Joža Černík: Zpěvy moravských kopaničářů - hřbet

Joža Černík: Zpěvy moravských kopaničářů
Vysvětlivky dialektické

bača, hospodář
banovac, litovati
bár, třeba
batoch, nůše
bazalička, bazalka
besní, divocí
bezočivé, závistivé
bobále, druh pečiva
bodaj, kéž
boskám, celuji
bravčová, vepřová
breskyňa, broskvoň
brezina, březí
cemnica, vězení
ces, přes
cetka, tetka, tetička
cinteríček, hřbitov
čižmy, obuv
čja, čje, čí
čujece, slyšíte
čunek, člunek
darobná, zbytečná
dokel, dokud
dorábjala, dodělávala, zhotovovala
dúbjá, dubové houští
frajér, milý
frajérečka, frajérenka, milá, milenka
gajdy, dudy
galán, milý
galánečka, galanka, milá, milenka
garafia, karafiát
gazda, hospodář
gombalia, konvalinka
grgulenka, čepec pro vdané
gula, koule
hajaju, slovo nahodilé, bezvýznamné
hajdanom, slovo nahodilé, bezvýznamné
haras, látka z ovčí vlny
heša, heša, slova nahodilá, bezvýznamná
hoja, hoja, slova nahodilá, bezvýznamná
hovoric, mluviti
hovoríš, mluvíš
hračalo, rozléhalo se
hrmelo, hřmělo
huboček, palouk
hubočina, hlubina
humno, zahrada
humienečko, zahrádečka
hužva, z proutí upletený provaz na vůz místo nynějších řetězů
hybajce, jděte, pojďte
Chabová, les na Žítkové
chlupaje, kapky
choj, pojď, jdi
chojce, pojďte, jděte
iskérečka, paví péro skleněné ozdoby na klobouku
izbička,izbica, světnička, světnice
ísci, jíti
jadovac, otravovati
jadový, jedovatý
jar, pole z jara oseté
jarabatá, strakatá
jarabáča,jarabáček, jeřáb
jarinka, jarní obilí
jarmo, jařmo
juhási, pasáci
junci, mladé volky
kaje, kudy
keby, kdyby
keď, když
kelko, kolik
kelko razí, kolikrát
klince, klíny (spíše hřebíky)
klopkac, klepat
klučka, klika
kmentové, lněné
koč, kočár
konárja, koňaři
končeky, konce šátku
kontulka, ozdobný odznak nevěsty
korhel, piják
krčma, hospoda
krajovice, podkůvky
krajšie, krásnější
krempírská, klempířská
krepelice, křepelky
krpce, obuv, podobná střevícům
k vóli, po vůli
kvólíčky, kolíčky
lahúčko, lehounce
lalija, lilije
lastovica, vlaštovka
leda, jenom
ledačo, ledaco (ve významu opovržení)
leda preleda (som sa vydala), špatně nešťastně (jsem se vdala)
lejša, lésková hráz
len, jen
leš, než, ale
libizija — lajzom — lajzaci — bum, slova nahodilá, bezvýznamná
lúbjá sa mi, líbí se mi
lúbic, milovati
materia, látka
merinda, svačina
miad, med
moríš, trápíš
mrkús, divoká mrkev
murár, zedník
múrovaná, pestře zdobená
mutná, kalná
nabudzeš sa inéj, nabudeš jiné, dostaneš jinou
nabývaj sa inéj, jinou si měj
nátoníček, místo, kde se dříví štípá
něgúlaj, nekoulej
něnazdáš, nenadáš
něpójdzem, nepůjdu
něpristalo na to, nesvolilo k tomu
něráňaj, nelámej
něráz, nejednou
něšibaj, nepoháněj
něturmuj, nermuť
něufaj sa, nemysli si
nězabudzeš, nezapomeneš
ništ, nic
občakával, nechal čekati
obetrem, obestru
oblok, sklo
obrúbal, odňal, odsekl
obušek, sekera
očúvala, poslouchala
odebrali, odvedli
oddomníci, nezvaní hosté na svatbě
odroň, shoď
odrúbem, odejmeme, odsekneme
ogarek, oharek
ohava, výraz opovržení
osyčí, borový les
otvór, otevři
ozri sa, podívej se
psota, bída
pálené, kořalka
pápelí, prachové, jemné peří
paretka, ozdobný věnec pro nevěsty
pitvor, síň
pítac, ptáti se, prositi
pítal sa, ptal se
plaň, planá, nezdělaná země
počúvaj, poslouchej
podhončivé, slabé
podvjasc, podvésti
pohár, sklenice
pokel, pokud
pokrov, víko
poljana, pole
porubaný, ubitý
postretnul som, potkal jsem
potukeň, tulák
potel, potud
povjaj, věj
pozierac, vyhlédnouti, najíti
pozierala, dívala
pozrenie, pohled
pozri, podívej se
pozriec, podívati se
preboluje, příliš bolí
precár, přece
prečo, proč
prechodzí, přechází, prochází se
prečkom, pryč
premoruje, příliš moří
pres, přes
prisnul sa, zdál se
réž, žito
robic, dělati
robíš, děláš
rokyta, vrba
rovnica, rovina
rychtár, starosta
ruta, routa
rúbal, bil
sarsán, černýš polní, plevel v polích
scena, stěna
shovárac, rozmlouvati, mluviti
shovárala, rozmlouvala, mluvila
skoréj, dříve
sobáš, oddavky
strúčky, lusky
suzy, slzy
svetlice, světnice
sviecja, svítí
svitaj, svitej, rozednívej se
šerhovňa, vězení
šetka, všecka
šetko, všecko
širáček, klobouček
široká, kmotřenka
širuj, stroj
šípaly, obíraly
šmekujem, smekám
šnurovačka, šněrovačka
šohaj, mladík
štěnci, štěňata
taněrek, talířek
telko, tolik
teskno, smutno
tracja, tratí
trebár, třeba
trja, tři
trucuj, vzdoruj
trecirocký, od třetího roku
uchmacím, uzmu
uzrím, uvidím
varuje, hlídá
Važina, Váh
včil, nyní, teď
venká, ven
verbujú, volají
vjačja, větší
volačí, něčí
volačo, cosi, něco
volahdo, někdo, kdosi
volakerým, ledakterým, kterýmkoliv
volám sa, jmenuji se
všaje, všude
vydala, vdala
vylála, vadila se, hubovala
zabola, zapomněla
zabývaj, zapomínej
zacelinka, jetelinka
zacel, jetel
zacmený, zatměný
záhorá, záhoří
zahor, zajdi, zapadni
zahrmelo, zahřmělo
záhumné, zahrada
zachriptavjala, ochraptěla
zaky zatím
zanocic, zanotit
zasjala, zasela
zašubraná, špinavá
zažiehajú, rozsvěcují
zjednám sa, smluvím se
zmotolená, uvedená
zmyslím, vzpomenu
zmysli si, vzpomeň si
zore, červánky
zpytovaly, vyptávaly
žaloscija, žalosť


Lipina: Zpěvníky
Společný seznam písniček