Zpět na: Archiv Ústavu folkloristiky a etnografie
Dál na: Moravské Slovensko

"Nivnice a její obyvatelé",
Rudolf Opletal

Písně č.: 2, 4, 12, 14, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 40, 41, 46, 50, 53, 55, 56, 59, 62, 63, 71, 72, 76, 80, 82, 86, 88, 92, 93, 99, 106, 107, 109, 110, 114, 115, 117, 120, 122, 123, 124, 129, 132, 133, 135

Rudolf Opletal, řídící učitel v Nivnici byl synem Jakuba Opletala, nadučitele a regenschoriho a varhaníka, který v Nivnici působil v letech 1872-1900.

Jakub Opletal jako nadaný hudebník r. 1878 založil v obci nábožensko-hudební spolek: "Cyrilská farní jednota pěvecká". V jeho době byla v městečku pořádána také hudební a divadelní vystoupení. Za svou dlouholetou učitelskou práci i práci pro obec získal nadučitel Jakub Opletal čestné občanství městečka Nivnice.

V jeho díle pak pokračoval první řídící učitel v Nivnici Jan Řehák (regenschori a varhaník po r. 1900), ale především i jeho syn, Rudolf Opletal.

Rudolf Opletal byl pečlivý učitel a národohospodář (učil nejen ve škole, ale i ve školní zahradě - učil např. sázet a roubovat stromy). Byl nadšený sběratel lidových písní, balad, povídek, názvosloví, zvyků i nástrojů denní potřeby. Hrával na varhany a doprovázel lidový zpěv.

Byl to Nivničan, kterému nebylo v Nivnici nic lhostejné, vše jej zajímalo, nejvíce děti, na které býval přísný, ale měl je rád. Jedna z jeho nejoblíbenějších písní byla Nivnico, Nivnico (č. 77).

Často a zajímavě psal články do farního časopisu "Vinice Páně", který založil a řídil P. Stanislav Běhal, který se také velmi zasloužil o hudební život v Nivnici (pamětníci tvrdí, že P. Běhal "rozezpíval a rozehrál celou Nivnici").

 

Zpět na: Archiv Ústavu folkloristiky a etnografie
Dál na: Moravské Slovensko


Lipina: Zpěvníky
Společný seznam písniček