Ba]
V tem Lišenském zámečko . . . .105 [Melodie samostatně] [Ba]
V tem straňanském poli [Ma]  
V tom Brodě [Ko]  
V tom Brodě [Melodie samostatně] [Op]
V tom Brodečku jarmark byl [Ma]  
V tom hrozenském koscelíčku… (162) . . 118 [Melodie samostatně] [Ce]
V tom hrozenském poli… (66) . . . . . . 60 [Melodie samostatně] [Ce]
V tom kněždusbkém kostelíčku  . . .163 [Melodie samostatně] [Ku]
V tom našem sádečku . . . . . . . . . . . . . . .230 [Se]  
V tom našem sadečku ..................... 379 [Ru]  
V tom pokojíčku . . . . . . . . . . . . . . . . .265 [Se]  
V tom Újezdci [Ma]  
V TOM ÚJEZDCI, NA TRÁVNÍČKU [O2]  
V tom zeleném širém poli [Ma]  
V TOM ZELENÉM ŠIRÉM POLI [O2]  
V tomto domě [Ko]  
V tomto domě [Melodie samostatně] [Op]
V Trenčanskej kasárni . . . . . . .162 [Melodie samostatně] [Sc]
V Trenčíně na bráně . . . . . .112 [Melodie samostatně] [Ba]
V úbočí, v úbočí . . . . . . . . . . . . . . . . .40 [Se]  
V veselé vánoční hody  . . . . . . . . . . . 40 [Melodie samostatně] [Pa]
V Vyškovském poli… (275) . . . . . . . 181 [Melodie samostatně] [Ce]
V zahradě na hřadě ...................... 388 [Ru]  
Vajca, vajca, vajca… (141) [Sp]  
Vałaši, vałaši  . . . . . . . . 95 [Melodie samostatně] [Ba]
Vali, vali, starý chlape  . . . . . . . . 46 [Melodie samostatně] [To]
VANDOVALI HUDCI [O2]  
Vandroval jest člověk hříšný . . . . . . . . . . 383 [Se]  
Vandrovali hudci [Ko]  
Vandrovali hudci [Ma]  
Vandrovali hudci. [Melodie samostatně] [Op]
Vandrovali polem  . . . . . . . . . . . . 19 [Melodie samostatně] [To]
Vandrovali tesaři . . . . . . . . . . . . 13 [Melodie samostatně] [To]
Vandrovalo děvče  . . . . . . .138 [Melodie samostatně] [Ba]
Vari, vari, starý chlape [Ko]  
Vary, vary starý chlape [Melodie samostatně] [Op]
Včera mi má milá odkazala . . . . .162 [Melodie samostatně] [Sc]
Včera mně vzkázala . . . . . . . . . . . . . . . 167 [Se]  
Včera neděle byla ....................... 458 [Ru]  
Včera ráno [Ma]  
Včera som si fialenku zasala  . . . . . . 57 [Melodie samostatně] [To]
Včera's byla ještě pannou . . . . . . . . . . . .231 [Se]  
Včera's byla švarnú pannú . . . . . . . . . . . .231 [Se]  
Včil sa mi má miłá  . . . . . . 17 [Melodie samostatně] [Ba]
Vdala jsem se, vdala . . . . . . . . . . . . . . 231 [Se]  
Vdejte mne, matičko ..................... 366 [Ru]  
Večere, večere  . . . . . . . . 13 [Melodie samostatně] [Ba]
Veje vetor po doline . . . . . . .163 [Melodie samostatně] [Sc]
Velehradská věž je tenká.  . . . . . . . . .197 [Melodie samostatně] [Li]
Velický pan farár . . . . . . . . .153 [Melodie samostatně] [Ku]
Veličanú doma néní  . . . . . . . .154 [Melodie samostatně] [Ku]
Vem Hanka ............................... 681 [Ru]  
Venku stál u dvířek . . . . . . . . . . . . . . .135 [Se]  
Veru nepletu  . . . . . . . . .181 [Melodie samostatně] [Ba]
Vesecky panenky . . . . . . . . . . . . . . . . .265 [Se]  
Veselá koleda  . . . . . . . . . . . . . . . 60 [Melodie samostatně] [Pa]
Veselá mysl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 [Se]  
Vesele si, Maryanko . . . . . .153 [Melodie samostatně] [Ba]
Vesele, vesele [Ko]  
Veselte se, radujte se   . . . . . . . . . . 57 [Melodie samostatně] [Pa]
Veselú, mamičko [Ma]  
Veselú, mamičko [O1]  
Veselú, mamičko… (206) . . . . . . . . 144 [Melodie samostatně] [Ce]
Veselú, mamičko…   . . . . . . . . . . . . .198 [Melodie samostatně] [Li]
Veselý, maměnko ......................... 367 [Ru]  
Vez mě, koníčku . . . . . . . . . . . . . . . . .136 [Se]  
Vezem peřiny  . . . . . . . . . 31 [Melodie samostatně] [Ba]
Vezmi mňa, šohajko… (64) . . . . . . . 58 [Melodie samostatně] [Ce]
Viděla sem mého [Ma]  
Viděli ste tu… (143) [Sp]  
Vidíš, holka, vídíš . . . . . . . . . . . . . . .265 [Se]  
Vila věnec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 [Se]  
Vila věnec, vila nové ................... 368 [Ru]  
Vím já hruščičku jednu .................. 624 [Ru]  
Vím já chaloupku . . . . . . . . . . . . . . . . 136 [Se]  
Vím já chaloupku ........................ 369 [Ru]  
Vím já jeden háječek  . . . . . . .157 [Melodie samostatně] [Ku]
Vím já jeden háječek.  . . . . . . . . . . .199 [Melodie samostatně] [Li]
Vím já jednu dolinečku… (144) [Sp]  
Vím já lučinu širokú [Ma]  
Vím já lučinu širokú  . . . . . . . . . . 36 [Melodie samostatně] [To]
Vím já o dívčině  . . . . . . . . .158 [Melodie samostatně] [Ku]
Vím já to jedno krásné okýnko.   . . . . . .200 [Melodie samostatně] [Li]
Vím zahrádku trněnú . . . . . . . . . . . . . . . 82 [Se]  
Vínečko červené [Ko]  
Vínko, vínko  . . . . . . . . . . .158 [Melodie samostatně] [Ku]
Vinšujem ti, kamarádko [Ko]  
Vinšujem ti.   . . . . . . . . . . . . . . .198 [Melodie samostatně] [Li]
Viškovečku, Viškove . . . . . . 17 [Melodie samostatně] [Ba]
Vítám já vás  . . . . . . . . .117 [Melodie samostatně] [Ba]
Vítám tě, nevěsto . . . . . . . . . . . . . . . .231 [Se]  
Vítaný buď, Ježíšku  . . . . . . . . . . . .  6 [Melodie samostatně] [Pa]
Vítej, Kriste, manno s nebe  . . . . . . . . 15 [Melodie samostatně] [Pa]
Vítej, nám, Bože vtělený   . . . . . . . . . 38 [Melodie samostatně] [Pa]
Vlastenecká .............................. 42 [Ru]  
Vlastenka ................................ 45 [Ru]  
Vlaštovička litá . . . . . . . . . . . . . . . . .83 [Se]  
Vlaštovička lítá ........................ 371 [Ru]  
Vlčnovečku, Vlčnove [Ma]  
Vletěla husička ......................... 372 [Ru]  
Vlk mi radu dal ......................... 625 [Ru]  
Voči černé voči  . . . . . . . 100 [Melodie samostatně] [Ba]
Voděnka studená . . . . . . . . 15 [Melodie samostatně] [Ba]
Voděnka studená ......................... 374 [Ru]  
Vodu, vodu . . . . . . . . . . . .164 [Melodie samostatně] [Sc]
Vodu, vodu .............................. 531 [Ru]  
Vojáci jedou ............................ 496 [Ru]  
Voják som já… (303) . . . . . . . . . 199 [Melodie samostatně] [Ce]
Vol si, děvča, vol si . . . . . . . . . . 44 [Melodie samostatně] [To]
Vołaři, vołaři  . . . . . . . . 54 [Melodie samostatně] [Ba]
Voly, voly, sivé voly [Ma]  
VOLY, VOLY, SIVÉ VOLY [O2]  
Vorál sem . . . . . . . . . . .104 [Melodie samostatně] [Ba]
Vosy .................................... 375 [Ru]  
Votviréte . . . . . . . . . . .123 [Melodie samostatně] [Ba]
Vrána na dubě ........................... 376 [Ru]  
Vrať mi, milá . . . . . . . . . . .159 [Melodie samostatně] [Ku]
Vrby se nám zelenají (č. 11.) ........... 665 [Ru]  
Vrť sa, děvča . . . . . . . . . . . . . . . . . .l86 [Se]  
Vrť sa, děvča . . . . . . . . . . .160 [Melodie samostatně] [Ku]
Vrť sa, děvča . . . . . . . . . . .165 [Melodie samostatně] [Sc]
Vrť sa, dívča . . . . . . . . . 71 [Melodie samostatně] [Ba]
Vstala jest Anička . . . . . . . . . . . . . . . 232 [Se]  
Však já mou Andulku znám . . . . . . . . . . . . .83 [Se]  
Však já mou Marjánku znám . . . . . . . . . . . .265 [Se]  
Však já si ještě to dovedu . . . . . . . . . . . 232 [Se]  
Však jsem to, Honzíčku, dobře slyšela ... 376 [Ru]  
Však nám tak nebude . . . . . . . . . . . . . . .186 [Se]  
Však nám tak nebude ..................... 533 [Ru]  
Však nám tak nebude ..................... 681 [Ru]  
Všeci lidé povídajú . . . . . .  7 [Melodie samostatně] [Ba]
Všeci łudé povidajú . . . . . . . .161 [Melodie samostatně] [Ku]
Všeci ludé.  . . . . . . . . . . . . . . . .200 [Melodie samostatně] [Li]
Všeci řepko vekopali  . . . . .110 [Melodie samostatně] [Ba]
Všeci sa žéníja . . . . . . . . . .162 [Melodie samostatně] [Ku]
Všeci sa žéníja . . . . . . . . 18 [Melodie samostatně] [Ba]
Všecky panenky s trávy jdou . . . . . . . . . . 137 [Se]  
Vy hvězdičky, jste maličky . . . . . . . . . . . 232 [Se]  
Vy manželé hezky . . . . . . . . . . . . . . . . 233 [Se]  
Vy naše družičky… (149) [Sp]  
Vy pentličky červené  . . . . .118 [Melodie samostatně] [Ba]
Vy řezníci, řemesníci [Ko]  
Vy Vorličtí páni . . . . . . . . . . . . . . . . 352 [Se]  
Vyběhla z domu . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 [Se]  
VYBÍRALA SEM SI [O2]  
Vybírala sem si… (147) [Sp]  
Vydac sa len… (186) . . . . . . . . . 131 [Melodie samostatně] [Ce]
Vydała mati . . . . . . . . . . 34 [Melodie samostatně] [Ba]
Vydala matička.  . . . . . . . . . . . . . .201 [Melodie samostatně] [Li]
Vydám sa já, vydám [O1]  
Vydávaj sa  . . . . . . . . . . . .164 [Melodie samostatně] [Ku]
Vydávaj sa, moja miłá . . . . . 69 [Melodie samostatně] [Ba]
Vydávaj sa… (96) . . . . . . . . . . . 78 [Melodie samostatně] [Ce]
Vyhorela stará turá Brezová . . . .164 [Melodie samostatně] [Ku]
Vychodí slniečko ........................ 105 [Ru]  
Vyjdu si já na vršíček . . . . . . . . . . . . . 137 [Se]  
Vykvetla mně pěkná růže . . . . . . . . . . . . . 83 [Se]  
Vykvitła mně . . . . . . . . . 157 [Melodie samostatně] [Ba]
Vylecel sokol… (128) . . . . . . . . . 97 [Melodie samostatně] [Ce]
Vylecela laštovička… (300) . . . . . . 197 [Melodie samostatně] [Ce]
Vylecelo ftáča… (148) [Sp]  
Vyleť sokol ............................. 382 [Ru]  
VYLETĚL FTÁK [O2]  
Vyleťéł fták  . . . . . . . . . 91 [Melodie samostatně] [Ba]
Vyletěl holoubek . . . . . . . . . . . . . . . . 137 [Se]  
Vyletěl ptáček . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 [Se]  
Vyletěl pták [Ma]  
Vyletěl sokol (č. 2.) ................... 656 [Ru]  
Vyletěla čejka . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 [Se]  
Vyletěla holuběnka  . . . . . .113 [Melodie samostatně] [Ba]
Vyletěla holubička [Ko]  
Vyletěla holubička [Melodie samostatně] [Op]
Vyletěla holubička ...................... 381 [Ru]  
Vyletěla holubička ze skály . . . . . . . . . . .167 [Se]  
Vyletěła křepelenka . . . . . . 85 [Melodie samostatně] [Ba]
Vyletěla křepelenka z prosa [Ma]  
Vyletěla laštovička . . . . . . . . . . . 11 [Melodie samostatně] [To]
Vyletěla sojka . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 [Se]  
Vyletěla vlaštověnka hoj tajda  . . . . . 31 [Melodie samostatně] [To]
Vymiň, vymiň  . . . . . . . . . 46 [Melodie samostatně] [Ba]
Vyrástol mi… (150) [Sp]  
Vyrostla mně bílá růže .................. 383 [Ru]  
Vyróstol mi… (29) . . . . . . . . . . . 37 [Melodie samostatně] [Ce]
Vyrůstl nám pod okénkem [Ko]  
Vysoká tráva… (44) . . . . . . . . . . 46 [Melodie samostatně] [Ce]
Vysoko létá slavíček [Ma]  
VYSOKO LÉTÁ SLAVÍČEK [O2]  
Vysoko zornička . . . . . . . . . .166 [Melodie samostatně] [Sc]
Vyspala sem sa čistě [Ma]  
VYSPAUA SEM SA ČISTĚ [O2]  
Vystavím si skrovnou chaloupku .......... 385 [Ru]  
Vystup si, Maruško  . . . . . . . . . . . 45 [Melodie samostatně] [To]
Vyškovské dzievčence… (235) . . . . . 159 [Melodie samostatně] [Ce]
Vyšla hvězda na kraj světa . . . . . . . . . . . 384 [Se]  
Vyviň, vyviň svou ručičku  . . . . . . . . . 47 [Melodie samostatně] [Pa]
Vzal bych ťa, dievčátko . . . . . .167 [Melodie samostatně] [Sc]
Vzali mě na vojnu . . . . . . . . . . . . . . . .352 [Se]  
Vzali mě na vojnu ....................... 497 [Ru]  
Vzdor na vzdor někomu. . . . . . . . . . . . . . .84 [Se]  
Vzhůru vstaňte, bratři   . . . . . . . . . . 26 [Melodie samostatně] [Pa]
Vzhůru, bratři milí . . . . . .175 [Melodie samostatně] [Ba]
Vzhůru, bratři milí . . . . . .183 [Melodie samostatně] [Ba]
Vzhůru, vzhůru, pastuškové   . . . . . . . . 55 [Melodie samostatně] [Pa]
Vzhůru, vzhůru, pastýřové  . . . . . . . . . 31 [Melodie samostatně] [Pa]
Vždycky jsou se Hajdaláci . . . . . . . . . . . .265 [Se]  
Vždycky mě matička říkávala ............. 390 [Ru]  
Vždycky mně matička říkávala . . . . . . . . . . 233 [Se]  
Vždycky mně říkají . . . . . . . . . . . . . . . .84 [Se]  
Vždycky sedlák je veselý . . . . . . . . . . . . 312 [Se]  
Vždycky’s mi, měsíčku, svítíval ......... 391 [Ru]  
Vždycky's mi, měsíčku, svítíval . . . . . . . . .138 [Se]  
Z bojkovského kostelíčka… (155) [Sp]  
Z daleky já poznám… (263) . . . . . . 174 [Melodie samostatně] [Ce]
Z jednej strany od uličky.   . . . . . . . .210 [Melodie samostatně] [Li]
Z nožky na nožku  . . . . . . .183 [Melodie samostatně] [Ba]
Z poza hor słunce . . . . . . . 88 [Melodie samostatně] [Ba]
Za bor słúnečko . . . . . . . . 94 [Melodie samostatně] [Ba]
Za dědinú na kopečku [Ma]  
Za Domažlici . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 [Se]  
Za Dunajkom . . . . . . . . . . . .166 [Melodie samostatně] [Ku]
Za Dunajkom.   . . . . . . . . . . . . . . .202 [Melodie samostatně] [Li]
Za Dunajkom… (18) . . . . . . . . . . . 30 [Melodie samostatně] [Ce]
Za hájem  . . . . . . . . . . . 27 [Melodie samostatně] [Ba]
Za hájíčkem, za zeleným [Ma]  
Za hájíčkem, za zeleným . . . . . .166 [Melodie samostatně] [Ku]
Za horama svítá ......................... 627 [Ru]  
Za horama v lesi u studánky.   . . . . . . .203 [Melodie samostatně] [Li]
Za horama v lesi u studénky.   . . . . . . .203 [Melodie samostatně] [Li]
Za horama, za dolama .................... 628 [Ru]  
Za horama, za lesama  . . . . . . .167 [Melodie samostatně] [Ku]
Za horama, za modrýma . . . . . . .169 [Melodie samostatně] [Sc]
Za horama.   . . . . . . . . . . . . . . . .202 [Melodie samostatně] [Li]
Za horami, za vodami . . . . . . .168 [Melodie samostatně] [Sc]
Za hory… (196) . . . . . . . . . . . . 138 [Melodie samostatně] [Ce]
Za humnama za našima.  . . . . . . . . . . .204 [Melodie samostatně] [Li]
Za járky… (152) [Sp]  
Za járky… (242) . . . . . . . . . . . 163 [Melodie samostatně] [Ce]
Za krejcar drštiček . . . . . . . . . . . . . . .312 [Se]  
Za ňadry mně nesahajte  . . . . 68 [Melodie samostatně] [Ba]
Za našima huménkama.   . . . . . . . . . . .208 [Melodie samostatně] [Li]
Za našima humnama . . . . . . . 96 [Melodie samostatně] [Ba]
Za našima humny . . . . . . . . . . . . . 15 [Melodie samostatně] [To]
Za našima humny . . . . . . . . 53 [Melodie samostatně] [Ba]
Za našima humny.   . . . . . . . . . . . . .207 [Melodie samostatně] [Li]
Za našima humny… (154) . . . . . . . . 112 [Melodie samostatně] [Ce]
Za našími humny.   . . . . . . . . . . . . .208 [Melodie samostatně] [Li]
Za našimi okny  . . . . . . . .155 [Melodie samostatně] [Ba]
Za našó stodoló . . . . . . . .108 [Melodie samostatně] [Ba]
ZA NAŠÚ STĚNÚ [O2]  
ZA NIVNICÚ [O2]  
Za Nivnicú na vysokém kopci [Ma]  
Za Nivnicú, na vysokém kopci [Ko]  
Za padesjac tolarů… (178) . . . . . . 127 [Melodie samostatně] [Ce]
Za stoly sedáme [Ko]  
Za stoly sedáme [Melodie samostatně] [Op]
Za stoly sedáme… (153) [Sp]  
Za tím naším háječkem . . . . . . . . . . . . . . 85 [Se]  
Za tó našó stodolenkó . . . . .106 [Melodie samostatně] [Ba]
Za tou naší stodoličkou . . . . . . . . . . . . . 85 [Se]  
Za tou naší stodoličkou . . . . . . . . . . . . .352 [Se]  
Za tou naší stodoličkou, za tou naší stodolou . . 86 [Se]  
Za tú našú stodolenkú . . . . . . . . . . 23 [Melodie samostatně] [To]
Za vodou, za vodou . . . . . . . . . . . . . . . 138 [Se]  
Za vodou, za vodou ...................... 399 [Ru]  
Za vodú koníčky.   . . . . . . . . . . . . .209 [Melodie samostatně] [Li]
Za vodú, za vodú  . . . . . . . 77 [Melodie samostatně] [Ba]
Zacelinka hustá… (91) . . . . . . . . . 75 [Melodie samostatně] [Ce]
Zadudej, dudáčku ........................ 566 [Ru]  
Zadudej, dudáčku ........................ 675 [Ru]  
Zafoukej, větříčku . . . . . . . . . . . . . . . 139 [Se]  
Zafúkej, větříčku ....................... 392 [Ru]  
Zahraj mi, hudečku!  . . . . . . . . . . . .204 [Melodie samostatně] [Li]
Zahraj mi, muziga [Ma]  
Zahrajce mi, husličky [Ma]  
Zahrajce mi, húsličky . . . . . . . . . . 58 [Melodie samostatně] [To]
Zahrajce mi… (294) . . . . . . . . . . 194 [Melodie samostatně] [Ce]
Zahrajce mi… (59) . . . . . . . . . . . 55 [Melodie samostatně] [Ce]
Zahrajte mi mou ......................... 534 [Ru]  
ZAHRAJTE MI, HUSLIČKY [O2]  
Zahrajte mně, muziganti… (151) [Sp]  
Zahrajte ně húsličky . . . . . . .169 [Melodie samostatně] [Sc]
Zahrajte ně, muzikanti [Ma]  
Zahrajte ně, muzikanti [O1]  
Zahrej nám, muziko . . . . . . . . . . . . . . . 187 [Se]  
Zahréte mně . . . . . . . . . .124 [Melodie samostatně] [Ba]
Zahréte nám . . . . . . . . . .119 [Melodie samostatně] [Ba]
Zahučaly hory . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 [Se]  
Zahučaly hory . . . . . . . . . . .170 [Melodie samostatně] [Sc]
Zahučaly hory ........................... 629 [Ru]  
Zachodí slunéčko [Ma]  
Zajdi, slunko, zajdi  . . . . . . . . . . 19 [Melodie samostatně] [To]
Zajíček se na łučině  . . . . . 21 [Melodie samostatně] [Ba]
Zakázali na vojnu . . . . . . . . .168 [Melodie samostatně] [Ku]
Zakázali na vojnu . . . . . . . 67 [Melodie samostatně] [Ba]
Zakukala kukulenka v suchém javoře.  . . . .206 [Melodie samostatně] [Li]
Zakukala kukulenka  . . . . . . . . . . . 52 [Melodie samostatně] [To]
Zakukala kukulenka.  . . . . . . . . . . . .205 [Melodie samostatně] [Li]
Zakukala zezulenka . . . . . . . . . . . . . . . .86 [Se]  
Zakukala zezulenka . . . . . . . . . . . . . . . 234 [Se]  
Zakukala zezulenka ...................... 394 [Ru]  
Zakukała zezulenka  . . . . . . . .170 [Melodie samostatně] [Ku]
Zakukala žežulička . . . . . . . . . . . . . . . 139 [Se]  
Zakukala žežulička na rozcestí . . . . . . . . . 266 [Se]  
Zakukala žežulička v háji na rozcestí . . . . . .266 [Se]  
Zamrku šohaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 [Se]  
ZAPADÁ SLUNEČKO [O2]  
Zapalejte sa, zelené višně . . . . . . . . . . . .86 [Se]  
Zapoměl sem kordolenko  . . . .105 [Melodie samostatně] [Ba]
Zarostá chodníček [Melodie samostatně] [Op]
Zarostá chodníček ořeším [Ko]  
Zarostá chodníček.   . . . . . . . . . . . .208 [Melodie samostatně] [Li]
Zasadil som . . . . . . . . . . . .171 [Melodie samostatně] [Ku]
Zasadil som čerešenku . . . . . . .170 [Melodie samostatně] [Ku]
Zasela sem bazaličku [Ma]  
Zasiła sem marijonek  . . . . .156 [Melodie samostatně] [Ba]
Zasjala som bazaličku… (283) . . . . . 187 [Melodie samostatně] [Ce]
Zaspala Hanička… (227) . . . . . . . . 154 [Melodie samostatně] [Ce]
Zaspievaj slavíčku ...................... 337 [Ru]  
Zaspievaj, kohútku . . . . . . . .171 [Melodie samostatně] [Sc]
Zaspievalo vtáča . . . . . . . . .171 [Melodie samostatně] [Sc]
Zaspievalo vtáča ........................ 395 [Ru]  
Zastavte muziky ......................... 397 [Ru]  
Zasvić mi, měsičku  . . . . . .143 [Melodie samostatně] [Ba]
Zasviť mi ty slunko zlaté ................ 46 [Ru]  
Zašubraná Kačo… (72) . . . . . . . . . 64 [Melodie samostatně] [Ce]
Zašumjola . . . . . . . . . . .144 [Melodie samostatně] [Ba]
Zatancuj si… (135) . . . . . . . . . . 101 [Melodie samostatně] [Ce]
Zatmělo se mně slunečko . . . . . . . . . . . . .140 [Se]  
Zatmělo se mně slunéčko . . . . . . . . . . . . .140 [Se]  
Zatoč sa, cérečko . . . . . . . 27 [Melodie samostatně] [Ba]
Zatoč se, synečku ....................... 398 [Ru]  
Zaťukal mi andělíček [Ma]  
Zaťukal mi andělíček   . . . . . . . . . . . 51 [Melodie samostatně] [Pa]
Zavíraj, Anko . . . . . . . . . 84 [Melodie samostatně] [Ba]
Zazpívali sobě chlapci [Ko]  
Zbíraj si, cérečko… (154) [Sp]  
Zbojníci, zlodějé [Ko]  
ZBOJNÍCI, ZLODĚJÉ [O2]  
Zbojníci, zlodějé [Melodie samostatně] [Op]
Zbojnická . . . . . . . . . . . . . . . . 39 [Melodie samostatně] [To]
Zdaleka já poznám [Ma]  
ZDALEKA JÁ POZNÁM [O2]  
Zdali nám, panenky . . . . . . . . . . . . . . . 312 [Se]  
Zdali nám, panenky, povíte? ............. 401 [Ru]  
Zdálo sa mi, zdálo ...................... 402 [Ru]  
Zdało se mi . . . . . . . . . .159 [Melodie samostatně] [Ba]
Zdálo se mi, zdálo . . . . . . . . . . . . . . . 266 [Se]  
Zdálo se mně, zdálo . . . . . . . . . . . . . . . 87 [Se]  
Zdálo se Ranoši ......................... 403 [Ru]  
Ze země jsem na zem přišel . . . . . . . . . . . 400 [Se]  
Ze země jsem na zem přišel .............. 631 [Ru]  
Ze země jsem vyšel. . . . . . . . . . . . . . . .400 [Se]  
Ze země sem na zem . . . . . . . .172 [Melodie samostatně] [Sc]
Zelená sa bučina . . . . . . . . .173 [Melodie samostatně] [Sc]
Zelená se louka . . . . . . . . . . . . . . . . .167 [Se]  
Zeleňaj… (130) . . . . . . . . . . . . 98 [Melodie samostatně] [Ce]
Zelenaly se pšeničky . . . . . . . . . . . . . . 140 [Se]  
Zelené sem seła . . . . . . . . 22 [Melodie samostatně] [Ba]
Zelené sem sela ......................... 405 [Ru]  
Zelenej hájíčku . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 [Se]  
Zelení hájové . . . . . . . . . . . . . . . . . .369 [Se]  
Zelený rozmarýn . . . . . . . . 84 [Melodie samostatně] [Ba]
Zelený věneček .......................... 406 [Ru]  
Zelinko malá  . . . . . . . . . . . . . . 35 [Melodie samostatně] [To]
Zhory, zhory, pastuškové   . . . . . . . . . 53 [Melodie samostatně] [Pa]
Zhůru, pastuškové . . . . . . .176 [Melodie samostatně] [Ba]
Zhůru, pastuškové . . . . . . .179 [Melodie samostatně] [Ba]
Zhůru, zhůru, pastuškové . . . . . . . . . . . . 363 [Se]  
Zhusta, chlapci, zhusta… (156) [Sp]  
Zima bylo, blato bylo [Ma]  
Zima bylo, bláto bylo. . . . . . . . . . . . . . 266 [Se]  
Zjedzte ma, vlčky . . . . . . . . . . . . . . . . 87 [Se]  
Złá, Janošku, novina  . . . . . 35 [Melodie samostatně] [Ba]
Zlámanský půlnoční… (157) [Sp]  
Zlatá panímámo.  . . . . . . . . . . . . . .210 [Melodie samostatně] [Li]
Zle, panenko  . . . . . . . . .122 [Melodie samostatně] [Ba]
Znám já… (32) . . . . . . . . . . . . . 39 [Melodie samostatně] [Ce]
Zoťali brezu  . . . . . . . . . . .172 [Melodie samostatně] [Ku]
Zpěv Lenky z opery »Tvrdé palice« ....... 646 [Ru]  
Zpěv Mařenky z »Prodané nevěsty« ........ 639 [Ru]  
Zpěv Veruny z opery »V studni« .......... 643 [Ru]  
Zpievali si chlapci [Ma]  
Zpievali si chlapci… (158) [Sp]  
Zpievali si chlapci… (198) . . . . . . 139 [Melodie samostatně] [Ce]
Zpievám si já… (22) . . . . . . . . . . 32 [Melodie samostatně] [Ce]
Zpívaj si, slavíčku [Ko]  
Zpíval bych já, neumím. . . . . . . . . . . . . .187 [Se]  
Zpívala bych ráda (159) [Sp]  
Zpívala bych, neumím [O1]  
Zpívala bych, neumím . . . . . . . . . . . . . . 187 [Se]  
Zpívala bych, zpívala, ale nemám noty . . . . . .187 [Se]  
Zpívala Synu Matička   . . . . . . . . . . . 10 [Melodie samostatně] [Pa]
Zpod suchého javora . . . . . . . .172 [Melodie samostatně] [Ku]
Zpyšněla jsi ............................ 407 [Ru]  
Zpyšněla jsi, má zlatá panenko . . . . . . . . . 168 [Se]  
Ztracila se na salaši ................... 632 [Ru]  
Ztratila sa kravarenka.  . . . . . . . . . .211 [Melodie samostatně] [Li]
Ztratila sem fěrtúšek… (160) [Sp]  
Ztratiła sem kasánečku  . . . . 96 [Melodie samostatně] [Ba]
Ztratiła sem poctivosť  . . . . 78 [Melodie samostatně] [Ba]
Žaba skřehoce [Ko]  
Žabská  . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 [Melodie samostatně] [To]
Žádná není tak čiperná . . . . . . . . . . . . . 266 [Se]  
Žádnej neví co je kroužek ............... 460 [Ru]  
Žádnej neví jak je mně .................. 409 [Ru]  
Žádnej neví jako já . . . . . . . . . . . . . . .312 [Se]  
Žádnej neví, jak je mně. . . . . . . . . . . . . 235 [Se]  
Žádnému tak není . . . . . . . . . . . . . . . . 235 [Se]  
Žala jsem lucérečku . . . . . . . . . . . . . . .401 [Se]  
Žala trávu má panenka ................... 410 [Ru]  
Žali ženci  . . . . . . . . . .149 [Melodie samostatně] [Ba]
Žalo děvče, žalo trávu . . . . . .173 [Melodie samostatně] [Sc]
Žalo dívča .............................. 411 [Ru]  
Žało dívča  . . . . . . . . . . . .173 [Melodie samostatně] [Ku]
Žalo dívča…  . . . . . . . . . . . . . . . .212 [Melodie samostatně] [Li]
Žalo dzievča… (143) . . . . . . . . . 105 [Melodie samostatně] [Ce]
Žalo dzievča… (161) [Sp]  
Žalost mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 [Se]  
Žaly jsou travičku ...................... 413 [Ru]  
Že peníze světem vládnou ................ 461 [Ru]  
Že to pivo nevypiju . . . . . . . . . . . . . . .279 [Se]  
Žena muža… (162) [Sp]  
Ženci a žnečky  . . . . . . . .133 [Melodie samostatně] [Ba]
Ženky naše, ženky… (163) [Sp]  
Ženo má, ženo má . . . . . . . . . . . . . . . . 233 [Se]  
Ženy, ženy… (164) [Sp]  
Ženy… (118) . . . . . . . . . . . . . . 91 [Melodie samostatně] [Ce]
Žežulenka [Ma]  
Žežuličko, kde jsi byla . . . . . . . . . . . . .312 [Se]  
Žežuličko, kde jsi byla ................. 672 [Ru]  
Žežuličko, kde jsi byla? ................ 633 [Ru]  
Žežulinka kuká .......................... 414 [Ru]  
Žítková, Žítková [Ma]  
ŽÍTKOVÁ, ŽÍTKOVÁ [O2]  
Žítková, Žítková… (165) [Sp]  
Žítková… (124) . . . . . . . . . . . . 95 [Melodie samostatně] [Ce]
Žítková… (3) . . . . . . . . . . . . . 23 [Melodie samostatně] [Ce]
Žítkovská poljana… (88) . . . . . . . . 74 [Melodie samostatně] [Ce]
Žnite, děvčata  . . . . . . . . 94 [Melodie samostatně] [Ba]
Žoden neuvěří . . . . . . . . .147 [Melodie samostatně] [Ba]

 

www.lipina.org ® 2009