Rudolf Opletal: Nivnice a její obyvatelé (hřbet)

předchozí kapitola | další kapitola

Pověsti o narození J. A. Komenského

V Nivnici vypravovali staří lidé, že se Komenský narodil na lukách pod Královy, když se jeho rodiče stěhovali z Komné do Nivnice.

Jiní vypravovali, že majitelem mlýna čp. 99 v Nivnici, v němž se dle dohadu Komenský narodil, byl později velmi zámožný mlynář, který byl tak nevzdělaný, že svých peněz neuměl ani spočítat a měřil prý je na ošívky. A tu prý lidé říkávali: „Jak sa čase měnijá. V tom mlýně sa narodíl takový učenec a včiléj tento minář ani čítat neumí“.

 
V 19. století vyhořela nivnická fara(*). Tam prý na hůře byly uloženy prastaré matriky a j. spisy a ty při požáru shořely. Kdyby toho ne, jistě prý by se dokázalo, že se Komenský narodil v Nivnici.

Ani Bystřice (pod Lopeníkem) nechce zůstat pozadu ve sporu o rodiště Komenského. Tam vypravují, že se Komenský narodil v „Kopcoch“ na cestě z Komny do Nivnice. Na tom místě byl prý kámen, do něhož byl vytesán zápis o jeho narození. Dle jiných narodil prý se v místech, kde nyní na dolním konci vesnice je kamenný kříž.

Rodiče Komenského prý se styděli za to, že se jejich syn narodil v poli a proto místo jeho narození zůstalo utajeno.

 

předchozí kapitola | další kapitola


Lipina: zpěvníky
Lipina: společný seznam písniček