Rudolf Opletal: Nivnice a její obyvatelé (hřbet)

předchozí kapitola | další kapitola

Varta

Poněvadž za starých časů byly budovy v Nivnici kryté slámou nebo šindelem, bylo větší nebezpečí požáru. Aby požár nepřekvapil obyvatel v noci - a také kvůli zlodějům - měli všichni občané bez rozdílu povinnost v noci hlídati.

Byly dvě obecní píky, které po pořádku předávali tomu, kdo měl jít na vartu, ti, kteří byli na vartě včera. Naproti kostelu u farské ohradní zdi stojí dodnes „búdka“ o dvou místnostech. Menší byla obecní šatlava, ve větší se zdržovala v zimě a za nečasu „varta“ spolu se dvěma ponocnými (říkali jim též hlásní). Ponocní troubili po obci každou hodinu na dlouhý volský roh, jehož houkání poděsilo nejedno bázlivé dítě. Za dřívějších dob zpívali po každém odtroubení hodin píseň: „Opatrujte světlo, oheň, aby nebyl lidem škoden“ a t. d.

„Varta“ nechápala svoji povinnost vážně. Přespávala čas k hlídání určený v létě u kostela, za nečasu a v zimě v „búdce“. Ba mnohdy „vartéři“ sami tropili škodu na ovoci nebo v zimě na plotech, jimiž si v búdce topili. Povinnost „varty“ končila v zimě o 3. hod., v létě o 2. hod. po půlnoci.

Varta byla zrušena v r. 1919.

 

předchozí kapitola | další kapitola


Lipina: zpěvníky
Lipina: společný seznam písniček