Valeš Lísa: SLOVÁCKÉ A LIDOVÉ PÍSNĚ Z UHERSKO HRADIŠŤSKA (hřbet)

Bez určení.

V tej našej zahrádce…

Bílovice.

Ta naša lavečka.

Boršice.

Až pujdete… ; Čí sú to husy. ; Hlubočí, hlubočí…

Derfle-Vésky.

Poď synečku.

Derfle.

Aj, co ty ženy. ; Derflanské hodiny. ; Derflanský pan farář. ; Dobrú noc. ; Dyž sem já šel přes hory. ; Hlubočí, hlubočí. ; Jetelinko hustá. ; Košulenka tenká. ; Letěl ptáček. ; My chceme kupečka. ; O, ten starý. ; Oj, dycky sa ně. ; Oj, dyž sem já šel. ; Panímámo, hezkú cerku máte. ; Pase děvče. ; Plakala, želela. ; Pod Javořinú, pod tú dolinú. ; Pod kopcem Hostýnem. ; Pod městem Limburkem. ; Pondělí. ; Proč, krušinko? ; Ráda piju. ; Spíš-li, milá, spíš? ; Škoda tě, Janošku. ; Ta jalůvečka. ; Už sem sa oženil. ; Za našima humny.

Dolněmčí-Horněmčí.

Na tom našem Díle.

Dolněmčí.

Ach, Bože, to je láska zlá. ; Aničko má. ; Dyž sem já šel okolo hája. ; Janko mynářů. ; Mosíš ty, Aničko. ; Na dolněmčanských lukách. ; Na javořině. ; Neboj sa, Maruško. ; Otvor, milá, otvor. ; Pod Javořinú, horú zelenú. ; Před našíma oknama. ; Ráda přadu. ; Seděla liška na hrázi. ; Šly děvčátka na jahody. ; Šohajku, luterán. ; Šústne lístek, šústne. ; U Báňovskéj boží muky. ; Zarostá chodníček.

Halenkovice.

Co jsem se pod oknem nastál. ; Co to milá. ; Či sú to koníčky. ; Kdes, holuběnko, lítala? ; Kdybys mě, děvčico chtěla. ; Když sem šel z Hradišča. ; Když tys mě. ; Maměnko, tatíčku. ; Mám já ženu maličkú. ; Močila konopě, močila. ; Na tom mostě. ; Na tom našem nátoni. ; Och hory, hory. ; Prodala sukňu, rukávce. ; Před naším lavečka. ; Puste mě, maměnko! ; Šel bych k Vám. ; Šest dní do týdňa. ; U studánky stála. ; V naším domě. ; V širém poli stojí. ; Za humnama za našima. ; Zakukala kukulenka. ; Za našima huménkama.

Hluk.

Dycky sem ti říkávala. ; Na téj hluckéj věži. ; Počkaj, polesný. ; Pod babíma horama. ; Přindi, Janku, k nám. ; Ty hodiny Nitránské. ; U Hradišča na trávníčku.

Horněmčí.

Hory, hory, hory černé. ; Janko náš. ; Když sem měl dvacet let. ; Košulenka bílá. ; Na stráňanskéj Javořině. ; Naši páni z toho města. ; Pod hájíčkem pod zeleným. ; Šohajek trávu seče. ; U muziky su já chlap. ; V Novém Městě na rýnečku. ; Vím já jeden háječek. ; Vím já to jedno krásné okýnko. ; Zakukala kukulenka v suchém javoře.

Jarošov.

Kolem husičky. ; Starý zelé okopává.

Kunovice.

A v téj naší zahrádce. ; Hore nad hájíčkem. ; Hradišču, Hradišču! ; Idú ženci z role. ; Jatelinka hustá. ; Když sem já šel po Brnečku. ; Od neděle na pondělek. ; Proč vy mě, tatíčku, nerád máte. ; Už idú chlapci. ; Už tambor bubnuje.

Louka.

Ach, Bože… ; Dybych já sa nebál. ; Ej, dolů Váhem… ; Ej, hájek hájek, dva hájíčky. ; Fúká větr po dolině. ; Háj, dúbečku zelený. ; Hluboký járek… ; Janíčku, bratranče. ; Kdo to na mňa povídal… ; Poháňaj, pohunečku. ; Z jednej strany od uličky.

Malá Blatnice.

Aj, křížu, křížu. ; Co dělá Kača. ; Daj ně, Bože synka.

Míkovice.

Čí je to políčko. ; Chodívals k nám falešníku.

Modrá.

Od vody, koníčky! ; Pýtal se mně jeden chlapec,

Nová Ves u Uh. Ostroha.

Ej, šla děvečka. ; Sama ste mňa, maměnko.

Ostrožská Lhota.

Háj, háj, háj. ; Chlapci sa žénijú. ; Létala ta laštověnka. ; My sme tady dva. ; Nade Lhotou maliny sú. ; Oj, fijalenko modrá. ; Oj, lásko, lásko! ; Pásla ovečka páva. ; Pod Javořinú studánečka. ; Studená rosenka tej noci padala.

Otrokovice.

Moje botečky cupy. ; Teče voda krokem.

Písek.

Aj, šla Andulka. ; Aj, koně, koně. ; Brodí Janko koně. ; Červené jablúško. ; Čí to lúka nekosená. ; Dyž sem já šel, ej. ; Ešče zme byli. ; Chodí Maryška. ; Jak sa ně, milá. ; Můj rubáč… ; Nalej ty ně. ; Na tom našem nátoni. ; Nedívaj sa, milá. ; Pane náš! ; Páslo dívča. ; Poslal pán Ogla. ; Pošlete ně, mamko! ; Sedajte, drůžky, za stoly! ; Stojí hruška v poli. ; Ten Holič je pěkné město. ; Ten sedláček. ; V širém poli. ; V tej Novej Vsi. ; Zlatá panímámo. ; Ztratila sa kravarenka.

Podolí.

A když jsme jeli. ; Podolanů doma néni. ; Travěnka zelená.

Pohořelice.

Černá hora, černý les. ; Hořela linda, hořela. ; Okolo Březnice. ; Slunéčko svítilo. ; Ten Sebranský kostelíček.

Popovice.

Na popovském poli.

Salaš u Buchlovic.

Pásla jsem sýkoru.

Salaš.

Svítilo slůnečko. ; V poli stojí hruščička.

Slavkov.

Andulko milá. ; Dyby sa propadla ta ostrožská brána. ; Hory, doly, černý les. ; Na tom našem nátoni. ; Rostou, rostou. (Rostú, rostú.) ; Velehradská věž je tenká.

Spytinov.

Byla vojna vydaná. ; Čtyři koně ve dvoře. ; Lubina, Lubina. ; Na jalubskej fáře. ; Spadla tutěnka s hřady. ; Stojí hruška v širém poli. ; Šlo děvčátko, šlo na trávu. ; Ten buchlovský zámek. ; Uliána krásná panna. ; Za našími humny.

Suchov.

Ani nevím, čo mám robit. ; Bože, Bože… ; Cos dělala, ženo má. ; Co sa stalo. ; Dyž já půjděm okolo. ; Ej, počkaj… ; Ej, v širém poli… ; Háj, háj, háj, zelené ořeší ; Chodí kněz po dvore. ; Chudoba. ; Ja, lítala laštověnka… ; Janošenko, Janko. ; Já som synek z Temešváru. ; Já su synek. ; Jede Janko. ; Kde si byla. ; Keď sa Janko do vojny bral. ; Keď som išel pres hory. ; Keď som išel pres ten les. ; Keď som šel… ; Keď som na tu… ; Keď ty půjdeš k nám… ; Kerá je ta vezdička má… ; Mala babka. ; Mamko, mamko. ; Máš, máš, Marina. ; Mezi dvoma horama. ; Muzikanti, přišel som k vám. ; Na čo si ně. ; Na dolách, na horách. ; Nad Suchovem. ; Na fraštackém mostě. ; Na Suchově dobre robjá. ; Našel som ju, našel. ; Na tem mostě. ; Na tem našem Díle. ; Na tom našem dvorku. ; Nevdávaj ňa. ; Od Prešpurka. ; Odkad že to chlapci byli. ; Okolo Hradišča. ; Okolo mlýna. ; Oženil sa po svéj vůli. ; Pásel Janko dva voly. ; Pásel Janko dva voly. ; Počkaj, milá. ; Počkajtě, Veličané! ; Pověz ty ně. ; Prečo si sa vydávala. ; Pri Hradišču… ; Prisedla k němu. ; Růža su já, růža ; Sedí sokol. ; Smutná je ně. ; Sobotěnka s nedělú… ; Studená rosenka. ; Suchovští šohaji takoví sú… ; Šak sa ně, má milá. ; Šohajku, čí si ty? ; Také ně má milá… ; Ta Bošácká veža… ; Teče voděnka… ; Trebar som… ; U súsedú je hodný syn… ; Uderila jedna. ; Už je má milá… ; Už sa ten šohajek. ; V hájíčku na kraji. ; V horním konci. ; V našem domě. ; V Suchovském háji na samém kraji. ; V Suchovských horách. ; Veselú, mamičko… ; Vinšujem ti. ; Všeci ludé. ; Za Dunajkom. ; Za horama. ; Za horama v lesi u studánky. ; Zahraj mi, hudečku! ; Žalo dívča…

Tupesy.

Když my do tých hor půjdeme. ; My tupesští mládenci. ; Pod šable. ; Před naše okny.

Vel. Lhota.

Hořela linda, hořela. ; Juliána šaty prala. ; O vánoci dlúhé noci. ; Pláče kočka celý den. ; Rostú, rostú, rostú. ; Tudle je hájek. ; Uderila jedna. ; Za vodú koníčky.

Velehrad.

Vydala matička.

Velká Blatnice.

Ja, do by ně… ; Už sú ty horičky. ; V širém poli rokyta. ; Za horama v lesi u studénky.

Veselí n. M.

De máš, ženo, peníze? ; Dyby mňa máti. ; Mělaťa babka. ; U studánky seděla.

Žlutava.

Hore dědinú šel. ; Pásl Janko pár volů. ; Pojeďte, kupci, z Brna! ; Pošlete mně pro Ondráša. ; Směje se mně každý chlapec.

Žlutavy.

Hore háj, dolú háj. ; Hory, doly, černý les. ; Slyšel jsem novinu.


Lipina: Zpěvníky
Společný seznam písniček