Rudolf Opletal: Nivnice a její obyvatelé (hřbet)

předchozí kapitola | další kapitola

Nivnice (241 m)

Městýs Nivnice leží v údolí při potoku, který se v horním toku jmenuje Bystřička (od Bystřice k Vinohradům), ve středním Nivnický potok (od Vinohradů k Nivnickému dvoru), v dolním Korečnice (od Nivnického dvora k ústí).

Toto údolí je ohraničeno na východě pahrbky Čupy (čup - kopec, čupek – kopeček) vys. 328 m, které přecházejí v kopce Vinohrady a Jamy (325 m). Čupy od Vinohradů dělí Žleb, který byl patrně vyhlodán dešťovou vodou. Na severním svahu Čupů jsou Přední a Zadní Dluhošiny. Na západ od Nivnice je pahrbek Hůrka (266 m). Ta svým svahem k severu přechází v Dolní pole, k jihu se svažuje k bývalému rybníku, kol něhož je rovinka. Tato Horním Polem ponenáhlu se zvyšuje k lesu Lipinám a horskému hřbítku Kříb zvanému, 286 m vys. (křibet – hřbet).

Prašnice jsou odděleny od Kříbu klikatým potůčkem Korytnicí, posílenou Brusenským potokem.

K severu je nivnické údolí široce otevřené až k Uh. Brodu. Mezi Černou Horou (362 m) nad Vlčnovem a Královy (356 m) nad Bánovem rozšiřuje se v rovinku asi 6,5 km širokou.

Kopce nad obcí Korytnou Dubník (479 m) a Korytňanské lúky (450 m), kopec nad Dráčovy (490 m) a Studený Vrch (647 m) jsou stupně k hlavnímu pásmu Bílých Karpat, které dostupují nejvýše Vel. Javořinou (968 m).

Od Javořiny na s.v. vidíme z Nivnice horu Lopeník (942 m). Toto pásmo mezi Javořinou a Lopeníkem je proťato téměř rovnoběžně průsmyky Straňanským (355 m) a Březovským.

 
Nivnice - jižní část [Rudolf Opletal: Nivnice a její obyvatelé]

Nivnice- jižní část

 

předchozí kapitola | další kapitola


Lipina: zpěvníky
Lipina: společný seznam písniček