Rudolf Opletal: Nivnice a její obyvatelé (hřbet)

předchozí kapitola | redakční poznámky

Rudolf Opletal (1881—1962)

Narodil se 1. června 1881 v Nivnici v čísle popisném 180 jako nejmladší syn Jakuba Opletala. Rodina Jakuba Opletala byla početná — Rudolf měl dva bratry — Františka (*1869), Karla (*1870) a tři sestry — Vilmu, Karlu (*1878) a Emílii, později provdaná Štefanová. Celá rodina pocházela pravděpodobně z Boršic u Buchlovic.

Rudolf po vystudování učiteloval v rodné Nivnici, kde se r. 1931 stal řídícím učitelem. Jako mladý učitel řídil pěvecký a hudební sbor. V roce 1906 – 1907 sestavil pěvecký sbor mužský a ženský nezávislý na chrámovém sboru. Nacvičil se členy pěveckého sboru národní písně v dobových úpravách a celou řadu jiných náročných kusů. Dokonce se pustil do organizace smyčcového orchestru, který „zverboval“ z učitelů z celého okolí — Korytné, Slavkova, Dolního a Horního Němčí, Havřic, Újezdce a pochopitelně z Nivnice. Všichni členové hráli zdarma a čistý zisk z koncertů a večírků byl věnován „Ústřední matici školské“, nebo na zakoupení notového papíru. S velkým úspěchem secvičili Malátovy „Zpěvy lidu českého“.

V obecních volbách v roce 1919 byl Rudolf zvolen do zastupitelstva obce za Republikánskou stranu (agrárníky). V témž roce se stává jedním z hlavních iniciátorů ustavení Sokola v Nivnici, kde se stává dlouholetým činovníkem a vede s p. Hurbišem Sokolskou kroniku. Rudolf Opletal se zajímal o rodnou obec Nivnici, zabýval se národopisem a vlastivědnou činností. Své články publikoval v místním tisku - farním věstníku „Vinice páně“ (Venkovští doktoři, Rybníky na Nivnicku, Historie nivnického chudobince, Historie farnosti, Historie školství… ) a v Lidové tvorbě (1941). Vydal dokonce sborník „Jak to u nás bývalo“. Psal hodně o lidových písních, výšivkách dokonce i říkání při svatební hostině. Po řadu let byl kronikářem Nivnice. Rudolf Opletal byl výjimečný člověk, velmi schopný a činný, ale uzavřený do sebe, s rodáky se osobně nestýkal. Snad jen s P. Běhalem a učitelem Jonákem hrával karty „taroky“ buď v hostinci u Skybů, nebo na faře.

Rodina Rudolfa Opletala bydlela v č. p. 504, byl dvakrát ženatý a dvakrát ovdověl. Z prvního manželství měl dcerku Vlastu, která v dětském věku zemřela. Po smrti jeho druhé ženy se o Rudolfa starala jeho sestra Karla (v té době 79letá, která od mladých let dělala hospodyni na faře knězi, který jako kaplan sloužil v Nivnici). Od roku 1939 si řídící učitel „užíval“ penze. Jelikož zůstal zcela sám, starala se o něj i o jeho sestru Karlu (zemřela v r. 1958) rodina Skovajsová č. p. 723. Rudolf zemřel 15. 6. 1962 v Nivnici v domě č. p. 723 u r. Skovajsové, kde byl dva dny vystaven k rozlučce s občany. Nivnická škola i občané ho s úctou doprovodili na poslední cestě celou obcí. Vše tehdy filmovala redakce Rovnosti z Brna. Pohřeb žehem se konal 19. 6. 1962 v Brně. Přání, aby jeho popel byl rozsypán po květinách, které miloval, bylo splněno.

Z prací řídícího učitele Rudolfa Opletala, které publikoval, čerpáme hodně i v dnešní době.

z článku Ivany Hladišové (Nivnické noviny)
 

 

předchozí kapitola | redakční poznámky


Lipina: zpěvníky
Lipina: společný seznam písniček