Jan Seidel: Zpěvy betlemské (hřbet)

Jan Seidel: Zpěvy betlemské
Abecední seznam písní

Jednotlivé melodie si můžete zobrazit a poslechnout prostřednictvím
odkazu "Melodie samostatně" (* 27.2.2013)

Buďme všichni (097) . . . . . . . . . 131 [Melodie samostatně]
Byla cesta ušlapaná (001) . . . . . . . 11 [Melodie samostatně]
Byla cesta ušlapaná (002) . . . . . . . 11 [Melodie samostatně]
Byla cesta ušlapaná (003) . . . . . . . 12 [Melodie samostatně]
Co sa stalo, přihodilo (005) . . . . . 14 [Melodie samostatně]
Co se stalo nenadále (006) . . . . . . 16 [Melodie samostatně]
Co se tak svítí (007) . . . . . . . . . 18 [Melodie samostatně]
Co to ten slavíček (008) . . . . . . . 20 [Melodie samostatně]
Co to znamená (009) . . . . . . . . . . 22 [Melodie samostatně]
Co to znamená (028) . . . . . . . . . . 48 [Melodie samostatně]
Copak je to nového (004) . . . . . . . 13 [Melodie samostatně]
Dej Bůh ščestí (010) . . . . . . . . . 23 [Melodie samostatně]
Dej Bůh štěstí (011) . . . . . . . . . 24 [Melodie samostatně]
Dej Pán Bůh dobrý den (012) . . . . . . 25 [Melodie samostatně]
Děkujeme panu hospodáři (100) . . . . 134 [Melodie samostatně]
Dítě se nám narodilo (013) . . . . . . 26 [Melodie samostatně]
Dnes se stalo, přihodilo (015) . . . . 31 [Melodie samostatně]
Doniesli sme vám novinu (014) . . . . . 28 [Melodie samostatně]
Dva kapuni (016) . . . . . . . . . . . 32 [Melodie samostatně]
Ej, panenka (018) . . . . . . . . . . . 34 [Melodie samostatně]
Ej, pastýřové (017) . . . . . . . . . . 33 [Melodie samostatně]
Ejhle, chasa naša (019) . . . . . . . . 36 [Melodie samostatně]
Gajdujte, gajdičky (020) . . . . . . . 38 [Melodie samostatně]
Gloria! (021) . . . . . . . . . . . . . 39 [Melodie samostatně]
Hajej, nynej, Ježíšku (022) . . . . . . 40 [Melodie samostatně]
Hej, Bárto s Ondráškem (023) . . . . . 41 [Melodie samostatně]
Hej, přijeli do Betlema (094) . . . . 129 [Melodie samostatně]
Hej, vánoce (025) . . . . . . . . . . . 44 [Melodie samostatně]
Hlehle, tamhle v Betlemě (024) . . . . 42 [Melodie samostatně]
Hopsa, bratrové! (027) . . . . . . . . 46 [Melodie samostatně]
Hopsa, pacholátka (026) . . . . . . . . 45 [Melodie samostatně]
Chlapci, pojďte k nám (033) . . . . . . 53 [Melodie samostatně]
Chtíc, aby spal (034) . . . . . . . . . 54 [Melodie samostatně]
Já bych rád k Betlemu (035) . . . . . . 55 [Melodie samostatně]
Já malý přicházím (036) . . . . . . . . 56 [Melodie samostatně]
Já sem bača (099) . . . . . . . . . . 133 [Melodie samostatně]
Jak jsi krásné, neviňátko (037) . . . . 57 [Melodie samostatně]
Již slunce z hvězdy vyšlo (038) . . . . 58 [Melodie samostatně]
Jozef, můj kochany (039) . . . . . . . 61 [Melodie samostatně]
K jesličkám, pastýři (040) . . . . . . 62 [Melodie samostatně]
Krásná Panna (041) . . . . . . . . . . 63 [Melodie samostatně]
Kristus Pan se narodil (042) . . . . . 64 [Melodie samostatně]
Kuku, kuku (043) . . . . . . . . . . . 65 [Melodie samostatně]
Kyrie elejson (044) . . . . . . . . . . 66 [Melodie samostatně]
Léhle, tamhle v Betlemě (045) . . . . . 67 [Melodie samostatně]
Milí bratrové (047) . . . . . . . . . . 70 [Melodie samostatně]
Milý Bože (046) . . . . . . . . . . . . 68 [Melodie samostatně]
Na nebesích hvězdička (048) . . . . . . 71 [Melodie samostatně]
Narodil sa Pán (049) . . . . . . . . . 72 [Melodie samostatně]
Narodil se Kristus Pán (050) . . . . . 73 [Melodie samostatně]
Narodil se Syn Boží (051) . . . . . . . 74 [Melodie samostatně]
Nesem vám noviny (052) . . . . . . . . 76 [Melodie samostatně]
Ó, svátá dobo vánoční (053) . . . . . . 77 [Melodie samostatně]
Ovce, moje ovce (098) . . . . . . . . 132 [Melodie samostatně]
Pásli ovce valaši (054) . . . . . . . . 78 [Melodie samostatně]
Pastýři, nespěte (055) . . . . . . . . 79 [Melodie samostatně]
Pastýřové, vstávejte (056) . . . . . . 80 [Melodie samostatně]
Poď, Ježiško (057) . . . . . . . . . . 83 [Melodie samostatně]
Poďte, chlapci, k nám (058) . . . . . . 84 [Melodie samostatně]
Pochválen buď (059) . . . . . . . . . . 86 [Melodie samostatně]
Pochválen buď (060) . . . . . . . . . . 88 [Melodie samostatně]
Poslechněte mne (061) . . . . . . . . . 90 [Melodie samostatně]
Poslouchejte, křesťané (062) . . . . . 91 [Melodie samostatně]
Poslyš, Andráši (063) . . . . . . . . . 92 [Melodie samostatně]
Poslyšte, křesťané (064) . . . . . . . 94 [Melodie samostatně]
Poslyšte, křesťané (065) . . . . . . . 95 [Melodie samostatně]
Při Betlemě na salaši (067) . . . . . . 98 [Melodie samostatně]
Při Betlemě na salašu (066) . . . . . . 96 [Melodie samostatně]
Přijmi ty dary (096) . . . . . . . . . 131 [Melodie samostatně]
Přišlo jsi k nám (068) . . . . . . . . 99 [Melodie samostatně]
Půjdem spolu do Betlema (031) . . . . . 51 [Melodie samostatně]
Radostně budem zpívati (069) . . . . . 100 [Melodie samostatně]
Rychle, bratři (070) . . . . . . . . . 101 [Melodie samostatně]
Sedí vrabček (071) . . . . . . . . . . 102 [Melodie samostatně]
Sem pojďte (072) . . . . . . . . . . . 103 [Melodie samostatně]
Sem, sem, sem (029) . . . . . . . . . . 49 [Melodie samostatně]
Sem, sem, žáčkové! (073) . . . . . . . 104 [Melodie samostatně]
Sláva budiž na nebi (074) . . . . . . 105 [Melodie samostatně]
Slyšeli jsme v Betlemě (075) . . . . . 106 [Melodie samostatně]
Slyšte nyní (076) . . . . . . . . . . 109 [Melodie samostatně]
Slyšte, slyšte (077) . . . . . . . . . 110 [Melodie samostatně]
Stávé, Matóšo (078) . . . . . . . . . 111 [Melodie samostatně]
Stoji lipka (079) . . . . . . . . . . 112 [Melodie samostatně]
Stojí vrba košatá (080) . . . . . . . 113 [Melodie samostatně]
Syn Boží se nám narodil (081) . . . . 114 [Melodie samostatně]
Štastie, zdravie, pokoj svätý (083) . 116 [Melodie samostatně]
Štědrej večer nastal (084) . . . . . . 117 [Melodie samostatně]
Štěstí, zdraví, pokoj svatý (082) . . 115 [Melodie samostatně]
Tak sa mi počalo (085) . . . . . . . . 118 [Melodie samostatně]
Tam v dialnej doline (087) . . . . . . 120 [Melodie samostatně]
Teče voda (086) . . . . . . . . . . . 119 [Melodie samostatně]
Tedy poženem (030) . . . . . . . . . . 50 [Melodie samostatně]
Tichá noc (088) . . . . . . . . . . . 121 [Melodie samostatně]
U Betlema dnes Maria (089) . . . . . . 122 [Melodie samostatně]
U Betlema na salašu (090) . . . . . . 123 [Melodie samostatně]
U Betlema nedaleko (091) . . . . . . . 124 [Melodie samostatně]
Už jsme si naši koledu (032) . . . . . 52 [Melodie samostatně]
V řečeném městě (092) . . . . . . . . 125 [Melodie samostatně]
V řečeném městě (093) . . . . . . . . 126 [Melodie samostatně]
Veselé vánoční hody (101) . . . . . . 135 [Melodie samostatně]
Veselé vánoční hody (102) . . . . . . 136 [Melodie samostatně]
Veselte se, radujte se! (103) . . . . 137 [Melodie samostatně]
Vím já kostelíček (104) . . . . . . . 138 [Melodie samostatně]
Vinšujem vam (105) . . . . . . . . . . 139 [Melodie samostatně]
Vondráši, Matóši (106) . . . . . . . . 141 [Melodie samostatně]
Vstaňte, bratři (107) . . . . . . . . 142 [Melodie samostatně]
Vy, pastýřové (108) . . . . . . . . . 143 [Melodie samostatně]
Vzácný pane hospodáři (109) . . . . . 144 [Melodie samostatně]
Vzhůru pastýři (113) . . . . . . . . . 148 [Melodie samostatně]
Vzhůru, bratři milí (110) . . . . . . 145 [Melodie samostatně]
Vzhůru, bratři milí (111) . . . . . . 146 [Melodie samostatně]
Vzhůru, vzhůru (112) . . . . . . . . . 147 [Melodie samostatně]
Z nožky na nožku (095) . . . . . . . . 130 [Melodie samostatně]
Zdráv buď, Ježíšku (116) . . . . . . . 152 [Melodie samostatně]
Zelená se louka (114) . . . . . . . . 150 [Melodie samostatně]
Zezulka z lesa vylítla (115) . . . . . 151 [Melodie samostatně]
Zhůru, zhůru, pastuškové (117) . . . . 153 [Melodie samostatně]


Lipina: Zpěvníky
Společný seznam písniček