Zpět na: Předmluva
Dál na: Nivnice

Úvod

Základem zpěvníku Lidové písně z Nivnice je rukopisná sbírka Josefa Bartka, obsahující jím zapsaných 145 nápěvů k písním a figurálním tancům.

Jelikož jsem chtěla, aby tento písňový materiál byl co nejúplnější, doplnila jsem jej také o nivnické písně publikované v jiných zpěvnících a také o ty, které zapsali jiní sběratelé a jež jsou uloženy ve sbírkách Ústavu pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky v Brně. Pracovníkům tohoto ústavu děkuji za umožnění získat doplňující materiály, zejména PhDr. Olze Hrabalové a PhDr. Martě Toncrové.

Za odbornou pomoc a cenné připomínky při zpracování této publikace upřímně děkuji především PhDr. Zdeňce Jelínkové a Doc. PhDr. Dušanu Holému. Můj dík patří Aleši Kapsovi z Nivnice, bez jehož organizační pomoci by tato sbírka možná zůstala nevydána.

Justina Konečná-Bartková

autorka zpěvníku

Nivnické dívky v kroji z 2. poloviny XX. století

Nivnické dívky v kroji z 2. poloviny XX. století (foto: 1945-53)
zleva: Marie Bartošová, roz. Skybová, Anežka Novotná, roz. Šiková,
Justina Konečná, roz. Bartková, Marie Olivová, roz. Májková,
Marie Vykydalová, roz. Smetanová

 

Zpět na: Předmluva
Dál na: Nivnice


Lipina: Zpěvníky
Společný seznam písniček