Ludvík Raimund Pazdírek: MALÝ KOLEDNÍČEK (hřbet)

Ludvík Raimund Pazdírek: MALÝ KOLEDNÍČEK
Abecední seznam písní

Jednotlivé melodie si můžete zobrazit a poslechnout prostřednictvím
odkazu "Melodie samostatně" (* 27.2.2013)

Aj, v jesličkách děťátko  . . . . . . . . . 39 [Melodie samostatně]
Anděl pastýřům zvěstoval  . . . . . . . . . 33 [Melodie samostatně]
Andělové jsou zpívali . . . . . . . . . . . 14 [Melodie samostatně]
Betlémské rodičky . . . . . . . . . . . . . 39 [Melodie samostatně]
Bohu čest, sláva  . . . . . . . . . . . . . 17 [Melodie samostatně]
Bratři a sestřičky  . . . . . . . . . . . . 49 [Melodie samostatně]
Co to znamená . . . . . . . . . . . . . . . 8 [Melodie samostatně]
Co to znamenati má? . . . . . . . . . . . . 21 [Melodie samostatně]
Den Božího narození . . . . . . . . . . . . 33 [Melodie samostatně]
Den přeslavný . . . . . . . . . . . . . . . 15 [Melodie samostatně]
Doba vánoční milá . . . . . . . . . . . . . 7 [Melodie samostatně]
Ejhle, naše chasa . . . . . . . . . . . . . 49 [Melodie samostatně]
Ejhle, naše chasa (delší koleda)  . . . . . 19 [Melodie samostatně]
Hajej, nynej, Jezu Kriste . . . . . . . . . 56 [Melodie samostatně]
Hle, stkví se v svaté noci zář  . . . . . . 61 [Melodie samostatně]
Hopsa, bratrové . . . . . . . . . . . . . . 54 [Melodie samostatně]
Hopsa, pacholátka . . . . . . . . . . . . . 48 [Melodie samostatně]
Hore, hore, pastuškové  . . . . . . . . . . 54 [Melodie samostatně]
Chtíc, aby spal . . . . . . . . . . . . . . 41 [Melodie samostatně]
Já bych rád šel k Betlému . . . . . . . . . 52 [Melodie samostatně]
K jesličkám již andělové  . . . . . . . . . 34 [Melodie samostatně]
K Ježíškovi do Betléma  . . . . . . . . . . 43 [Melodie samostatně]
K Ježíškovi půjdu . . . . . . . . . . . . . 50 [Melodie samostatně]
Když veškeren svět  . . . . . . . . . . . . 13 [Melodie samostatně]
Kristus, Syn Boží . . . . . . . . . . . . . 36 [Melodie samostatně]
Místo Betléma pospěšme k oltáři . . . . . . 5 [Melodie samostatně]
Na nebi andělé  . . . . . . . . . . . . . . 59 [Melodie samostatně]
Na vánočním stromku . . . . . . . . . . . . 61 [Melodie samostatně]
Narodil se Kristus Pán  . . . . . . . . . . 8 [Melodie samostatně]
Nesem vám noviny  . . . . . . . . . . . . . 27 [Melodie samostatně]
Novina velmi dobrá  . . . . . . . . . . . . 22 [Melodie samostatně]
Nový rok běží . . . . . . . . . . . . . . . 46 [Melodie samostatně]
Ó dítě mé, roztomilé  . . . . . . . . . . . 45 [Melodie samostatně]
Ó svatá dobo vánoční  . . . . . . . . . . . 62 [Melodie samostatně]
Panna houpá dítě v klíně  . . . . . . . . . 42 [Melodie samostatně]
Pásli ovce Valaši . . . . . . . . . . . . . 48 [Melodie samostatně]
Pojďte chlapci k nám  . . . . . . . . . . . 52 [Melodie samostatně]
Poslechněte, národové . . . . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně]
Poslouchejte, křesťané  . . . . . . . . . . 19 [Melodie samostatně]
Pospěšte, pacholátka  . . . . . . . . . . . 46 [Melodie samostatně]
Přistupte sem, andělové . . . . . . . . . . 16 [Melodie samostatně]
Přistupte věřící  . . . . . . . . . . . . . 9 [Melodie samostatně]
Přišlo jsi k nám, Jezulátko . . . . . . . . 58 [Melodie samostatně]
Radostnou novinu  . . . . . . . . . . . . . 59 [Melodie samostatně]
Raduj se, všecko stvoření . . . . . . . . . 35 [Melodie samostatně]
S chudými pastýři . . . . . . . . . . . . . 6 [Melodie samostatně]
S pastýři pospíchejte . . . . . . . . . . . 30 [Melodie samostatně]
S výsosti nebeské . . . . . . . . . . . . . 11 [Melodie samostatně]
Sem pospěšte, ptáčátka  . . . . . . . . . . 43 [Melodie samostatně]
Sem, pastýři, pospíchejte . . . . . . . . . 24 [Melodie samostatně]
Sličné pacholátko . . . . . . . . . . . . . 37 [Melodie samostatně]
Spanilé s nebe pacholátko . . . . . . . . . 11 [Melodie samostatně]
Stála panenka Maria . . . . . . . . . . . . 47 [Melodie samostatně]
Syn svatý se nám narodil  . . . . . . . . . 18 [Melodie samostatně]
Uvaříme kašičku . . . . . . . . . . . . . . 50 [Melodie samostatně]
V jeslech zde ležící, velký Bože  . . . . . 12 [Melodie samostatně]
V naší zahrádce . . . . . . . . . . . . . . 44 [Melodie samostatně]
V veselé vánoční hody . . . . . . . . . . . 40 [Melodie samostatně]
Veselá koleda . . . . . . . . . . . . . . . 60 [Melodie samostatně]
Veselte se, radujte se  . . . . . . . . . . 57 [Melodie samostatně]
Vítaný buď, Ježíšku . . . . . . . . . . . . 6 [Melodie samostatně]
Vítej, Kriste, manno s nebe . . . . . . . . 15 [Melodie samostatně]
Vítej, nám, Bože vtělený  . . . . . . . . . 38 [Melodie samostatně]
Vyviň, vyviň svou ručičku . . . . . . . . . 47 [Melodie samostatně]
Vzhůru vstaňte, bratři  . . . . . . . . . . 26 [Melodie samostatně]
Vzhůru, vzhůru, pastuškové  . . . . . . . . 55 [Melodie samostatně]
Vzhůru, vzhůru, pastýřové . . . . . . . . . 31 [Melodie samostatně]
Zaťukal mi andělíček  . . . . . . . . . . . 51 [Melodie samostatně]
Zhory, zhory, pastuškové  . . . . . . . . . 53 [Melodie samostatně]
Zpívala Synu Matička  . . . . . . . . . . . 10 [Melodie samostatně]


Lipina: Zpěvníky
Společný seznam písniček