Rudolf Opletal: Nivnice a její obyvatelé (hřbet)

obsah

slovo autora


 

Nivnice (241 m)

Průsmyky

Nivničtí formané

Bývalé rybníky na Nivnicku

Společenské rozdíly

Varta

Jak se kdysi u nás právalo

Svatba

Babkovníci
 

Jaro

Na poli

Duben

Květen

Na stanovisku
 

Léto

Bagounáři

Na poli a doma

Legrúté
 

Podzim

Dragouni v Nivnici
 

Zima

Na přástkách

Babiččiny pohádky

Čarodějnice

Prosinec

Mikuláš

Vánoce

Narození Páně

Na Štěpána

Nový rok

Leden a únor
 

Nivnický kroj

Starodávné Nivnické fěrtúšky

23 vzorů Nivnického vyšívání
 

Pověst o sedmi bratrech

Poklad u „Sedmi studnic“

Černý Janek

Pověsti o narození J. A. Komenského

Pohádka o Kobylí hlavě na kočičích nohách

Pohádka o myšce

Další písně
 


Rudolf Opletal (1881—1962)

dodatky

redakční poznámky

po deseti letech


Lipina: zpěvníky
Lipina: společný seznam písniček