Dr. Ferdinand Tomek: SLOVENSKÉ PÍSNĚ Z UHERSKOBRODSKA (hřbet)

Dr. Ferdinand Tomek: SLOVENSKÉ PÍSNĚ Z UHERSKOBRODSKA
Rejstřík.

Jednotlivé melodie si můžete zobrazit a poslechnout prostřednictvím
odkazu "Melodie samostatně" (* 27.2.2013)

A dolina, dolina . . . . . . . . . . . . 24 [Melodie samostatně] 
A kdo by to neuměl . . . . . . . . . . . 43 [Melodie samostatně] 
A z neděle na pondělek . . . . . . . . . 18 [Melodie samostatně] 
Ach mamičko, mamko moja . . . . . . . . . 59 [Melodie samostatně] 
Ach, mamičko moja . . . . . . . . . . . . 19 [Melodie samostatně] 
Ach, můj milý mužíčku . . . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně] 
Anděl, děvča, anděl . . . . . . . . . . . 11 [Melodie samostatně] 
Ani k nám, šohajko, nechodz . . . . . . . 52 [Melodie samostatně] 
Bodaj sa prepadla . . . . . . . . . . . . 55 [Melodie samostatně] 
Co sa stalo této noci . . . . . . . . . . 22 [Melodie samostatně] 
Co sa ty, ženichu, před náma vzdaluješ . 46 [Melodie samostatně] 
Co ty ženy na mňe majú . . . . . . . . . 44 [Melodie samostatně] 
Černé oči běžte spát . . . . . . . . . . 25 [Melodie samostatně] 
Červená bielá zara . . . . . . . . . . . 51 [Melodie samostatně] 
Červená růžička rozkvétá . . . . . . . . 45 [Melodie samostatně] 
Čí je to děvečka . . . . . . . . . . . . 17 [Melodie samostatně] 
Čí sa to koníčky hore humny pasú . . . . 56 [Melodie samostatně] 
Čo sa stalo . . . . . . . . . . . . . . . 53 [Melodie samostatně] 
Čo som ci urobila . . . . . . . . . . . . 60 [Melodie samostatně] 
Dajte, maměnko, medu . . . . . . . . . . 50 [Melodie samostatně] 
Dobrú noc, Maruško . . . . . . . . . . . 51 [Melodie samostatně] 
Dobře je mně, dobře . . . . . . . . . . . 47 [Melodie samostatně] 
Dobře mně tatíček . . . . . . . . . . . . 14 [Melodie samostatně] 
Dole Váhem voda běží . . . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně] 
Druhý čardáš textu neznámého . . . . . . 39 [Melodie samostatně] 
Dubku, dubku, dubečku . . . . . . . . . . 49 [Melodie samostatně] 
Dvanáct hodin, jedna čtvrť . . . . . . . 50 [Melodie samostatně] 
Dyby sa poctivosť . . . . . . . . . . . . 30 [Melodie samostatně] 
Dycky si mi poviedával . . . . . . . . . 58 [Melodie samostatně] 
Dyž já, má mamičko . . . . . . . . . . . 47 [Melodie samostatně] 
Dyž pojedu do Trnavy . . . . . . . . . . 14 [Melodie samostatně] 
Dyž sa milý do vojny bral . . . . . . . . 14 [Melodie samostatně] 
Dyž sem já šel . . . . . . . . . . . . . 23 [Melodie samostatně] 
Dyž sem já šel jednú k okénečku . . . . . 30 [Melodie samostatně] 
Dyž sem já šel okolo . . . . . . . . . . 17 [Melodie samostatně] 
Dyž sme sem přišli, buďme tu . . . . . . 41 [Melodie samostatně] 
Ej, jeden hájek . . . . . . . . . . . . . 29 [Melodie samostatně] 
Ej, kedz si chcela . . . . . . . . . . . 57 [Melodie samostatně] 
Eště sem já . . . . . . . . . . . . . . . 17 [Melodie samostatně] 
Gulovatéj tváře byla . . . . . . . . . . 28 [Melodie samostatně] 
Háj, háj, háj . . . . . . . . . . . . . . 34 [Melodie samostatně] 
Hnalo dzievča krávy . . . . . . . . . . . 56 [Melodie samostatně] 
Hore ňú, dole ňú . . . . . . . . . . . . 33 [Melodie samostatně] 
Husar pije, gajdoš platí . . . . . . . . 38 [Melodie samostatně] 
Chodila liška . . . . . . . . . . . . . . 16 [Melodie samostatně] 
Chodila má milá . . . . . . . . . . . . . 20 [Melodie samostatně] 
Chystaj, gazda, aldamáš . . . . . . . . . 54 [Melodie samostatně] 
Ideme, ideme . . . . . . . . . . . . . . 48 [Melodie samostatně] 
Idze slunečko hore . . . . . . . . . . . 54 [Melodie samostatně] 
Jak překrásné slunečko vychází . . . . . 40 [Melodie samostatně] 
Kdo chce cérku ze mlýna mít . . . . . . . 24 [Melodie samostatně] 
Kdo svačinu zaspal . . . . . . . . . . . 54 [Melodie samostatně] 
Kdo to na mňa žaluje . . . . . . . . . . 11 [Melodie samostatně] 
Když jsem já šel . . . . . . . . . . . . 12 [Melodie samostatně] 
Kerá je to hvězdička má . . . . . . . . . 42 [Melodie samostatně] 
Kerchove, kerchove . . . . . . . . . . . 20 [Melodie samostatně] 
Kněz po hrázi jede . . . . . . . . . . . 24 [Melodie samostatně] 
Kolik rožků, tolik grošků . . . . . . . . 49 [Melodie samostatně] 
Korytňanský kostelíčku . . . . . . . . . 13 [Melodie samostatně] 
Kukačka kuká . . . . . . . . . . . . . . 26 [Melodie samostatně] 
Laštověnka . . . . . . . . . . . . . . . 38 [Melodie samostatně] 
Lúto ti, Maruško . . . . . . . . . . . . 48 [Melodie samostatně] 
Maliny, maliny . . . . . . . . . . . . . 32 [Melodie samostatně] 
Máme děvča, máme . . . . . . . . . . . . 46 [Melodie samostatně] 
Mamičko rozmilá . . . . . . . . . . . . . 50 [Melodie samostatně] 
Mamičko, tatíčku, otvírajte vrata . . . . 50 [Melodie samostatně] 
Mně se dycky cosi zdá . . . . . . . . . . 43 [Melodie samostatně] 
My chceme peníze bilúčké . . . . . . . . 46 [Melodie samostatně] 
My máme gazdcinu . . . . . . . . . . . . 54 [Melodie samostatně] 
Na bánovském kostele . . . . . . . . . . 33 [Melodie samostatně] 
Na horních lúkách kopa sena . . . . . . . 45 [Melodie samostatně] 
Na těch našich lúkách . . . . . . . . . . 45 [Melodie samostatně] 
Na tom panském díle . . . . . . . . . . . 32 [Melodie samostatně] 
Na vás my, rodiče . . . . . . . . . . . . 42 [Melodie samostatně] 
Nad Korytnú je hájíček . . . . . . . . . 30 [Melodie samostatně] 
Nad maštalenkú, nade dvorem . . . . . . . 15 [Melodie samostatně] 
Nasela sem mariánku . . . . . . . . . . . 29 [Melodie samostatně] 
Neber si, Janíčku . . . . . . . . . . . . 26 [Melodie samostatně] 
Nevrkoc, Maruško, nevrkoc . . . . . . . . 44 [Melodie samostatně] 
Níže Debrecína . . . . . . . . . . . . . 12 [Melodie samostatně] 
Níže Nových Zámků . . . . . . . . . . . . 34 [Melodie samostatně] 
Od Nového Města . . . . . . . . . . . . . 35 [Melodie samostatně] 
Ode mlýna ku mlýnu . . . . . . . . . . . 16 [Melodie samostatně] 
Okolo mňa, mój šohajku . . . . . . . . . 54 [Melodie samostatně] 
Otvírajte, maměnko . . . . . . . . . . . 49 [Melodie samostatně] 
Pije, pije na kolaji ptáča . . . . . . . 33 [Melodie samostatně] 
Po dvaceti, po třiceti . . . . . . . . . 46 [Melodie samostatně] 
Počkaj, Janku . . . . . . . . . . . . . . 37 [Melodie samostatně] 
Počkaj, polesný . . . . . . . . . . . . . 23 [Melodie samostatně] 
Poď ty, milá, poď ty za mňa . . . . . . . 32 [Melodie samostatně] 
Pojeď, kupečku . . . . . . . . . . . . . 45 [Melodie samostatně] 
Pomáhaj nám, Pane Bože . . . . . . . . . 55 [Melodie samostatně] 
Pones, Josefku, obálenku . . . . . . . . 44 [Melodie samostatně] 
Poslúchajte všeci zvaní . . . . . . . . . 41 [Melodie samostatně] 
Poslyšte mile, co chcu zpívati . . . . . 42 [Melodie samostatně] 
Poščaj mi jej . . . . . . . . . . . . . . 58 [Melodie samostatně] 
Prečo ty, má milá . . . . . . . . . . . . 31 [Melodie samostatně] 
Pred farárem mostek . . . . . . . . . . . 56 [Melodie samostatně] 
Pred farárem pekná rovná cesta . . . . . 60 [Melodie samostatně] 
Pri Dunajku . . . . . . . . . . . . . . . 51 [Melodie samostatně] 
Před naši je mostek . . . . . . . . . . . 33 [Melodie samostatně] 
Při Vánocách . . . . . . . . . . . . . . 21 [Melodie samostatně] 
Přišel ke mně Dřímala . . . . . . . . . . 21 [Melodie samostatně] 
Ráda přadu, ráda jím . . . . . . . . . . 29 [Melodie samostatně] 
Roste borověnka borová . . . . . . . . . 36 [Melodie samostatně] 
Sedajte drúžky za stoly . . . . . . . . . 41 [Melodie samostatně] 
Sedí děvčátko . . . . . . . . . . . . . . 34 [Melodie samostatně] 
Studená rosa padá . . . . . . . . . . . . 27 [Melodie samostatně] 
Sviť měsíčku jasně . . . . . . . . . . . 12 [Melodie samostatně] 
Sviť, měsíčku, jasně . . . . . . . . . . 40 [Melodie samostatně] 
Svítilo slunéčko . . . . . . . . . . . . 26 [Melodie samostatně] 
Šak sa ti mynářé . . . . . . . . . . . . 25 [Melodie samostatně] 
Ševcovská . . . . . . . . . . . . . . . . 39 [Melodie samostatně] 
Šla Anička do hory . . . . . . . . . . . 26 [Melodie samostatně] 
Šohájku drahý . . . . . . . . . . . . . . 35 [Melodie samostatně] 
Teče voda skokem . . . . . . . . . . . . 31 [Melodie samostatně] 
Tmavá noc, tmavá noc . . . . . . . . . . 40 [Melodie samostatně] 
Ty si kupec, milý Bože . . . . . . . . . 47 [Melodie samostatně] 
Už kohúci zpievajú . . . . . . . . . . . 59 [Melodie samostatně] 
Už sa svajba dokonává . . . . . . . . . . 43 [Melodie samostatně] 
Už sem sa já, můj tatíčku, oženil . . . . 47 [Melodie samostatně] 
V Korytňanskéj věži . . . . . . . . . . . 48 [Melodie samostatně] 
V širém poli brezkyňa . . . . . . . . . . 52 [Melodie samostatně] 
Vali, vali, starý chlape . . . . . . . . 46 [Melodie samostatně] 
Vandrovali polem . . . . . . . . . . . . 19 [Melodie samostatně] 
Vandrovali tesaři . . . . . . . . . . . . 13 [Melodie samostatně] 
Včera som si fialenku zasala . . . . . . 57 [Melodie samostatně] 
Vím já lučinu širokú . . . . . . . . . . 36 [Melodie samostatně] 
Vol si, děvča, vol si . . . . . . . . . . 44 [Melodie samostatně] 
Vyletěla laštovička . . . . . . . . . . . 11 [Melodie samostatně] 
Vyletěla vlaštověnka hoj tajda . . . . . 31 [Melodie samostatně] 
Vystup si, Maruško . . . . . . . . . . . 45 [Melodie samostatně] 
Za našima humny . . . . . . . . . . . . . 15 [Melodie samostatně] 
Za tú našú stodolenkú . . . . . . . . . . 23 [Melodie samostatně] 
Zahrajce mi, húsličky . . . . . . . . . . 58 [Melodie samostatně] 
Zajdi, slunko, zajdi . . . . . . . . . . 19 [Melodie samostatně] 
Zakukala kukulenka . . . . . . . . . . . 52 [Melodie samostatně] 
Zbojnická . . . . . . . . . . . . . . . . 39 [Melodie samostatně] 
Zelinko malá . . . . . . . . . . . . . . 35 [Melodie samostatně] 
Žabská . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 [Melodie samostatně] 


Lipina: Zpěvníky
Společný seznam písniček