František Bartoš: Nové národní písně moravské (hřbet)

František Bartoš: Nové národní písně moravské
Ukazovadlo.

Jednotlivé melodie si můžete zobrazit a poslechnout prostřednictvím
odkazu "Melodie samostatně" (* 27.2.2013)

A dybych já věděua . . . . . .135 [Melodie samostatně]
A já do tvé palice . . . . . .179 [Melodie samostatně]
A já do tvého hřbeta . . . . .179 [Melodie samostatně]
A já sa vydávat mám . . . . . . 72 [Melodie samostatně]
A když přijde . . . . . . . . .127 [Melodie samostatně]
Ach Bože můj, Bože dobrotivý . 38 [Melodie samostatně]
Ach Bože nebeský . . . . . . .122 [Melodie samostatně]
Ach já Rachel . . . . . . . . .192 [Melodie samostatně]
Ach já smutný . . . . . . . . .195 [Melodie samostatně]
Ach mamko má miłá . . . . . . .137 [Melodie samostatně]
Ach poháněj, roubenečku . . . .133 [Melodie samostatně]
Aj čary, čary . . . . . . . . . 59 [Melodie samostatně]
Aj duby, duby . . . . . . . . . 12 [Melodie samostatně]
Aj ftáčku popeláčku . . . . . .118 [Melodie samostatně]
Aj hájek, hájek . . . . . . . . 19 [Melodie samostatně]
Aj líto, líto . . . . . . . . . 29 [Melodie samostatně]
Aj na vrch Javorníčka . . . . . 11 [Melodie samostatně]
Aj orało małe pacholatko . . .149 [Melodie samostatně]
Aj pod hájíčkem čérný les . . . 83 [Melodie samostatně]
Aj tuším, tuším . . . . . . . . 88 [Melodie samostatně]
Aj ty Juro cigáne . . . . . . . 65 [Melodie samostatně]
Aj v pondělí na hóterý . . . .115 [Melodie samostatně]
Aj ve škole před siňom . . . .141 [Melodie samostatně]
Aj vím já jeden hájíček . . . .128 [Melodie samostatně]
Aj vojna, vojna . . . . . . . . 21 [Melodie samostatně]
Aj vorál bech já . . . . . . .101 [Melodie samostatně]
Aj žeň sa, šuhaju . . . . . . .134 [Melodie samostatně]
Aj ženko, ženko má . . . . . . 24 [Melodie samostatně]
Aj ženko, ženko má . . . . . . 37 [Melodie samostatně]
Aj ženy, ženy . . . . . . . . . 17 [Melodie samostatně]
Ani nehoří . . . . . . . . . .181 [Melodie samostatně]
Ani sem s tebú neřečnováł . . . 16 [Melodie samostatně]
Ani sem si bičíčka . . . . . . 3 [Melodie samostatně]
Aničko, srdečko . . . . . . . . 60 [Melodie samostatně]
Bel syneček bel veselý . . . .108 [Melodie samostatně]
Bela jedna dcera sama . . . . .114 [Melodie samostatně]
Belegrad, Belegrad . . . . . . 62 [Melodie samostatně]
Běži voda cestu . . . . . . . .177 [Melodie samostatně]
Buď, sedłáčku, veseł . . . . . 19 [Melodie samostatně]
Bude zima . . . . . . . . . . . 20 [Melodie samostatně]
Był je tu jeden dvoreček . . .158 [Melodie samostatně]
Byl jest jeden král . . . . . .129 [Melodie samostatně]
Była hora, černy les . . . . .157 [Melodie samostatně]
Była łáska . . . . . . . . . . 19 [Melodie samostatně]
Były panny, były . . . . . . . 15 [Melodie samostatně]
Cěnsko temu kameniu . . . . . .144 [Melodie samostatně]
Ceruško súsedova . . . . . . .137 [Melodie samostatně]
Co by koza netrkala . . . . . . 39 [Melodie samostatně]
Co je to za švarné . . . . . .136 [Melodie samostatně]
Co me bodem dělat . . . . . . .123 [Melodie samostatně]
Co pak je to nového . . . . . .163 [Melodie samostatně]
Co sa stało v nově . . . . . . 50 [Melodie samostatně]
Co sa stało, přihodiło . . . .164 [Melodie samostatně]
Co sem sa pod okny nastáł . . . 20 [Melodie samostatně]
Co sem vos tak, mamuličko . . .153 [Melodie samostatně]
Co to dívča govorí . . . . . . 64 [Melodie samostatně]
Co to znamenať bude . . . . . .166 [Melodie samostatně]
Co to, dívča, co to máš . . . . 24 [Melodie samostatně]
Co ty dáš (3 pastýři) . . . . .182 [Melodie samostatně]
Co vy páni myslíte . . . . . . 66 [Melodie samostatně]
Co že to šupoce . . . . . . . . 72 [Melodie samostatně]
Copak tak, Maruško . . . . . . 121 [Melodie samostatně]
Což jest to za veselou muziku .180 [Melodie samostatně]
Což te se mně, má panenko . . .100 [Melodie samostatně]
Čas radosti, veselosti . . . .168 [Melodie samostatně]
Černá mrukevka na něbě . . . .143 [Melodie samostatně]
Čí je to děvče . . . . . . . . 11 [Melodie samostatně]
Čí je to lučenka . . . . . . . 9 [Melodie samostatně]
Čí je to svadbička . . . . . . 86 [Melodie samostatně]
Čí to husičky . . . . . . . . . 85 [Melodie samostatně]
Čučera, čučera . . . . . . . .131 [Melodie samostatně]
Daj mi, Bože, ten dar . . . . . 4 [Melodie samostatně]
Daj nám Pán Bůh . . . . . . . . 33 [Melodie samostatně]
Daj si mi, cérečko . . . . . . 12 [Melodie samostatně]
Daj vám Pan Bůh . . . . . . . .168 [Melodie samostatně]
Debech bela vtáčkem . . . . . .102 [Melodie samostatně]
Debech já věděla . . . . . . .102 [Melodie samostatně]
Decky na mě má milá . . . . . .104 [Melodie samostatně]
Děvčata, požeňte . . . . . . . 46 [Melodie samostatně]
Dež já homřo . . . . . . . . .112 [Melodie samostatně]
Dež sem já šel podle lesa . . .114 [Melodie samostatně]
Dež sem já šil okolo vrát . . .138 [Melodie samostatně]
Dež sem já šil přes Trnavo . . 99 [Melodie samostatně]
Dobře je ti, Janku . . . . . . 36 [Melodie samostatně]
Dolina, dolina . . . . . . . .128 [Melodie samostatně]
Dy jo idu po dědině . . . . . .156 [Melodie samostatně]
Dyby nebyło bývało . . . . . . 61 [Melodie samostatně]
Dyby nebylo svitalo . . . . . . 39 [Melodie samostatně]
Dybych była léhała . . . . . . 80 [Melodie samostatně]
Dybych já byl včera věděl . . . 70 [Melodie samostatně]
Dybych já měła . . . . . . . . 16 [Melodie samostatně]
Dybych já miéł . . . . . . . . . 6 [Melodie samostatně]
Dybych já věděła . . . . . . . 72 [Melodie samostatně]
Dybys była panna . . . . . . .154 [Melodie samostatně]
Dycky sem ti říkávała . . . . . 68 [Melodie samostatně]
Dymaj jen ty, kovaličku . . . .160 [Melodie samostatně]
Dyž já budu ležat . . . . . . . 10 [Melodie samostatně]
Dyž já půjdu . . . . . . . . . 39 [Melodie samostatně]
Dyž k nám budeš chodívávat . . 23 [Melodie samostatně]
Dyž mi było . . . . . . . . . . 39 [Melodie samostatně]
Dyž sem była panenkú . . . . . 81 [Melodie samostatně]
Dyž sem já šéł cestú . . . . . 10 [Melodie samostatně]
Dyž sem ja šeł přes hajiček . .156 [Melodie samostatně]
Dyž sem šéł z Młacovy . . . . . 10 [Melodie samostatně]
Dyž tobě, cérečko . . . . . . . 4 [Melodie samostatně]
Ej co za myslivěc . . . . . . .146 [Melodie samostatně]
Ej dolů, dolů . . . . . . . . . 87 [Melodie samostatně]
Ej haňba, haňba . . . . . . . . 13 [Melodie samostatně]
Ej hle chasa naša . . . . . . .169 [Melodie samostatně]
Ej létała łaštověnka . . . . . 55 [Melodie samostatně]
Ej pršało, było tma . . . . . . 59 [Melodie samostatně]
Ej sidej na vůz . . . . . . . .152 [Melodie samostatně]
Ej ty naša Kačo . . . . . . . . 86 [Melodie samostatně]
Ej u susěda . . . . . . . . . .177 [Melodie samostatně]
Ej volaře, volaře . . . . . . .144 [Melodie samostatně]
Ej, nedaj Bože . . . . . . . . 59 [Melodie samostatně]
Enom si, cérečko . . . . . . . 22 [Melodie samostatně]
Ešče já se podívám . . . . . . 9 [Melodie samostatně]
Ešče je nás . . . . . . . . . . 97 [Melodie samostatně]
Evičko, Evo . . . . . . . . . . 74 [Melodie samostatně]
Frajirenko starodávná . . . . . 58 [Melodie samostatně]
Fuč, větříčku . . . . . . . . . 95 [Melodie samostatně]
Fučí větr . . . . . . . . . . . 89 [Melodie samostatně]
Gořałko, gořałko . . . . . . . 33 [Melodie samostatně]
Ha kuku! Chaso vzhůru! . . . .180 [Melodie samostatně]
Hajíček v dolince . . . . . . . 11 [Melodie samostatně]
Hajíčku zelený . . . . . . . . 4 [Melodie samostatně]
Hájíčku zelený . . . . . . . . 60 [Melodie samostatně]
Halí belí . . . . . . . . . . . 45 [Melodie samostatně]
Ho Lišenské Boží moke . . . . .104 [Melodie samostatně]
Ho tech našech nade dvorem . . 99 [Melodie samostatně]
Ho tech našech pleskaté . . . .112 [Melodie samostatně]
Hoj, hoj, hoj . . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně]
Hoja, hoja, hoja . . . . . . . 41 [Melodie samostatně]
Hoja, hoja, hoja . . . . . . . 43 [Melodie samostatně]
Hola chaso . . . . . . . . . .182 [Melodie samostatně]
Hopsa, bratrové . . . . . . . .170 [Melodie samostatně]
Hore dědinú . . . . . . . . . . 18 [Melodie samostatně]
Hory, hory, hory černé . . . . 3 [Melodie samostatně]
Hořała linda . . . . . . . . . 67 [Melodie samostatně]
Hořeła lipka . . . . . . . . . 82 [Melodie samostatně]
Hrej Janku, hrej . . . . . . .178 [Melodie samostatně]
Hrej te mně, muziko . . . . . .120 [Melodie samostatně]
Hybaj, Janošku . . . . . . . . 85 [Melodie samostatně]
Chodiła po včelínku . . . . . . 72 [Melodie samostatně]
Ide šohaj po ulici . . . . . . 58 [Melodie samostatně]
Inší dívky idú z pola . . . . . 86 [Melodie samostatně]
Išły tři panny . . . . . . . . 62 [Melodie samostatně]
Ja dyž ty’s ňa nechtěła . . . . 82 [Melodie samostatně]
Já su muž dobrý . . . . . . . . 90 [Melodie samostatně]
Ja sú to kupci . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně]
Jak be koza netrkala . . . . .119 [Melodie samostatně]
Jak se mně má milá . . . . . . 61 [Melodie samostatně]
Jak si krásné neviňátko . . . .171 [Melodie samostatně]
Jaká záře, jaká jasnost . . . .179 [Melodie samostatně]
Jakú sem si frajírenku . . . . 57 [Melodie samostatně]
Je na lóce kopa sena . . . . .119 [Melodie samostatně]
Jede forman . . . . . . . . . . 34 [Melodie samostatně]
Jedenást grécarů . . . . . . .117 [Melodie samostatně]
Jedna godina . . . . . . . . .141 [Melodie samostatně]
Jedú kupci . . . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně]
Jedú vojáci . . . . . . . . . . 18 [Melodie samostatně]
Je-li tady kdo z rodiny . . . . 26 [Melodie samostatně]
Jelinek se na lóce pase . . . .110 [Melodie samostatně]
Jen ty mne, koníčku . . . . . .136 [Melodie samostatně]
Jestli tě, má miłá . . . . . . 60 [Melodie samostatně]
Ješče jednó na rozchodnó . . .106 [Melodie samostatně]
Jož je vojna vypsaná . . . . .115 [Melodie samostatně]
Jož se ty horečky zelenajó . .113 [Melodie samostatně]
K horám, słúnečko . . . . . . . 94 [Melodie samostatně]
Kačena divoká . . . . . . . . . 8 [Melodie samostatně]
Kačena divoká . . . . . . . . . 68 [Melodie samostatně]
Kady k vám . . . . . . . . . . 83 [Melodie samostatně]
Kde ste se tu, vy přátelé . . .123 [Melodie samostatně]
Ke zámku je cesta . . . . . . .134 [Melodie samostatně]
Keď sem išeł . . . . . . . . . 71 [Melodie samostatně]
Kemu je gorši . . . . . . . . .151 [Melodie samostatně]
Kero roda robi . . . . . . . .160 [Melodie samostatně]
Kohútku jařabý . . . . . . . . 20 [Melodie samostatně]
Košulka lenová . . . . . . . . 34 [Melodie samostatně]
Košute, Košute . . . . . . . . 24 [Melodie samostatně]
Koulaná - koda . . . . . . . . 25 [Melodie samostatně]
Koulaná - koda "maďara" . . . . 25 [Melodie samostatně]
Květná neděla . . . . . . . . . 44 [Melodie samostatně]
Lanžhoťčanů doma néni . . . . . 64 [Melodie samostatně]
Letěl ftáček . . . . . . . . .113 [Melodie samostatně]
Letěł, letěł roj . . . . . . . 51 [Melodie samostatně]
Ležel sem Samson . . . . . . .129 [Melodie samostatně]
Liboce sa, liboce . . . . . . . 20 [Melodie samostatně]
Lišenščí dovorali . . . . . . .108 [Melodie samostatně]
Líto je mně . . . . . . . . . .120 [Melodie samostatně]
Maličký sem já był . . . . . . 70 [Melodie samostatně]
Mám já koníčka . . . . . . . .134 [Melodie samostatně]
Mám já zahrádečku . . . . . . .137 [Melodie samostatně]
Marijanka huse pásla . . . . .103 [Melodie samostatně]
Masaři, masaři . . . . . . . . 67 [Melodie samostatně]
Medu, maměnko . . . . . . . . . 31 [Melodie samostatně]
Měj mňa, synečku . . . . . . . 96 [Melodie samostatně]
Měł sem sčestí . . . . . . . . 52 [Melodie samostatně]
Měła błecha klepeto . . . . . . 95 [Melodie samostatně]
Měła sem hołubka . . . . . . .155 [Melodie samostatně]
Měla sem milého . . . . . . . .111 [Melodie samostatně]
Měla sem synečka . . . . . . .109 [Melodie samostatně]
Melodie z Hovězí . . . . . . . 83 [Melodie samostatně]
Měsíčku, měsíčku . . . . . . . 7 [Melodie samostatně]
Milá Maryánko . . . . . . . . .153 [Melodie samostatně]
Młacovčí pachołci . . . . . . . 24 [Melodie samostatně]
Młynáři, šafáři . . . . . . . . 61 [Melodie samostatně]
Moja miłá zadrymała . . . . . . 69 [Melodie samostatně]
Moja žena rozumjila . . . . . .146 [Melodie samostatně]
Mosí ti, Janošku . . . . . . . 14 [Melodie samostatně]
Můj milúnký z lesa jede . . . . 93 [Melodie samostatně]
Můj tatíčku . . . . . . . . . .145 [Melodie samostatně]
Muziganti pěkně mi hrajte . . . 80 [Melodie samostatně]
Muzikanti, co děłáte . . . . . 31 [Melodie samostatně]
Můžete bet, maměnko, rádi . . .121 [Melodie samostatně]
My sme tady dvá . . . . . . . .124 [Melodie samostatně]
Mykni sa ty, šohájku . . . . . 71 [Melodie samostatně]
Mynáříčku miłý . . . . . . . . 80 [Melodie samostatně]
Myslivečku, myslivče . . . . .132 [Melodie samostatně]
Myslivečku, myslivče . . . . .132 [Melodie samostatně]
Na dolině v javořině . . . . . 87 [Melodie samostatně]
Na fojtovej roli . . . . . . .145 [Melodie samostatně]
Na horách, na dolách sil . . .110 [Melodie samostatně]
Na horách, na dołách srnička . 77 [Melodie samostatně]
Na jednej dolině . . . . . . . 26 [Melodie samostatně]
Na Moravě šaty prała . . . . . 16 [Melodie samostatně]
Na Prušanských dolinách . . . . 49 [Melodie samostatně]
Na téj našéj kopanině . . . . . 35 [Melodie samostatně]
Na tom našém nátoni . . . . . . 35 [Melodie samostatně]
Na trávníčku . . . . . . . . . 56 [Melodie samostatně]
Na vrch Javorníčka . . . . . . 89 [Melodie samostatně]
Na zelene luce . . . . . . . .154 [Melodie samostatně]
Nám, nám, tem Młacovským . . . 45 [Melodie samostatně]
Napij sa, šohajku . . . . . . . 65 [Melodie samostatně]
Narúbały sme . . . . . . . . . 27 [Melodie samostatně]
Naseła sem mariánku . . . . . . 6 [Melodie samostatně]
Náš kohótek kokrhá . . . . . .110 [Melodie samostatně]
Náš milosťpán . . . . . . . . .132 [Melodie samostatně]
Náš pan farář . . . . . . . . . 90 [Melodie samostatně]
Našła sem oříšek . . . . . . . 50 [Melodie samostatně]
Nebudu k vám chodívávat . . . . 37 [Melodie samostatně]
Nebudu sa vdávat . . . . . . . 16 [Melodie samostatně]
Nedrkoc, Aničko . . . . . . . . 87 [Melodie samostatně]
Nechce mě panenka . . . . . . .101 [Melodie samostatně]
Nechceme kupca . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně]
Nechcu tě, děvčino . . . . . . 13 [Melodie samostatně]
Néni jako o svatéj Anně . . . . 78 [Melodie samostatně]
Néni to fiałka . . . . . . . . 95 [Melodie samostatně]
Nepłač miłá o mně . . . . . . . 88 [Melodie samostatně]
Nepůjdu já za masára . . . . . 73 [Melodie samostatně]
Neščasný ten nečich . . . . . .107 [Melodie samostatně]
Nic te mně, synečko . . . . . .107 [Melodie samostatně]
Oči, černé oči . . . . . . . . 17 [Melodie samostatně]
Odbíraj, Aničko . . . . . . . . 29 [Melodie samostatně]
Oj tato, tato . . . . . . . . . 29 [Melodie samostatně]
Około Bystřice . . . . . . . . 89 [Melodie samostatně]
Okolo Hovoran . . . . . . . . . 57 [Melodie samostatně]
Około Jarošova . . . . . . . . 40 [Melodie samostatně]
Okolo javora . . . . . . . . . 23 [Melodie samostatně]
Oraj, oraj . . . . . . . . . . 77 [Melodie samostatně]
Pan adjunkt . . . . . . . . . .133 [Melodie samostatně]
Pán Bůh vám, přátelé . . . . .123 [Melodie samostatně]
Pane náš . . . . . . . . . . . 38 [Melodie samostatně]
Pasavala kravařečka . . . . . .127 [Melodie samostatně]
Pásla hanáčka páva . . . . . . 94 [Melodie samostatně]
Pásli ovce vałaši . . . . . . .172 [Melodie samostatně]
Pásło děvča krávy . . . . . . . 85 [Melodie samostatně]
Pásło dívča páva . . . . . . . 66 [Melodie samostatně]
Pastuškové . . . . . . . . . .187 [Melodie samostatně]
Pítáł sa ňa . . . . . . . . . . 91 [Melodie samostatně]
Pivečko v mázku . . . . . . . . 32 [Melodie samostatně]
Płač ty, ceruško . . . . . . .136 [Melodie samostatně]
Pobijaj, bednařičku . . . . . . 70 [Melodie samostatně]
Počkaj, počkaj, šohajíčku . . . 53 [Melodie samostatně]
Počkajte Břecłavčí páni . . . . 73 [Melodie samostatně]
Počkejte děvčatka . . . . . . .159 [Melodie samostatně]
Pod jaborem, pod tým borem . . 44 [Melodie samostatně]
Pod javorem chładná voda . . . 93 [Melodie samostatně]
Pod Vsetínem mostek . . . . . . 88 [Melodie samostatně]
Pod Zděchovem . . . . . . . . . 81 [Melodie samostatně]
Poď, synečku . . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně]
Poďme domů . . . . . . . . . . 95 [Melodie samostatně]
Poďte, chlapci k nám . . . . .173 [Melodie samostatně]
Poďte, chlapečci ke mně . . . . 94 [Melodie samostatně]
Pofukuj, větříčku . . . . . . . 11 [Melodie samostatně]
Pohlídej, děvečko . . . . . . .158 [Melodie samostatně]
Pochválen Pán Ježiš . . . . . .116 [Melodie samostatně]
Połedně, połedně . . . . . . . 94 [Melodie samostatně]
Posłechněte, panny . . . . . .159 [Melodie samostatně]
Posłyšte, milí . . . . . . . .146 [Melodie samostatně]
Pošła dzěvucha . . . . . . . .145 [Melodie samostatně]
Propadlo se, propadlo . . . . .104 [Melodie samostatně]
Před naším mosteček . . . . . . 36 [Melodie samostatně]
Před našimi okny . . . . . . . 90 [Melodie samostatně]
Přes vodu, koníčku . . . . . .152 [Melodie samostatně]
Přiběžali do Betléma . . . . .178 [Melodie samostatně]
Radiła mně moja mati . . . . . 82 [Melodie samostatně]
Rakúský císař pán . . . . . . . 63 [Melodie samostatně]
Rostó konopě . . . . . . . . .135 [Melodie samostatně]
Rostú konopě . . . . . . . . . 79 [Melodie samostatně]
Rozletěli se . . . . . . . . .149 [Melodie samostatně]
Ryčeły, ryčeły . . . . . . . .152 [Melodie samostatně]
Sadił sem si višenečku . . . . 52 [Melodie samostatně]
Sama královna . . . . . . . . . 70 [Melodie samostatně]
Sedí ptáček . . . . . . . . . . 83 [Melodie samostatně]
Sedláček trávo seče . . . . . .102 [Melodie samostatně]
Siluvke só blízko Brna . . . .107 [Melodie samostatně]
Sivá holubičko . . . . . . . .131 [Melodie samostatně]
Sliboval’s mně . . . . . . . . 83 [Melodie samostatně]
Słoboděnka słoboda . . . . . . 5 [Melodie samostatně]
Słužił Francek . . . . . . . .148 [Melodie samostatně]
Slyšela sem, kamarádko . . . .120 [Melodie samostatně]
Sobotěnky, neděle . . . . . . . 5 [Melodie samostatně]
Spadła mi šablička . . . . . . 21 [Melodie samostatně]
Spi, synáčku . . . . . . . . . 45 [Melodie samostatně]
Stála u studénky . . . . . . . 23 [Melodie samostatně]
Staň, nevěsto . . . . . . . . . 25 [Melodie samostatně]
Stávaj hore . . . . . . . . . . 73 [Melodie samostatně]
Stojí borověnka . . . . . . . .135 [Melodie samostatně]
Stojí borověnka . . . . . . . .136 [Melodie samostatně]
Stojí březa . . . . . . . . . . 61 [Melodie samostatně]
Studená rosa padá . . . . . . . 94 [Melodie samostatně]
Studénko srúbená . . . . . . . 8 [Melodie samostatně]
Súsedova stěna . . . . . . . .138 [Melodie samostatně]
Svěc mně, měsíčku . . . . . . . 99 [Melodie samostatně]
Svić, měsiončku . . . . . . . .142 [Melodie samostatně]
Svítil mi měsíček . . . . . . .103 [Melodie samostatně]
Synečko v halině . . . . . . .103 [Melodie samostatně]
Synko, máš tenkó košolko . . .100 [Melodie samostatně]
Ščestí, zdraví . . . . . . . .174 [Melodie samostatně]
Šeł sem ode dveří . . . . . . . 58 [Melodie samostatně]
Šenkéříčku, nalévaj . . . . . . 32 [Melodie samostatně]
Šenkeříčku, s Bohem . . . . . . 32 [Melodie samostatně]
Šenkéřka hłuchá . . . . . . . . 32 [Melodie samostatně]
Šibaj, šibaj . . . . . . . . . 30 [Melodie samostatně]
Škoda ťa, synečku . . . . . . . 77 [Melodie samostatně]
Šla děvečka na jahody . . . . .160 [Melodie samostatně]
Šohaj černojoký . . . . . . . . 66 [Melodie samostatně]
Štyry míle za Krakovem . . . .150 [Melodie samostatně]
Štyry noci nespała sem . . . . 73 [Melodie samostatně]
Tá Hradišská brána . . . . . . 15 [Melodie samostatně]
Tanec: "kot" zvaný . . . . . .124 [Melodie samostatně]
Teče voda Lidečkem . . . . . . 96 [Melodie samostatně]
Teče voda od javora . . . . . . 93 [Melodie samostatně]
Teče voda vod Tábora . . . . .105 [Melodie samostatně]
Ten Břecłavský mýtný . . . . . 54 [Melodie samostatně]
Ten Břecłavský zámek . . . . . 56 [Melodie samostatně]
Ten hájíček zeleňá sa . . . . . 93 [Melodie samostatně]
To Sedliské pole . . . . . . .155 [Melodie samostatně]
Toto pivo néni moje . . . . . . 33 [Melodie samostatně]
Třeba sem já maličká . . . . . 101 [Melodie samostatně]
Třeba su já malušičká . . . . . 38 [Melodie samostatně]
Tu moš miło dukat . . . . . . .150 [Melodie samostatně]
U Cěsina bembne bijom . . . . .148 [Melodie samostatně]
U Dunaja stáła . . . . . . . . 65 [Melodie samostatně]
U Dunaja šaty perú . . . . . . 64 [Melodie samostatně]
U Dunaja u Prešpurka . . . . . 49 [Melodie samostatně]
U Marýnky na dolině . . . . . . 93 [Melodie samostatně]
Uctivosť krásná cnosť . . . . .117 [Melodie samostatně]
Uctivosť krásná cnosť-dohra . .117 [Melodie samostatně]
Ukvalcky pomezi . . . . . . . .127 [Melodie samostatně]
Už je jatelinka . . . . . . . . 40 [Melodie samostatně]
Už mi tak nebude . . . . . . . 36 [Melodie samostatně]
Už mi tak nebude . . . . . . . 37 [Melodie samostatně]
Už sa mně můj miłý . . . . . . 51 [Melodie samostatně]
Už sa na kostele . . . . . . . 12 [Melodie samostatně]
Už sem obešeł . . . . . . . . . 60 [Melodie samostatně]
Už sem obešél . . . . . . . . . 8 [Melodie samostatně]
Už sme přejeli . . . . . . . . 30 [Melodie samostatně]
Už sú tady všecky . . . . . . . 63 [Melodie samostatně]
Už synečka vezú . . . . . . . . 21 [Melodie samostatně]
Už to słúnečko zašło . . . . . 94 [Melodie samostatně]
Už to słúnko kołem de . . . . . 95 [Melodie samostatně]
Už všecky sirotky . . . . . . .158 [Melodie samostatně]
V černej hoře . . . . . . . . . 79 [Melodie samostatně]
V čornym lese . . . . . . . . .151 [Melodie samostatně]
V našim domě . . . . . . . . .109 [Melodie samostatně]
V tej našej olšině . . . . . .141 [Melodie samostatně]
V tej Třanovský vesnici . . . .142 [Melodie samostatně]
V tem Břecłavském poli . . . . 51 [Melodie samostatně]
V tem Břeclavském zámku . . . . 66 [Melodie samostatně]
V tem Lišenském zámečko . . . .105 [Melodie samostatně]
V Trenčíně na bráně . . . . . .112 [Melodie samostatně]
Vałaši, vałaši . . . . . . . . 95 [Melodie samostatně]
Vandrovalo děvče . . . . . . .138 [Melodie samostatně]
Včil sa mi má miłá . . . . . . 17 [Melodie samostatně]
Večere, večere . . . . . . . . 13 [Melodie samostatně]
Veru nepletu . . . . . . . . .181 [Melodie samostatně]
Vesele si, Maryanko . . . . . .153 [Melodie samostatně]
Vezem peřiny . . . . . . . . . 31 [Melodie samostatně]
Viškovečku, Viškove . . . . . . 17 [Melodie samostatně]
Vítám já vás . . . . . . . . .117 [Melodie samostatně]
Voči černé voči . . . . . . . 100 [Melodie samostatně]
Voděnka studená . . . . . . . . 15 [Melodie samostatně]
Vołaři, vołaři . . . . . . . . 54 [Melodie samostatně]
Vorál sem . . . . . . . . . . .104 [Melodie samostatně]
Votviréte . . . . . . . . . . .123 [Melodie samostatně]
Vrť sa, dívča . . . . . . . . . 71 [Melodie samostatně]
Všeci lidé povídajú . . . . . . 7 [Melodie samostatně]
Všeci řepko vekopali . . . . .110 [Melodie samostatně]
Všeci sa žéníja . . . . . . . . 18 [Melodie samostatně]
Vy pentličky červené . . . . .118 [Melodie samostatně]
Vydała mati . . . . . . . . . . 34 [Melodie samostatně]
Vydávaj sa, moja miłá . . . . . 69 [Melodie samostatně]
Vykvitła mně . . . . . . . . . 157 [Melodie samostatně]
Vyleťéł fták . . . . . . . . . 91 [Melodie samostatně]
Vyletěla holuběnka . . . . . .113 [Melodie samostatně]
Vyletěła křepelenka . . . . . . 85 [Melodie samostatně]
Vymiň, vymiň . . . . . . . . . 46 [Melodie samostatně]
Vzhůru, bratři milí . . . . . .175 [Melodie samostatně]
Vzhůru, bratři milí . . . . . .183 [Melodie samostatně]
Z nožky na nožku . . . . . . .183 [Melodie samostatně]
Z poza hor słunce . . . . . . . 88 [Melodie samostatně]
Za bor słúnečko . . . . . . . . 94 [Melodie samostatně]
Za hájem . . . . . . . . . . . 27 [Melodie samostatně]
Za ňadry mně nesahajte . . . . 68 [Melodie samostatně]
Za našima humnama . . . . . . . 96 [Melodie samostatně]
Za našima humny . . . . . . . . 53 [Melodie samostatně]
Za našimi okny . . . . . . . .155 [Melodie samostatně]
Za našó stodoló . . . . . . . .108 [Melodie samostatně]
Za tó našó stodolenkó . . . . .106 [Melodie samostatně]
Za vodú, za vodú . . . . . . . 77 [Melodie samostatně]
Zahréte mně . . . . . . . . . .124 [Melodie samostatně]
Zahréte nám . . . . . . . . . .119 [Melodie samostatně]
Zajíček se na łučině . . . . . 21 [Melodie samostatně]
Zakázali na vojnu . . . . . . . 67 [Melodie samostatně]
Zapoměl sem kordolenko . . . .105 [Melodie samostatně]
Zasiła sem marijonek . . . . .156 [Melodie samostatně]
Zasvić mi, měsičku . . . . . .143 [Melodie samostatně]
Zašumjola . . . . . . . . . . .144 [Melodie samostatně]
Zatoč sa, cérečko . . . . . . . 27 [Melodie samostatně]
Zavíraj, Anko . . . . . . . . . 84 [Melodie samostatně]
Zdało se mi . . . . . . . . . .159 [Melodie samostatně]
Zelené sem seła . . . . . . . . 22 [Melodie samostatně]
Zelený rozmarýn . . . . . . . . 84 [Melodie samostatně]
Zhůru, pastuškové . . . . . . .176 [Melodie samostatně]
Zhůru, pastuškové . . . . . . .179 [Melodie samostatně]
Złá, Janošku, novina . . . . . 35 [Melodie samostatně]
Zle, panenko . . . . . . . . .122 [Melodie samostatně]
Ztratiła sem kasánečku . . . . 96 [Melodie samostatně]
Ztratiła sem poctivosť . . . . 78 [Melodie samostatně]
Žali ženci . . . . . . . . . .149 [Melodie samostatně]
Ženci a žnečky . . . . . . . .133 [Melodie samostatně]
Žnite, děvčata . . . . . . . . 94 [Melodie samostatně]
Žoden neuvěří . . . . . . . . .147 [Melodie samostatně]


Lipina: Zpěvníky
Společný seznam písniček