Valeš Lísa: SLOVÁCKÉ A LIDOVÉ PÍSNĚ Z UHERSKO HRADIŠŤSKA (hřbet)

Valeš Lísa: SLOVÁCKÉ A LIDOVÉ PÍSNĚ Z UHERSKO HRADIŠŤSKA
Abecední seznam písní

Jednotlivé melodie si můžete zobrazit a poslechnout prostřednictvím
odkazu "Melodie samostatně" (* 27.2.2013)

A když jsme jeli. . . . . . . . . . . . . . 5 [Melodie samostatně]
A v téj naší zahrádce.  . . . . . . . . . . 6 [Melodie samostatně]
Ach, Bože…  . . . . . . . . . . . . . . . . 6 [Melodie samostatně]
Ach, Bože, to je láska zlá. . . . . . . . . 7 [Melodie samostatně]
Aj, co ty ženy. . . . . . . . . . . . . . . 8 [Melodie samostatně]
Aj, šla Andulka.  . . . . . . . . . . . . . 8 [Melodie samostatně]
Aj, koně, koně. . . . . . . . . . . . . . . 10 [Melodie samostatně]
Aj, křížu, křížu. . . . . . . . . . . . . . 10 [Melodie samostatně]
Andulko milá. . . . . . . . . . . . . . . . 11 [Melodie samostatně]
Aničko má.  . . . . . . . . . . . . . . . . 12 [Melodie samostatně]
Ani nevím, čo mám robit.  . . . . . . . . . 13 [Melodie samostatně]
Až pujdete… . . . . . . . . . . . . . . . . 13 [Melodie samostatně]
Bože, Bože… . . . . . . . . . . . . . . . . 14 [Melodie samostatně]
Byla vojna vydaná.  . . . . . . . . . . . . 15 [Melodie samostatně]
Brodí Janko koně. . . . . . . . . . . . . . 16 [Melodie samostatně]
Co dělá Kača. . . . . . . . . . . . . . . . 17 [Melodie samostatně]
Co jsem se pod oknem nastál.  . . . . . . . 18 [Melodie samostatně]
Cos dělala, ženo má.  . . . . . . . . . . . 18 [Melodie samostatně]
Co to milá. . . . . . . . . . . . . . . . . 19 [Melodie samostatně]
Černá hora, černý les.  . . . . . . . . . . 20 [Melodie samostatně]
Červené jablúško. . . . . . . . . . . . . . 21 [Melodie samostatně]
Čí je to políčko. . . . . . . . . . . . . . 22 [Melodie samostatně]
Čí sú to husy.  . . . . . . . . . . . . . . 22 [Melodie samostatně]
Či sú to koníčky. . . . . . . . . . . . . . 23 [Melodie samostatně]
Čí to lúka nekosená.  . . . . . . . . . . . 24 [Melodie samostatně]
Co sa stalo.  . . . . . . . . . . . . . . . 24 [Melodie samostatně]
Čtyři koně ve dvoře.  . . . . . . . . . . . 25 [Melodie samostatně]
Daj ně, Bože synka. . . . . . . . . . . . . 26 [Melodie samostatně]
De máš, ženo, peníze? . . . . . . . . . . . 27 [Melodie samostatně]
Derflanské hodiny.  . . . . . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně]
Derflanský pan farář. . . . . . . . . . . . 29 [Melodie samostatně]
Dobrú noc.  . . . . . . . . . . . . . . . . 29 [Melodie samostatně]
Dyby mňa máti.  . . . . . . . . . . . . . . 30 [Melodie samostatně]
Dyby sa propadla ta ostrožská brána,  . . . 31 [Melodie samostatně]
Dybych já sa nebál. . . . . . . . . . . . . 31 [Melodie samostatně]
Dycky sem ti říkávala.  . . . . . . . . . . 32 [Melodie samostatně]
Dyž já půjděm okolo.  . . . . . . . . . . . 33 [Melodie samostatně]
Dyž sem já šel, ej. . . . . . . . . . . . . 34 [Melodie samostatně]
Dyž sem já šel okolo hája.  . . . . . . . . 35 [Melodie samostatně]
Dyž sem já šel přes hory. . . . . . . . . . 36 [Melodie samostatně]
Ej, dolů Váhem… . . . . . . . . . . . . . . 37 [Melodie samostatně]
Ej, hájek hájek, dva hájíčky. . . . . . . . 37 [Melodie samostatně]
Ej, počkaj… . . . . . . . . . . . . . . . . 38 [Melodie samostatně]
Ej, šla děvečka.  . . . . . . . . . . . . . 39 [Melodie samostatně]
Ej, v širém poli… . . . . . . . . . . . . . 40 [Melodie samostatně]
Ešče zme byli.  . . . . . . . . . . . . . . 40 [Melodie samostatně]
Fúká větr po dolině.  . . . . . . . . . . . 41 [Melodie samostatně]
Háj, háj, háj.  . . . . . . . . . . . . . . 42 [Melodie samostatně]
Háj, háj, háj, zelené ořeší . . . . . . . . 43 [Melodie samostatně]
Háj, dúbečku zelený.  . . . . . . . . . . . 43 [Melodie samostatně]
Hlubočí, hlubočí… . . . . . . . . . . . . . 44 [Melodie samostatně]
Hlubočí, hlubočí. . . . . . . . . . . . . . 44 [Melodie samostatně]
Hluboký járek…  . . . . . . . . . . . . . . 45 [Melodie samostatně]
Hore dědinú šel.  . . . . . . . . . . . . . 45 [Melodie samostatně]
Hore háj, dolú háj. . . . . . . . . . . . . 46 [Melodie samostatně]
Hore nad hájíčkem.  . . . . . . . . . . . . 46 [Melodie samostatně]
Hory, hory, hory černé. . . . . . . . . . . 47 [Melodie samostatně]
Hory, doly, černý les.  . . . . . . . . . . 48 [Melodie samostatně]
Hory, doly, černý les.  . . . . . . . . . . 49 [Melodie samostatně]
Hořela linda, hořela. . . . . . . . . . . . 50 [Melodie samostatně]
Hořela linda, hořela. . . . . . . . . . . . 51 [Melodie samostatně]
Hradišču, Hradišču! . . . . . . . . . . . . 51 [Melodie samostatně]
Chlapci sa žénijú.  . . . . . . . . . . . . 52 [Melodie samostatně]
Chodí kněz po dvore.  . . . . . . . . . . . 52 [Melodie samostatně]
Chodí Maryška.  . . . . . . . . . . . . . . 53 [Melodie samostatně]
Chodívals k nám falešníku.  . . . . . . . . 54 [Melodie samostatně]
Chudoba.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 [Melodie samostatně]
Idú ženci z role. . . . . . . . . . . . . . 55 [Melodie samostatně]
Ja, do by ně… . . . . . . . . . . . . . . . 56 [Melodie samostatně]
Jak sa ně, milá.  . . . . . . . . . . . . . 57 [Melodie samostatně]
Ja, lítala laštověnka…  . . . . . . . . . . 58 [Melodie samostatně]
Janíčku, bratranče. . . . . . . . . . . . . 58 [Melodie samostatně]
Juliána šaty prala. . . . . . . . . . . . . 59 [Melodie samostatně]
Janko mynářů. . . . . . . . . . . . . . . . 60 [Melodie samostatně]
Janko náš.  . . . . . . . . . . . . . . . . 60 [Melodie samostatně]
Janošenko, Janko. . . . . . . . . . . . . . 61 [Melodie samostatně]
Jatelinka hustá.  . . . . . . . . . . . . . 62 [Melodie samostatně]
Já som synek z Temešváru. . . . . . . . . . 63 [Melodie samostatně]
Já su synek.  . . . . . . . . . . . . . . . 64 [Melodie samostatně]
Jede Janko. . . . . . . . . . . . . . . . . 64 [Melodie samostatně]
Jetelinko hustá.  . . . . . . . . . . . . . 65 [Melodie samostatně]
Kde si byla.  . . . . . . . . . . . . . . . 66 [Melodie samostatně]
Kdes, holuběnko, lítala?  . . . . . . . . . 66 [Melodie samostatně]
Kdo to na mňa povídal…  . . . . . . . . . . 67 [Melodie samostatně]
Když sem já šel po Brnečku. . . . . . . . . 67 [Melodie samostatně]
Kdybys mě, děvčico chtěla.  . . . . . . . . 68 [Melodie samostatně]
Když my do tých hor půjdeme.  . . . . . . . 68 [Melodie samostatně]
Když sem měl dvacet let.  . . . . . . . . . 69 [Melodie samostatně]
Když sem šel z Hradišča.  . . . . . . . . . 69 [Melodie samostatně]
Když tys mě.  . . . . . . . . . . . . . . . 70 [Melodie samostatně]
Keď sa Janko do vojny bral. . . . . . . . . 71 [Melodie samostatně]
Keď som išel pres hory. . . . . . . . . . . 72 [Melodie samostatně]
Keď som išel pres ten les.  . . . . . . . . 73 [Melodie samostatně]
Keď som šel…  . . . . . . . . . . . . . . . 74 [Melodie samostatně]
Keď som na tu…  . . . . . . . . . . . . . . 74 [Melodie samostatně]
Keď ty půjdeš k nám…  . . . . . . . . . . . 75 [Melodie samostatně]
Kerá je ta vezdička má… . . . . . . . . . . 76 [Melodie samostatně]
Kolem husičky.  . . . . . . . . . . . . . . 77 [Melodie samostatně]
Košulenka bílá. . . . . . . . . . . . . . . 77 [Melodie samostatně]
Košulenka tenká.  . . . . . . . . . . . . . 78 [Melodie samostatně]
Letěl ptáček. . . . . . . . . . . . . . . . 78 [Melodie samostatně]
Létala ta laštověnka. . . . . . . . . . . . 79 [Melodie samostatně]
Lubina, Lubina. . . . . . . . . . . . . . . 80 [Melodie samostatně]
Mala babka. . . . . . . . . . . . . . . . . 81 [Melodie samostatně]
Maměnko, tatíčku. . . . . . . . . . . . . . 81 [Melodie samostatně]
Mamko, mamko. . . . . . . . . . . . . . . . 82 [Melodie samostatně]
Mám já ženu maličkú.  . . . . . . . . . . . 82 [Melodie samostatně]
Máš, máš, Marina. . . . . . . . . . . . . . 83 [Melodie samostatně]
Mezi dvoma horama.  . . . . . . . . . . . . 83 [Melodie samostatně]
Mělaťa babka. . . . . . . . . . . . . . . . 84 [Melodie samostatně]
Močila konopě, močila.  . . . . . . . . . . 85 [Melodie samostatně]
Mosíš ty, Aničko. . . . . . . . . . . . . . 85 [Melodie samostatně]
Moje botečky cupy.  . . . . . . . . . . . . 86 [Melodie samostatně]
Muzikanti, přišel som k vám.  . . . . . . . 86 [Melodie samostatně]
Můj rubáč…  . . . . . . . . . . . . . . . . 87 [Melodie samostatně]
My chceme kupečka.  . . . . . . . . . . . . 87 [Melodie samostatně]
My sme tady dva.  . . . . . . . . . . . . . 88 [Melodie samostatně]
My tupesští mládenci. . . . . . . . . . . . 88 [Melodie samostatně]
Na čo si ně.  . . . . . . . . . . . . . . . 89 [Melodie samostatně]
Nade Lhotou maliny sú.  . . . . . . . . . . 89 [Melodie samostatně]
Na dolněmčanských lukách. . . . . . . . . . 90 [Melodie samostatně]
Na dolách, na horách. . . . . . . . . . . . 90 [Melodie samostatně]
Nad Suchovem. . . . . . . . . . . . . . . . 91 [Melodie samostatně]
Na fraštackém mostě.  . . . . . . . . . . . 91 [Melodie samostatně]
Na jalubskej fáře.  . . . . . . . . . . . . 92 [Melodie samostatně]
Na javořině.  . . . . . . . . . . . . . . . 93 [Melodie samostatně]
Nalej ty ně.  . . . . . . . . . . . . . . . 93 [Melodie samostatně]
Na popovském poli.  . . . . . . . . . . . . 94 [Melodie samostatně]
Na stráňanskéj Javořině.  . . . . . . . . . 94 [Melodie samostatně]
Na Suchově dobre robjá. . . . . . . . . . . 95 [Melodie samostatně]
Našel som ju, našel.  . . . . . . . . . . . 96 [Melodie samostatně]
Naši páni z toho města. . . . . . . . . . . 96 [Melodie samostatně]
Na tem mostě. . . . . . . . . . . . . . . . 97 [Melodie samostatně]
Na tem našem Díle.  . . . . . . . . . . . . 98 [Melodie samostatně]
Na tom našem dvorku.  . . . . . . . . . . . 98 [Melodie samostatně]
Na téj hluckéj věži.  . . . . . . . . . . . 99 [Melodie samostatně]
Na tom mostě. . . . . . . . . . . . . . . .100 [Melodie samostatně]
Na tom našem Díle.  . . . . . . . . . . . .100 [Melodie samostatně]
Na tom našem nátoni.  . . . . . . . . . . .101 [Melodie samostatně]
Na tom našem nátoni.  . . . . . . . . . . .102 [Melodie samostatně]
Na tom našem nátoni.  . . . . . . . . . . .103 [Melodie samostatně]
Neboj sa, Maruško.  . . . . . . . . . . . .103 [Melodie samostatně]
Nedívaj sa, milá. . . . . . . . . . . . . .104 [Melodie samostatně]
Nevdávaj ňa.  . . . . . . . . . . . . . . .105 [Melodie samostatně]
O, ten starý. . . . . . . . . . . . . . . .106 [Melodie samostatně]
O vánoci dlúhé noci.  . . . . . . . . . . .106 [Melodie samostatně]
Od neděle na pondělek.  . . . . . . . . . .107 [Melodie samostatně]
Od Prešpurka. . . . . . . . . . . . . . . .109 [Melodie samostatně]
Od vody, koníčky! . . . . . . . . . . . . .110 [Melodie samostatně]
Odkad že to chlapci byli. . . . . . . . . .111 [Melodie samostatně]
Och hory, hory. . . . . . . . . . . . . . .111 [Melodie samostatně]
Oj, dycky sa ně.  . . . . . . . . . . . . .112 [Melodie samostatně]
Oj, dyž sem já šel. . . . . . . . . . . . .112 [Melodie samostatně]
Oj, fijalenko modrá.  . . . . . . . . . . .113 [Melodie samostatně]
Oj, lásko, lásko! . . . . . . . . . . . . .114 [Melodie samostatně]
Okolo Březnice. . . . . . . . . . . . . . .114 [Melodie samostatně]
Okolo Hradišča. . . . . . . . . . . . . . .115 [Melodie samostatně]
Okolo mlýna.  . . . . . . . . . . . . . . .115 [Melodie samostatně]
Otvor, milá, otvor. . . . . . . . . . . . .116 [Melodie samostatně]
Oženil sa po svéj vůli. . . . . . . . . . .116 [Melodie samostatně]
Pane náš! . . . . . . . . . . . . . . . . .117 [Melodie samostatně]
Panímámo, hezkú cerku máte. . . . . . . . .118 [Melodie samostatně]
Pase děvče. . . . . . . . . . . . . . . . .118 [Melodie samostatně]
Pásel Janko dva voly. . . . . . . . . . . .119 [Melodie samostatně]
Pásel Janko dva voly. . . . . . . . . . . .120 [Melodie samostatně]
Pásl Janko pár volů.  . . . . . . . . . . .120 [Melodie samostatně]
Pásla jsem sýkoru.  . . . . . . . . . . . .121 [Melodie samostatně]
Pásla ovečka páva.  . . . . . . . . . . . .122 [Melodie samostatně]
Páslo dívča.  . . . . . . . . . . . . . . .123 [Melodie samostatně]
Plakala, želela.  . . . . . . . . . . . . .124 [Melodie samostatně]
Pláče kočka celý den. . . . . . . . . . . .125 [Melodie samostatně]
Počkaj, milá. . . . . . . . . . . . . . . .125 [Melodie samostatně]
Počkaj, polesný.  . . . . . . . . . . . . .126 [Melodie samostatně]
Počkajtě, Veličané! . . . . . . . . . . . .127 [Melodie samostatně]
Pod babíma horama.  . . . . . . . . . . . .127 [Melodie samostatně]
Pod hájíčkem pod zeleným. . . . . . . . . .128 [Melodie samostatně]
Pod Javořinú, horú zelenú.  . . . . . . . .129 [Melodie samostatně]
Pod Javořinú, pod tú dolinú.  . . . . . . .130 [Melodie samostatně]
Pod Javořinú studánečka.  . . . . . . . . .131 [Melodie samostatně]
Pod kopcem Hostýnem.  . . . . . . . . . . .131 [Melodie samostatně]
Pod městem Limburkem. . . . . . . . . . . .132 [Melodie samostatně]
Podolanů doma néni. . . . . . . . . . . . .133 [Melodie samostatně]
Pod šable.  . . . . . . . . . . . . . . . .134 [Melodie samostatně]
Poď synečku.  . . . . . . . . . . . . . . .134 [Melodie samostatně]
Poháňaj, pohunečku. . . . . . . . . . . . .135 [Melodie samostatně]
Pojeďte, kupci, z Brna! . . . . . . . . . .135 [Melodie samostatně]
Pondělí.  . . . . . . . . . . . . . . . . .136 [Melodie samostatně]
Poslal pán Ogla.  . . . . . . . . . . . . .136 [Melodie samostatně]
Pošlete mně pro Ondráša.  . . . . . . . . .137 [Melodie samostatně]
Pošlete ně, mamko!  . . . . . . . . . . . .138 [Melodie samostatně]
Pověz ty ně.  . . . . . . . . . . . . . . .139 [Melodie samostatně]
Prečo si sa vydávala. . . . . . . . . . . .139 [Melodie samostatně]
Pri Hradišču… . . . . . . . . . . . . . . .140 [Melodie samostatně]
Prisedla k němu.  . . . . . . . . . . . . .141 [Melodie samostatně]
Proč, krušinko? . . . . . . . . . . . . . .141 [Melodie samostatně]
Proč vy mě, tatíčku, nerád máte.  . . . . .142 [Melodie samostatně]
Prodala sukňu, rukávce. . . . . . . . . . .143 [Melodie samostatně]
Před naše okny. . . . . . . . . . . . . . .143 [Melodie samostatně]
Před naším lavečka. . . . . . . . . . . . .144 [Melodie samostatně]
Před našíma oknama. . . . . . . . . . . . .145 [Melodie samostatně]
Přindi, Janku, k nám. . . . . . . . . . . .145 [Melodie samostatně]
Puste mě, maměnko!  . . . . . . . . . . . .146 [Melodie samostatně]
Pýtal se mně jeden chlapec, . . . . . . . .147 [Melodie samostatně]
Ráda přadu. . . . . . . . . . . . . . . . .148 [Melodie samostatně]
Ráda piju.  . . . . . . . . . . . . . . . .148 [Melodie samostatně]
Rostou, rostou. (Rostú, rostú.) . . . . . .149 [Melodie samostatně]
Rostú, rostú, rostú.  . . . . . . . . . . .150 [Melodie samostatně]
Růža su já, růža  . . . . . . . . . . . . .151 [Melodie samostatně]
Sama ste mňa, maměnko.  . . . . . . . . . .151 [Melodie samostatně]
Sedajte, drůžky, za stoly!  . . . . . . . .152 [Melodie samostatně]
Seděla liška na hrázi.  . . . . . . . . . .153 [Melodie samostatně]
Sedí sokol. . . . . . . . . . . . . . . . .153 [Melodie samostatně]
Slunéčko svítilo. . . . . . . . . . . . . .154 [Melodie samostatně]
Slyšel jsem novinu. . . . . . . . . . . . .155 [Melodie samostatně]
Směje se mně každý chlapec. . . . . . . . .156 [Melodie samostatně]
Smutná je ně. . . . . . . . . . . . . . . .157 [Melodie samostatně]
Sobotěnka s nedělú… . . . . . . . . . . . .158 [Melodie samostatně]
Spadla tutěnka s hřady. . . . . . . . . . .158 [Melodie samostatně]
Spíš-li, milá, spíš?  . . . . . . . . . . .159 [Melodie samostatně]
Starý zelé okopává. . . . . . . . . . . . .160 [Melodie samostatně]
Stojí hruška v poli.  . . . . . . . . . . .160 [Melodie samostatně]
Stojí hruška v širém poli.  . . . . . . . .161 [Melodie samostatně]
Studená rosenka.  . . . . . . . . . . . . .162 [Melodie samostatně]
Studená rosenka tej noci padala.  . . . . .162 [Melodie samostatně]
Svítilo slůnečko. . . . . . . . . . . . . .163 [Melodie samostatně]
Suchovští šohaji takoví sú… . . . . . . . .164 [Melodie samostatně]
Šak sa ně, má milá. . . . . . . . . . . . .165 [Melodie samostatně]
Šel bych k Vám. . . . . . . . . . . . . . .165 [Melodie samostatně]
Šest dní do týdňa.  . . . . . . . . . . . .166 [Melodie samostatně]
Škoda tě, Janošku.  . . . . . . . . . . . .166 [Melodie samostatně]
Šlo děvčátko, šlo na trávu. . . . . . . . .167 [Melodie samostatně]
Šly děvčátka na jahody. . . . . . . . . . .168 [Melodie samostatně]
Šohajek trávu seče. . . . . . . . . . . . .169 [Melodie samostatně]
Šohajku, čí si ty?  . . . . . . . . . . . .169 [Melodie samostatně]
Šohajku, luterán. . . . . . . . . . . . . .170 [Melodie samostatně]
Šústne lístek, šústne.  . . . . . . . . . .170 [Melodie samostatně]
Ta naša lavečka.  . . . . . . . . . . . . .171 [Melodie samostatně]
Také ně má milá…  . . . . . . . . . . . . .171 [Melodie samostatně]
Ta Bošácká veža…  . . . . . . . . . . . . .172 [Melodie samostatně]
Ta jalůvečka. . . . . . . . . . . . . . . .172 [Melodie samostatně]
Teče voda krokem. . . . . . . . . . . . . .173 [Melodie samostatně]
Teče voděnka… . . . . . . . . . . . . . . .174 [Melodie samostatně]
Ten buchlovský zámek. . . . . . . . . . . .175 [Melodie samostatně]
Ten Holič je pěkné město. . . . . . . . . .175 [Melodie samostatně]
Ten Sebranský kostelíček. . . . . . . . . .176 [Melodie samostatně]
Ten sedláček. . . . . . . . . . . . . . . .177 [Melodie samostatně]
Travěnka zelená.  . . . . . . . . . . . . .177 [Melodie samostatně]
Trebar som… . . . . . . . . . . . . . . . .178 [Melodie samostatně]
Tudle je hájek. . . . . . . . . . . . . . .179 [Melodie samostatně]
Ty hodiny Nitránské.  . . . . . . . . . . .179 [Melodie samostatně]
U Báňovskéj boží muky.  . . . . . . . . . .180 [Melodie samostatně]
U Hradišča na trávníčku.  . . . . . . . . .181 [Melodie samostatně]
U muziky su já chlap. . . . . . . . . . . .181 [Melodie samostatně]
U studánky seděla.  . . . . . . . . . . . .182 [Melodie samostatně]
U studánky stála. . . . . . . . . . . . . .182 [Melodie samostatně]
U súsedú je hodný syn…  . . . . . . . . . .183 [Melodie samostatně]
Uderila jedna.  . . . . . . . . . . . . . .184 [Melodie samostatně]
Uderila jedna.  . . . . . . . . . . . . . .185 [Melodie samostatně]
Uliána krásná panna.  . . . . . . . . . . .185 [Melodie samostatně]
Už idú chlapci. . . . . . . . . . . . . . .186 [Melodie samostatně]
Už je má milá…  . . . . . . . . . . . . . .186 [Melodie samostatně]
Už sa ten šohajek.  . . . . . . . . . . . .187 [Melodie samostatně]
Už sem sa oženil. . . . . . . . . . . . . .188 [Melodie samostatně]
Už sú ty horičky. . . . . . . . . . . . . .188 [Melodie samostatně]
Už tambor bubnuje.  . . . . . . . . . . . .189 [Melodie samostatně]
V hájíčku na kraji. . . . . . . . . . . . .189 [Melodie samostatně]
V horním konci. . . . . . . . . . . . . . .190 [Melodie samostatně]
V našem domě. . . . . . . . . . . . . . . .190 [Melodie samostatně]
V naším domě. . . . . . . . . . . . . . . .191 [Melodie samostatně]
V Novém Městě na rýnečku. . . . . . . . . .191 [Melodie samostatně]
V poli stojí hruščička. . . . . . . . . . .192 [Melodie samostatně]
V Suchovském háji na samém kraji. . . . . .193 [Melodie samostatně]
V Suchovských horách. . . . . . . . . . . .193 [Melodie samostatně]
V širém poli. . . . . . . . . . . . . . . .194 [Melodie samostatně]
V širém poli rokyta.  . . . . . . . . . . .194 [Melodie samostatně]
V širém poli stojí. . . . . . . . . . . . .195 [Melodie samostatně]
V tej našej zahrádce… . . . . . . . . . . .195 [Melodie samostatně]
V tej Novej Vsi.  . . . . . . . . . . . . .196 [Melodie samostatně]
Velehradská věž je tenká. . . . . . . . . .197 [Melodie samostatně]
Veselú, mamičko…  . . . . . . . . . . . . .198 [Melodie samostatně]
Vinšujem ti.  . . . . . . . . . . . . . . .198 [Melodie samostatně]
Vím já jeden háječek. . . . . . . . . . . .199 [Melodie samostatně]
Vím já to jedno krásné okýnko.  . . . . . .200 [Melodie samostatně]
Všeci ludé. . . . . . . . . . . . . . . . .200 [Melodie samostatně]
Vydala matička. . . . . . . . . . . . . . .201 [Melodie samostatně]
Za Dunajkom.  . . . . . . . . . . . . . . .202 [Melodie samostatně]
Za horama.  . . . . . . . . . . . . . . . .202 [Melodie samostatně]
Za horama v lesi u studénky.  . . . . . . .203 [Melodie samostatně]
Za horama v lesi u studánky.  . . . . . . .203 [Melodie samostatně]
Zahraj mi, hudečku! . . . . . . . . . . . .204 [Melodie samostatně]
Za humnama za našima. . . . . . . . . . . .204 [Melodie samostatně]
Zakukala kukulenka. . . . . . . . . . . . .205 [Melodie samostatně]
Zakukala kukulenka v suchém javoře. . . . .206 [Melodie samostatně]
Za našima humny.  . . . . . . . . . . . . .207 [Melodie samostatně]
Za našima huménkama.  . . . . . . . . . . .208 [Melodie samostatně]
Za našími humny.  . . . . . . . . . . . . .208 [Melodie samostatně]
Zarostá chodníček.  . . . . . . . . . . . .208 [Melodie samostatně]
Za vodú koníčky.  . . . . . . . . . . . . .209 [Melodie samostatně]
Z jednej strany od uličky.  . . . . . . . .210 [Melodie samostatně]
Zlatá panímámo. . . . . . . . . . . . . . .210 [Melodie samostatně]
Ztratila sa kravarenka. . . . . . . . . . .211 [Melodie samostatně]
Žalo dívča… . . . . . . . . . . . . . . . .212 [Melodie samostatně]


Lipina: Zpěvníky
Společný seznam písniček