Rudolf Opletal: Nivnice a její obyvatelé (hřbet)

obsah | další kapitola

Věnuji své rodné obci

NIVNICI


Pokusil jsem se zachytit obraz života Nivničanů v minulosti. Děkuji všem, kteří mně k uskutečnění této práce přispěli. Jsou to jmenovitě dědáček Bartek Štěpán, babička Žábranská a dříve již zemřelá babička Ligásová, z jejíchž vypravování jsem mnohé v této práci uvedl.

Fotografie částí nivnického kroje pořízeny za laskavé součinnosti ředitelství Národopisného muzea v Praze.

Starodávné fěrtúšky maloval učitel Rotrekl, 23 vzorů nivnického vyšívání odb. učitel Kuzník.

Rudolf Opletal    


obsah | další kapitola


Lipina: zpěvníky
Lipina: společný seznam písniček