Jan Seidel: Národ v písni (hřbet)

Abecední seznam písní

A co mně dáš . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
A co pak já nejsem družka na modu? . . . . . . . 191
A co to tam píská . . . . . . . . . . . . . . . .363
A já jsem chytil blešku . . . . . . . . . . . . .191
A já sám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
A já su synek z Polánky. . . . . . . . . . . . . .25
A já vždycky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
A na Brně verbujú . . . . . . . . . . . . . . . .315
A tak k Bohu má dušička . . . . . . . . . . . . .387
A te naše koně . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
A ti kluci Hajdaláci. . . . . . . . . . . . . . .283
A ty bratře kamaráde. . . . . . . . . . . . . . .171
A v pondělí ho neděli . . . . . . . . . . . . . .364
A v tej našej zahradečce. . . . . . . . . . . . .143
Aby nás Pán Búh miloval . . . . . . . . . . . . .388
Ač já jsem z Nevěsic sám . . . . . . . . . . . . 239
Adámku múj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Adámku náš. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ahá, ahá! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Ach, ach, ach . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
Ach, Bože, Bože . . . . . . . . . . . . . . . . .192
Ach, Bože mój, Pane mój . . . . . . . . . . . . . 91
Ach, Bože můj, Bože . . . . . . . . . . . . . . .387
Ach, Bože můj milý . . . . . . . . . . . . . . . 239
Ach, Bože nebeskej! . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ach, co je, co je . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ach, když jsem já šel . . . . . . . . . . . . . .316
Ach, kýž jsem za vodou . . . . . . . . . . . . . .91
Ach, mamko, mamko . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Ach, můj Bože z nebe . . . . . . . . . . . . . . 365
Ach, není, není. . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Ach, není tu, není . . . . . . . . . . . . . . . .92
Ach, nevím, nevím . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ach, ouvej, bolí mě! . . . . . . . . . . . . . . 239
Ach, slobodo milá . . . . . . . . . . . . . . . .194
Ach, synku, synku . . . . . . . . . . . . . . . .283
Ach, vy mily černy oči! . . . . . . . . . . . . . 27
Ach, vyletěl je z hory pták . . . . . . . . . . . 93
Ach, vždycky mi maměnka . . . . . . . . . . . . . 28
Ach, ženy, ženy! . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Aj, čo by bola . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Aj, dubina, dubina . . . . . . . . . . . . . . . .93
Aj, horečko dubová. . . . . . . . . . . . . . . .284
Aj, oralo male pacholatko . . . . . . . . . . . .284
Aj, padá, padá rosička . . . . . . . . . . . . . .94
Aj, už je ráno . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Aj, za horú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Aj, zerzaj, zerzaj . . . . . . . . . . . . . . . .28
Aj, ženy, ženy . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Aló páni muzikanti . . . . . . . . . . . . . . . 171
Anduličko, ty bys byla . . . . . . . . . . . . . 240
Andulinko moje! . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Andulka spí, Jeníček s ní . . . . . . . . . . . .194
Andulko! co si myslíš? . . . . . . . . . . . . . 194
Andulko, mé dítě . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Andulko šafářová . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Anička, dušička, kde si bola . . . . . . . . . . .29
Anička mlynárova . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Až já budu velká. . . . . . . . . . . . . . . . .286
Až já odtud povandruju. . . . . . . . . . . . . .286
Až já odtud pryč pojedu. . . . . . . . . . . . . .95
Až já pojedu přes ten les . . . . . . . . . . . . 30
Až já povandruju . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Až já půjdu z krčmy . . . . . . . . . . . . . . .269
Až my pojedeme přes ten les . . . . . . . . . . .195
Až pudeš ze dveří . . . . . . . . . . . . . . . .195
Až pujdeš, zastav se . . . . . . . . . . . . . . .30
Až půjdu z hospody . . . . . . . . . . . . . . . 194
Až půjdu, pojedu. . . . . . . . . . . . . . . . .145
Až se bude suchá lípa . . . . . . . . . . . . . . 95
Až tady pojedeš, zastav se. . . . . . . . . . . . 30
Až z Nepodřic pudu . . . . . . . . . . . . . . . .95
Až z toho Spáňova pudu . . . . . . . . . . . . . .96
Až z Vítkova pudu . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Bejvala jsi na svadbách . . . . . . . . . . . . .195
Bejvávalo dobře . . . . . . . . . . . . . . . . .388
Bětuška nic nepláče . . . . . . . . . . . . . . .195
Běži voda, běži . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Blahoslavený sládek . . . . . . . . . . . . . . .269
Blaze tomu, kdo nic nemá . . . . . . . . . . . . 240
Bodaj by vás, vy mládenci. . . . . . . . . . . . 172
Bohoticí mládenci . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Boleslav, Boleslav . . . . . . . . . . . . . . . 316
Bota leze voknem . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Bože mój, otče mój . . . . . . . . . . . . . . . 389
Bratři, bratři . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Bude vojna, bude . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Bude vojna, hude (Sušil) . . . . . . . . . . . . 365
Buď, sedláče, hodně vesel . . . . . . . . . . . .286
Buď, sedláčku, buď vesel . . . . . . . . . . . . 287
Byl tě jeden pán bohatý. . . . . . . . . . . . . 374
Byla cesta ušlapaná . . . . . . . . . . . . . . .375
Byla jest louka zelená. . . . . . . . . . . . . .376
Byla krásná Dorota. . . . . . . . . . . . . . . .377
Byla tě cestička . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Bylo lásky, už jí néní . . . . . . . . . . . . . .97
Bývali Čechové . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Cibuláři jedou . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Co je po takové panence. . . . . . . . . . . . . 145
Co je to tam za chlapíka. . . . . . . . . . . . .287
Co je ve vozi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Co jsem se nachodil, našlapal. . . . . . . . . . .97
Co jsem se oženil . . . . . . . . . . . . . . . .196
Co jsem tak darebná . . . . . . . . . . . . . . . 98
Co mně dáš, jsem bednář . . . . . . . . . . . . .288
Co pak je to za chasníka. . . . . . . . . . . . .172
Co pak se hněváš, mé potěšení? . . . . . . . . . 145
Co pak se, mládenci . . . . . . . . . . . . . . .196
Co se to tam blyští . . . . . . . . . . . .  . . 319
Co ste, maměnko, se mnó vystály. . . . . . . . . 318
Co ten ptáček štěbetá . . . . . . . . . . . . . . 31
Co ten ptáček tam povídá . . . . . . . . . . . . .31
Co to máš, děvečko . . . . . . . . . . . . . . . .32
Co to máš, má milá . . . . . . . . . . . . . . . .32
Copak se to blejská . . . . . . . . . . . . . . .319
Copak si, můj chlapče, myslíš . . . . . . . . . . 98
Copak tě tvá máma dala . . . . . . . . . . . . . 196
Copak ti naši dělají . . . . . . . . . . . . . . 197
Cos, má milá, cos myslila . . . . . . . . . . . .197
Cós, má milá, cós tak hrdá . . . . . . . . . . . 145
Cos, má milá, udělala . . . . . . . . . . . . . .198
Což je ta láska zlá (2x) . . . . . . . . . . . . .98
Což je ti, synáčku . . . . . . . . . . . . . . . 241
Což je tomu hodně . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Což jsem já zajíček . . . . . . . . . . . . . . .288
Což se mně, má milá, hezká zdáš . . . . . . . . .198
Což se mně, má milá, hezká zdáš . . . . . . . . .199
Což ten panský mostek . . . . . . . . . . . . . . 33
Časně ráno za svítání . . . . . . . . . . . . . . 99
Černa mrukevka na něbě . . . . . . . . . . . . . .33
Čérné oči, čérné . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Černé oči, jděte spát . . . . . . . . . . . . . . 99
Červená, modrá fijala . . . . . . . . . . . . . .101
Červená růžičko, co se nerozvíjíš . . . . . . . .100
Červená růžičko, rozvíjej se . . . . . . . . . . 101
Červená, zelená . . . . . . . . . . . . . . . . .241
Červeny bíly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Čí je to děvče . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Čí je to ta dívčí, čí je . . . . . . . . . . . . 200
Čí jsou to koníčky . . . . . . . . . . . . . . . 288
Čí jsou to koníčky lysy . . . . . . . . . . . . .289
Čí to husičky na tej vodě . . . . . . . . . . . .289
Čí pak je to líha . . . . . . . . . . . . . . . .289
Či's něbyl doma . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Čtrnáct let jsem byl na vojně . . . . . . . . . . 35
Čtyry koně na dvoře . . . . . . . . . . . . . . .101
Čtyry koně vrany . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Daj mi, Bože, vědět . . . . . . . . . . . . . . .200
Daj si mi, cérečko . . . . . . . . . . . . . . . .35
Dala se má milá do stonání . . . . . . . . . . . .35
Daleko, široko . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Darmo se ty trápíš . . . . . . . . . . . . . . . 102
Dej, Bože, dej vláhy . . . . . . . . . . . . . . .35
Dej Bůh štěstí tomu domu. . . . . . . . . . . . .355
Dej mi, Bože, synka . . . . . . . . . . . . . . .172
Dej mi pán Bůh synka . . . . . . . . . . . . . . .35
Dejme si hoši . . . . . . . . . . . . . . . . . .319
Den přeslavný jest k nám přišel . . . . . . . . .355
Dievča, dievča . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Dívča, dívča laštovička . . . . . . . . . . . . .201
Dobry dolky od Barunky . . . . . . . . . . . . . 289
Dobry večer okenečko . . . . . . . . . . . . . . .36
Dobře mi je . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270
Dobře tak na Kačenu . . . . . . . . . . . . . . .173
Dolina, dolina . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Dolů, dolů moj veneček . . . . . . . . . . . . . 201
Dovez mě, dovez . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Duša moja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Dvanást hodin jedna štvrť. . . . . . . . . . . . 389
Dyby byla kosa nabróšená. . . . . . . . . . . . .146
Dyby mně tak bylo. . . . . . . . . . . . . . . . 103
Dyby mně tak bylo. . . . . . . . . . . . . . . . 104
Dybych já byl selským synkem. . . . . . . . . . .290
Dybych já byl selským synkem . . . . . . . . . . 290
Dybych já věděla . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Dycky jsem ti povídala . . . . . . . . . . . . . 271
Dycky mně má milá . . . . . . . . . . . . . . . .202
Dyž jsem šel z hospody dom . . . . . . . . . . . 271
Dyž komára ženili . . . . . . . . . . . . . . . .241
Dyž pudu na trávu . . . . . . . . . . . . . . . .389
Dyž jsem já šel přes ty hory . . . . . . . . . . 104
Dyž sem šel k muzice . . . . . . . . . . . . . . 146
Dyž ty pudeš k nám . . . . . . . . . . . . . . . 146
Dyž tys mě nechcela . . . . . . . . . . . . . . .104
Ej, dívča, dívča . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Ej, dolina, dolina. . . . . . . . . . . . . . . .370
Ej, Janku, Janíčku . . . . . . . . . . . . . . . .38
Ej, lásko, lásko . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Est-li jsi, Hančičko . . . . . . . . . . . . . . 202
Fialo modrá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Frajerenky moje . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ha ty svatej Vavřenečku . . . . . . . . . . . . . 39
Háj -háj -háječku zelený. . . . . . . . . . . . .319
Hajej, můj zlatoušku (andílku) . . . . . . . . . .21
Halý dítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hančičko, hubičko . . . . . . . . . . . . . . . .203
Haničko, hubičko . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Hej, hore háj, dole háj . . . . . . . . . . . . .320
Hej, pane hejtmane. . . . . . . . . . . . . . . .320
Hejbej se, strakaty, bíly! . . . . . . . . . . . 203
Hejha husy ze pšenice. . . . . . . . . . . . . . 173
Hezká bys ty byla . . . . . . . . . . . . . . . .147
Hezká je, hodná je . . . . . . . . . . . . . . . 241
Hezká jsi, Andulko, bejvala . . . . . . . . . . .147
Hlubočí, hlubočí . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Hněvej ty se na mě, nebo nehněvej . . . . . . . . 40
Holka modrooká . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Holoubek vrká. . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Honzíčka mám ráda . . . . . . . . . . . . . . . .173
Honzíčku, holečku . . . . . . . . . . . . . . . .173
Honzo můj, rozmilý . . . . . . . . . . . . . . . 203
Honzo můj, rozmilý . . . . . . . . . . . . . . . 242
Hop hej, cibuláři . . . . . . . . . . . . . . . .290
Hop holka! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Hop holka! (variant) . . . . . . . . . . . . . . 174
Horo, horo bramborová . . . . . . . . . . . . . .106
Horo, horo vysoká jsi . . . . . . . . . . . . . .106
Hory, doly, černý les . . . . . . . . . . . . . .106
Hory, hory, hory jsú . . . . . . . . . . . . . . 204
Hospodine, pomiluj ny . . . . . . . . . . . . . . 16
Hradčanské hodiny. . . . . . . . . . . . . . . . 242
Hrály dudy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Hroznolhotské pole. . . . . . . . . . . . . . . . 41
Hřbitove, hřbitove . . . . . . . . . . . . . . . 390
Hřbitůvek malý . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Huli, beli, usni. . . . . . . . . . . . . . . . .357
Husaři, husaři . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Husaři, husaři . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Husaři, husaři . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Husička divoká . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Husička divoká . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Husičky, husičky. . . . . . . . . . . . . . . . .204
Husy, bílé husy . . . . . . . . . . . . . . . . .205
Chceš-li, holka, vědět . . . . . . . . . . . . . 322
Chlumeckej zámeček . . . . . . . . . . . . . . . 148
Choč bym ja jezdil . . . . . . . . . . . . . . . 148
Chodí hlásný po dědině . . . . . . . . . . . . . .42
Chodí syneček okolo voza . . . . . . . . . . . . .42
Chodila po lesí . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Chodila po roli . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Chodila po včelínku. . . . . . . . . . . . . . . 107
Chodíme, chodíme . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Chodíval k nám, chodíval . . . . . . . . . . . . 242
Chodníček bělavý . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Chovejte mne, má matičko . . . . . . . . . . . . .43
Chval každý duch Hospodina . . . . . . . . . . . 378
Chuděnce, Lučice. . . . . . . . . . . . . . . . .323
Chytili jsme lososa . . . . . . . . . . . . . . .242
Inčko vám děkuju, má zlatá mamičko. . . . . . . .205
Já bych se rád oženil . . . . . . . . . . . . . .205
Já bych se vdávala . . . . . . . . . . . . . . . 205
Já bych si tě ráda vzala . . . . . . . . . . . . 206
Já bych šel za milou . . . . . . . . . . . . . . .44
Já bych šel za milou za lesy . . . . . . . . . . .44
Já do lesa nepojedu. . . . . . . . . . . . . . . 292
Já do lesa nepojedu (variant) . . . . . . . . . .292
Já husárek malý . . . . . . . . . . . . . . . . .323
Já husarka malá . . . . . . . . . . . . . . . . .324
Já chodila, chodila . . . . . . . . . . . . . . .366
Já jen malej kratyteček . . . . . . . . . . . . .271
Já jsem holka mladá . . . . . . . . . . . . . . .206
Já jsem chudej pacholíček . . . . . . . . . . . .243
Já jsem kočí z Vídně . . . . . . . . . . . . . . 293
Já jsem mistr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Já jsem se oženil . . . . . . . . . . . . . . . .390
Já jsem ti zavdala . . . . . . . . . . . . . . . .65
Já jsem tkadlec od Nymburka . . . . . . . . . . .293
Já jsem z Kutný Hory . . . . . . . . . . . . . . 294
Já malý přicházím . . . . . . . . . . . . . . . .356
Já mám holku, to je holka. . . . . . . . . . . . 243
Já mám jabloňku . . . . . . . . . . . . . . . . .207
Já mám koně, pěkny koně . . . . . . . . . . . . .294
Já mám koně vranky . . . . . . . . . . . . . . . 295
Já mám koně, vraný koně . . . . . . . . . . . . .295
Já mám malej krapiteček . . . . . . . . . . . . .271
Já mám mou panenku v Roudnici . . . . . . . . . .107
Já ne, to ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Ja, pozná prý to, pozná . . . . . . . . . . . . .244
Já si tě, má milá, nevezmu. . . . . . . . . . . .244
Ja som bača velmi starý. . . . . . . . . . . . . 390
Já tu nebudu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Já tu nebudu, věru nebudu . . . . . . . . . . . .108
Já ty volky nepoženu . . . . . . . . . . . . . . 207
Jaborové husličky . . . . . . . . . . . . . . . .175
Jak já si zatupám . . . . . . . . . . . . . . . .207
Jak je mně, tak je mně . . . . . . . . . . . . . 108
Jak pak se, má milá . . . . . . . . . . . . . . . 45
Jak se dám, posekám . . . . . . . . . . . . . . .109
Jak si řeknu, tak udělám . . . . . . . . . . . . 243
Jak jste vy, hvězdičky . . . . . . . . . . . . . 324
Jak živ jsem žádnýmu . . . . . . . . . . . . . . 295
Jak živa jsem neviděla . . . . . . . . . . . . . 207
Jaké bych srdce měl . . . . . . . . . . . . . . . 45
Jakú jsem si frajírenku . . . . . . . . . . . . .324
Janko, Janko, čos porobil . . . . . . . . . . . .325
Jaro se otvírá, všecko se usmívá . . . . . . . . 326
Jede sedlák na pole. . . . . . . . . . . . . . . 391
Jděte vojáci, jděte ležet . . . . . . . . . . . .326
Jdi jen družbo, do komory. . . . . . . . . . . . 208
Je zima, bude mráz. . . . . . . . . . . . . . . .366
Jede forman dolinú. . . . . . . . . . . . . . . .327
Jede, jede Hořovskej pan hrabě . . . . . . . . . 296
Jede mladík na svém koni . . . . . . . . . . . . 327
Jedna je cestička. . . . . . . . . . . . . . . . .46
Jedna koza mlsná byla . . . . . . . . . . . . . .244
Je-li pak to pravda, nebo ne . . . . . . . . . . 176
Jen jsem jednou doma nebyl. . . . . . . . . . . .244
Jen se mně, má milá, dobře chovej . . . . . . . .149
Jen se mně, má milá, dobře chovej (variant) . . .149
Jen se mně, můj milej . . . . . . . . . . . . . .150
Jen se ty, šátečku . . . . . . . . . . . . . . . 150
Jen ty k nám, Matoušku . . . . . . . . . . . . . .46
Jen ty mi, šenkýřko . . . . . . . . . . . . . . .272
Jen ty nás, formánku, nezvrhni . . . . . . . . . 208
Jeníčku, bloudíš . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Jenom ty mě, koníčku . . . . . . . . . . . . . . .46
Jenom ty mně, má panenko, pověz . . . . . . . . . 46
Jestli mě ráda máš . . . . . . . . . . . . . . . 109
Jestli mě ráda máš . . . . . . . . . . . . . . . 328
Jestli tě, má milá, mrzím . . . . . . . . . . . .150
Ještě se tě jednou zeptám . . . . . . . . . . . .151
Jetelíčku, jeteli . . . . . . . . . . . . . . . .208
Jetelka, jetelka . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Jináč není v posvícení. . . . . . . . . . . . . .356
Jojdana, jojdana . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Jsi-li mládenec poctivej . . . . . . . . . . . . 109
Jsom já synek z Orešan . . . . . . . . . . . . . 296
Jsou, jsou na potoce ráčata . . . . . . . . . . .296
Juž jsme se dost naspívale. . . . . . . . . . . .357
K Lužanům je cesta . . . . . . . . . . . . . . . .47
K Pažežnici cesta húzká . . . . . . . . . . . . . 47
K Pažežnici cesta trníčkem vobrostlá . . . . . . .47
K Pušperku je cesta . . . . . . . . . . . . . . .209
Káča má peníze . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Kačena divoká. . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Kačenko, poď do kostela . . . . . . . . . . . . .176
Kalamajka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Kam se půjdem projít. . . . . . . . . . . . . . . 48
Kamarádko věrná . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Každá babička stará . . . . . . . . . . . . . . .392
Každá má milého . . . . . . . . . . . . . .  . . 110
Každý se nám diví . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kde domov můj . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kde je sládek, tam je mládek . . . . . . . . . . 272
Kde, lásko, kdes byla . . . . . . . . . . . . . . 49
Kdepak štěstí hledáte. . . . . . . . . . . . . . 298
Kdes, holubičko, lítala . . . . . . . . . . . . .210
Kdes, holubinko, lítala . . . . . . . . . . . . .210
Kdo chce mít o svatbě . . . . . . . . . . . . . .211
Kdo má počernú galánku . . . . . . . . . . . . . .49
Kdo má zlou ženu v neděli. . . . . . . . . . . . 211
Kdo má zlú ženu . . . . . . . . . . . . . . . . .246
Kdo nás koliv vidí . . . . . . . . . . . . . . . 110
Kdo se v pátek roznemůže. . . . . . . . . . . . .392
Kdo to praví, ten je blázen . . . . . . . . . . .246
Kdož jste boží bojovníci. . . . . . . . . . . . . 17
Kdy je byla ta krásná noc . . . . . . . . . . . .246
Kdyby byl stateček. . . . . . . . . . . . . . . .110
Kdyby byla jiná . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kdyby černá očička . . . . . . . . . . . . . . . 247
Kdyby mi tak bylo . . . . . . . . . . . . . . . .151
Kdyby mně byl dal zlatej tatíček. . . . . . . . .247
Kdyby mně máti na trávu dala. . . . . . . . . . . 50
Kdyby si Liduška . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Kdyby to Pán Bůh dal . . . . . . . . . . . . . . 211
Kdybych já byl sedlákův syn . . . . . . . . . . .246
Kdybych já měl, co bych já chtěl. . . . . . . . .298
Kdybych já moh býti . . . . . . . . . . . . . . . 50
Kdybych já se Boha nebál. . . . . . . . . . . . .151
Kdybych já tam byla . . . . . . . . . . . . . . . 50
Kdybych já věděl . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Kdybych já věděla . . . . . . . . . . . . . . . .110
Kdybych já věděla . . . . . . . . . . . . . . . .393
Kdybych já věděla, kdo mne s milým loučí . . . . 111
Kdybys byl, Honzíčku . . . . . . . . . . . . . . 328
Kdybys byla, holka, hezká . . . . . . . . . . . .151
Kdybys měl stateček . . . . . . . . . . . . . . .111
Kdybys měla, má panenko, sto ovec . . . . . . . .152
Kdybysi byl přišel . . . . . . . . . . . . . . . .50
Když bylo to pivo drahy . . . . . . . . . . . . .273
Když jsem byl malý . . . . . . . . . . . . . . . 298
Když jsem holku vyprovázel. . . . . . . . . . . .247
Když jsem já k vám chodívával . . . . . . . . . . 51
Když jsem já koníčka pásával . . . . . . . . . . 298
Když jsem já pod okny stál . . . . . . . . . . . 212
Když jsem já sloužil . . . . . . . . . . . . . . 248
Když jsem já šel k mej panence . . . . . . . . . 249
Když jsem já šel na procházku . . . . . . . . . .249
Když jsem já šel od mé dívčky . . . . . . . . . .111
Když jsem já šel od své milé . . . . . . . . . . 329
Když jsem já šel po Dunaji . . . . . . . . . . . 152
Když jsem já šel skrze Louny . . . . . . . . . . 329
Když jsem já šel z Kutny hory . . . . . . . . . .249
Když jsem já šel z Miletína . . . . . . . . . . .330
Když jsem já ty koně pásal . . . . . . . . . . . 299
Když jsem já ty pole vláčel . . . . . . . . . . .111
Když jsem jel okolo fary . . . . . . . . . . . . 249
Když jsem k vám chodíval přes ty lesy . . . . . .112
Když jsem plela len. . . . . . . . . . . . . . . 112
Když jsem si tě nevzal . . . . . . . . . . . . . 212
Když jsem šel cestičkou . . . . . . . . . . . . . 51
Když jsem šel cestičkou ztrápený. . . . . . . . .330
Když jsem šel do nebe . . . . . . . . . . . . . .330
Když jsem šel jednou . . . . . . . . . . . . . . .52
Když jsem šel od Prahy . . . . . . . . . . . . . 330
Když jsem šel okolo vrat . . . . . . . . . . . . 153
Když jsem šel okolo vrat . . . . . . . . . . . . 212
Když jsem šel přes pole . . . . . . . . . . . . .113
Když jsem šla jedenkrát. . . . . . . . . . . . . 113
Když jsi mě miloval . . . . . . . . . . . . . . .153
Když jsi mne nechtěla . . . . . . . . . . . . . .113
Když jsi se chtěla vdát . . . . . . . . . . . . .212
Když jsi ty, sedláčku, pán . . . . . . . . . . . 299
Když jsme se tak sešli. . . . . . . . . . . . . .273
Když jste mne nechtěli . . . . . . . . . . . . . 330
Když se loučí milej s milou . . . . . . . . . . .113
Když se loučí milej s milou . . . . . . . . . . .113
Když se ten ovísek . . . . . . . . . . . . . . . 114
Když sem šel k muzice . . . . . . . . . . . . . .114
Když tě nedostanu . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Když tě vidím, má panenko . . . . . . . . . . . . 52
Ked som išiel od svej milej . . . . . . . . . . . 53
Ked zme šli na hody . . . . . . . . . . . . . . .331
Klášterská hospoda. . . . . . . . . . . . . . . .177
Kohouti zpívají . . . . . . . . . . . . . . . . .212
Kole Jarošova . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Koleda, koleda Ščepáne . . . . . . . . . . . . . 358
Kolem lesa je chodníček. . . . . . . . . . . . . 404
Kolíbala bába čerta . . . . . . . . . . . . . . .249
Kolikrát jsem přešel ty Lázecké Hory . . . . . . 115
Kolíne, Kolíne . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
Komu se tak podařilo. . . . . . . . . . . . . . .177
Kopali, vorali . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Košilička tenká . . . . . . . . . . . . . . . . .331
Koukni, holka, koukni . . . . . . . . . . . . . .250
Koulelo se, koulelo . . . . . . . . . . . . . . . 54
Koulelo se, koulelo . . . . . . . . . . . . . . .115
Koulí se jablíčko . . . . . . . . . . . . . . . .403
Koupala se má panenka . . . . . . . . . . . . . .213
Koupím já si koně vraný . . . . . . . . . . . . .331
Krásně jsem já dcerka . . . . . . . . . . . . . .115
Krejčí, švec . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Křepelila malá křepelenka . . . . . . . . . . . .367
Kterak pak já smutná řeknu. . . . . . . . . . . .213
Ku Praze je dlouhá cesta . . . . . . . . . . . . 332
Kudy, kudy, kudy cestička . . . . . . . . . . . .154
Kukačka kuká . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Kúlaj mně, maminko . . . . . . . . . . . . . . . 213
Kumburskej zámeček vršku kulatýho . . . . . . . .332
Kůň vraný, sedlaný . . . . . . . . . . . . . . . 214
Kysuca, Kysuca . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Kýž mně to pán Bůh dá. . . . . . . . . . . . . . 250
Kýž vy mně, děvčátka . . . . . . . . . . . . . . 300
Lamentací mám na srdci . . . . . . . . . . . . . 214
Láska, Bóže, láska . . . . . . . . . . . . . . . .55
Letěl holúbek . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Letěla husička, letěla z vysoka . . . . . . . . .178
Letěla laštovička. . . . . . . . . . . . . . . . 403
Letěla tady labutě . . . . . . . . . . . . . . . 116
Leť ty, ptáčku. . . . . . . . . . . . . . . . . .332
Líbám já tento kříž. . . . . . . . . . . . . . . 378
Liétala husenka . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Lišička sedí na hrázi . . . . . . . . . . . . . .300
Lítej, ptáčku, lítej . . . . . . . . . . . . . . 116
Líto je mně, líto . . . . . . . . . . . . . . . .214
Líto je mně, můj tatíčku . . . . . . . . . . . . 215
Loučení, loučení . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Loučení, ach loučení . . . . . . . . . . . . . . 215
Louka široká . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Lúbí sa mi, lúbí . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Má milá, má milá, černé oči máte . . . . . . . . .56
Má milá se hněvá . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Má moja mamička . . . . . . . . . . . . . . . . .332
Má panenka hezká je . . . . . . . . . . . . . . .251
Má panenka smutně chodí . . . . . . . . . . . . .301
Má panenko, jak se máš . . . . . . . . . . . . . .56
Má zlatá Ančička! . . . . . . . . . . . . . . . .216
Má zlatá Ančička v komůrce spí . . . . . . . . . 216
Má zlatá Andulinko. . . . . . . . . . . . . . . . 57
Má zlatá mamičko! . . . . . . . . . . . . . . . .216
Má zlatá matička . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Má zlatá panenko . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Mám kalhoty koženy . . . . . . . . . . . . . . . 251
Mám šedivou, mám šedivou . . . . . . . . . . . . 251
Maměnko, tatíčku . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Mámť já hrdličku . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Masopust držíme . . . . . . . . . . . . . . . . .358
Matoušek můj . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Měl jsem já panenku . . . . . . . . . . . . . . .117
Měl jsem já panenku . . . . . . . . . . . . . . .155
Měl jsem tě, holka, rád . . . . . . . . . . . . . 75
Měl jsem tě, holka, rád . . . . . . . . . . . . .179
Měl sedláček jednu sljepku. . . . . . . . . . . .301
Měla jsem holoubka . . . . . . . . . . . . . . . 118
Měla jsem chlapce . . . . . . . . . . . . . . . .118
Měla jsem milého. . . . . . . . . . . . . . . . .119
Měla jsem milého hulána . . . . . . . . . . . . . 57
Měla jsem milého hulána . . . . . . . . . . . . .333
Měla jsem milého švarného . . . . . . . . . . . .119
Měla sem synečka . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Měsíček svítí. . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Mikuláš ztratil plášť . . . . . . . . . . . . . .252
Milo je mně, milo. . . . . . . . . . . . . . . . .58
Milosrdný Bože . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
Mirotický kostelíčku . . . . . . . . . . . . . . 394
Míšeňská jablíčka . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Mívali jsme kabáty . . . . . . . . . . . . . . . 273
Mladého nechtěla, starého ráda. . . . . . . . . .218
Mně je tak, jako tak . . . . . . . . . . . . . . 217
Mně se, mně se, mně se všecko zdá . . . . . . . .155
Moravo, Moravo . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Mračí se, mračí. . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Můj koníček pěkný vraný . . . . . . . . . . . . .120
Můj koníček vranej. . . . . . . . . . . . . . . .302
Můj milej rozmilej . . . . . . . . . . . . . . . .59
Muj zlatej holečku . . . . . . . . . . . . . . . 218
Můj zlatej Honzíčku, malovaný . . . . . . . . . . 59
Muzikanti, co děláte . . . . . . . . . . . . . . 180
Můžeš si, sedláčku . . . . . . . . . . . . . . . 302
My jsme dvá z jedný vesnice. . . . . . . . . . . 252
My jsme hoši . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
My jsme hoši, my jsme . . . . . . . . . . . . . .333
My jsme mládenci . . . . . . . . . . . . . . . . 274
My máme mladú ženu. . . . . . . . . . . . . . . .218
My tesařský řemesníci . . . . . . . . . . . . . .302
My tři králové jdeme k vám . . . . . . . . . . . 359
Myselko, mysel má . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Na Bílej hoře . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
Na Drytomskej dolině . . . . . . . . . . . . . . 334
Na jednom poli pšenička . . . . . . . . . . . . .120
Na horách, dolinách . . . . . . . . . . . . . . .120
Na kobelí hůře. . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Na koho naříkat . . . . . . . . . . . . . . . . .218
Na kopečku stromeček . . . . . . . . . . . . . . 156
Na krátce, na dlouze . . . . . . . . . . . . . . .59
Na krátce, na dlúze. . . . . . . . . . . . . . . 156
Na Lhoteckém panství . . . . . . . . . . . . . . 302
Na louce chodila . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Na našem dvoře . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Na našem sádečku je travička . . . . . . . . . . .59
Na nebesích hvězdička . . . . . . . . . . . . . .379
Na panským mlatě . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Na Slíchovskejch lukách . . . . . . . . . . . . .121
Na té naší kopanince . . . . . . . . . . . . . . 335
Na tej hore vysokej . . . . . . . . . . . . . . . 60
Na tej lúce . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334
Na téj našéj kopanině. . . . . . . . . . . . . . 335
Na tom našom dvoře . . . . . . . . . . . . . . . 122
Na tom našom houvárečku . . . . . . . . . . . . .123
Na tom našem nátoni . . . . . . . . . . . . . . .122
Na tom našem poli . . . . . . . . . . . . . . . .156
Na tom Pražským mostě . . . . . . . . . . . . . .219
Na trávníčku, na zeleném . . . . . . . . . . . . 336
Na tú svatú Kateřinu. . . . . . . . . . . . . . .336
Na tý louce zelený . . . . . . . . . . . . . . . 303
Na vojnu nepudu. . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Na vršíčku jalovec . . . . . . . . . . . . . . . .60
Na vršíčku, na kopečku . . . . . . . . . . . . . 337
Na vysoký jedli . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Na zeleném doubku. . . . . . . . . . . . . . . . 123
Nad Berounkou pod Tetínem . . . . . . . . . . . .124
Nad Chrasťouci na ty hůrce . . . . . . . . . . . 219
Nad Pušperkem ten vršeček . . . . . . . . . . . .157
Nad tím naším domkem. . . . . . . . . . . . . . .157
Nade mlejnem je háječek . . . . . . . . . . . . .219
Nalévej, nalévej . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Nanynko, Nanynko. . . . . . . . . . . . . . . . .337
Nasela sem marijanku . . . . . . . . . . . . . . 124
Nasili koukole . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Nastokrát děkuju . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Náš kucourek zlámal nohu. . . . . . . . . . . . .253
Náš tatíček, nebožtíček . . . . . . . . . . . . .395
Naše kočička mrňavá . . . . . . . . . . . . . . .253
Naše máma vždycky říká . . . . . . . . . . . . . 304
Naše políčko je při dolině . . . . . . . . . . . 402
Naši už mlátili . . . . . . . . . . . . . . . . .304
Navrať mně, můj milej . . . . . . . . . . .  . . 220
Neber si děvečku . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Neber si, Jeníčku, takovou . . . . . . . . . . . 220
Neber sobě, můj synečku . . . . . . . . . . . . .253
Neberte si, kamarádky . . . . . . . . . . . . . .254
Nebublej, ženo má . . . . . . . . . . . . . . . .254
Nebudu já už pro tebe . . . . . . . . . . . . . .158
Nebudu sa žéniť . . . . . . . . . . . . . . . . .255
Nedám, nemám . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Nedávej se, Bětuško . . . . . . . . . . . . . . .220
Nedej, Bože, abych stonal . . . . . . . . . . . .255
Nedej, Bože, abych umřel . . . . . . . . . . . . 255
Nehněvejte se, matičko . . . . . . . . . . . . . .61
Nechoď, synku! . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Nechoď tam, poď radš k nám . . . . . . . . . . . 180
Nechoď tam, prší tam. . . . . . . . . . . . . . .255
Nechoď ty k nám . . . . . . . . . . . . . . . . .158
Nechoďte, mládenci . . . . . . . . . . . . . . . .61
Nechtěla's mi šátku půjčit. . . . . . . . . . . .158
Nejsi, nejsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Nenech mne, má milá . . . . . . . . . . . . . . .338
Nenechám, posekám . . . . . . . . . . . . . . . .125
Není větší potěšení . . . . . . . . . . . . . . .304
Neplač, holka, pro mě. . . . . . . . . . . . . . 338
Nepudeme dále . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
Nepudu domů . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256
Neřek' jsem dnes tejden . . . . . . . . . . . . .338
Nesem vám noviny . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Nestarej se ženo . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Nestískaj mi, šuhaj, rúčku . . . . . . . . . . . .61
Nestůjte, mládenci, pod okny . . . . . . . . . . 221
Netrucuj mně, holka . . . . . . . . . . . . . . .159
Nevaďte se, táto, mámo. . . . . . . . . . . . . .220
Nevěděl jsem, co mám dělat . . . . . . . . . . . 256
Nevěř, holka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Neviděli ste tu mé panenky . . . . . . . . . . . 181
Nevím, nevím . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Nězachoď, slunečko . . . . . . . . . . . . . . . .62
Nezáleží na voráči . . . . . . . . . . . . . . . 182
Nežeň se, synečku . . . . . . . . . . . . . . . .221
Nic mně to líto není . . . . . . . . . . . . . . 339
Nic mě tu netěší . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Nic nedbej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Nikdo tak neplakal . . . . . . . . . . . . . . . 339
Nikomu tak dobře není . . . . . . . . . . . . . .257
Nýčko nám nastaly . . . . . . . . . . . . . . . .340
Nynčko jste, tatíčku, náš . . . . . . . . . . . .257
O posvícení je sedlák . . . . . . . . . . . . . .360
Oči, černé oči . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Ode mlýna k hájíčku . . . . . . . . . . . . . . .370
Och, my ubozí sirotci!. . . . . . . . . . . . . .274
Okolo Bality. . . . . . . . . . . . . . . . . . .222
Okolo kláštera . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Okolo Kolína . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Okolo Milotic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Osiřelo dítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Otče, otče, otče náš . . . . . . . . . . . . . . .62
Ouvej cigán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Ovčáci! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305
Oženil se krejčí. . . . . . . . . . . . . . . . .304
Oženil se zlatohlávek . . . . . . . . . . . . . .257
Pane bratříčku. . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Panímámo Jersouc . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Panímámo zlatá . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Pantáto, pantáto . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Paňmámo! milej jde k nám . . . . . . . . . . . . 223
Paňmámo, sládek jde k nám . . . . . . . . . . . . 64
Pásla husy na jeteli. . . . . . . . . . . . . . . 64
Pásla husy nade dvorem. . . . . . . . . . . . . .372
Pásla má milá koníčky . . . . . . . . . . . . . .125
Pásla ovčičky . . . . . . . . . . . . . . . . . .305
Pásla panenka páva . . . . . . . . . . . . . . . 367
Pásli ovce Valaši . . . . . . . . . . . . . . . .379
Pasol Janko tri voly . . . . . . . . . . . . . . 306
Pekla buchty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Pepíčku od koní . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Pěkné zkázáníčko . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Pěkně se zelená . . . . . . . . . . . . . . . . .340
Pěknej obrázek mám . . . . . . . . . . . . . . . .64
Pí, synečku, pomaličku . . . . . . . . . . . . . 275
Pijú chlapci, pijú. . . . . . . . . . . . . . . .276
Pime, chlapci, pime. . . . . . . . . . . . . . . 276
Písař umí pěkně psáti. . . . . . . . . . . . . . 306
Pívali naši. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Pivo, pivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Plače kočka celý den . . . . . . . . . . . . . . 258
Plelo děvče, plelo len . . . . . . . . . . . . . 126
Po čem jsi, má milá! . . . . . . . . . . . . . . 340
Poctivost, ach poctivost. . . . . . . . . . . . .258
Počké, synečko . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Počkej, holka černooká . . . . . . . . . . . . . 223
Počkej na mne, holka zlatá . . . . . . . . . . . .65
Pod dubem, za dubem . . . . . . . . . . . . . . . 65
Pod jezerem, nad jezerem . . . . . . . . . . . . 341
Pod našima okny meduličky . . . . . . . . . . . .223
Pod našima okny roste jeřábek. . . . . . . . . . .66
Pod našima okny roste osyka . . . . . . . . . . .258
Pod našima okny roste tam bez . . . . . . . . . . 66
Pod našima okny teče vodička . . . . . . . . . . 127
Pod naším okýnkem . . . . . . . . . . . . . . . .127
Pod naším okýnkem roste oliva . . . . . . . . . .160
Pod ten Pražský most. . . . . . . . . . . . . . . 66
Pod tým našim okenečkom . . . . . . . . . . . . .128
Pod vršíčkem, nad vršíčkem . . . . . . . . . . . 341
Poděkuj, Bětuško . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Podívyj se eště . . . . . . . . . . . . . . . . .341
Pochválen bud Ježíš Kristus! . . . . . . . . . . 258
Pojeď, chlapče . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Pořád mně dávají . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Poslal mne pan zeman . . . . . . . . . . . . . . 259
Poslední bije hodina . . . . . . . . . . . . . . 396
Poslechněte, lidé, málo . . . . . . . . . . . . .259
Poslechněte lidi málo . . . . . . . . . . . . . .224
Pověz mně, má milá . . . . . . . . . . . . . . . .67
Pověz mně, má milá . . . . . . . . . . . . . . . 161
Pověz mně, synečku . . . . . . . . . . . . . . . 161
Pověz ty mi, má panenko . . . . . . . . . . . . .128
Povídajó lidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Povídali, že jsem umřel . . . . . . . . . . . . .259
Povol si, synečku . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Pres zelené žitéčko . . . . . . . . . . . . . . . 68
Prídi, Janík, premilený . . . . . . . . . . . . .162
Pridi ty, šuhajko . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Proč bych já nebyla . . . . . . . . . . . . . . . 69
Proč kalino v struze stojíš . . . . . . . . . . . 69
Proč si k nám neprišeu . . . . . . . . . . . . . 129
Proč pak jsi plakala . . . . . . . . . . . . . . 129
Prodala pole, luka, vše . . . . . . . . . . . . .307
Propusť mě, můj milej, propusť . . . . . . . . . 130
Protivínský zámek . . . . . . . . . . . . . . . .162
Protivínští páni . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Proto jsem se na vojnu dal . . . . . . . . . . . 342
Pršelo, bylo tma . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Prší, prší, jen se leje! kam ty koně postavíme? . 70
Prší, prší, len sa leje . . . . . . . . . . . . . 70
Pršívalo, jen se lilo . . . . . . . . . . . . . .162
Príščí se studená vodička . . . . . . . . . . . .380
Před našima stojí kalina . . . . . . . . . . . . 224
Před tím naším okénečkem . . . . . . . . . . . . .71
Před vaší je zahrádečka . . . . . . . . . . . . . 71
Překrásné hvězdičky . . . . . . . . . . . . . . .342
Přeletěla laštovečka . . . . . . . . . . . . . . 130
Pře-mý mily vlasy . . . . . . . . . . . . . . . .224
Přenes mě, přenes . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Přes les, přes háj . . . . . . . . . . . . . . . .72
Přeškoda, má milá . . . . . . . . . . . . . . . .163
Přeškoda nastokrát ty krve . . . . . . . . . . . 344
Přeškoda nastokrát, že jsem se ženil . . . . . . 224
Přeškoda nastokrát, že musím zanechat . . . . . .343
Přijdu-li od práce . . . . . . . . . . . . . . . 225
Přimluvaj se za nas . . . . . . . . . . . . . . .380
Přiletěl k nám skřivánek . . . . . . . . . . . . 401
Přiletěl ptáček z cizí krajiny . . . . . . . . . .72
Přiletěl slavíček . . . . . . . . . . . . . . . .163
Přišel-tě k nám na námluvy . . . . . . . . . . . 259
Pučala má milá . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Půjdem spolu do Betléma . . . . . . . . . . . . .361
Pušperský mládenci jsou tuze pyšní . . . . . . . 260
Pytala se kočka kočky . . . . . . . . . . . . . .260
Rád bych se oženil . . . . . . . . . . . . . . . 260
Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku. . . . . . . . . .72
Rodičové chtějí . . . . . . . . . . . . . . . . .344
Rozlétla se voděnka . . . . . . . . . . . . . . . 73
Roztocká hospoda . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Roztrhaná chalupa . . . . . . . . . . . . . . . .163
Roztrhany kalhoty . . . . . . . . . . . . . . . .261
Rozvij se, rozvij . . . . . . . . . . . . . . . .164
Rozžehnejme se s tím tělem . . . . . . . . . . . 396
Růžička červená, krví pokropená . . . . . . . . .130
Rychtáři Klukovskej . . . . . . . . . . . . . . .307
Řekni "Ano" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261
Řtekni, řekni, řekni jí . . . . . . . . . . . . .225
S pánem Bohem . . . . . . . . . . . . . . . . . .225
Sadil jsem si višinečku . . . . . . . . . . . . . 74
Sázela má mílá . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Seděla pod borovičkou . . . . . . . . . . . . . . 74
Seděly dvě kukačky . . . . . . . . . . . . . . . 402
Sedí brablec na kostele . . . . . . . . . . . . .261
Sedlák, sedlák, sedlák . . . . . . . . . . . . . 308
Sedlo si děvčátko na kraj lesa . . . . . . . . . 401
Sedum trubačů mně troubilo . . . . . . . . . . . 226
Sem pospěšte, ptáčátka . . . . . . . . . . . . . 381
Sil jsem hrách . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Sil jsem proso . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Skákal pes přes oves . . . . . . . . . . . . . . 309
Sklenice skleněná . . . . . . . . . . . . . . . .277
Skleničko, ty skleněná . . . . . . . . . . . . . 277
Skřivánek, malý pták. . . . . . . . . . . . . . .277
Skřivánek nevorá . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Sloužil jsem na faře rok . . . . . . . . . . . . 309
Sloužila má milá . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Slunéčko zachází za hory . . . . . . . . . . . . 309
Služilo děvčátko . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Slyšel jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344
Smutné časy nastávajú . . . . . . . . . . . . . .345
Spadla mně šavlička . . . . . . . . . . . . . . .345
Spala bych, spala . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Spi, Jeníčku, spi . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Spi, synáčku, spi . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Spiéše sa rozlúčim . . . . . . . . . . . . . . . 226
Stála láska, stála . . . . . . . . . . . . . . . 262
Stála na potoce . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Stála na zahrádce . . . . . . . . . . . . . . . .131
Starala se matka má . . . . . . . . . . . . . . .397
Starala ses, matko má . . . . . . . . . . . . . .397
Stojí hruška v širém poli . . . . . . . . . . . .345
Stojím pod okny . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Strakaty peřiny . . . . . . . . . . . . . . . . .346
Strakonické dudy hučí . . . . . . . . . . . . . .182
Straší nás sedláci, straší . . . . . . . . . . . 345
Střelil myslivec vranku . . . . . . . . . . . . .310
Studýnka róbená. . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Studýnko roubená . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Svatý Václave . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Svítá, svítá, svítáníčko . . . . . . . . . . . . 183
Svítila mi jasná hvězdička . . . . . . . . . . . 132
Šafářko, kde je šafář . . . . . . . . . . . . . .310
Šel je tudy holeček . . . . . . . . . . . . . . .262
Šel jsem a měl jsem . . . . . . . . . . . . . . .310
Šel mimo mne . . . .' . . . . . . . . . . . . . .262
Šel zahradník do zahrady . . . . . . . . . . . . 164
Šenkýři hluchej . . . . . . . . . . . . . . . . .278
Škoda, holka, škoda tebe . . . . . . . . . . . . 310
Škoda tě, Jeníčku . . . . . . . . . . . . . . . .346
Šla Andulka do zelí . . . . . . . . . . . . . . .183
Šla Maria, šla do ráje . . . . . . . . . . . . . 36l
Šla panenka k zpovídání . . . . . . . . . . . . . 76
Šli vojáci po silnici . . . . . . . . . . . . . .183
Šlo děvčátko na růžičky . . . . . . . . . . . . .403
Šly děvčátka na jahody . . . . . . . . . . . . . 368
Šly panenky silnicí . . . . . . . . . . . . . . .183
Špatná bych já byla . . . . . . . . . . . . . . .l65
Štidiry, štidiry . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Štyry koně vrany . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Šup sem, holka, šup sem . . . . . . . . . . . . .183
Ta Kyjovská brána . . . . . . . . . . . . . . . .346
Ta Mářa krejčojic . . . . . . . . . . . . . . . .263
Ta mlynářská chasa . . . . . . . . . . . . . . . 311
Ta naše lavečka . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Ta nuzická náves . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Ta Strahovská brána . . . . . . . . . . . . . . .347
Ta Strážská hospoda . . . . . . . . . . . . . . .227
Tak se má starej . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Tam u těch panskejch vrat . . . . . . . . . . . .263
Tamhle chaloupka . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Tamhle je jablůnek. . . . . . . . . . . . . . . . 77
Tancuj, tancuj, vykrúcaj . . . . . . . . . . . . 184
Tatíčku starej náš . . . . . . . . . . . . . . . 227
Tatíčku, tatíčku . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Teče voda Lidečkem . . . . . . . . . . . . . . . 227
Teče voda od Skuhrova . . . . . . . . . . . . . .132
Teče voda proti vodě . . . . . . . . . . . . . . .77
Teče voda, teče . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Teče voda, velká voda . . . . . . . . . . . . . . 78
Teče voda z lesa dolem . . . . . . . . . . . . . 372
Tělo mrtvé v hrob kladouce . . . . . . . . . . . 397
Ten Bořetský kostelíček. . . . . . . . . . . . . 133
Ten Chlumecký zámek . . . . . . . . . . . . . . .348
Ten Lužanskej zámek . . . . . . . . . . . . . . .348
Ten náš slouha . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Těš se, má panenko, těš! . . . . . . . . . . . . .78
Těš se, můj holečku . . . . . . . . . . . . . . .133
Těžko mě matička vychovala . . . . . . . . . . . 349
Tichá voda, tichá . . . . . . . . . . . . . . . .134
Tluku jsem na dveři . . . . . . . . . . . . . . .165
To je zlaty posvícení . . . . . . . . . . . . . .362
To mně bylo nejhůř . . . . . . . . . . . . . . . 350
To naše stavení . . . . . . . . . . . . . . . . .148
To si, mámo, nemyslete . . . . . . . . . . . . . .78
Toč se, děvče, toč se . . . . . . . . . . . . . .185
Travička zelená . . . . . . . . . . . . . . . . .311
Trávo, trávo, trávo zelená. . . . . . . . . . . .278
Trávo, trávo, trávo (melodický variant) . . . . .350
Treba som já rychtárova céra . . . . . . . . . . .79
Truc na truc někomu . . . . . . . . . . . . . . .166
Třebas já byl bez čepice . . . . . . . . . . . . 243
Tři noci nespala . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Tuším, tuším, tuším . . . . . . . . . . . . . . .165
Ty bechyňsky zvony . . . . . . . . . . . . . . . 228
Ty hvězdičko malá . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Ty hvězdičko tmavá . . . . . . . . . . . . . . . 134
Ty Leskouce jsou v dolině. . . . . . . . . . . . 311
Ty mlady panenky . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Ty podhajský kostelíčku . . . . . . . . . . . . . 80
Ty se mně, má milá nic nelibíš . . . . . . . . . 134
Ty šenkýřův mázku . . . . . . . . . . . . . . . .279
Ty Velické zvony . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Tynom tánom . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
U cimbálu stála . . . . . . . . . . . . . . . . .185
U kostela na kopečku. . . . . . . . . . . .  . . 382
U Maryny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369
U našich luk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
U oltáře klekla . . . . . . . . . . . . . . . . .228
U panského dvora . . . . . . . . . . . . . . . . 135
U potoka stála napájela páva . . . . . . . . . . .80
U Starej Breclavy . . . . . . . . . . . . . . . .311
U svatýho Jána . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Udělali Bačaláci koryto . . . . . . . . . . . . .264
Ulianka čistá panna . . . . . . . . . . . . . . .373
Umrem, umrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Utíkej, holka, utíkej . . . . . . . . . . . . . .264
Uvážu koníčka u suchého dubu . . . . . . . . . . 166
Už já více po Mělníce . . . . . . . . . . . . . . 95
Už jen malá chvilka do dne . . . . . . . . . . . .80
Už je ta láska zapálená . . . . . . . . . . . . .351
Už je to uděláno . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Už jdou děvčátka z Lomečku . . . . . . . . . . . .80
Už mně koně vyvádějí . . . . . . . . . . . . . . 351
Už mou milou . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Už s tebou, má milá . . . . . . . . . . . . . . .185
Už se svatba dokonává . . . . . . . . . . . . . .229
Už se Krumlovskej zámeček bourá . . . . . . . . . 81
Už se ten ovísek . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Už som sa vydala . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Už vám kvinde dávám . . . . . . . . . . . . . . .230
V dobrém jsme se sešli . . . . . . . . . . . . . 279
V háječku v dolině . . . . . . . . . . . . . . . .81
V horách při dolině. . . . . . . . . . . . . . . 402
V Jičíně troubili . . . . . . . . . . . . . . . .135
V Jičíně verbujou . . . . . . . . . . . . . . . .351
V lesíčku je hájíček . . . . . . . . . . . . . . 404
V naší vsi je nová brána . . . . . . . . . . . . 264
V Strakonicích na rohu . . . . . . . . . . . . . 265
V tom našem sádečku . . . . . . . . . . . . . . .230
V tom pokojíčku . . . . . . . . . . . . . . . . .265
V úbočí, v úbočí . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Vandroval jest člověk hříšný . . . . . . . . . . 383
Včera mně vzkázala . . . . . . . . . . . . . . . 167
Včera's byla ještě pannou . . . . . . . . . . . .231
Včera's byla švarnú pannú . . . . . . . . . . . .231
Vdala jsem se, vdala . . . . . . . . . . . . . . 231
Venku stál u dvířek . . . . . . . . . . . . . . .135
Vesecky panenky . . . . . . . . . . . . . . . . .265
Veselá mysl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399
Vez mě, koníčku . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Vidíš, holka, vídíš . . . . . . . . . . . . . . .265
Vila věnec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Vím já chaloupku . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Vím zahrádku trněnú . . . . . . . . . . . . . . . 82
Vítám tě, nevěsto . . . . . . . . . . . . . . . .231
Vlaštovička litá . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Vrť sa, děvča . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
Vstala jest Anička . . . . . . . . . . . . . . . 232
Však já mou Andulku znám . . . . . . . . . . . . .83
Však já mou Marjánku znám . . . . . . . . . . . .265
Však já si ještě to dovedu . . . . . . . . . . . 232
Však nám tak nebude . . . . . . . . . . . . . . .186
Všecky panenky s trávy jdou . . . . . . . .  . . 137
Vy hvězdičky, jste maličky . . . . . . . . . . . 232
Vy manželé hezky . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Vy Vorličtí páni . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Vyběhla z domu . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Vyjdu si já na vršíček . . . . . . . . . . . . . 137
Vykvetla mně pěkná růže . . . . . . . . . . . . . 83
Vyletěla čejka . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Vyletěla holubička ze skály . . . . . . . . . . .167
Vyletěla sojka . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Vyletěl holoubek . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Vyletěl ptáček . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Vyšla hvězda na kraj světa . . . . . . . . . . . 384
Vzali mě na vojnu . . . . . . . . . . . . . . . .352
Vzdor na vzdor někomu. . . . . . . . . . . . . . .84
Vždycky jsou se Hajdaláci . . . . . . . . . . . .265
Vždycky mně matička říkávala . . . . . . . . . . 233
Vždycky mně říkají . . . . . . . . . . . . . . . .84
Vždycky sedlák je veselý . . . . . . . . . . . . 312
Vždycky's mi, měsíčku, svítíval . . . . . . . . .138
Za Domažlici . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Za krejcar drštiček . . . . . . . . . . . . . . .312
Za tím naším háječkem . . . . . . . . . . . . . . 85
Za tou naší stodoličkou . . . . . . . . . . . . . 85
Za tou naší stodoličkou . . . . . . . . . . . . .352
Za tou naší stodoličkou, za tou naší stodolou . . 86
Za vodou, za vodou . . . . . . . . . . . . . . . 138
Zafoukej, větříčku . . . . . . . . . . . . . . . 139
Zahrej nám, muziko . . . . . . . . . . . . . . . 187
Zahučaly hory . . . . . . . . . . . . . . . . . .399
Zakukala zezulenka . . . . . . . . . . . . . . . .86
Zakukala zezulenka . . . . . . . . . . . . . . . 234
Zakukala žežulička . . . . . . . . . . . . . . . 139
Zakukala žežulička na rozcestí . . . . . . . . . 266
Zakukala žežulička v háji na rozcestí . . . . . .266
Zamrku šohaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Zapalejte sa, zelené višně . . . . . . . . . . . .86
Zatmělo se mně slunečko . . . . . . . . . . . . .140
Zatmělo se mně slunéčko . . . . . . . . . . . . .140
Zdali nám, panenky . . . . . . . . . . . . . . . 312
Zdálo se mně, zdálo . . . . . . . . . . . . . . . 87
Zdálo se mi, zdálo . . . . . . . . . . . . . . . 266
Ze země jsem na zem přišel . . . . . . . . . . . 400
Ze země jsem vyšel. . . . . . . . . . . . . . . .400
Zelená se louka . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Zelenaly se pšeničky . . . . . . . . . . . . . . 140
Zelenej hájíčku . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Zelení hájové . . . . . . . . . . . . . . . . . .369
Zhůru, zhůru, pastuškové . . . . . . . . . . . . 363
Zima bylo, bláto bylo. . . . . . . . . . . . . . 266
Zjedzte ma, vlčky . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Zpíval bych já, neumím. . . . . . . . . . . . . .187
Zpívala bych, neumím . . . . . . . . . . . . . . 187
Zpívala bych, zpívala, ale nemám noty . . . . . .187
Zpyšněla jsi, má zlatá panenko . . . . . . . . . 168
Žádná není tak čiperná . . . . . . . . . . . . . 266
Žádnej neví, jak je mně. . . . . . . . . . . . . 235
Žádnej neví jako já . . . . . . . . . . . . . . .312
Žádnému tak není . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Žala jsem lucérečku . . . . . . . . . . . . . . .401
Žalost mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Že to pivo nevypiju . . . . . . . . . . . . . . .279
Ženo má, ženo má . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Žežuličko, kde jsi byla . . . . . . . . . . . . .312


Lipina: Zpěvníky
Společný seznam písniček