Rudolf Opletal: Nivnice a její obyvatelé (hřbet)

předchozí kapitola | další kapitola

Černý Janek

(Uh. Brod)

Když r. 1704. vpadli do kraje Kuruci, prchal před nimi venkovský lid do města Uh. Brodu. Kuruci chtěli města dobýti, neboť očekávali hojnou kořist u zámožných kupců. Uznali, že nejvhodnější místo k útoku je od Bílé Bašty. Proto se nejdříve zmocnili Horního dvora.

Za tmavé noci plížili se Kuruci opatrně k hradbám a již lezli po žebřících nahoru. Jeden z nich přelezl již hradby. Měl dáti ostatním znamení, kudy je nejsnadnější přístup do města. Nikdo se mu nepostavil v cestu, neboť strážci únavou usnuli. Opatrně hmatal ve tmě podél hradební zdi. Najednou nahmatal provaz, který odkudsi visel. „Snad ho mohu potřebovat“, myslil si Kuruc, „utrhnu jej“. Silně potáhl za provaz. Provaz nepovolil, zato však ozval se poplašný hlas zvonu, jímž brozané v dobách válečných ohlašovali nepřátelský útok. V tom bily hodiny půlnoc. Jako blesk vyskočili strážcové i obránci města. Viděli na hradbách četné nepřátele. Odrazili je a tak město uchránili plenění.

Na památku této události byla postavena na nové radnici ve výklenku pod hodinami černochova soška. Té se všeobecně podnes říká „Černý Janek“. Ten před bitím celých hodin zvoní, jakoby měl Brozanům připomínat, jak bylo město dobytí uchráněno.

 

předchozí kapitola | další kapitola


Lipina: zpěvníky
Lipina: společný seznam písniček